Senterstyre

Styret er reoppnevnt for perioden 2023-2026.

Published Endret

Foto: Getty Images.

Styrets medlemmer i inneværende periode er:

  • Marianne Skogerbø (styreleder, Statsforvalteren i Rogaland)
  • Sigrid Blömeke (Centre for Educational Measurement, UiO)
  • Milena Adam (Utdanningsforbundet)
  • Dag Husebø (UiS)
  • Kristin Akerjordet (UiS)

KSU-leder Elaine Munthe er styrets sekretær.

Møtebok 29.09.21

Møtebok 24.06.21

Innkalling styremøte 16.06.21

Innkalling styremøte 10.02.21

Møtebok 10.02.21

Møtebok 10.02.2021

Innkalling til styremøte 19.05.2022

Møtebok 19.05.2022

Innkalling styremøte 04.10.22

Møtebok 04.10.22