Oppretter ny pris for arbeid med kritisk tenkning i skolen

Lærere i ungdoms- og videregående skole i Rogaland inviteres til å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg som kan bidra til å fremme kritisk tenkning. Anledningen for invitasjonen er opprettelsen av Solveig Bergsliens pris for kritisk tenkning, hvor konkurransen våren 2023 er den første i sitt slag.

Publisert Sist oppdatert

Mann med briller smiler til kamera
Alexandre Dessingue gleder seg over å invitere lærere til å delta i en helt ny konkurranse som skal fremme arbeidet med kritisk tenkning i skolen. Solveig Bergslien-prisen er kommet til i samarbeid med Jærskulen, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og KåKå kverulantkatedralen. (Foto: Anja Kristin Bakken)

Initiativtager Alexandre Dessingue håper at dette blir en årlig begivenhet. Han leder prosjektet Critical Literacy and Awareness in Education (CLAE), som konsentrerer seg om arbeid med kritisk tenkning i skolen. Prosjektet startet i 2019 og er et samarbeid mellom UiS, Jærskulen og Frankrike, med forskergrupper fra Storbritannia og Spania. Til daglig er Dessingue også å finne som professor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

‒ Konkurransen er et helt nytt initiativ. Vi ønsker den skal bidra til å sette arbeid med kritisk tenkning på timeplanen. Vi vet at kritisk tenkning er noe det snakkes om blant lærere, det er noe alle ønsker å fremme, men hvordan jobbe med det i praksis? Hvordan få det inn som en naturlig del av undervisningen? spør Dessingue. Han tror invitasjonen til lærere i ungdomsskole og videregående kan være et godt sted å starte.

Vinneren kåres under nordisk festival for filosofi og vitenskap

Alle bidragene som kommer inn blir vurdert av en fagjury som vil bestå av lærere, journalister og forskere. De tre beste prosjektene blir invitert til å presentere sine opplegg under Wonderful World - den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap som arrangeres i regi av KÅKÅ kverulantkatedralen 1.-4. juni. Vinneren blir offisielt kåret under festivalen.

Denne første gangen prisen deles ut er konkurranseinvitasjonen rettet mot ungdoms- og videregående skoler. Dessingue er imidlertid opptatt av at arbeid med kritisk tenkning er viktig på alle trinn, noe som også har vært gjeldende for samarbeidsprosjektet med Jærskulen. Med tiden kan det absolutt bli aktuelt å inkludere barnetrinnet også, forteller han.

Han forteller at undervisningsopplegget som meldes på kan knyttes opp mot læreplanene i alle fag i skolen. Det stilles ingen krav til tidsbruk eller omfang på oppleggene som meldes på.

‒ Dette trenger ikke være så omfattende. Det går an å lage et opplegg som strekker seg over en time, eller to timer kanskje? Dessingue oppfordrer lærere til å se det som en anledning til å få testet ut noe sammen med elevene.

Solveig Bergslien tok et tydelig standpunkt

svart-hvitt bilde av smilende kvinne som ser i kamera
Solveig Bergslien deltok i motstandsarbeidet under andre verdenskrig. Hun ble arrestert av Gestapo og døde i fangenskap. (Foto: Wikipedia)

Navnet prisen har fått er ikke tilfeldig. Solveig Bergslien kjente til hvordan nazismen hadde skapt terror i Tyskland, og hun tok et tydelig standpunkt ved å gå inn i motstandskampen. Bergslien fikk mange farlige og risikofylte oppdrag og ble arrestert av Gestapo i november 1943. Fire dager etter arrestasjonen ble hun funnet død på cellen sin. Den unge kvinnens død gjorde inntrykk. Tyskerne tillot en vanlig begravelse, og flere tusen mennesker fulgte Solveig Bergslien til hennes siste hvilested.

Viktig å arbeide med kritisk tenkning i skolen

Professoren er klar på at den nye skolereformen LK20 helt klart setter kritisk tenkning i fokus. Han ser at kritisk tenkning er avgjørende den raske og ukontrollerte informasjonsflyten vi forholder oss til.

‒ Offentligheten trues av fragmentering og polarisering, ulike radikaliseringsprosesser og økende populisme utfordrer både lokalt og globalt muligheten for opplyst forståelse. Kritisk tenkning er helt avgjørende for at demokratiske samfunn i vår tid skal opprettholde og videreutvikle en opplyst debattkultur, sier Dessingue.

Tekst: Kristin Vestrheim Cranner.
Kildeopplysninger Solveig Bergslien: Wikipedia.

Nysgjerrig på arbeid med kritisk tenkning i skolen?