Nytt tilbud til studenter med norsk som andrespråk

Nå skal studenter som har norsk som andrespråk få tilbud om ekstra oppfølging. Ordningen tar sikte på å gi studentene et utvidet akademisk og språklig veiledningstilbud gjennom sitt første semester ved UiS.

Publisert Sist oppdatert

En student får veiledning i biblioteket
Pilotprosjektet består av en kurspakke og et individuelt veiledningstilbud.

Tilbudet er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Stavanger og Institutt for barnehagelærerutdanning.

Mange studenter med norsk som andrespråk opplever studiene som ekstra krevende. Dette til tross for at de oppfyller de formelle språkkravene ved opptak.

Nylig har en arbeidsgruppe på bestilling fra Universitets- og høgskolerådet foreslått ulike tiltak som kan styrke studentenes språklige og akademiske ferdigheter for å mestre studiene bedre.

Pilotprosjektet ved UiS er rettet mot førsteårsstudenter ved Institutt for barnehagelærerutdanning, og svarer på flere av utfordringene som trekkes fram av arbeidsgruppen.

‒ Omtrent én av fire studenter som oppsøker Studieverkstedet ved universitetsbiblioteket for å få veiledning i akademisk skriving, har norsk som andrespråk. Derfor ser vi et behov for å jobbe mer systematisk med å lage gode tilbud til denne studentgruppen, sier koordinator for Studieverkstedet, Hannah Tischmann, om bakgrunnen for prosjektet.

Flere former for veiledning

Pilotprosjektet består av en kurspakke og et individuelt veiledningstilbud. I løpet av fem samlinger fordelt utover høstsemesteret 2023, diskuterer studentene studieteknikker, kildebruk og faglige spørsmål sammen med studentmentorer. I tillegg får studentene individuell veiledning i oppgaveskriving fra studentmentorene i Studieverkstedet.

‒ Målet med prosjektet er både å gjøre overgangen til barnehagelærerutdanningen enklere, og å fremme språklige og akademiske ferdigheter, sier Tischmann, som legger til at økt mestringsfølelse hos den enkelte og ikke minst det at flere studenter står studieløpet ut er et viktig mål for pilotprosjektet.

‒ Viktig at språklig og faglig utvikling følger hverandre

Karin Berner, seniorrådgiver ved IBU, ser stor nytteverdi av samarbeidet:

‒ Barnehagelærerutdanningen har mange studenter med norsk som andrespråk. Disse studentene bringer inn viktig kunnskap og perspektiv til utdanningen, og ikke minst til barna og barnehagene hvor de skal jobbe etter fullført utdanning. Vi er glade for å kunne gi studentene våre det lille ekstra som kan støtte dem inn i utdanningen, sier Berner.

Sammen med universitetsbibliotekar Ragnhild Lunde utvikler og planlegger studentmentorer fra Studieverkstedet og IBU tema for fellessamlingene.

‒ Vi håper å få dette oppfølgingstilbudet etablert slik at studentmentorer kan drifte det videre, sier Lunde.

Hun forteller at studentmentorene får opplæring og veiledning i skriving med norsk som andrespråk fra universitetslektorene Espen Iden og Daniel Aspnes Kristiansen fra fagmiljøet Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NORINT).

‒ Et B2-språknivå, som er betegnelsen på norsknivået som kreves for høyere utdanning i Norge, er allerede et svært høyt språklig kompetansenivå. Det er imidlertid viktig å understreke at den norskspråklige utviklingen til andrespråksstudenter trenger å fortsette derfra. Den språklige utviklingen må gå parallelt med den faglige utviklingen studentene skal gjennom. At det blir stadig mer bevissthet på dette innenfor høyere utdanning er veldig bra, og det er sentralt for å støtte en viktig andel av studentene våre, påpeker Kristiansen.

Prosjektet gjennomføres i regi av Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket i Stavanger, i samarbeid med Institutt for barnehagelærerutdanning og fagmiljøet ved Norsk språk og kultur for internasjonale studenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Institutt for barnehagelærerutdanning står for finansieringen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med koordinator av Studieverkstedet:

Førstebibliotekar
51831473
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger