Jobbe som toller i Tolletaten?

Med bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll er du kvalifisert til å jobbe som toller i Tolletaten.

Publisert Sist oppdatert

Din første jobb i Tolletaten vil sannsynligvis bli i grensekontrollen. Tolletaten har en viktig samfunnsbeskytter-rolle, og er lokalisert på veldig mange steder i landet vårt. Du kan jobbe på grenseoverganger, havner og flyplasser fra nord til sør.
Hver dag vil du som toller gjøre en viktig jobb med å sikre at varer krysser grensen trygt og effektivt. Samtidig vil du hindre ulovlige produkter i å komme inn i landet og arbeide mot økonomisk kriminalitet. I grensekontrollen vil du jobbe i team og ha en variert, aktiv og allsidig hverdag. Du kommer i kontakt med mange mennesker og samarbeidspartnere og utfordres faglig, fysisk og kreativt.
Etter hvert kan du også jobbe i andre deler av Tolletaten. Mange tollere jobber på kontor med saksbehandling i forbindelse med at varer blir riktig deklarert og fortollet. Du kan drive med opplæringsoppgaver og veiledning til næringslivet og privatpersoner, eller andre administrative oppgaver. Mange i Tolletaten jobber med nye digitale løsninger som skal forenkle og effektivisere vareflyten over grensen for enkeltpersoner og næringslivet. Du kan i tillegg jobbe med etterretning og analyse, slik at kontrollene Tolletaten gjør alene eller sammen med andre myndigheter blir målrettede. Uansett hvor du jobber, blir du en del av et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.
For å bli ansatt som toller i Tolletaten, er det noen absolutte krav:

 • Fullført BA i toll, vareførsel og grensekontroll (eller tidligere etatsutdanning i regi av Tolletaten
 • Utvidet politiattest
 • Førerkort klasse B
 • Oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Du må påregne turnusarbeid og bruk av uniform når du er ansatt i grensekontrollen. Vi gjør oppmerksom på at Tolletatens uniformsreglement ikke tillater religiøse hodeplagg til uniformen.
Som toller er det viktig med høy grad av tillit i samfunnet. Det er derfor nødvendig at du er:

 • en god relasjonsbygger som møter andre med respekt
 • opptatt av rettferdighet, tar selvstendige beslutninger og har god rolleforståelse
 • nysgjerrig, samfunnsengasjert og med høy integritet
 • pliktoppfyllende og lovlydig
 • god på samhandling og kommunikasjon
 • inkluderende og opptatt av mangfold

Du finner mer informasjon om Tolletaten og tolleryrket på blitoller.no.

Antall varer som krysser Norges grenser øker i volum og endrer mønstre hvert år. Tolletaten trenger derfor dyktige og fleksible medarbeidere i hele landet. Det er en fordel at du behersker flere språk. Tenker du at du passer til beskrivelsen over, og oppfyller kravene til ansettelse, tror vi at du kan bli en god toller.

Se mer om hverdagen som toller i Tolletaten.