Hopp til hovedinnhold

Knud Knudsen

Professor emeritus

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
EOJ 316
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Colbjørnsen, Tom; Knudsen, Knud

   (2018)

   On the way. Men's and women's managerial careers in Norway

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 59.

   Hefte 2.

   s.131-156.

   DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-01

  • Jensen, Maria Therese; Knudsen, Knud

   (2017)

   A two-wave cross-lagged study of business travel, work–family conflict, emotional exhaustion, and psychological health complaints

   European Journal of Work and Organizational Psychology

   ISSN 1359-432X.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.30-41.

   DOI: 10.1080/1359432X.2016.1197206

  • Knudsen, Knud

   (2016)

   Good grandfathers have a partner

   Palgrave Macmillan

   s.165-181.

   DOI: 10.1057/978-1-137-56338-5

  • Knudsen, Knud; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Karlsen, Jan Erik

   (2014)

   Aldri fred å få? – Rollekonflikter midt i lederlivet

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 22.

   Hefte 01.

   s.28-51.

  • Knudsen, Knud

   (2014)

   Uforanderlige? : alternative forklaringer på lederes vedvarende rollekonflikter

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.40-52.

  • Knudsen, Knud

   (2012)

   European grandparents' solicitude: Why older men can be relatively good grandfathers

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   Volum 55.

   Hefte 3.

   s.231-250.

   DOI: 10.1177/0001699312447962

  • Storm, Marianne; Knudsen, Knud; Davidson, Larry; Hausken, Kjell; Johannessen, Jan Olav

   (2011)

   'Service user involvement in practice?: The evaluation of an intervention program for service providers and inpatients in Norwegian Community Mental Health Centers

   Psychosis

   ISSN 1752-2439.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.29-40.

   DOI: 10.1080/17522439.2010.501521

  • Tharaldsen, Jorunn Elise; Knudsen, Knud; Næss, Sturle

   (2011)

   Monitoring integration and measuring progress

   Fagbokforlaget

   s.177-195.

  • Storm, Marianne; Hausken, Kjell; Knudsen, Knud

   (2011)

   Inpatient service providers' perspectives on service user involvement in Norwegian community mental health centres

   International Journal of Social Psychiatry

   ISSN 0020-7640.

   Volum 57.

   Hefte 6.

   s.551-563.

   DOI: 10.1177/0020764010371270

  • Storm, Marianne; Hausken, Kjell; Knudsen, Knud

   (2010)

   Inpatient service providers' perspectives on service user involvement in Norwegian Community Mental Health Centers

   International Journal of Social Psychiatry

   ISSN 0020-7640.

   DOI: 10.1177/0020764010371270

  • Knudsen, Knud

   (2010)

   Can large-scale cultural events lead to cultural scepticism? : tracing unintended consequences of Stavanger2008 - European capital of culture

   Nordisk kulturpolitisk tidsskrift

   ISSN 1403-3216.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.44-58.

  • Tharaldsen, Jorunn-Elise; Mearns, Kathryn; Knudsen, Knud

   (2010)

   Perspectives on safety: The impact of group membership, work factors and trust on safety performance in UK and Norwegian drilling company employees

   Safety Science

   ISSN 0925-7535.

   Volum 48.

   Hefte 8.

   s.1062-1072.

   DOI: 10.1016/j.ssci.2009.06.003

  • Knudsen, Knud; Antwi, Mary Phyllis

   (2010)

   Large-scale programs and medical literacy: beliefs about AIDS in Ghana

   Global Health Promotion

   ISSN 1757-9759.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.35-43.

   DOI: 10.1177/1757975910375168

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   Striking a different balance; Male and female managers¿ work-family conflict in a Scandinavian context

   Gender, Work & Organization

   ISSN 0968-6673.

   Volum 24.

   Hefte 4.

   s.252-269.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2009)

   Shared or separate? Money management and changing norms of gender equality among Norwegian couples

   Community, Work and Family

   ISSN 1366-8803.

   Volum 12.

   Hefte 1.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2009)

   Gender empowerment, economic development and spouses' : housework in thirty-four countries

   Routledge

   s.378-394.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2008)

   National context and spouses housework in 34 countries

   European Sociological Review

   ISSN 0266-7215.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.97-113.

   DOI: 10.1093/esr/jcm037

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2008)

   'National Context and Spouses' Housework in 34 Countries

   European Sociological Review

   ISSN 0266-7215.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.97-113.

