Innovasjon i sosialt arbeid og barnevern

Her finner du ressurser knyttet til innovasjon i sosionom- og barnevernsfeltet.

Publisert Sist oppdatert
Innovasjon i sosialt arbeid og barnevern betyr å finne nye og bedre måter å hjelpe folk på.

Innovasjon i sosialt arbeid og barnevern

Innovasjon hjelper oss å gi bedre hjelp til folk og gjør jobben vår mer effektiv. Det kan også bety at vi gir folk mer kontroll over sin egen situasjon. Ved å være åpne for nye ideer og stadig lære mer, kan vi gjøre en positiv forskjell i samfunnet og for de vi jobber med.

Studenter på campus
  • Innovasjon i sosialt arbeid og barnevern betyr å finne nye og bedre måter å hjelpe folk på.
  • Det kan inkludere å lage nye programmer og tjenester.
  • Det kan også bety å bruke ny teknologi for å gjøre jobben enklere og mer effektiv.
  • I et samfunn som stadig endrer seg, trenger vi stadig nye løsninger for å hjelpe de som trenger det mest.
  • Innovasjon hjelper oss å gi bedre hjelp til folk og gir dem mer kontroll over sin egen situasjon.
  • Ved å være åpne for nye ideer og stadig lære mer, kan vi gjøre en positiv forskjell i samfunnet og for de vi jobber med.
Ressurser

Forskningsartikler om innovasjon i barnevernet.

Her finner du forskningsartikler som er relevante til tematikken innovasjon i barnevernet.

AI-generert illustrasjon
Her finner du forskningsartikler som er relevante til tematikken innovasjon i barnevernet.
Ressurser

Eksempler på innovasjon i barnevernet

Her finner du ulike eksempler på innovasjon i barnevernet.

AI-generert illustrasjon.
Her finner du ulike eksempler på innovasjon i barnevernet.

Podkaster:

I denne episode vil vi høre om tiltaket “ På gulvet” et tiltak som er utviklet av Sandnes barnevernstjeneste ved Marit Klemp Stephansen og Marthe Bjørnes.

“på Gulvet” er et veiledningstiltak, der veileder og foreldre sitter sammen med barnet på gulvet for å legge til rette for et samarbeid mellom veileder og foreldre for å utforske hva barnet trenger av mor og far, slik at foreldre på sikt selv kan bedre se og imøtekomme barns behov.Wenche Hovland Første amanuensis som underviser ved Universitetet i Stavanger har samtale med Marit Klemp Stephansen og Marthe Bjornnes for å få mer kunnskap om dette innovative tiltaket.

FEB –  Foreldre etter brudd er et veiledningsprogram som er utviklet av Hege Jangsett og Hanne Aurbakken for Sandnes barnevernstjeneste.

Når konflikten eller manglende samarbeid mellom foreldre etter samlivsbrudd er vedvarende og andre instanser ikke har klart å hjelpe, kan det utvikle seg til en situasjon der barnet trenger hjelp av barnevernstjenesten.

Hege Jangsett og Hanne Aurbakken har utarbeidet et veiledningsprogram som de anvender i Sandnes barnevernstjeneste. Prosessen består av samtaler med barna, undervisning og refleksjon med foreldrene i grupper, og samtaler med foreldreparet. Programmet har vist seg å kunne hjelpe barn og foreldre ut av en fastlåst situasjon. Nå skal FEB evalueres av forsker ved UiS, IS.

Familieråd gir barn, unge og familier mulighet til å selv løse problemer og utfordringer de står i. Metoden gir gode rammer for medvirkning, empowerment og opplevelse av sammenheng. Familieråd er en metode som i hovedsak brukes i barnevernet i Norge. I podcasten snakker vi om metoden og verdigrunnlaget. Vi kommer også innom hvilke muligheter metoden gir, og hvilke hindringer som være til stede.

Familievernet har et nasjonalt spisskompetansemiljø for foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse, som blant annet arbeider med å videreutvikle og kvalitetssikre et tilbud til foreldre med barn i fosterhjem eller på institusjon. Heidi Susort og Kristi Jorunn Solheim er to av til sammen fire personer som jobber i dette spisskompetansemiljøet. De vil i denne episoden snakke mer om familievernets tilbud til foreldre etter omsorgsovertakelse.

Å bli fratatt omsorgen for egne barn er utvilsomt svært krevende, og de aller fleste blir sterkt følelsesmessig preget av denne situasjonen. For mange er det vanskelig å oppsøke hjelp etterpå, særlig fra barneverntjenesten har vært medvirkende til at omsorgsovertakelsen har funnet sted. Andre kan kjenne seg handlingslammet, eller mangle kunnskap om hvor de kan søke hjelp.

Familievernet tilbyr hjelp til foreldre etter omsorgsovertakelse, på foreldrenes egne premisser. Det betyr at tilbudet er frivillig, og foreldrene velger selv tema for samtalene. Å etablere, eller styrke samarbeidet med barneverntjenesten er et naturlig tema å snakke om, men familievernet kan ikke samarbeide med barneverntjenesten uten ønske og samtykke fra foreldrene. Samtalene på familievernkontoret handler i stor grad om å bearbeide vanskelige følelser og styrke foreldrenes mestringstro. Andre ganger handler samtalene om å trene på bestemte foreldreferdigheter, med tanke på å styrke relasjonen til barnet. Noen familievernkontor tilbyr i tillegg gruppetilbud for foreldre etter omsorgsovertakelse, hvor foreldrene får mulighet til å møte andre i samme situasjon.

Studenter på mastergradstudier ved UIS lærer om innovasjon og hvordan dette kan utvikles og påvirke deres arbeidsliv. Det er flere retningslinjer om innovasjon, og de kan igjen strukturere tenkning og forståelse av hva innovasjon er. En slik retningslinje er gitt av EU-kommisjonens Guide to Social innovation (EC 2013). I denne podcasten bruker professor Sarah Hean EF-rammeverket for å beskrive hvordan hun håndtere innovasjon i undervisningsarbeidet sitt.

Podkast