Hvordan påvirkes eksportprisen for norsk laks?

Ursula Alejandra Landazuri-Tveteraas har analysert pris- og handelsrelasjoner for norsk eksport av laks og import av vin. Hun forsvarte sin doktoravhandling 19. juni.

Published Endret

Ursula Alejandra Landazuri-Tveteraas

Resultatene viser at eksportprisen på atlantisk laks bestemmer norsk eksportpris på oppdrettsørret. Eksportprisen påvirker også prisene på lakseprodukter solgt i supermarkeder i Frankrike og Storbritannia – med unntak av høyt bearbeidede produkter. I Frankrike betyr dette blant annet at prisen på et populært bearbeidet produkt som røykelaks i liten grad blir påvirket av svingninger i eksportprisen på laks.

Forskningen til Landazuri-Tveteraas gir ny innsikt i handelsmønstre mellom partene. Transaksjonsdata viser for eksempel at handelsrelasjoner mellom eksportører og importører ofte er mye mer kortvarig enn aggregerte handelsdata (data for en større gruppe eller periode) gir uttrykk for. Ofte vil en eksportør kun handle med én gitt importør én gang. Handelsrelasjoner kan derfor være ekstremt kortvarige.

Kandidaten finner også at lakseeksportørene kjennetegnes av noen «superstjerner» som står for en betydelig andel av totaleksporten. Disse eksporterer til mange markeder og enkeltimportører. Størsteparten av eksportørene er imidlertid små og eksporterer til et mindre antall markeder.

Lengden på handelsrelasjoner mellom norske vinimportører og utenlandske eksportører avhenger av prisen på vinen. Handel med dyrere vin vil normalt gjøre at handelsrelasjonen varer lengre. Antall importører som konkurrerer om å selge vin i det norske markedet påvirker lengden på handelsrelasjoner negativt. Jo flere importører, jo kortere relasjoner.

Landazuri-Tveteraas utførte økonometriske analyser av eksportpriser på laks og ørret, samt analyser av detaljistpriser innhentet fra et panel av franske og britiske konsumenter som registrerer sine kjøp av lakseprodukter. For å analysere handelsrelasjoner i handel med laks og vin benyttet hun transaksjonsdata. Transaksjonsdata innhentes av tollmyndighetene og gir et detaljert sett av informasjon om hver enkelt handel som foretas over landegrensene for disse to produktkategoriene.

Forskningsresultatene kan være nyttige dersom myndighetene ønsker å fremme eller redusere eksport eller import. For eksempel vil det å kunne nå ut til et større antall importører kunne øke eksportverdien av laks. Resultatene kan gi innsikt i hvordan prisendringer i norsk eksportlaks vil forplante seg videre og kunne påvirke produktutvalg i sluttmarkedene.