Hopp til hovedinnhold

Mariakirken i Bergen

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum arbeidet fra 2010 til 2015 med konservering av det malte inventaret fra Mariakirken i Bergen.

Publisert: Endret:

Bilde av alterskapet i Mariakirken i Bergen
Alterskapet ved Mariakirken i Bergen. Foto: Arkeologisk museum, UiS

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum ble i 2010 tildelt arbeidet med konservering av inventar fra Mariakirken i Bergen. Oppdragsgiver var Bergen kirkelige fellesråd (nå Akasia). Prosjektet gikk over fem år og i løpet av denne tiden behandlet vi til sammen 27 inventarstykker: 23 malerier og epitafier, et stort krusifiks, himlingen på prekestolen, en kalvariegruppe, og et av landets flotteste middelalderalterskap.

Mariakirken var sognekirke for de tyske kjøpmennene i Bergen mellom år 1408 og 1766. De fleste av maleriene er fra 1600-tallet og har et nordtysk stilpreg. Alterskapet er trolig også nordtysk og laget på slutten av 1400-tallet.

Rapportene fra prosjektet ligger åpent tilgjengelig på internett.

Det ble også gitt ut flere artikler om prosjektet i Frá Haug ok Heiðni:

Kunstverkene i Mariakirken i Bergen

Spor etter tidens tann samt konservatorens rolle

Rensevalgets kvaler

Gåsa bak svanen