Hopp til hovedinnhold

Jubler for penger til nybygg

Arkeologisk museum, UiS, får 3,5 millioner kroner for å oppdatere det planlagte nybygget «til gjeldende tekniske krav og standarder». – Dette gir oss håp om at vi endelig kan få et nytt og moderne museumsbygg, sier direktør Ole Madsen.

Publisert: Endret:

Klaus Mohn og Ole Madsen utenfor Arkeologisk museum
Museumsdirektør Ole Madsen og UiS-rektor Klaus Mohn.

Artikkelen ble første gang publisert 29. januar 2020

I en supplerende tildeling til Statsbudsjettet fikk Universitetet i Stavanger fikk nylig beskjed om at det blir bevilget 3,5 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Pengene skal brukes til å oppdatere forprosjektet for det nye museumsbygget til Arkeologisk museum, for å sikre at det planlagte bygget holder dagens tekniske krav og standarder.

Og selv om departementet i brevet understreker at tildelingen ikke garanterer at prosjektet vil bli gitt en startbevilgning, mener Madsen nå at det er «håp i hengende snøre».

- Vi roper hurra i dag, sier han.

 - Vi er klar over at det ikke er en garanti, men vi ser likevel på dette som et viktig signal om at det nå endelig blir en vei videre for nybygget vårt.

Gledelig gjennomslag

- Dette markerer et gledelig gjennomslag for en sak vi har arbeidet med i nesten ti år, sier Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger.

Både han og Madsen setter stor pris på at departementet nå bevilger nye penger til prosjektet for å få det aktuelt og oppdatert. 

- Etter alt å dømme vil vi nå få muligheten til å oppgradere og utvikle Arkeologisk museum. Det har vært et langvarig arbeid og det ser nå ut til at Arkeologisk museum kan få den posisjonen museet fortjener, som et vindu mot sentrum for UiS og til det beste for byen, sier Mohn.

Ferdig museum i 2024?

Universitetet i Stavanger skal i samarbeid med Statsbygg få gjennomført oppdateringen av prosjektet, og det skal være ferdig 15. juni 2020.

Dermed kan det kanskje ligge an til en startbevilling allerede på Statsbudsjettet for 2021. Og hvis alt går som Madsen håper kan et nytt museumsbygg stå klart på Våland i 2024.

I tildelingsbrevet står det også at oppdateringen må gjennomføres uten at kostnadsrammen på 365,2 millioner kroner økes.

Magasiner og utstillingsareal

Det er flere grunner til at Arkeologisk museum har behov for et nytt bygg.

Utstillingskapasiteten og publikumsvirksomheten trenger mer plass. I dag har museet 700 kvm med utstillingsareal, med nybygget vil den øke med 1400 kvm. – Vi vil blant annet få enda bedre fasiliteter for skoleklasser. Museet økte skolebesøk i 2019 med hele 13,5 prosent, så det er et klart behov for vår formidling av forhistorien til den oppvoksende slekt.

- Og i 1. etasje er det planlagt en storstilt vikingtidsutstilling, sier Madsen.

Videre trenger museets magasiner både utvidelse og oppgradering, bedre mottaksforhold for utstillinger og varer. Bygget vil bli et signalbygg for Stavanger, og det skal holde svært høy sikkerhetsstandard, slik at det vil være mulig å låne inn store, internasjonale utstillinger som vi per i dag ikke får til regionen. I tillegg til at det vil bli mulig å få vist fram eget materiale på nye og spennende måter. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på formidlingstilbudet ved museet og på kulturtilbudet i Stavangerregionen.

- Vi ønsker samarbeid med store nasjonale og internasjonale kunst- og kulturhistoriske museer, og sikkerheten er planlagt slik at Stavanger vil kunne få utstillinger som per i dag ikke kommer hit, forklarer Madsen videre.

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss