Disputas om virkemiddelapparat for gründere

Gründer Murshid M. Ali disputerte for ph.d.-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved UiS 6. desember 2021.

Published Sist oppdatert

Portrett av Murshid M. Ali
Murshid M. Ali

Han forsvarte avhandlingen The Impact of Norwegian Government Funding Policies Through the Lens of an Entrepreneur.

Det norske virkemiddelapparatet, da spesielt Innovasjon Norge og Forskningsrådet, er viktige og i verdensklasse i de første fasene av et selskap; idé og vekstfasen. I skaleringsfasen, spesielt internasjonalisering, finnes det minimalt med støtte, noe som kan forbedres.

Gjennom syv år har Ali drevet aksjonsforskning, han har startet selskaper, fulgt eksterne selskaper tett, analysert og sett hvordan virkemiddelapparatet påvirket selskapene. To av selskapene som han startet gjennom doktorgradsarbeidet har blitt notert på Oslo Børs, Euronext Growth, og begynner å nærme seg totalt 100 ansatte.

Ett av selskapene er Huddlestock, som gjør det enklere for vanlige folk å kjøpe aksjer basert på proffe investeringsråd.

Det andre Norsk Solar jobber med solenergi-prosjekter i utviklingsland, hvor alternativet ofte er diesel.

Forskningen kan brukes av politikere, byråkrater, økonomer og gründere i Norge, for å forstå hvordan de skal bygge og skalere bedrifter i landet, og hvordan de best mulig kan bruke virkemiddelapparatet for å sørge for at de lykkes.

Murshid M. Ali har en master i International business ved Grenoble Ecole de Management, og en bachelor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Har også gått gründerskolen (Universitetet i Oslo og i Cape Town), og tatt entreprenørskap og ledelse ved London School of Economics. Ali er nå medgründer og Chief Strategy Officer i Skyfri Technologies AS, et cleantech-selskap i Stavanger.

Ali har vokst opp i Stavanger, er bosatt i Oslo og født på Sri Lanka.