Knud Knudsen

Pensjonert tilknyttet UiS

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
KE C-228
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Wagner, Åse Kari H.; Knudsen, Knud; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn

   (2024)

   PIRLS 2021. Hovedresultater i lesing. I: Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

   s.34-54.

   DOI: 10.18261/9788215053257-24-03

  • Knudsen, Knud; Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn

   (2024)

   Mulige drivkrefter bak nedgangen i leseforståelse hos norske tiåringer. I: Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

   s.224-241.

   DOI: 10.18261/9788215053257-24-12

  • Bjørnsen, Mihaela Gabriela; Dettweiler, Ulrich; Njå, Ove; Knudsen, Knud

   (2022)

   Towards an understanding of learning within the Norwegian fire and rescue services – focusing on tunnel fire safety.

   Journal of Workplace Learning.

   ISSN 1366-5626.

   DOI: 10.1108/jwl-04-2022-0051

  • Knudsen, Knud

   (2021)

   Utdanning og ulikhet. I: Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-3476-9.

   s.129-152.

  • Colbjørnsen, Tom; Knudsen, Knud

   (2018)

   On the way. Men's and women's managerial careers in Norway.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 59.

   Hefte 2.

   s.131-156.

   DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-01

  • Jensen, Maria Therese; Knudsen, Knud

   (2017)

   A two-wave cross-lagged study of business travel, work–family conflict, emotional exhaustion, and psychological health complaints.

   European Journal of Work and Organizational Psychology.

   ISSN 1359-432X.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.30-41.

   DOI: 10.1080/1359432X.2016.1197206

  • Knudsen, Knud

   (2016)

   Good grandfathers have a partner. I: Grandfathers : global perspectives.

   Palgrave Macmillan.

   ISBN 978-1-137-56337-8.

   s.165-181.

   DOI: 10.1057/978-1-137-56338-5

  • Knudsen, Knud

   (2014)

   Uforanderlige? : alternative forklaringer på lederes vedvarende rollekonflikter.

   Magma forskning og viten.

   ISSN 1500-0788.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.40-52.

  • Knudsen, Knud; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Karlsen, Jan Erik

   (2014)

   Aldri fred å få? – Rollekonflikter midt i lederlivet.

   Sosiologisk Tidsskrift.

   ISSN 0804-0486.

   Volum 22.

   Hefte 01.

   s.28-51.

  • Knudsen, Knud

   (2012)

   European grandparents' solicitude: Why older men can be relatively good grandfathers.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   Volum 55.

   Hefte 3.

   s.231-250.

   DOI: 10.1177/0001699312447962

  • Storm, Marianne; Knudsen, Knud; Davidson, Larry; Hausken, Kjell; Johannessen, Jan Olav

   (2011)

   'Service user involvement in practice?: The evaluation of an intervention program for service providers and inpatients in Norwegian Community Mental Health Centers.

   Psychosis.

   ISSN 1752-2439.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.29-40.

   DOI: 10.1080/17522439.2010.501521

  • Tharaldsen, Jorunn Elise; Knudsen, Knud; Næss, Sturle

   (2011)

   Monitoring integration and measuring progress. I: A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1127-2.

   s.177-195.

  • Storm, Marianne; Hausken, Kjell; Knudsen, Knud

   (2011)

   Inpatient service providers' perspectives on service user involvement in Norwegian community mental health centres.

   International Journal of Social Psychiatry.

   ISSN 0020-7640.

   Volum 57.

   Hefte 6.

   s.551-563.

   DOI: 10.1177/0020764010371270

  • Tharaldsen, Jorunn-Elise; Mearns, Kathryn; Knudsen, Knud

   (2010)

   Perspectives on safety: The impact of group membership, work factors and trust on safety performance in UK and Norwegian drilling company employees.

   Safety Science.

   ISSN 0925-7535.

   Volum 48.

   Hefte 8.

   s.1062-1072.

   DOI: 10.1016/j.ssci.2009.06.003

  • Storm, Marianne; Hausken, Kjell; Knudsen, Knud

   (2010)

   Inpatient service providers' perspectives on service user involvement in Norwegian Community Mental Health Centers.

   International Journal of Social Psychiatry.

   ISSN 0020-7640.

   DOI: 10.1177/0020764010371270

  • Knudsen, Knud; Antwi, Mary Phyllis

   (2010)

   Large-scale programs and medical literacy: beliefs about AIDS in Ghana.

   Global Health Promotion.

   ISSN 1757-9759.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.35-43.

   DOI: 10.1177/1757975910375168

  • Knudsen, Knud

   (2010)

   Can large-scale cultural events lead to cultural scepticism? : tracing unintended consequences of Stavanger2008 - European capital of culture.

   Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.

   ISSN 1403-3216.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.44-58.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2009)

   Gender empowerment, economic development and spouses' : housework in thirty-four countries. I: The International Social Survey Programme 1984-2009 Charting the Globe Edited by Max Haller, Roger Jowell, Tom W Smith.

   Routledge.

   ISBN 9780415491921.

   s.378-394.

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   Striking a different balance; Male and female managers¿ work-family conflict in a Scandinavian context.

   Gender, Work & Organization.

   ISSN 0968-6673.

   Volum 24.

   Hefte 4.

   s.252-269.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2009)

   Shared or separate? Money management and changing norms of gender equality among Norwegian couples.

   Community, Work and Family.

   ISSN 1366-8803.

   Volum 12.

   Hefte 1.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2008)

   'National Context and Spouses' Housework in 34 Countries.

   European Sociological Review.

   ISSN 0266-7215.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.97-113.

   DOI: 10.1093/esr/jcm037

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2008)

   National context and spouses housework in 34 countries.

   European Sociological Review.

   ISSN 0266-7215.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.97-113.

   DOI: 10.1093/esr/jcm037

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2007)

   Må husarbeidet avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner?. I: Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245005455.

   s.141-161.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2007)

   Må husarbeid avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner?. I: MAKT, MENING OG STRUKTUR.

  • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud

   (2006)

   Likestilling og husarbeid: Norden i komparativt perspepektiv.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 2.

   s.163-192.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2006)

   Bedriftsvelferd på frammarsj: løsning eller problem?. I: Velferdspolitiske utfordringer.

   Abstrakt forlag.

   s.167-191.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2006)

   Likestilling og husarbeid: Norden i komparativt perspektiv.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 47.

   Hefte 2.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2006)

   Gender Equality and Housework: The Nordic Countries in a Comparative Perspective.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 47.

   Hefte 2.

   s.163-191.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2005)

   Frynsegoder i en ny tid. I: Hvordan kan frynsegoder bli belønning?.

   Cappelen Damm Akademisk.

   s.13-25.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2005)

   Nese for frynser?. I: Hvordan kan frynsegoder bli belønning?.

   Cappelen Damm Akademisk.

   s.75-93.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2005)

   Skal, skal ikke? Utfordringer og dilemmaer ved frynsegoder. I: Hvordan kan frynsegoder bli belønning?.

   Cappelen Damm Akademisk.

   s.151-173.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Håp for klasseanalysen?.

   Sosiologi i dag.

   ISSN 0332-6330.

   Volum 4.

   Hefte Årg. 35, nr 4.

   s.31-49.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Sosiologisk grep på dyaden par-analyse med Structural Equation Modeling (SEM).

   Sosiologisk Tidsskrift.

   ISSN 0804-0486.

   Hefte Årg. 13, nr 2.

   s.133-156.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Ulikhetsbilder i endring persiperte og legitime forskjeller i en ny tid Images og inequality: percieved and legitimate differences in a new era.

   Sosiologisk Tidsskrift.

   ISSN 0804-0486.

   Volum 12.

   Hefte Årg. 12, nr 1.

   s.25-50.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Sosial klasse, nasjonal kontekst og normdanning.

   ?.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Hege Skjeie og Marit Teigen: Menn i mellom. Mannsdominansog likestillingspolitikk.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 45.

   s.593-596.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Sosial kapital i velferdssamfunnet: Den skandinaviske modell i komparativt perspektiv Oppslag til et forskningsprosjekt. I: Sosial kapital. Innstilling til NFR fra utredningsgruppe ledet av Bjørn Hvinden.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Emile Durkheim's analysis og suicide in Europe (Chapter in Russian). I: Theory and Methods in the Social Sciences (Social Science Textbook in Russian).

   Columbia University Press.

  • Knudsen, Knud

   (2002)

   Durkheim's Suicide Hypothesis. I: Theory and methods in the social sciences.

   Columbia University Press.

   s.215-235.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2001)

   Kontant evaluering.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.252-258.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari E

   (2001)

   National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers'Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.67-79.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2001)

   National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers'Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.67-79.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Hvor stor bør ulikheten være? Norske meninger om legitim lønn 1992-1999.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.507-536.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Samspill i paret: Tilfredshet med livet for ektefeller på norske gårdsbruk.

   Sociologisk forskning.

   ISSN 0038-0342.

   Hefte 2.

   s.67-90.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2001)

   Kontant evaluering.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Volum 4.

   Hefte 2.

   s.252-258.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Akseptable forskjeller: Meninger om lønnsulikhet.

   ?.

   Volum 18.

   s.215-223.

  • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud

   (1999)

   Reactions to Global Processes of Change Attitudes toward Gender Roles and Marriage in Modern Nations.

   Comparative Social Research.

   ISSN 0195-6310.

   Volum 18.

   s.161-195.

  • Knudsen, Knud; Melberg, Kjersti

   (1999)

   Livet i par: Subjektiv livskvalitet for henne og han på gården.

   Sosiologisk Tidsskrift.

   ISSN 0804-0486.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.91-112.

  • Knudsen, Knud; Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne

   (1999)

   Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. I: Omsorgens forvitring.

   Fagbokforlaget.

   s.79-99.

  • Knudsen, Knud; Ugelvik Larsen, Stein

   (1999)

   Durkheims selvmordshypotese. I: Teori og metode i samfunnsfaga.

   Det Norske Samlaget.

   s.179-187.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (1999)

   Reactions to Global processes of change: Attitudes toward gender roles and marriage in modern nations.

   Comparative Social Research.

   ISSN 0195-6310.

   Volum 18.

   s.161-196.

  • Knudsen, Knud; Nilsen, Ann

   (1998)

   Tallenes talende tavshed. Måleproblemer i surveyundersøkelser. Bokomtale.

   Sosiologisk Tidsskrift.

   ISSN 0804-0486.

   Volum 4.

   Hefte 6.

  • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud

   (1997)

   Norsk Sosiologi: Fortid og framtid.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 1.

   s.95-102.

  • Knudsen, Knud

   (1997)

   Scandinavian Neighbours with Difterent Character? Attitudes Toward Immigrants and national Identity in Norway and Sweden.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   Volum 40.

   Hefte 3.

   s.223-243.

  • Knudsen, Knud; Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn

   (1997)

   National identity and xenophobia. I: Society, university, and world community: essays for Ørjar Øyen.

   s.166-192.

  • Knudsen, Knud

   (1997)

   Om verdien av samfunnsforskning: Samfunnsforskningens betydning. I: Strateginotat for samfunnsvitenskapelig forskning.

   Norges forskningsråd.

   s.3-10.

  • Knudsen, Knud

   (1997)

   Norsk sosiologi: Fortid og framtid.

   ?.

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   The education-tolerance relationship: Is it really biased by social desirability?.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 39.

   Hefte 4.

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   Barnet lider av at mor er yrkesaktiv.

   Sosiologisk Tidsskrift.

   ISSN 0804-0486.

   Volum 3.

   s.23-23.

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   Er ekteskapet som institusjon på vei ut i Skandinavia?.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 3.

   s.96-96.

  • Knudsen, Knud; Aase, Tor H.

   (1996)

   Om å studere fremmedfrykt gjennom survey-øyet. I: Metodiske problemer i forskning om rasisme og fremmedfrykt.

   Universitetet i Bergen.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1994)

   Klimaskifte? Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere 1988-1993.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 35.

   Hefte 3.

   s.319-343.

  • Knudsen, Knud

   (1994)

   Status og utfordringer for utdanningssosiologien i Norge. En kommentar. I: Norsk forskning om utdanning.

   Gyldendal Akademisk.

   s.284-290.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1994)

   Relative Deprivation and Reactions toward New Immigrants. I: Encounter with Strangers.

   Lund University Press.

   s.32-54.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1992)

   Norwegians' attitude toward new immigrants.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   s.123-140.

  • Knudsen, Knud

   (1992)

   Eierstruktur og foretaksprestasjoner. Bokomtale i tilknytning til Dr. Phil.disputas: Eva Meyerson.

   Sociologisk forskning.

   ISSN 0038-0342.

   s.46-49.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1991)

   Lithuania. Living conditions.

   Fafo.

   ISBN 8274220730.

  • Knudsen, Knud

   (1991)

   Hva var Bergenssosiologien?. I: Kompetanse og kontrovers.

   Fafo.

   s.99-120.

  • Knudsen, Knud

   (1991)

   Kön och 'fringe benefits'.

   Sociologisk forskning.

   ISSN 0038-0342.

   s.61-75.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1991)

   The Iron Law of Inequality.

   European Sociological Review.

   ISSN 0266-7215.

   s.195-213.

  • Knudsen, Knud

   (1990)

   Kostnadsfordeling og reformstøtte.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 31.

   s.247-272.

  • Knudsen, Knud

   (1990)

   The melting pot of Europe. I: Zuma Nachrichten 27.

   s.25-27.

  • Knudsen, Knud

   (1989)

   Jan O Jonsson: Utbildning, social reproduktion och skiktning. Recension.

   Sociologisk forskning.

   ISSN 0038-0342.

   Volum 26.

   Hefte 4.

   s.74-77.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1989)

   Over grensen.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   s.27-60.

  • Knudsen, Knud

   (1989)

   Shorter hours, lower retirement age or longer vacations?.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   Volum 32.

   s.375-387.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1989)

   Svart på hvitt.

   Fafo.

  • Knudsen, Knud

   (1988)

   Class Identification in Norway: Explanatory Factors and Life-cycle Differences.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   Volum 31.

   s.69-80.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Cobjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn

   (1987)

   Klassesamfunnet på hell.

   Universitetsforlaget.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Cobjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn

   (1987)

   Klassesamfunnet på hell.

   Universitetsforlaget.

  • Knudsen, Knud

   (1987)

   Kortere arbeidstid, nedsatt pensjonsalder eller lengre ferie? Kapittel i Arbeidstidsutvalgets utredning. I: Arbeidstidsutvalgets utredning NOU 1987: 9B.

   Universitetsforlaget.

   s.147-161.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1984)

   Samfunnsvitenskapelig årsaksanalyse: En introduksjon til LISREL-systemet.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 25.

   s.5-34.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1984)

   Samfunnsvitenskapelig årsaksanalyse: En introduksjon til LISREL-systemet.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 25.

   s.5-34.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1983)

   Klasseanalyse og feilklassifisering.

   ?.

   s.3-12.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1983)

   Om standardiserte regresjonskoeffisienter.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   s.381-388.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom

   (1982)

   Stifinnere på ulike stier.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   s.12-29.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1982)

   Klasse og kultur.

   Sosiologi i dag.

   ISSN 0332-6330.

   s.34-56.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Colbjørnsen, Tom

   (1982)

   Stifinnere på ulike stier.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 3.

   s.16-33.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund; Colbjørnsen, Tom

   (1982)

   Klassestruktur og klasseskiller.

   Universitetsforlaget.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom; Hernes, Gudmund

   (1982)

   Klasse og kultur.

   Sosiologi i dag.

   ISSN 0332-6330.

   s.34-56.

  • Knudsen, Knud; Colbjørnsen, Tom

   (1982)

   Stifinnere på ulike stier.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   s.12-29.

  • Knudsen, Knud

   (1982)

   Variasjon og endring. I: Lærepakke fra "Nordisk database for regionale tidsserier (NDRT)".

   s.52-63.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1980)

   Kjønnsforskjeller eller skjønnsforskjeller?.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   s.32-39.

  • Knudsen, Knud; Ulset, Svein

   (1980)

   Voksenopplæring: Organisasjonene og loven.

  • Knudsen, Knud

   (1980)

   Samfunnets utbytte av utdanningssystemet.

   Sosiologi i dag.

   ISSN 0332-6330.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   s.3-18.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1980)

   Ressurser og levekår for aktive yrkestakere.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 1.

   s.3-19.

  • Knudsen, Knud

   (1980)

   Ulikhet i grunnskolen.

   Universitetsforlaget.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1980)

   Kjønnsforskjeller eller skjønnsforskjeller?.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   s.32-39.

  • Knudsen, Knud; Skaalvik, Einar

   (1978)

   Deltakelse i voksenopplæring.

  • Knudsen, Knud; Hernes, Gudmund

   (1976)

   Utdanning og ulikhet.

   Universitetsforlaget.

  • Knudsen, Knud; Øyen, Else

   (1976)

   Utdanning. I: Sosiologi og ulikhet: en innføringsbok.

   Universitetsforlaget.

   s.62-73.

  • Knudsen, Knud

   (1975)

   Age and sex in human societies: A biosocial perspective. Book Review.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   Volum 18.

   s.281-282.

  • Knudsen, Knud

   (1975)

   Virkninger av barnas trafikklubb.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 16.

   s.250-264.

  • Knudsen, Knud

   (1975)

   Accident risk in middle age years and in old age.

   Acta Sociologica.

   ISSN 0001-6993.

   Volum 18.

   s.62-75.

  • knudsen, knud

   (1973)

   Sosial rolle og ulykkesrisiko.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 14.

   s.161-178.

 • Bøker og kapitler
  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud; Hovig, Johanne Birgitte; Huru, Christina; Hadland, Trond

   (2023)

   Norske tiåringers leseforståelse. PIRLS 2021 - Kortrapport..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7649-086-2.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne

   (2005)

   Hvordan kan frynsegoder bli belønning?.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 8202235669.

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne

   (2005)

   Anne Ryen og Knud Knudsen (eds): Hvordan kan frynsegoder bli belønning.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 82-02-23566-9.

  • Aasland, Aadne; Knudsen, Knud; Kutsar, Dagmar; Trapenciere, Ilze

   (1997)

   The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges.

   Fafo.

   ISBN 82-7422-196-6.

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   Lithuania: Living conditions in a periode of transition.

  • Knudsen, Knud

   (1996)

   Samfunnsforskningens betydning. Notat.

   Norges forskningsråd.

  • Knudsen, Knud; Aamodt, Per Olaf; Sorensen, Aage

   (1993)

   Endringer i den sosiale rekruttering til høyere utdanning.

  • Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund; Knudsen, Knud

   (1987)

   Klassesamfunnet på hell.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 82-00-18472-2.

  • Nordhaug, Odd; Knudsen, Knud

   (1980)

   Voksenopplæring: Kommunene og loven (Adult Education in Norway: The Act and the Municipalities).

   ISBN 82-7262-010-3.

  • Knudsen, Knud; Øyen, Ørjar

   (1980)

   Oversettelse til norsk av Donal J. Treiman's internasjonale skala for yrkesprestisje.

  • Knudsen, Knud

   (1979)

   Ulikhet i grunnskolen.

   Universitetet i Oslo.

 • Formidling
  • Strand, Olaug; Knudsen, Knud

   (2024)

   Hva betyr skolemiljø for elevprestasjon på elev- og skolenivå?.

   PIRLS konferansen 2024;

   2024-04-12.

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud

   (2023)

   I 20 år har vi fulgt med på tiåringers leseprestasjoner: Nå er vi bekymret..

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Knudsen, Knud

   (2023)

   Skoleeffekt, komposisjonseffekt/kontekstuell effekt i norske skoler - PIRLS 2021..

   Foredrag;

   2023-11-15 - .

  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud; Strand, Olaug

   (2023)

   Relative Age, Gender and Reading Achievement for Students in four Nordic countries (PIRLS 2016-2021) ​.

   10th IEA International Research Conference (IEA IRC) ;

   2023-06-28 - 2023-06-30.

  • Vogt, Kristoffer Chelsom; Hagestad, Gunhild; Knudsen, Knud

   (2022)

   De nye besteforeldrene.

   Eilert Salong;

   2022-03-03 - .

  • Knudsen, Knud

   (2021)

   Både dypdykk og fugleperspektiv.

   Fontene forskning.

   ISSN 1890-9868.

   Volum 21.

   Hefte 2.

   s.101-102.

  • Knudsen, Knud

   (2019)

   Ny retning i faget.

   sosiologen.no.

  • Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund; Knudsen, Knud

   (2018)

   Klassesamfunnet – fortsatt på hell?.

   sosiologen.no.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   EN SOSIOLOG MED AMBISJONER Jubileumsforelesning i anledning Gudmund Hernes 70 år.

   Jubileumsforelesning i anledning Gudmund Hernes 70 år;

   2011-03-25.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   DULLER VELFERDSSTATEN FOR MYE MED KVINNENE?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   HELT OK MED LAVERE VEKST.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   BLIR VI RAUSERE AV MER KULTUR?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   TRAGEDIEN, LÆRDOMMEN OG FRAMTIDEN.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   NOK KVINNELIGE LEDERE?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   Anvendt lykkeforskning.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Volum 14 .

   Hefte 3.

   s.204-208.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   Videregående opplæring for (nesten) alle.

   Sosiologisk Tidsskrift.

   ISSN 0804-0486.

   Volum 19.

   s.189-191.

  • Knudsen, Knud

   (2011)

   Does an Open Port Widen People’s Minds?.

   UNeECC Forum.

   ISSN 2069-8704.

   Volum 2.

   s.144-161.

  • Salvanes, Kjell G.; Knudsen, Knud

   (2010)

   Samfunnsvitere må bruke tall. Samtidig som Norge kanskje har verdens beste registerdata, er store deler av samfunnsvitenskapen fortolkningsbasert. En sosiolog og en samfunnsøkonom drøfter fenomenet.

   Bladet forskning.

   Hefte 2.

   s.16-19.

  • Knudsen, Knud

   (2010)

   FRITT TOLKET DISKUSJON.

   Forskning.

   ISSN 0804-7545.

  • Knudsen, Knud

   (2010)

   Modern medicine conquers witchcraft.

  • Knudsen, Knud

   (2010)

   UTFORDRINGER FOR UTDANNINGSFORSKNINGEN Foreberedt innlegg/kommentar UTDANNIN2020: FORSKERSEMINAR.

   UTDANNING2020 FORSKERSEMINAR: Velferd, arbeidsliv og migrasjon - VAM, Forskning om utdanning fram mot 2020 - UTDANNING2020 og Praksisrettet utdanningsforskning - PRUF;

   2010-10-13.

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   Kvinnelige ledere takler jobb/hjem-konflikten best.

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   Kvinnelige ledere takler jobb/hjem- best Kvinnelige ledere takler jobb/hjem- best.

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   HVA ER EN ROLLEKONFLIKT?.

  • Knudsen, Knud

   (2009)

   Ottar Hellevik: Jakten på den norske lykken.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Volum 12.

   Hefte 1.

  • Knudsen, Knud

   (2008)

   Bringing Macro- and Micro-level Mechanisms together; National Context and Spouses' Housework in 34 Countries.

   NSD BRUKERSEMINAR FEBRUAR 2008 Kryssnasjonale Intervjudata;

   2008-02-28.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Politicising Parenthood in Scandinavia.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 48.

   Hefte mar.07.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Official: the French do less housework than anyone else.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Housework in Latin America.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Mexicanos... con escoba y aspiradora.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   A delicate balance; Why female managers have less - and more - work-family conflict than male managers.

   Tidsbruk og arbeid-familie balansen;

   2007-11-14.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   KVINNER GJØR MER I HEIMEN.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   JENTENE KNUSER GUTTA INTERVJU I VG MED UTGANGSPUNKT I ESR ARTIKKEL OG OPPSLAG I UNIVERS.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   MENN BØR GJØRE MER.

  • Knudsen, Knud

   (2007)

   Politicising parenthood in Scandinavia. Gender relations in welfare states.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 48.

   s.458-460.

  • Næss, Sturle; Knudsen, Knud

   (2006)

   Quantitative Applications in the Social Sciences.

   Quantitative Applications in the Social Sciences;

   2006-10-09 - 2006-10-13.

  • Wærness, Kari E; Knudsen, Knud

   (2006)

   Gender and Equality in Housework:the Nordic Countries in a Comparative Perspective.

   ISA World Congress ;

   2006-07-01 - .

  • Knudsen, Knud; Ryen, Anne; Ryen, Anne

   (2006)

   KJØNN OG LØNN; HVA VET VI OM FRYNSEGODER?.

   LIKESTILLINGSKONFERANSEN VED HIA, 2006;

   2006-11-10.

  • Knudsen, Knud

   (2006)

   ETIKK OG STATISTIKK.

   Forskningsdagene 2006 ved UiS september 2006;

   2006-09-20 - 2006-09-30.

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (2006)

   Gender Equality and Housework: The Nordic Countries in a Comparative Perspective.

   International sociological association (ISA) World Congress of Sociology;

   2006-07-23 - 2006-07-29.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Sammen om livet? Ektefellers subjektive livskvalitet på gård.

   Levekår i landbruket: Seminar Viksenåsen;

   2005-01-25 - 2005-01-26.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Menn kaprer godene.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   Norske egalitære normer i endring.

   Exchange Fellowship Program Seminar;

   2005-02-04.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   LIKHETSVERDIER I ENDRING.

  • Knudsen, Knud

   (2005)

   I EN KLASSE FOR SEG NORGE ER ET KLASSEDELT SAMFUNN. DET MENER NI AV TI NORDMENN.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Is it really worth the efforts? Gender Differences in exit from Managerial Positions.

   Seminar on the occasion of Tore Lindbekk’s retirement;

   2003-04-25 - 2004-04-25.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Forskning om ulikhet i skolen ble ikke fulgt opp.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Vi godtek stadig større økonomiske forskjellar.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Nordmenn vender seg til mer ulikhet.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Hennes og hans liv på gården. Tilpasning for tradisjonelle og utradisjonelle par: Forskjeller og likheter.

   Forskerkonferanse under NFRs prgram Marked og samfunn;

   2004-03-16 - 2004-03-17.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Økt faktisk ulikhet gir aksept for store forskjeller.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Den norske levekårstradisjonen; Utfordringer ved analyse av barns og unges levekår (med Kjersti Melberg, RF) The Norwegian Level of Living Tradition; Challenges linked to studying well-being of childeren and young people.

   NFRs forskeseminar om barn og unges levekår. Voksenåsen 10-11 main 2004;

   2004-05-10 - 2004-05-11.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Har det blitt mer eller mindre likhet? Likhetsnormer under press.

   Avslitnings- og start konferanse for Velferdsforskningsprogrammet;

   2004-10-25.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Folk godtar økte forskjeller.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Between sharing and individualisation - ghanging norms ofgender equality among norwefian couples?.

   Gender equality and economic relationships in modern families.;

   2004-10-28.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Adjø solidaritet?.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Norsk ulikhet i endring.

  • Knudsen, Knud

   (2004)

   Ikke like stolte av Norge? Issp-undersøkelse om nasjonal identitet i 1995 og 2003.

  • Knudsen, Knud

   (2002)

   Living together on the Norwegian farm: Reciprocal influences of life satisfaction between spouses in traditional marriage.

   Seminar under Ughams, His;

   2002-04-15.

  • Knudsen, Knud

   (2002)

   Folkesjelen på tvers: Kryssnasjonale surveys i analyse av holdningsdanning.

   Konferanse i komparativ forskning arrangert av NFR;

   2002-01-24 - 2002-01-25.

  • Knudsen, Knud

   (2002)

   Forskning og evaluering av tiltak på politisk aktuelle og omstridte tema.

   Seminar om småbarnsfamiliers dagligliv i regi av NOVA og NFR;

   2002-04-17.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Forskjellene øker, men bryr noen seg lenger? Ulikhetsbilder og holdninger til omfordeling det siste tiåret.

   Gudmund Hernes - maktens og fordelingens logikker. Konferanse i regi av Universitetet i Oslo og Fafo. Mandag 2. april 2001. Fafos konferanselokaler.;

   2001-04-02.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Images of inequality and attitudes on redistribution.

   Møte i International Social Survey Programme (ISSP). Research Session.;

   2001-06-03.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Opposisjon Dr.gradsavhandling (Førsteopponent), Jan-Pål Brekke: Velkommen og farvel?.

   utenTitteltekst;

   2001-09-08.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Opposisjon (Førsteopponent), Toril Aalberg: "Comparative Public Opinion on Distributive Justice: Ideals, Perceptions and Policy Attitudes".

   utenTitteltekst;

   2001-10-12.

  • Knudsen, Knud

   (2001)

   Hovedoppslag i Dagbladet. Intervju: "Folk vil ha store forskjeller", med bakgrunn i eget prosjekt/Tsf-artikkel om holdninger til økonomisk ulikhet.

  • Knudsen, Knud; Melberg, Kjersti

   (1999)

   Bondekvinne bondemann: Ulike par i samme spann?.

   Økonomi og levekår i landbruket;

  • Knudsen, Knud; Wærness, Kari

   (1999)

   Reactions to global processes of change: Attitudes towards gender roles and marriage around the world.

   International Social Survey Programme (ISSP) Annual Meeting;

  • Knudsen, Knud

   (1998)

   Om å studere fremmedfrykt gjennom survey-øyet.

   IMER-konferansen;

  • Knudsen, Knud

   (1998)

   Scandinavian Neighbours- similar but different?.

   ISSP-konferanse;

  • Knudsen, Knud

   (1998)

   Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere.

   Universitetet i Stavanger.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway