Senterstyre

Styret er reoppnevnt for perioden 2023-2026.

Publisert Sist oppdatert

Foto: Getty Images.

Styrets medlemmer i inneværende periode er:

  • Marianne Skogerbø, styreleder, (Statsforvalteren i Rogaland)
  • Milena Adam, styremedlem (Utdanningsforbundet)
  • Kristin Akerjordet, styremedlem HV-fakultetet, UiS
  • Oddny Judith Solheim, styremedlem, UH-fakultetet, UiS
  • Andreas Lund, styremedlem, ILS, UiO
  • Varamedlem: Eva Wallberg, myndighetssjef, Skolfisenteret, Sverige  

KSU-leder Elaine Munthe er styrets sekretær.

Møtebok 29.09.21

Møtebok 24.06.21

Innkalling styremøte 16.06.21

Innkalling styremøte 10.02.21

Møtebok 10.02.21

Møtebok 10.02.2021

Innkalling til styremøte 19.05.2022

Møtebok 19.05.2022

Innkalling styremøte 04.10.22

Møtebok 04.10.22

Innkalling og saksliste styremøte 20.06.23

Møtebok 20.06.23

Møtebok 25.10.2023

Innkalling og saksliste styremøte 25.10.2023

Innkalling og saksliste styremøte 30.04.24

Møtereferat styremøte 30.04.24