Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan barns rett til medvirkning tas på alvor i barnehagene?

Nina Johannesen disputerte for doktorgraden i utdanningsviteskap ved universitet i Stavanger 22. januar 2016. Hun har forsket på barn medvirkning i barnehager.

Publisert: Endret:

Nina Johannesen
Nina Johannesen

Første gang publisert 11.01.2017

Barn i norske barnehager har en lovfestet rett til medvirkning. Nina Johannesen har forsket på hvordan denne medvirkningen skjer.

Forskningsarbeidet utfordrer den tradisjonelle forståelsen av de yngste barna i barnehagen hvor barnet først og fremt sees som en mottaker av den voksnes omsorg og opplæring. 

Krever åpenhet

Nina Johannesen viser i avhandlingen «Medvirkning som tiltale. Møter med små barns uttrykk, pedagogers tenkning og tekster fra Emmanuel Levinas» hvordan barna også bidrar til den pedagogiske tenkningen og praksisen.

Det krever imidlertid en åpenhet og villighet til å la seg bevege hos barnehagelærerne.

Gjennom observasjoner og gruppesamtaler har Johannesen gjort studier av barns ulike og unike uttrykk og pedagogers tenkning.

Møtet med den Andre

Funnene er sett i lys av teoriene til den franske filosofen Emmanuel Levinas. Levinas var blant annet opptatt av menneskets møte ansikt til ansikt med den Andre.

Ifølge Levinas teorier kan barns uttrykk få en virkning på førskolelærerne og/eller forskeren gjennom at de overrasker, utfordrer, gleder eller sjokkerer.

Dette kan føre til endringer i den pedagogiske tenkningen og praksisen.

Fordi de kan føre til endringer, mener Johannesen barns uttrykk kan bli forstått som tiltaler.

De yngste barna

Nina Johannesen har blant annet sett på det som skjer i møter hvor de yngste barna deltar og bidrar.

–  ​Det er viktig at barna møter en åpenhet og dermed et ansvar hos den som blir vitne til uttrykkene. Da kan barnas uttrykk bli forstått som tiltaler, utdyper forskeren.

For å understreke at det her er snakk om å handle på grunnlag av det som kan ikke kan forutsees, diskuterer Johannesen i avhandlingen dette ansvaret i lys av andre forskeres diskusjoner

Avhandlingen bidrar dermed til å sette ord på barns rett til og mulighet for medvirkning.

En annen historie

Johannesen framholder at dette skiller seg fra den markedsorienterte språkbruken som i dag har stor plass i de pedagogiske debattene om barnehagens form og innhold.

Professor Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet.  Professor Geir Skeie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS har vært medveileder.

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Hvordan forstå makt når barns medvirkning i barnehagen forstås som tiltale?», begynner klokken 10.00 fredag 22. januar. 

Selve disputasen begynner klokken 12.00.

Alle interesserte er velkomne både til prøveforelesningen og til disputasen.

Arrangementet finner sted i Arne Rettedals hus, auditorium AR V-101.

Nina Johannesen er fra Halden/Oslo. Hun er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Østfold og har hovedfag I barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Østfold.

Tekst: Elin Nyberg