Søknad om vurdering av tildeling av graden Master i regnskap og revisjon

Har du allerede fullført en mastergrad i økonomi og administrasjon og i tillegg bestått 60 studiepoeng enkeltemner på masternivå i regnskap, revisjon og rettsvitenskap fra UiS? Da har du mulighet å søke om en vurdering og eventuelt tildeling av graden master i regnskap og revisjon.

Publisert Sist oppdatert

Ved tildeling av grad gjelder følgende kriterier:

 1. Du må allerede ha oppnådd en mastergrad i økonomi og administrasjon.
 2. 60 «nye» studiepoeng (sp) må være avlagt ved UiS, dvs. studiepoeng som ikke inngår i en allerede oppnådd mastergrad ved UiS.
 3. Maksimalt 60 sp emner på masternivå kan innpasses fra en allerede oppnådd mastergrad.
 4. Emner som innpasses kan ikke overlappe med allerede beståtte emner ved UiS.
 5. 60 sp innen følgende fagområder må være dekket:
  • minimum 15sp innen selskapsrett og skatterett (MRR110 og MRR130 eller tilsvarende),
  • minimum 15sp innen finansregnskap (MRR100 og MRR210, eller tilsvarende),
  • minimum 10sp revisjon (MRR220 eller tilsvarende),
  • minimum 7,5sp verdsettelse (MRR230 eller tilsvarende)
 6. Ved søknad om innpass av masteroppgave, må tittel på oppgaven være med i søknaden. Masteroppgaver innenfor finansregnskap, selskapsrett, skatterett, verdsettelse, økonomisk styring og finans vurderes som faglig relevante. Også andre tema kan være aktuelle for innpass etter individuell vurdering.

NB! Dersom du ønsker å bli statsautorisert revisor, må alle emnene som skal inngå i graden ha minimum karakter C (gitt nåværende revisorlov).

Last ned søknadsskjema

Lurer du på noe?

Ta kontakt med:

Studieprogramleder William Gilje Gjedrem

E-post: william.g.gjedrem@uis.no

Studierådgiver Anne-Lin Brobakke

E-post: anne-lin.brobakke@uis.no