NETTOP – vi utvikler digitale læremidler

NETTOP-UiS er en avdeling som utvikler digital undervisning og e-læring i samarbeid med de akademiske miljøene ved UiS. Vi lager alt fra fullstendige nettkurs til spill, video, apper, podkaster, simulering og andre digitale verktøy som bidrar til læring.

Publisert Sist oppdatert

Produsert av NETTOP-UiS

NETTOP-UiS tar også oppdrag for eksterne samarbeidspartnere innen utdanningssektoren, og har deltatt i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter for å bidra til utvikling av nye metoder og verktøy.

Internasjonale prosjekter

NETTOP-UiS har i mer enn 20 år bidratt i europeiske samarbeidsprosjekt for å løse utfordringer Norge og resten av Europa står overfor. Avdelingen deltar sammen med ulike akademiske miljøer ved UiS, og har også vært leder for (Lead Partner) i en av Erasmus sine kunnskapsallianser.

Gruppebilde av mange medlemmer av Erasmus-prosjekt

I slike prosjekter samarbeider NETTOP-UiS med noen av de beste miljøene i Europa på ulike felt, og alltid med et digitalt utgangspunkt. Dermed får både avdelingen og de ansatte verdifull kunnskap, kompetanseheving og holder seg oppdatert på den siste utviklingen om forskjellige digitale verktøy og metoder, samt fremtidige trender og samfunnsmessige behov.

EU’s utdanningsprogram Erasmus+ finansierer hvert år en rekke store prosjekter, og har som har mål å øke samarbeid om kunnskap og utdanning over landegrenser i Europa. Nettop og UiS har deltatt i en rekke flerårige prosjekter i samarbeid med andre universiteter og bedrifter.

EU-prosjekter som NETTOP-UiS har ledet: 

EU-prosjekter der UiS (og NETTOP) har vært partner: 

KnowHow EdTech - konferanse og nettsted om læringsteknologi

NETTOP arrangerer den årlige konferansen KnowHow EdTech, som har mål om å dele kunnskap, inspirasjon og eksempler på læringsteknologi.

Foredragsholder foran konferansepublikum.

KnowHow EdTech har også en egen nettside, hvor informasjon og godt tips om metoder og verktøy deles.

Les mer og besøk nettsiden her: KnowHow EdTech.

KnowHow EdTech er gjort mulig gjennom samarbeid med lojale støttespillere, i tillegg til Universitetet i Stavanger: Stavanger og Time kommuner og Rogaland fylkeskommune.

Kontakt oss

Avd.direktør
51831045
3. etg Kitty Kiellands hus
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Seniorrådgiver
51833051
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Senioringeniør
51832722
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Senioringeniør
51831046
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Rådgiver
51831098
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Senioringeniør
51831183
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Senioringeniør
51832442
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Seniorrådgiver
51831477
Kitty Kiellands Hus, 3.etasje
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Overingeniør
KK 3. etasje kontorlandskap
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Førstekonsulent
Kitty Kiellands Hus, 3.etasje
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Rådgiver
Divisjon for utdanning
NettOp UiS