Hopp til hovedinnhold

Malerikonservering i Fri luft

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, UiS, jobbet i løpet av 2017 mye med den store Kitty Kielland-utstillingen, Fri luft, ved Stavanger kunstmuseum.

Publisert: Endret:
Rensing av Kitty Kiellands maleri Torvmyr ved Jæren. Film: Hilde Smedstad Moore, Arkeologisk museum, UiS.

Teksten er utarbeidet av Hilde Smedstad Moore, malerikonservator ved Arkeologisk museum, UiS. Første gang publisert 05.03.2019

Utstillingen Fri luft åpnet ved Stavanger kunstmuseum 16. juni 2017, og ble avsluttet 29. oktober samme år, før den dro videre til Lillehammer Kunstmuseum og Haugar Vestfold Kunstmuseum. I forbindelse med denne typen store utstillinger er det et betydelig arbeid som ligger bak. Noe av dette ble utført av konservatorer fra Arkeologisk museum.

Malerikonservator Hilde Smedstad Moore arbeider med maleriet.
Malerikonservator Hilde Smedstad Moore i arbeid.

Arbeidet besto blant annet av tilstandsvurderinger av maleriene, herunder Stavanger kunstmuseums egne malerier og innlånte verk. Tilstandsvurderinger er preventive tiltak for å sjekke om det er behov for behandling av maleriene, særlig ved sikring, slik at de kan tåle eventuelle transportsituasjoner. Er det for eksempel løs maling på maleriene må dette festes før de utsettes for videre håndtering, noe som er en belastning for maleriet og som utgjør en fare for at maling kan skalle av. Det er også viktig å kartlegge tilstanden og dokumentere eldre skader både før, under, og etter ut- og innlån. På den måten vet vi om det er oppstått nye skader underveis.

Det kan også være estetiske grunner til å behandle maleriene. Ett av maleriene som ble behandlet i forkant av utstillingen var et av Kitty Kiellands torvmyrmotiver fra Jæren, som var Kiellands favorittmotiv. Maleriet eies av Museum Stavanger (MUST) og henger til vanlig på Breidablikk. Da maleriet kom inn til behandling ved Arkeologisk museum var lerretet svært bulkete og maleriet skittent. Behandlingen har bestått i planering av lerretet og å rense malerioverflaten for støv og smuss.

Kitty L. Kielland (1843—1914) var en pionèr. Mens de fleste kvinnelige kunstnerne på hennes tid malte interiører og portretter var hun en av de første kvinnene som malte landskap. Hun var dessuten først ute med å bruke Jæren som motiv i landskapskunsten. Kitty Kielland malte også motiver fra skoger i Nord-Frankrike, stille tjern på Østlandet og norske høyfjell. Hun var en av de første som malte i fri luft og fullførte maleriene sine ute i naturen og ikke på atelieret basert på skisser. Kielland var også en aktiv samfunnsdebattant og kjempet for saker som fri kjærlighet, stemmerett og kvinners rett til utdannelse. Hun var også med på å starte opp Norsk kvinnesaksforening i 1884.Referanse

https://stavangerkunstmuseum.no/events/fri-luft