Margunn Mossige

Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2496

Bio

Eg har mange års erfaring som lærar i vidaregående skole, og eg dreg med meg kunnskap og erfaringar derfrå inn i akademia. For der første er det viktig for meg at kunnskap frå skoleforsking kjem fram til elevane. Derfor har eg i mange år arbeidd med formidling gjennom mellom anna som bokforfattar, lærarsatsinga NyGiv og ikkje minst som prosjektleiar i Språkløyper-strategien. For det andre ser eg ser det er viktig at skolane får til eit godt profesjonsfagleg utviklingsarbeid for at kunnskapen skal bli teken i bruk. Eg bidreg så godt eg kan til det gjennom dei to regionale ordningane Kompetanseløftet og  DEKOM, både på kommune- og skolenivå - i grunnskolen og i vidaregåande skole. 

Mine tema er lesing og skriving, lese- og skrivevanskar og skoleutvikling. For tida forskar eg på skriveteknologi og dysleksi i det nordiske prosjektet Text Performers. Eg underviser også om lese- og skrivevanskar i lærarutdanninga. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Lese- og skrivevansker. Teori og tiltak..

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

   ISBN 978-82-8372-193-5.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Mossige, Margunn

   (2016)

   Spørreundersøkelse 3 - deltakerne i utviklingsarbeidet. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.35-42.

  • Fuglestad, Unni ; Mossige, Margunn

   (2016)

   Utfordringer og veien videre. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.48-53.

  • Mossige, Margunn; Birkedal, Inga Kjerstin; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   En stadig pågående prosess. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.8-13.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019. I: Successful approaches to raising attainment and tackling unequity. CIDREE Yearbool 2016.

   ISBN 978-1-5262-0628-2.

   s.120-135.

  • Mossige, Margunn

   (2014)

   Tredeling av skriveprosessen for bedre underveisvurdering Presentasjon av Skrivetrappa og et undervisningsopplegg hvor veiledning settes i system. I: Vurdering av skriving.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245017243.

   s.29-39.

  • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf

   (2010)

   Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276490688.

  • Mossige, Margunn; Bøyesen, Liv

   (2009)

   Mangfold i språk og tekst Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv.

  • Røskeland, Marianne; Skaathun, Astrid; Mossige, Margunn

   (2007)

   Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202269913.

   Hefte 1.

 • Formidling
  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2023)

   Close Reading for å gjera elevane til sjølvstendige lesarar.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2023-03-27 - 2023-03-28.

  • Mossige, Margunn

   (2023)

   Nettressurs for profesjonsfaglig utvikling.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.36-40.

  • Mossige, Margunn

   (2023)

   Lesing på Lundehaugen. Lesekultur og close reading.

   Planleggingsdag;

   2023-01-24 - .

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug; Berge, Ingeborg Margrete

   (2023)

   Close Reading Lærersvar høsten -22.

   Planleggingsdag;

   2023-03-02 - .

  • Strand, Olaug; Mossige, Margunn

   (2023)

   Tekstnær lesing - for å gjøre elevene til selvstendige lesere av komplekse tekster..

   Fagnettverksdag;

   2023-11-14.

  • Strand, Olaug; Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2023)

   Close Reading in Norwegian schools​. New perspectives on reading comprehension in high school education..

   Forskermøte UWE Bristol ;

   2023-11-20 - 2023-11-23.

  • Mossige, Margunn

   (2022)

   På vei til en leseplan.

   Planleggingsdag;

   2022-08-15.

  • Mossige, Margunn

   (2022)

   Hvordan tilrettelegger vi undervisningen med hensyn til elever som strever med å skrive?.

   Planleggingsdag;

   2022-08-12.

  • Mossige, Margunn; Erik, Arendal; Kongsskov, Laura; Svendsen, Helle Bundgaard

   (2022)

   Hvordan imøtekommer eksisterende nordisk lese- og skriveteknologi behovene til en skriver med dysleksi? - en undersøkelse av funksjoner som støtter transkripsjon og korreksjon i tekstproduksjon.

   Skriv!Les!;

   2022-04-11.

  • Mossige, Margunn

   (2022)

   Text Performers i Språkløyper.

   Lærer og forskersamling i Text Performers;

   2022-04-25 - .

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2022)

   Oppsummering av tilbakemeldingar Close reading.

   Planleggingsdag;

   2022-09-12.

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2022)

   Close Reading i Dekomp.

   Presentasjon;

   2022-03-10.

  • Mossige, Margunn

   (2022)

   God begynneropplæring i lesing .

   Utvidet skoleledernettverk ;

   2022-03-17.

  • Mossige, Margunn

   (2022)

   Stemmestyrt skriving i praksis.

   Lærermøte;

   2022-02-22.

  • Strand, Olaug; Mossige, Margunn

   (2022)

   Close Reading - tilbakemeldingar, tekstbaserte spørsmål, annotering og diskusjon.

   Planleggingsdag;

   2022-02-01.

  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2021)

   Akademisk lesing og skriving– eit samarbeidsprosjekt mellom Lundeneset vgs. og Lesesenteret ved UiS H2021-V2022.

   Planleggingsdag;

   2021-08-12 - .

  • Mossige, Margunn

   (2021)

   Vurdering for og som læring.

   Kjernenettverk Dekom ;

   2021-03-03 - .

  • Mossige, Margunn; van Schaik, Fiona

   (2021)

   Hvordan få til profesjonsfaglig utvikling?.

   Utvidet nettverk BS3 ;

   2021-04-13 - .

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Skal teknologien styre? Eit kritisk blikk på skrivestøtte for elevar med dysleksi..

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.43-47.

  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Elever på studieforberedende liker å lære å lese.
  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Text performers: ein studie av opplæring i bruk av skriveteknologi for elevar med store skrivevanskar.

   STIL seminar;

   2020-09-10 - 2020-09-11.

  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Valgfrihet og lokale tilpasninger sikret relevans. Om bruk av Språkløyper i videregående skole..

   Skolelederen.

   ISSN 0802-2062.

   Hefte 2.

   s.16-17.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2020)

   "Fagfornyelsen selvregulering og strategisk læring".

   Planleggingsdag;

   2020-01-16.

  • Svendsen, Helle Bundgaard; Mossige, Margunn; Refvik, Linda

   (2019)

   Innføring av lese- og skriveteknologi i et inkluderingsperspektiv.

   Skriv!Les!;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Mossige, Margunn; Refvik, Linda

   (2019)

   Språkløyper - strategi for kompetanseutvikling.

   Viden om Literacy.

   ISSN 2246-6517.

   Hefte 26.

   s.108-113.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Lesing & skriving & fagfornyelsen.

   Utviklingsarbeid;

   2019-10-29.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Å lære fag er å lære ord og begreper .

   Planleggingsdag;

   2019-03-04.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Å lære ord og begreper.

   Skypeforedrag med workshop;

   2019-08-13.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Fra elev til student.

   Planleggingsdag;

   2019-08-15.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Skriveundervisning med fokus på prosess.

   Dekom- arrangement;

   2019-11-15.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Språkløyper - en ressurs for kollektiv læring.

   Fagkonferanse;

   2019-09-04.

  • Mossige, Margunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?.
  • Mossige, Margunn

   (2017)

   Kan vi bli bedre enn Finland?.

   Møte i Rotary;

   2017-01-24 - .

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling.

   Skriv/Les konferansen ;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Mossige, Margunn

   (2017)

   Å arbeide med det vanskelege naturfagspråket.

   Naturfag.

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 2.

   s.24-26.

  • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen

   (2017)

   Fravær og frafall, høna og egget.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gilje, Trine Mathiesen; Mossige, Margunn

   (2017)

   Ulik undervisning er likebehandling.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 9.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?.

   Skriv!Les!;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Språkløyper.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Underveisvurdering av Språkløyper.

   Fagseminar;

   2016-06-15.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Å ta i bruk Språkløyper i kommunen.

   Informasjonsmøter;

   2016-04-21 - 2016-05-12.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Innledning. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.3-7.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Hva er Språkløyper?.

   Oppstartsamlinger Språkløyper;

   2016-04-25 - 2016-05-05.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   5 grunner til at videregående skoler bør delta i Språkløyper.
  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Faglærarar har også ansvar for leseopplæringa i vidaregåande skole.
  • Mossige, Margunn; Scarbocci, Paolo Haaland

   (2015)

   Lesing og selvregulering i tverrfaglig prosjektarbeid i Medier og kommunikasjon.

   FYR;

   2015-11-30 - 2015-12-02.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.

   (2015)

   Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019.

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Fagovergripende og fagspesifikk lesing.

   Program for bedre gjennomføring;

   2015-11-19 - .

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3.

   Program for bedre gjennomføring;

   2015-11-19 - 2015-12-03.

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Læring og selvregulering - lærere og elever i samspill.

   Rogalandskonferansen 2015;

   2015-03-10.

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Jakten på den selvregulerte elev.

   Planleggingsdag;

   2015-04-08 - .

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   FYR for lærerutdannere.

   FYR for UH-sektoren;

   2015-10-22 - 2015-10-23.

  • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete

   (2014)

   Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis..

   Lærerskolering: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet;

   2014-10-16 - 2014-10-17.

  • Mossige, Margunn

   (2014)

   Selvregulering - en utfordring både for lærer og elev i større selvstendige arbeider. Fra et tverrfaglig prosjekt om propaganda i Vg3 medier og kommunikasjon..
  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   The Need to Read.

   Conference on Writing Research 2014;

   2014-08-27 - 2014-08-29.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Dyslexic students writing with and without visual feedback.

   British Dyslexia Assosiation;

   2014-03-27 - 2014-03-29.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student.

   British Dyslexia Association 9th International Conference ;

   2014-03-27 - .

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

   Nasjonal konferanse ;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?.

   Skriv! Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2013)

   Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen.

   Ny GIV for påbygg;

   2013-01-15 - 2013-01-17.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark

   (2013)

   Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?.

   Skriv!Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Ny GIV i overordna perspektiv.

   Erfaringsdaling Ny GIV;

   2013-01-10 - .

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Frå literacy til vurdering.

   Planleggingsdag;

   2013-04-02 - .

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Lesing på eksamen - og før eksamen i norsk i videregående.

   God praksis - på ungdomstrinnet og i videregående skole;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Med tanke på eksamen - strategier for lesing og skriving i norsk i videregående skole.

   Sørlandske lærerstevne;

   2013-10-18 - .

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Skrivetrapp for underveisvurdering.

   Ny GIV for påbygg;

   2013-01-15 - 2013-01-16.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Kort om god respons/ underveisvurdering av elevtekster.

   Lesing og læring i ungdomsskole og videregående skole;

   2013-04-08 - 2013-10-22.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Blir det Ny GIV og FYR?.

   Fagseminar for nasjonale sentra;

   2013-09-12 - 2013-09-13.

  • Mossige, Margunn; Kværnes, Siri Marte

   (2013)

   Målrettet lesing.
  • Skjæveland, Kristine Gilje; Mossige, Margunn

   (2012)

   Læringsstrategier i flere fag. Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående skole.

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Prinsipper for god undervisning som bør gjenspeiles i lærngsressursene: Elevmateriell og veiledningsmateriell.

   Fagseminar for læremiddelutviklere;

   2012-04-18 - .

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Lesestrategier i praksis og teori.

   Ny GIV og kurs som bygger på Ny GIV;

   2012-08-03 - 2012-12-10.

  • Natvik, Miriam Emilie Garvik; Mossige, Margunn

   (2012)

   Inferenstrening. Å lære å konstruere samanheng i ein tekst.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.66-69.

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Skrivetrappa - et verktøy for lærerens vurdering på ungdomstrinnet.

   Hva har du lært på skolen i dag? / NY GIV;

   2012-03-27 - 2012-12-11.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesenavigasjon.

   Fagmøte ;

   2011-08-26.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Hvordan hjelpe svake lesere?.

   Voksne og lesing;

   2011-03-24.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Hva vil det si å lese, og hva gjør vi når vi forstår?.

   Voksne og lesing;

   2011-03-24.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Yrkesliv og lesing.

   Voksne og lesing;

   2011-03-24.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing og literacy - teori og didaktikk.

   Faglipedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet;

   2011-11-15 - 2011-11-16.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Læringsstrategier - for voksne.

   Faglipedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet;

   2011-02-28 - 2011-03-01.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Tekst - for voksne som strever med lesing.

   Faglipedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet;

   2011-03-01.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Læringsstrategier. Hva ligger bak? Hvorfor er de effektive?.

   Lær å lære. Selvregulert læring.;

   2011-02-03 - 2011-09-28.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa.

   Ny GIV - lærerskolering;

   2011-01-31 - 2011-12-14.

  • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje

   (2011)

   Lesing og læringsstrategier.

   Ny GIV - lærerskolering;

   2011-01-31 - 2011-02-16.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lese- og skrivevansker.

   Ny GIV - lærerskolering;

   2011-01-31 - 2011-02-16.

  • Mossige, Margunn; Heber, Ellen

   (2011)

   Kartlegging i lesing på 11. trinn - og hva så?.

   Kursdag;

   2011-04-29.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa. Et elevhefte som lærer og elev bruker sammen ved underveisvurdering av skriving.

   ISBN 978-82-7649-069-5.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing og leseutfordringer på ungdomstrinnet og i videregående skole.

   Kursdag Aust-Agder;

   2011-04-29.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesestrategiar i praksis og teori.

   Ny GIV. Lærerskolering;

   2011-10-03 - 2011-12-14.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing i alle fag med tolking av kartleggingsprøvar for 11. trinn.

   Kursdag;

   2011-08-26.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa. Eit elevhefte som lærar og elev brukar saman ved undervegsvurdering av skriving.

   ISBN 978-82-7649-070-1.

  • Mossige, Margunn; Gjestsen, Åse Kathrine Berge

   (2010)

   Fagbok i bruk.

   Lesing er...;

   2010-05-01.

  • Mossige, Margunn; Christersson, Cesilie Helberg

   (2010)

   Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 4.

   s.58-63.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Når lesinga blir ekstra vanskelig - tiltak og kompensatoriske hjelpemidler.

   Lesing er...;

   2010-10-19 - 2010-12-08.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Lesing er.... grunnleggende ferdighet.

   Lesing er...;

   2010-10-19 - 2010-12-08.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Fagbok i bruk.

   Lesing er...;

   2010-10-20.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Hva lærere i alle fag i videregående skole bør vite om lesing.

   Lesestrategier i yrkesfag og allmenne i videregående skole;

   2010-03-22 - 2010-04-27.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Lese- og skrivevansker hos voksne. Teori og praktiske undervisningsopplegg.

   utenTitteltekst;

   2010-10-22.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Hva lærere i alle fag i videregående skole bør vite om lesing.

   utenTitteltekst;

   2010-09-22 - 2010-09-26.

  • Mossige, Margunn; Gjestsen, Åse Kathrine Berge

   (2010)

   Fagbok i bruk - del 2.

   Lesing er...;

   2010-01-02.

  • Mangen, Anne; Mossige, Margunn

   (2009)

   Hva skal vi med læreboka?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mossige, Margunn

   (2009)

   Tekstanalyse som grunnlag for veiledning i skriving hos eldre elever og voksne med skrivevansker.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 6.

   s.32-41.

  • Mossige, Margunn

   (2009)

   Lesestrategier for eldre elever.

   Koz me txt;

   2009-01-13 - 2009-01-14.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway