Om UiS-IT

IT-avdelingen ved UiS består av 45 medarbeidere som tilbyr service og tjenester til 1600 ansatte og 12000 studenter.

Published Endret

UiS-IT står sentralt i utvikling av UiS sin IT-strategi, arkitektur og forvaltning. Vi er en partner i organisasjonen som har som målsetting å arbeide på tvers av avdelinger og fakulteter. Ved å fungere som en sentral tjenesteleverandør av IT kan vi finne kostnadseffektive løsninger, samt implementere og drifte disse.

Organisasjonskart UiS-IT

Kontaktinformasjon

IT-servicedesk

Åpningtider: 8.00-14.30 (Stengt torsdager 11.00-11.30)

Tlf: 51 83 30 00 (åpningstider 08.00-15.30)

E-post: it-hjelp@uis.no

Besøk oss

IT-direktør
51833550
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
IT-avdelingen
Seksjonssjef
51833034
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
IT-avdelingen
Seksjon for informasjonsforvaltning
Seksjonsleder systemforvaltning
51831026
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
IT-avdelingen
Seksjon for systemforvaltning
Seksjonsleder tjenesteutvikling
51831102
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
IT-avdelingen
Seksjon for tjenesteutvikling
Klientansvarlig - maskinvare
51831076
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
IT-avdelingen
Seksjon for kundestøtte