UiS leder norsk-asiatisk nettverk i miljøhumaniora

Prosjektet Asia-Norway Environmental Storytelling Network har fått 4,2 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådets INTPART-program.

Publisert Sist oppdatert
Kinesisk landskap med fjell, daler, elv
Foto: Getty Images/MediaProduction

Første gang publisert 26.6.2020.

Prosjektet løper over 3 år og ledes av det miljøhumanistiske initiativet The Greenhouse ved Universitetet i Stavanger.

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST) utforsker hvordan kunnskap og verdier om miljø formidles og forhandles gjennom fortellinger i en rekke ulike sjangre. Det tverrfaglige samarbeidet mellom norske og asiatiske forskere gjør det mulig å sammenligne og kontrastere miljøfortellinger i ulike kulturelle kontekster.

– Gjennom ANEST bringer vi sammen ledende miljøhumanistiske forskere og gir mulighet for dypt og langsiktig samarbeide om forskning, undervisning og formidling, sier Finn Arne Jørgensen, prosjektleder og professor i miljøhistorie ved UiS.

ANEST bygger på forskning innenfor det tverrfaglige og raskt voksende området miljøhumaniora, som bruker humanistiske perspektiver og metoder for å undersøke de mangesidige og komplekse relasjonene mellom mennesker og resten av naturen.

Miljøhumanistisk forskning og undervisning har de siste par årene fått omfattende støtte fra norske universiteter, Norges forskningsråd, og fra europeiske finansieringskilder. Dette inkluderer den norske forskerskolen i miljøhumaniora (NoRS-EH), hvor det nå blir muligheter for studenter fra de asiatiske partneruniversitetene å delta i forskerskolens doktorgradskurs og bidra med sine perspektiv der.

– Nettverket gir oss en unik mulighet til å støtte humanistisk forskning knyttet til FNs bærekraftsmål, sier Hanna Musiol, nestleder for ANEST og førsteamanuensis i engelsk ved NTNU. 

9 partnere fra Norge og Asia

Partnere i prosjektet er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Agder (UiA) i Norge, samt de asiatiske universitetene Aoyama Gakuin University, Japan; Hong Kong University of Science and Technology; University of Hong Kong; Renmin University of China; National Chung Hsing University, Taiwan; og Shanghai University, Kina.

– Internasjonalt samarbeid av denne typen er av svært stor betydning for universitetssektoren. Det er på ingen måte ukomplisert i disse dager, og ANEST gir oss en mulighet til å aktivt utforske hvordan internasjonalisering, mobilitet og utveksling kan fungere i en verden preget av koronakrisen, fortsetter Jørgensen.

– Det er viktig at vi ikke gir slipp på det virkelig verdifulle i tverrfaglig internasjonalt samarbeide i en tid hvor det er krevende å gjennomføre i praksis.