   DOI: 10.1093/esr/jcm037

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2007)

   Må husarbeid avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner?

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2007)

   Må husarbeidet avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner?

   Fagbokforlaget

   s.141-161.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2006)

   Likestilling og husarbeid: Norden i komparativt perspektiv

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 47.

   Hefte 2.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2006)

   Gender Equality and Housework: The Nordic Countries in a Comparative Perspective

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 47.

   Hefte 2.

   s.163-191.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2006)

   Bedriftsvelferd på frammarsj: løsning eller problem?

   Abstrakt forlag

   s.167-191.

  • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud

   (2006)

   Likestilling og husarbeid: Norden i komparativt perspepektiv

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 2.

   s.163-192.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2005)

   Skal, skal ikke? Utfordringer og dilemmaer ved frynsegoder

   Cappelen Damm Akademisk

   s.151-173.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2005)

   Nese for frynser?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.75-93.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2005)

   Frynsegoder i en ny tid

   Cappelen Damm Akademisk

   s.13-25.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Håp for klasseanalysen?

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   Volum 4.

   Hefte Årg. 35, nr 4.

   s.31-49.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Sosiologisk grep på dyaden par-analyse med Structural Equation Modeling (SEM)

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Hefte Årg. 13, nr 2.

   s.133-156.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Sosial klasse, nasjonal kontekst og normdanning

   ?

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Ulikhetsbilder i endring persiperte og legitime forskjeller i en ny tid Images og inequality: percieved and legitimate differences in a new era

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 12.

   Hefte Årg. 12, nr 1.

   s.25-50.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Sosial kapital i velferdssamfunnet: Den skandinaviske modell i komparativt perspektiv Oppslag til et forskningsprosjekt

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Emile Durkheim's analysis og suicide in Europe (Chapter in Russian)

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Hege Skjeie og Marit Teigen: Menn i mellom. Mannsdominansog likestillingspolitikk

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 45.

   s.593-596.

  • Knudsen, Knud

   (2002)

   Durkheim's Suicide Hypothesis

   s.215-235.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2001)

   Kontant evaluering

   Tidsskrift for velferdsforskning

   ISSN 0809-2052.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.252-258.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2001)

   National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers'Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.67-79.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Hvor stor bør ulikheten være? Norske meninger om legitim lønn 1992-1999

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.507-536.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2001)

   National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers'Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.67-79.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Akseptable forskjeller: Meninger om lønnsulikhet

   ?

   Volum 18.

   s.215-223.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2001)

   Kontant evaluering

   Tidsskrift for velferdsforskning

   ISSN 0809-2052.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.252-258.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Samspill i paret: Tilfredshet med livet for ektefeller på norske gårdsbruk

   Sociologisk forskning

   ISSN 0038-0342.

   Hefte 2.

   s.67-90.

  • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud

   (1999)

   Reactions to Global Processes of Change Attitudes toward Gender Roles and Marriage in Modern Nations

   Comparative Social Research

   ISSN 0195-6310.

   Volum 18.

   s.161-195.

  • Knudsen, Knud; Melberg, Kjersti

   (1999)

   Livet i par: Subjektiv livskvalitet for henne og han på gården

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.91-112.

  • Knudsen, Knud; Ugelvik Larsen, Stein

   (1999)

   Durkheims selvmordshypotese

   Det Norske Samlaget

   s.179-187.

  • Knudsen, Knud; Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne

   (1999)

   Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge

   Fagbokforlaget

   s.79-99.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (1999)

   Reactions to Global processes of change: Attitudes toward gender roles and marriage in modern nations

   Comparative Social Research

   ISSN 0195-6310.

   Volum 18.

   s.161-196.

  • Knudsen, Knud; Nilsen, Ann

   (1998)

   Tallenes talende tavshed. Måleproblemer i surveyundersøkelser. Bokomtale

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 4.

   Hefte 6.

  • Knudsen, Knud; Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn

   (1997)

   National identity and xenophobia

   s.166-192.

  • Knudsen, Knud

   (1997)

   Scandinavian Neighbours with Difterent Character? Attitudes Toward Immigrants and national Identity in Norway and Sweden

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   Volum 40.

   Hefte 3.

   s.223-243.

  • Knudsen, Knud

   (1997)

   Norsk sosiologi: Fortid og framtid

   ?

  • Knudsen, Knud

   (1997)

   Om verdien av samfunnsforskning: Samfunnsforskningens betydning

   s.3-10.

  • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud

   (1997)

   Norsk Sosiologi: Fortid og framtid

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 1.

   s.95-102.

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   The education-tolerance relationship: Is it really biased by social desirability?

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 39.

   Hefte 4.

  • Knudsen, Knud; Aase, Tor H.

   (1996)

   Om å studere fremmedfrykt gjennom survey-øyet

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   Barnet lider av at mor er yrkesaktiv

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 3.

   s.23-23.

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   Er ekteskapet som institusjon på vei ut i Skandinavia?

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 3.

   s.96-96.

  • Knudsen, Knud

   (1994)

   Status og utfordringer for utdanningssosiologien i Norge. En kommentar

   s.284-290.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1994)

   Klimaskifte? Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere 1988-1993

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 35.

   Hefte 3.

   s.319-343.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1994)

   Relative Deprivation and Reactions toward New Immigrants

   s.32-54.

  • Knudsen, Knud

   (1992)

   Eierstruktur og foretaksprestasjoner. Bokomtale i tilknytning til Dr. Phil.disputas: Eva Meyerson

   Sociologisk forskning

   ISSN 0038-0342.

   s.46-49.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1992)

   Norwegians' attitude toward new immigrants

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   s.123-140.

  • Knudsen, Knud

   (1991)

   Kön och 'fringe benefits'

   Sociologisk forskning

   ISSN 0038-0342.

   s.61-75.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1991)

   Lithuania. Living conditions

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1991)

   The Iron Law of Inequality

   European Sociological Review

   ISSN 0266-7215.

   s.195-213.

  • Knudsen, Knud

   (1991)

   Hva var Bergenssosiologien?

   s.99-120.

  • Knudsen, Knud

   (1990)

   The melting pot of Europe

   s.25-27.

  • Knudsen, Knud

   (1990)

   Kostnadsfordeling og reformstøtte

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 31.

   s.247-272.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1989)

   Svart på hvitt

  • Knudsen, Knud

   (1989)

   Jan O Jonsson: Utbildning, social reproduktion och skiktning. Recension

   Sociologisk forskning

   ISSN 0038-0342.

   Volum 26.

   Hefte 4.

   s.74-77.

  • Knudsen, Knud

   (1989)

   Shorter hours, lower retirement age or longer vacations?

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   Volum 32.

   s.375-387.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1989)

   Over grensen

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   s.27-60.

  • Knudsen, Knud

   (1988)

   Class Identification in Norway: Explanatory Factors and Life-cycle Differences

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   Volum 31.

   s.69-80.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Cobjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn

   (1987)

   Klassesamfunnet på hell

   Universitetsforlaget

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Cobjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn

   (1987)

   Klassesamfunnet på hell

   Universitetsforlaget

  • Knudsen, Knud

   (1987)

   Kortere arbeidstid, nedsatt pensjonsalder eller lengre ferie? Kapittel i Arbeidstidsutvalgets utredning

   Universitetsforlaget

   s.147-161.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1984)

   Samfunnsvitenskapelig årsaksanalyse: En introduksjon til LISREL-systemet

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 25.

   s.5-34.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1984)

   Samfunnsvitenskapelig årsaksanalyse: En introduksjon til LISREL-systemet

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 25.

   s.5-34.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1983)

   Klasseanalyse og feilklassifisering

   ?

   s.3-12.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1983)

   Om standardiserte regresjonskoeffisienter

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   s.381-388.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom

   (1982)

   Stifinnere på ulike stier

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   s.12-29.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1982)

   Klasse og kultur

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   s.34-56.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1982)

   Klasse og kultur

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   s.34-56.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Colbjørnsen, Tom

   (1982)

   Klassestruktur og klasseskiller

   Universitetsforlaget

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom

   (1982)

   Stifinnere på ulike stier

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   s.12-29.

  • Knudsen, Knud

   (1982)

   Variasjon og endring

   s.52-63.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Colbjørnsen, Tom

   (1982)

   Stifinnere på ulike stier

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 3.

   s.16-33.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1980)

   Kjønnsforskjeller eller skjønnsforskjeller?

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   s.32-39.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1980)

   Kjønnsforskjeller eller skjønnsforskjeller?

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   s.32-39.

  • Knudsen, Knud; Ulset, Svein

   (1980)

   Voksenopplæring: Organisasjonene og loven

  • Knudsen, Knud

   (1980)

   Samfunnets utbytte av utdanningssystemet

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   s.3-18.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1980)

   Ressurser og levekår for aktive yrkestakere

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 1.

   s.3-19.

  • Knudsen, Knud

   (1980)

   Ulikhet i grunnskolen

   Universitetsforlaget

  • Knudsen, Knud; Skaalvik, Einar

   (1978)

   Deltakelse i voksenopplæring

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1976)

   Utdanning og ulikhet

   Universitetsforlaget

  • Knudsen, Knud; Øyen, Else

   (1976)

   Utdanning

   Universitetsforlaget

   s.62-73.

  • Knudsen, Knud

   (1975)

   Virkninger av barnas trafikklubb

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 16.

   s.250-264.

  • Knudsen, Knud

   (1975)

   Accident risk in middle age years and in old age

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   Volum 18.

   s.62-75.

  • Knudsen, Knud

   (1975)

   Age and sex in human societies: A biosocial perspective. Book Review

   Acta Sociologica

   ISSN 0001-6993.

   Volum 18.

   s.281-282.

  • knudsen, knud

   (1973)

   Sosial rolle og ulykkesrisiko

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 14.

   s.161-178.

 • Bøker og kapitler
  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne

   (2005)

   Hvordan kan frynsegoder bli belønning?

   Cappelen Damm Akademisk

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne

   (2005)

   Anne Ryen og Knud Knudsen (eds): Hvordan kan frynsegoder bli belønning

   Cappelen Damm Akademisk

  • Aasland, Aadne; Knudsen, Knud; Kutsar, Dagmar; Trapenciere, Ilze

   (1997)

   The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   Lithuania: Living conditions in a periode of transition

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   Samfunnsforskningens betydning. Notat

  • Knudsen, Knud; Aamodt, Per Olaf; Sorensen, Aage

   (1993)

   Endringer i den sosiale rekruttering til høyere utdanning

  • Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund; Knudsen, Knud

   (1987)

   Klassesamfunnet på hell

   Universitetsforlaget

  • Nordhaug, Odd; Knudsen, Knud

   (1980)

   Voksenopplæring: Kommunene og loven (Adult Education in Norway: The Act and the Municipalities)

  • Knudsen, Knud; Øyen, Ørjar

   (1980)

   Oversettelse til norsk av Donal J. Treiman's internasjonale skala for yrkesprestisje

  • Knudsen, Knud

   (1979)

   Ulikhet i grunnskolen

 • Formidling
  • Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund; Knudsen, Knud

   (2018)

   Klassesamfunnet – fortsatt på hell?

   sosiologen.no

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   DULLER VELFERDSSTATEN FOR MYE MED KVINNENE?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   EN SOSIOLOG MED AMBISJONER Jubileumsforelesning i anledning Gudmund Hernes 70 år

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   Does an Open Port Widen People’s Minds?

   UNeECC Forum

   ISSN 2069-8704.

   Volum 2.

   s.144-161.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   Anvendt lykkeforskning

   Tidsskrift for velferdsforskning

   ISSN 0809-2052.

   Volum 14 .

   Hefte 3.

   s.204-208.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   Videregående opplæring for (nesten) alle

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 19.

   s.189-191.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   NOK KVINNELIGE LEDERE?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   BLIR VI RAUSERE AV MER KULTUR?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   HELT OK MED LAVERE VEKST

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   TRAGEDIEN, LÆRDOMMEN OG FRAMTIDEN

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Salvanes, Kjell G.; Knudsen, Knud

   (2010)

   Samfunnsvitere må bruke tall. Samtidig som Norge kanskje har verdens beste registerdata, er store deler av samfunnsvitenskapen fortolkningsbasert. En sosiolog og en samfunnsøkonom drøfter fenomenet

   Bladet forskning

   Hefte 2.

   s.16-19.

  • Knudsen, Knud

   (2010)

   Modern medicine conquers witchcraft

  • Knudsen, Knud

   (2010)

   UTFORDRINGER FOR UTDANNINGSFORSKNINGEN Foreberedt innlegg/kommentar UTDANNIN2020: FORSKERSEMINAR

  • Knudsen, Knud

   (2010)

   FRITT TOLKET DISKUSJON

   Forskning

   ISSN 0804-7545.

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   HVA ER EN ROLLEKONFLIKT?

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   Kvinnelige ledere takler jobb/hjem- best Kvinnelige ledere takler jobb/hjem- best

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   Kvinnelige ledere takler jobb/hjem-konflikten best

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   Ottar Hellevik: Jakten på den norske lykken

   Tidsskrift for velferdsforskning

   ISSN 0809-2052.

   Volum 12.

   Hefte 1.

  • Knudsen, Knud

   (2008)

   Bringing Macro- and Micro-level Mechanisms together; National Context and Spouses' Housework in 34 Countries

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Politicising Parenthood in Scandinavia

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 48.

   Hefte mar.07.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Housework in Latin America

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Politicising parenthood in Scandinavia. Gender relations in welfare states

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 48.

   s.458-460.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   A delicate balance; Why female managers have less - and more - work-family conflict than male managers

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   MENN BØR GJØRE MER

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Official: the French do less housework than anyone else

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   KVINNER GJØR MER I HEIMEN

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   JENTENE KNUSER GUTTA INTERVJU I VG MED UTGANGSPUNKT I ESR ARTIKKEL OG OPPSLAG I UNIVERS

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Mexicanos... con escoba y aspiradora

  • Knudsen, Knud

   (2006)

   ETIKK OG STATISTIKK

  • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud

   (2006)

   Gender and Equality in Housework:the Nordic Countries in a Comparative Perspective

  • Næss, Sturle; Knudsen, Knud

   (2006)

   Quantitative Applications in the Social Sciences

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2006)

   Gender Equality and Housework: The Nordic Countries in a Comparative Perspective

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2006)

   KJØNN OG LØNN; HVA VET VI OM FRYNSEGODER?

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Sammen om livet? Ektefellers subjektive livskvalitet på gård

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Menn kaprer godene

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Norske egalitære normer i endring

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   LIKHETSVERDIER I ENDRING

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   I EN KLASSE FOR SEG NORGE ER ET KLASSEDELT SAMFUNN. DET MENER NI AV TI NORDMENN

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Hennes og hans liv på gården. Tilpasning for tradisjonelle og utradisjonelle par: Forskjeller og likheter

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Vi godtek stadig større økonomiske forskjellar

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Forskning om ulikhet i skolen ble ikke fulgt opp

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Økt faktisk ulikhet gir aksept for store forskjeller

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Norsk ulikhet i endring

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Is it really worth the efforts? Gender Differences in exit from Managerial Positions

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Ikke like stolte av Norge? Issp-undersøkelse om nasjonal identitet i 1995 og 2003

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Nordmenn vender seg til mer ulikhet

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Den norske levekårstradisjonen; Utfordringer ved analyse av barns og unges levekår (med Kjersti Melberg, RF) The Norwegian Level of Living Tradition; Challenges linked to studying well-being of childeren and young people

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Between sharing and individualisation - ghanging norms ofgender equality among norwefian couples?

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Har det blitt mer eller mindre likhet? Likhetsnormer under press

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Folk godtar økte forskjeller

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Adjø solidaritet?

  • Knudsen, Knud

   (2002)

   Folkesjelen på tvers: Kryssnasjonale surveys i analyse av holdningsdanning

  • Knudsen, Knud

   (2002)

   Forskning og evaluering av tiltak på politisk aktuelle og omstridte tema

  • Knudsen, Knud

   (2002)

   Living together on the Norwegian farm: Reciprocal influences of life satisfaction between spouses in traditional marriage

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Opposisjon Dr.gradsavhandling (Førsteopponent), Jan-Pål Brekke: Velkommen og farvel?

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Opposisjon (Førsteopponent), Toril Aalberg: "Comparative Public Opinion on Distributive Justice: Ideals, Perceptions and Policy Attitudes"

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Images of inequality and attitudes on redistribution

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Hovedoppslag i Dagbladet. Intervju: "Folk vil ha store forskjeller", med bakgrunn i eget prosjekt/Tsf-artikkel om holdninger til økonomisk ulikhet

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Forskjellene øker, men bryr noen seg lenger? Ulikhetsbilder og holdninger til omfordeling det siste tiåret

  • Knudsen, Knud; Melberg, Kjersti

   (1999)

   Bondekvinne bondemann: Ulike par i samme spann?

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (1999)

   Reactions to global processes of change: Attitudes towards gender roles and marriage around the world

  • Knudsen, Knud

   (1998)

   Om å studere fremmedfrykt gjennom survey-øyet

  • Knudsen, Knud

   (1998)

   Scandinavian Neighbours- similar but different?

  • Knudsen, Knud

   (1998)

   Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway