Hopp til hovedinnhold

Margunn Mossige

Førstelektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2496
Bio

Eg har mange års erfaring som lærar i vidaregående skole, og eg dreg med meg kunnskap og erfaringar derfrå inn i akademia. For der første er det viktig for meg at kunnskap frå skoleforsking kjem fram til elevane. Derfor har eg i mange år arbeidd med formidling gjennom mellom anna som bokforfattar, lærarsatsinga NyGiv og ikkje minst som prosjektleiar i Språkløyper-strategien. For det andre ser eg ser det er viktig at skolane får til eit godt profesjonsfagleg utviklingsarbeid for at kunnskapen skal bli teken i bruk. Eg bidreg så godt eg kan til det gjennom dei to regionale ordningane Kompetanseløftet og  DEKOM, både på kommune- og skolenivå - i grunnskolen og i vidaregåande skole. 

Mine tema er lesing og skriving, lese- og skrivevanskar og skoleutvikling. For tida forskar eg på skriveteknologi og dysleksi i det nordiske prosjektet Text Performers. Eg underviser også om lese- og skrivevanskar i lærarutdanninga. 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mossige, Margunn; Begnum, Anne Charlotte

   (2018)

   Ordkjedeprøve som måleinstrument av leseferdigheter.

   Psykologi i kommunen (PIK)

   ISSN 1892-3364.

   Volum 53.

   Hefte 2.

   s.5-17.

  • Lundetræ, Kjersti; Mossige, Margunn

   (2017)

   Ordgjenkjenning og leseforståelse hos elever på 4. og 5. trinn. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.96-107.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017

  • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Why Bother with Writers? Towards "Good Enough" Technologies for Supporting Individuls with Dyslexia. I: Writing development in struggling readers : understanding the needs or writers across the lifecourse.

   Brill Academic Publishers

   ISBN 9789004345812.

   s.120-140.

   DOI: 10.1163/9789004346369_008

  • Bunting, Mette; Mossige, Margunn

   (2014)

   Tilrettelegging for elevene som aktør i eget læringsarbeid. I: Tilpasset opplæring- i forskning og praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202419011.

   s.103-122.

  • Mossige, Margunn; Mork, Sonja Merethe

   (2014)

   Lesing i naturfag. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.113 -130.

  • Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Improving struggling writers via digital recordings. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 978-1-78052-928-8.

   s.115-118.

   DOI: 10.1163/9781780529295_025

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Å undervise i lesing i vidaregåande skole. I: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.

   ISBN 9788276490688.

   s.14-25.

 • Bøker og kapitler
  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Lese- og skrivevansker. Teori og tiltak..

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 978-82-8372-193-5.

  • Fuglestad, Unni ; Mossige, Margunn

   (2016)

   Utfordringer og veien videre. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.48-53.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

  • Mossige, Margunn; Birkedal, Inga Kjerstin; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   En stadig pågående prosess. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.8-13.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019. I: Successful approaches to raising attainment and tackling unequity. CIDREE Yearbool 2016.

   ISBN 978-1-5262-0628-2.

   s.120-135.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Mossige, Margunn

   (2016)

   Spørreundersøkelse 3 - deltakerne i utviklingsarbeidet. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.35-42.

  • Mossige, Margunn

   (2014)

   Tredeling av skriveprosessen for bedre underveisvurdering Presentasjon av Skrivetrappa og et undervisningsopplegg hvor veiledning settes i system. I: Vurdering av skriving.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245017243.

   s.29-39.

  • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf

   (2010)

   Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.

   ISBN 9788276490688.

  • Mossige, Margunn; Bøyesen, Liv

   (2009)

   Mangfold i språk og tekst Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv.

  • Røskeland, Marianne; Skaathun, Astrid; Mossige, Margunn

   (2007)

   Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202269913.

   Hefte 1.

 • Formidling
  • Mossige, Margunn; Strand, Olaug

   (2021)

   Akademisk lesing og skriving– eit samarbeidsprosjekt mellom Lundeneset vgs. og Lesesenteret ved UiS H2021-V2022.

  • Mossige, Margunn

   (2021)

   Vurdering for og som læring.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Skal teknologien styre? Eit kritisk blikk på skrivestøtte for elevar med dysleksi..

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.43-47.

  • Mossige, Margunn; van Schaik, Fiona

   (2021)

   Hvordan få til profesjonsfaglig utvikling?.

  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Valgfrihet og lokale tilpasninger sikret relevans. Om bruk av Språkløyper i videregående skole..

   Skolelederen

   ISSN 0802-2062.

   Hefte 2.

   s.16-17.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2020)

   "Fagfornyelsen selvregulering og strategisk læring".

  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Elever på studieforberedende liker å lære å lese.

  • Mossige, Margunn

   (2020)

   Text performers: ein studie av opplæring i bruk av skriveteknologi for elevar med store skrivevanskar.

  • Mossige, Margunn; Refvik, Linda

   (2019)

   Språkløyper - strategi for kompetanseutvikling.

   Viden om Literacy

   ISSN 2246-6517.

   Hefte 26.

   s.108-113.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Å lære ord og begreper.

  • Svendsen, Helle Bundgaard; Mossige, Margunn; Refvik, Linda

   (2019)

   Innføring av lese- og skriveteknologi i et inkluderingsperspektiv.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Fra elev til student.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Skriveundervisning med fokus på prosess.

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Språkløyper - en ressurs for kollektiv læring.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2019)

   Å lære fag er å lære ord og begreper .

  • Mossige, Margunn

   (2019)

   Lesing & skriving & fagfornyelsen.

  • Mossige, Margunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling.

  • Mossige, Margunn

   (2017)

   Å arbeide med det vanskelege naturfagspråket.

   Naturfag

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 2.

   s.24-26.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?.

  • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen

   (2017)

   Fravær og frafall, høna og egget.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Mossige, Margunn

   (2017)

   Kan vi bli bedre enn Finland?.

  • Gilje, Trine Mathiesen; Mossige, Margunn

   (2017)

   Ulik undervisning er likebehandling.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 9.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Innledning. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.3-7.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Å ta i bruk Språkløyper i kommunen.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Hva er Språkløyper?.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Underveisvurdering av Språkløyper.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Språkløyper.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   5 grunner til at videregående skoler bør delta i Språkløyper.

  • Mossige, Margunn

   (2016)

   Faglærarar har også ansvar for leseopplæringa i vidaregåande skole.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.

   (2015)

   Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   FYR for lærerutdannere.

  • Mossige, Margunn; Scarbocci, Paolo Haaland

   (2015)

   Lesing og selvregulering i tverrfaglig prosjektarbeid i Medier og kommunikasjon.

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Læring og selvregulering - lærere og elever i samspill.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2015)

   Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3.

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Fagovergripende og fagspesifikk lesing.

  • Mossige, Margunn

   (2015)

   Jakten på den selvregulerte elev.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   The Need to Read.

  • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete

   (2014)

   Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis..

  • Mossige, Margunn

   (2014)

   Selvregulering - en utfordring både for lærer og elev i større selvstendige arbeider. Fra et tverrfaglig prosjekt om propaganda i Vg3 medier og kommunikasjon..

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Dyslexic students writing with and without visual feedback.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Frå literacy til vurdering.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Lesing på eksamen - og før eksamen i norsk i videregående.

  • Mossige, Margunn; Kværnes, Siri Marte

   (2013)

   Målrettet lesing.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Med tanke på eksamen - strategier for lesing og skriving i norsk i videregående skole.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Skrivetrapp for underveisvurdering.

  • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete

   (2013)

   Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Ny GIV i overordna perspektiv.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Blir det Ny GIV og FYR?.

  • Mossige, Margunn

   (2013)

   Kort om god respons/ underveisvurdering av elevtekster.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark

   (2013)

   Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?.

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

  • Natvik, Miriam Emilie Garvik; Mossige, Margunn

   (2012)

   Inferenstrening. Å lære å konstruere samanheng i ein tekst.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.66-69.

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Lesestrategier i praksis og teori.

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Prinsipper for god undervisning som bør gjenspeiles i lærngsressursene: Elevmateriell og veiledningsmateriell.

  • Skjæveland, Kristine Gilje; Mossige, Margunn

   (2012)

   Læringsstrategier i flere fag. Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående skole.

  • Mossige, Margunn

   (2012)

   Skrivetrappa - et verktøy for lærerens vurdering på ungdomstrinnet.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesenavigasjon.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Hvordan hjelpe svake lesere?.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Hva vil det si å lese, og hva gjør vi når vi forstår?.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa. Et elevhefte som lærer og elev bruker sammen ved underveisvurdering av skriving.

   ISBN 978-82-7649-069-5.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing og leseutfordringer på ungdomstrinnet og i videregående skole.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing i alle fag med tolking av kartleggingsprøvar for 11. trinn.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Læringsstrategier - for voksne.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Tekst - for voksne som strever med lesing.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesing og literacy - teori og didaktikk.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Læringsstrategier. Hva ligger bak? Hvorfor er de effektive?.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Yrkesliv og lesing.

  • Mossige, Margunn; Heber, Ellen

   (2011)

   Kartlegging i lesing på 11. trinn - og hva så?.

  • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje

   (2011)

   Lesing og læringsstrategier.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lesestrategiar i praksis og teori.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Lese- og skrivevansker.

  • Mossige, Margunn

   (2011)

   Skrivetrappa. Eit elevhefte som lærar og elev brukar saman ved undervegsvurdering av skriving.

   ISBN 978-82-7649-070-1.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Når lesinga blir ekstra vanskelig - tiltak og kompensatoriske hjelpemidler.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Fagbok i bruk.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Lese- og skrivevansker hos voksne. Teori og praktiske undervisningsopplegg.

  • Mossige, Margunn; Gjestsen, Åse Kathrine Berge

   (2010)

   Fagbok i bruk - del 2.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Hva lærere i alle fag i videregående skole bør vite om lesing.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Lesing er.... grunnleggende ferdighet.

  • Mossige, Margunn; Christersson, Cesilie Helberg

   (2010)

   Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 4.

   s.58-63.

  • Mossige, Margunn

   (2010)

   Hva lærere i alle fag i videregående skole bør vite om lesing.

  • Mossige, Margunn; Gjestsen, Åse Kathrine Berge

   (2010)

   Fagbok i bruk.

  • Mossige, Margunn

   (2009)

   Lesestrategier for eldre elever.

  • Mossige, Margunn

   (2009)

   Tekstanalyse som grunnlag for veiledning i skriving hos eldre elever og voksne med skrivevansker.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 6.

   s.32-41.

  • Mangen, Anne; Mossige, Margunn

   (2009)

   Hva skal vi med læreboka?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mossige, Margunn; Refvik, Linda; Muren, Solfrid S

   (2020)

   Lese- og skrivevansker.

  • Mossige, Margunn; Refvik, Linda

   (2019)

   Leseflyt.

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Mossige, Margunn; Alfsvåg, Trude; Mathiesen Gilje, Trine; Meland, Anne Maren

   (2018)

   Språkløyper- Elever med stort læringspotensial.

  • Mossige, Margunn; Gilje, Trine Mathiesen

   (2018)

   Studieforberedt - kompetanseutviklingspakke i Språkløyper.

  • Mossige, Margunn

   (2018)

   Språkløyper.

  • Mossige, Margunn; Ur Sæbø, Johanne

   (2017)

   Elever med IOP i de fleste fag.

  • Mossige, Margunn; Færevaag, Margaret Klepstad; Refvik, Linda; Bjerkan, Kirsten Meyer

   (2017)

   Språkvansker (barnehage).

  • Mossige, Margunn; Bentsen, Edle Inga

   (2017)

   Lese- og skrivevansker på 1. og 2. årstrinn.

  • Wahl, Hilde Terese; Brenne, Hilde; Midtgård Johansen, Jarle; Vikebø, Hilde; Mossige, Margunn

   (2017)

   Språkvansker (barnetrinnet).

  • Mossige, Margunn; Håland, Anne

   (2017)

   Å støtta elevane si skriving.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje

   (2016)

   "Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag" - Språkløyper.no.

  • Sæbø, Aud Berggraf; Mossige, Margunn

   (2011)

   Drama, lesing og elevaktiv læring.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway