Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar

KSU har samlet forskning på temaet flerspråklighet

Published Endret

En jente står foran en tavle med en bok i armene. På tavlen står det "hallo" på flere språk
MORSMÅL: Den internasjonale morsmålsdagen markeres for å fremme verdens språklige mangfold (Foto: Getty Images)

Den internasjonale morsmålsdagen feires årlig 21. februar å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) markerer dagen for å vise hvor viktig språk er for verden.

Den internasjonale morsmåldagen kan knyttes til FNs bærekraftsmål nummer fire, som fokuserer på å gi alle god utdanning. For at læringen skal gi mest mulig utbytte, er det best at barn får lære på sitt eget språk. Likevel har 40 % av verdens befolkning ikke tilgang til utdannelse på et språk de snakker eller forstår.

Norge er et flerspråklig land med et majoritetsspråk, urfolksspråk, nasjonale minoritetsspråk, tegnspråk og andre minoritetsspråk. Urfolksspråkene er de samiske språkene. Nasjonale minoritetsspråk er jiddisk, hebraisk, kvensk, romani og romanes, samt tegnspråk. Andre minoritetsspråk er morsmål blant borgere med innvandringsbakgrunn, enten da at de selv er innvandrere, eller at foreldre eller besteforeldre har innvandret. 

Opplæringsloven § 2-8 kan vi lese at alle elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring. I noen tilfeller, ved behov, har elever rett til tospråklig opplæring i fag eller også morsmålsopplæring. Slik særskilt språkopplæring kan elever få inntil de behersker norsk godt nok til å ha utbytte av norskspråklig opplæring. For disse barna er det viktig at de gis gode vilkår for å lære majoritetsspråket samtidig som deres egne morsmål verdsettes og ivaretas.  

Aktuell forskning: