MSCA-stipend til Arkeologisk museum

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger har blitt tildelt et toårig Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowship fra det europeiske forskningsrådet. Stipendet går til ukrainske Symon Radchenko, som har spesialisert seg på 3D-digitalisering av arkeologiske gjenstander, og vil sette fokus på kulturminner fra eldre steinalder som er truet av krigshandlinger.

Publisert Sist oppdatert

MSCA-stripend

Prosjektet TEMPA-3D Technological assessment of Mesolithic portable art in Norway and Ukraine via submillimetre 3D modelling vil benytte avansert 3D-fotogrammetri og eksperimentell arkeologi for å dokumentere, digitalisere og analysere portabel kunst; unike dekorerte steingjenstander datert til perioden 7500–4000 f.Kr.

Takket være et patent, som Radchenko utviklet gjennom sitt doktorgradsprosjekt på Universitetet i Torino, kan dekor og andre spor etter tilvirkning og bruk – som knapt er synlige med det blotte øyet – studeres i enestående detalj og oppløsning.

«Dette vil gi oss en ny forståelse av steinalderens dekor- og kunstformer, og bedre innsikt i periodens håndverk, estetikk og kreativitet» sier Radchenko. Blant gjenstandene inngår en samling dekorerte steinplater fra Kamyana Mohyla, som ligger i krigssonen nært Zaporizhzhia Oblast øst i Ukraina. TAMPA-3D vil sikre at disse digitaliseres og sikres for ettertiden.

Mentor for prosjektet er førsteamanuensis og forskningsleder ved Arkeologisk museum Anja Mansrud. Sammen med Kjetil Kiil Halvorsen i HR-avdelingen på UiS har Mansrud arbeidet for å sikre den unge forskeren opphold i Norge gjennom Scholars at Risk (SAR), en organisasjon som arbeider for å fremme akademisk frihet og beskytte akademikere som er truet i sitt hjemland.

I søknadsprosessen til det europeiske forskningsrådet har Symon Radchenko også fulgt support programmet til forskningsavdelingens ved UiS. Her inngår kursing og veiledning frem mot søknadsfristen.

UiS setter av midler til midlertidig ansettelse for forskere som av ulike grunner ikke kan forske/arbeide i sine hjemland. At Radchenko nå får et høythengende MSCA stipend og kan fortsette sin forskning ved Arkeologisk Museum er svært gledelig for alle og viser at denne type bistand virkelig virker, sier Kiil Halvorsen. Allerede i august kommer en ny SAR Scholar til UiS.

Simon at work
Symon Radchenko i arbeid med 3D-digitalisering