Innvandrerforeldres oppfatninger av barnevernet

PROFRES-kandidat Memory Jayne Tembo disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 7. mai 2020.

Publisert Sist oppdatert
Memory Jayne Tembo disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 7. mai 2020.

Memory Jayne Tembo har forsket på hvordan immigrantforeldre opplever den norske velferdsstaten og barnevernet. Hun disputerte 7. mai 2020 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Hun forsvarte avhandlingen Parenting and child welfare services. The case of immigrant parents’ perceptions and experiences of the welfare system.

Internasjonal kritikk av barnevernet

Barnevernet er et mye diskutert tema blant innvandrerfamilier i Norge. Det norske barnevernet har også fått kritikk for hvordan de har grepet inn immigrantfamilier. Ord som lovlig kidnapping, tyveri og kulturell ufølsomhet er blitt brukt for å beskrive barnevernet i enkelte internasjonale medier.

Tembos forskning forsøker å forstå innvandrerforeldres forhold til barnevernet. Både fra familier som har erfaring fra kontakt med barnevernet og hvordan barnevernet oppfattes av familier som aldri har hatt med barnevernet å gjøre. 

Kontakt med barnevern stresser

Tembos studier viser at foreldrene opplever kontakten med barnevernet som svært stressende. Det gjelder både i forholdet til saksbehandlere, saksgangen og hvordan foreldrene oppfatter hjelp fra barnevernet.

For foreldre som har tidligere erfaringer fra flukt, kan dette forsterke sårbarheten blant innvandrere når de er i kontakt med barnevernet. Foreldre opplever at deres følelsesmessige uttrykk virker inn på framdriften av deres saker, og noen opplever også at motstand og sinne blir møtt med former for straff.

Opplever foreldrerollen i Norge som krevende

Funn fra Tembos forskning viser også at innvandrerforeldre opplever foreldrerollen som kompleks og mer krevende i Norge enn i deres hjemland. Tre hovedtema som ble trukket fram var økt oppmerksomhet fra offentlige myndigheter i familiesaker, økt vektlegging på materielle verdier som mål på om barna ble godt ivaretatt, og utfordringer knyttet til å oppdra barn i tråd med tradisjonelle verdier og identitet til hjemlandet.

Om kandidaten

Memory Jayne Tembo (32) er fra Blantyre, Malawi, og bor i Stavanger. Hun er førsteamanuensis i globale studier ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har en bachelor i samfunnsvitenskap fra University of Malawi (2010) og en master i sosialt arbeid fra Nord universitet i Bodø (2013).