Hopp til hovedinnhold

Margunn Mossige

Førstelektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2496
Bio

Jeg arbeider med forskning på teknologi for mennesker med lese- og skrivevansker, leseforståelse/leseflyt og med skoleutvikling.  Jeg er opptatt av at kunnskap fra forskning kommer ut til lærerne i en form de kan benytte seg av. Jeg arbeider derfor med formidling gjennom Språkløyper og med ordningen for desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM). 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mossige, Margunn; Begnum, Anne Charlotte

   (2018)

   Ordkjedeprøve som måleinstrument av leseferdigheter

   Psykologi i kommunen (PIK)

   ISSN 1892-3364.

   Volum 53.

   Hefte 2.

   s.5-17.

  • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Why Bother with Writers? Towards "Good Enough" Technologies for Supporting Individuls with Dyslexia

   Brill Academic Publishers

   s.120-140.

   DOI: 10.1163/9789004346369_008

  • Lundetræ, Kjersti; Mossige, Margunn

   (2017)

   Ordgjenkjenning og leseforståelse hos elever på 4. og 5. trinn

   Universitetsforlaget

   s.96-107.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017

  • Bunting, Mette; Mossige, Margunn

   (2014)

   Tilrettelegging for elevene som aktør i eget læringsarbeid

   Cappelen Damm Akademisk

   s.103-122.

  • Mossige, Margunn; Mork, Sonja Merethe

   (2014)

   Lesing i naturfag

   Cappelen Damm Akademisk

   s.113 -130.

  • Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Improving struggling writers via digital recordings

   Emerald Group Publishing Limited

   s.115-118.

   DOI: 10.1163/9781780529295_025

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Å undervise i lesing i vidaregåande skole

   s.14-25.

 • Bøker og kapitler
  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Lese- og skrivevansker. Teori og tiltak.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

  • Mossige, Margunn; Birkedal, Inga Kjerstin; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   En stadig pågående prosess

   s.8-13.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Mossige, Margunn

   (2016)

   Spørreundersøkelse 3 - deltakerne i utviklingsarbeidet

   s.35-42.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019

   s.120-135.

  • Fuglestad, Unni ; Mossige, Margunn

   (2016)

   Utfordringer og veien videre

   s.48-53.

  • Mossige, Margunn

   (2014)

   Tredeling av skriveprosessen for bedre underveisvurdering Presentasjon av Skrivetrappa og et undervisningsopplegg hvor veiledning settes i system

   Fagbokforlaget

   s.29-39.

  • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf

   (2010)

   Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole

  • Mossige, Margunn; Bøyesen, Liv

   (2009)

   Mangfold i språk og tekst Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv

  • Røskeland, Marianne; Skaathun, Astrid; Mossige, Margunn

   (2007)

   Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole

   Cappelen Damm Akademisk

   Hefte 1.

 • Formidling
  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Text performers: ein studie av opplæring i bruk av skriveteknologi for elevar med store skrivevanskar

  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Valgfrihet og lokale tilpasninger sikret relevans. Om bruk av Språkløyper i videregående skole.

   Skolelederen

   ISSN 0802-2062.

   Hefte 2.

   s.16-17.

  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Elever på studieforberedende liker å lære å lese

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2020)

   "Fagfornyelsen selvregulering og strategisk læring"

  • Mossige, Margunn; Refvik, Linda

   (2019)

   Språkløyper - strategi for kompetanseutvikling

   Viden om Literacy

   ISSN 2246-6517.

   Hefte 26.

   s.108-113.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Lesing & skriving & fagfornyelsen

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Skriveundervisning med fokus på prosess

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Fra elev til student

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Å lære ord og begreper

  • Svendsen, Helle Bundgaard; Mossige, Margunn; Refvik, Linda

   (2019)

   Innføring av lese- og skriveteknologi i et inkluderingsperspektiv

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Språkløyper - en ressurs for kollektiv læring

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Å lære fag er å lære ord og begreper

  • Mossige, Margunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?

  • Mossige, Margunn

   (2017)

   Kan vi bli bedre enn Finland?

  • Gilje, Trine Mathiesen; Mossige, Margunn

   (2017)

   Ulik undervisning er likebehandling

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 9.

  • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen

   (2017)

   Fravær og frafall, høna og egget

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Mossige, Margunn

   (2017)

   Å arbeide med det vanskelege naturfagspråket

   Naturfag

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 2.

   s.24-26.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Faglærarar har også ansvar for leseopplæringa i vidaregåande skole

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   5 grunner til at videregående skoler bør delta i Språkløyper

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Hva er Språkløyper?

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Innledning

   s.3-7.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Underveisvurdering av Språkløyper

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Å ta i bruk Språkløyper i kommunen

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Språkløyper

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Læring og selvregulering - lærere og elever i samspill

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Fagovergripende og fagspesifikk lesing

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Jakten på den selvregulerte elev

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.

   (2015)

   Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019

  • Mossige, Margunn; Scarbocci, Paolo Haaland

   (2015)

   Lesing og selvregulering i tverrfaglig prosjektarbeid i Medier og kommunikasjon

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   FYR for lærerutdannere

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Dyslexic students writing with and without visual feedback

  • Mossige, Margunn

   (2014)

   Selvregulering - en utfordring både for lærer og elev i større selvstendige arbeider. Fra et tverrfaglig prosjekt om propaganda i Vg3 medier og kommunikasjon.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   The Need to Read

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student

  • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete

   (2014)

   Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark

   (2013)

   Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2013)

   Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Skrivetrapp for underveisvurdering

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Kort om god respons/ underveisvurdering av elevtekster

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Blir det Ny GIV og FYR?

  • Mossige, Margunn; Kværnes, Siri Marte

   (2013)

   Målrettet lesing

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Lesing på eksamen - og før eksamen i norsk i videregående

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Med tanke på eksamen - strategier for lesing og skriving i norsk i videregående skole

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Ny GIV i overordna perspektiv

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Frå literacy til vurdering

  • Natvik, Miriam Emilie Garvik; Mossige, Margunn

   (2012)

   Inferenstrening. Å lære å konstruere samanheng i ein tekst

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.66-69.

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Prinsipper for god undervisning som bør gjenspeiles i lærngsressursene: Elevmateriell og veiledningsmateriell

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Lesestrategier i praksis og teori

  • Skjæveland, Kristine Gilje; Mossige, Margunn

   (2012)

   Læringsstrategier i flere fag. Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående skole

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Skrivetrappa - et verktøy for lærerens vurdering på ungdomstrinnet

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing i alle fag med tolking av kartleggingsprøvar for 11. trinn

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing og leseutfordringer på ungdomstrinnet og i videregående skole

  • Mossige, Margunn; Heber, Ellen

   (2011)

   Kartlegging i lesing på 11. trinn - og hva så?

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa. Et elevhefte som lærer og elev bruker sammen ved underveisvurdering av skriving

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa. Eit elevhefte som lærar og elev brukar saman ved undervegsvurdering av skriving

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesestrategiar i praksis og teori

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lese- og skrivevansker

  • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje

   (2011)

   Lesing og læringsstrategier

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesenavigasjon

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Hva vil det si å lese, og hva gjør vi når vi forstår?

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing og literacy - teori og didaktikk

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Yrkesliv og lesing

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Læringsstrategier. Hva ligger bak? Hvorfor er de effektive?

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Hvordan hjelpe svake lesere?

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Læringsstrategier - for voksne

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Tekst - for voksne som strever med lesing

  • Mossige, Margunn; Gjestsen, Åse Kathrine Berge

   (2010)

   Fagbok i bruk

  • Mossige, Margunn; Christersson, Cesilie Helberg

   (2010)

   Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 4.

   s.58-63.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Hva lærere i alle fag i videregående skole bør vite om lesing

  • Mossige, Margunn; Gjestsen, Åse Kathrine Berge

   (2010)

   Fagbok i bruk - del 2

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Når lesinga blir ekstra vanskelig - tiltak og kompensatoriske hjelpemidler

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Fagbok i bruk

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Hva lærere i alle fag i videregående skole bør vite om lesing

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Lese- og skrivevansker hos voksne. Teori og praktiske undervisningsopplegg

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Lesing er.... grunnleggende ferdighet

  • Mossige, Margunn

   (2009)

   Lesestrategier for eldre elever

  • Mangen, Anne; Mossige, Margunn

   (2009)

   Hva skal vi med læreboka?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Mossige, Margunn

   (2009)

   Tekstanalyse som grunnlag for veiledning i skriving hos eldre elever og voksne med skrivevansker

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 6.

   s.32-41.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mossige, Margunn; Refvik, Linda; Muren, Solfrid S

   (2020)

   Lese- og skrivevansker

  • Mossige, Margunn; Refvik, Linda

   (2019)

   Leseflyt

  • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen

   (2018)

   Studieforberedt - kompetanseutviklingspakke i Språkløyper

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Mossige, Margunn; Alfsvåg, Trude; Mathiesen Gilje, Trine; Meland, Anne Maren

   (2018)

   Språkløyper- Elever med stort læringspotensial

  • Mossige, Margunn

   (2018)

   Språkløyper

  • Mossige, Margunn; Ur Sæbø, Johanne

   (2017)

   Elever med IOP i de fleste fag

  • Wahl, Hilde Terese; Brenne, Hilde; Midtgård Johansen, Jarle; Vikebø, Hilde; Mossige, Margunn

   (2017)

   Språkvansker (barnetrinnet)

  • Mossige, Margunn; Håland, Anne

   (2017)

   Å støtta elevane si skriving

  • Mossige, Margunn; Bentsen, Edle Inga

   (2017)

   Lese- og skrivevansker på 1. og 2. årstrinn

  • Mossige, Margunn; Færevaag, Margaret Klepstad; Refvik, Linda; Bjerkan, Kirsten Meyer

   (2017)

   Språkvansker (barnehage)

  • Berge, Ingeborg Margrete; Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje

   (2016)

   "Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag" - Språkløyper.no

  • Sæbø, Aud Berggraf; Mossige, Margunn

   (2011)

   Drama, lesing og elevaktiv læring

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway