Støttende ledere gjør ansatte mer tilfredse og engasjerte

Et nylig samarbeid mellom Lyse og forskere på Handelshøgskolen UiS har vist seg å være svært gunstig for begge partene. Mens forskerne fikk testet hypotesene sine i en reell setting, mottok energi- og telekomkonsernet verdifulle innspill fra ansatte på en strukturert måte.

Publisert Sist oppdatert
Mennesker som smiler til kamera foran en blå vegg.
FORNØYDE: Gyrid Holmen, Simone Haeckl, Mari Rege og Eimund Nygaard mener at samarbeidet mellom Lyse og Handelshøgskolen UiS har fungert veldig bra. Foto: Andreas Vikøren

Dagens arbeidsliv er i konstant endring, og ansatte må stadig tilpasse seg nye oppgaver og samarbeidspartnere. For at denne tilpasningen skal gå smidig, er det avgjørende å ha et støttende arbeidsmiljø hvor det føles trygt å bidra og lære. Her kan lederne spille en viktig rolle, og nettopp det har forskere på Handelshøgskolen UiS testet ut i et felteksperiment i samarbeid med Lyse. 

– Jeg synes samarbeidet vi har hatt med forskerne på UiS har gått veldig bra. Det er mange som synes mye om lederforskning, men det er få som faktisk forsker på det, påpeker Eimund Nygaard som er konsernsjef i energi- og telekomkonsernet Lyse.  

– Forskningsbasert lederutdanning

Nylig samarbeidet de med forskerduoen Simone Haeckl og Mari Rege fra Handelshøgskolen UiS for å undersøke hvordan støttende ledelse kan gjøre ansatte mer tilfredse og engasjerte. 

– Studien har undersøkt hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer like godt. Av og til hender det at man prioriterer feil under lederopplæringen. Da er det veldig viktig med forskning som kan påvise hva som faktisk virker, fortsetter han.  

HR-direktør Gyrid Holmen er også godt fornøyd med samarbeidsprosjektet som nylig ble avrundet. Hun forteller at det er helt avgjørende med gode ledere dersom Lyse skal nå målene de har satt fremover.  

– Det er jo en stor trygghet i at vår lederopplæring er forskningsbasert. Det finnes mye forskjellig der ute, men nå har vi fått bekreftelse på at denne type lederopplæring faktisk virker. Det synes jeg er veldig fint, legger Holmen til.  

Trente lederne til å bli mer støttende 

Eksperimentet innebar at halvparten av lederne som deltok fikk opplæring i hvordan de kan oppmuntre og verdsette sine ansatte. Den andre halvparten mottok ikke denne opplæringen. Deretter gjennomførte deltakerne teammøter, og ble bedt om å gi innspill på hva Lyse kan gjøre for å bli en enda bedre arbeidsgiver, sammen med kolleger de ikke hadde samarbeidet med tidligere.  

Resultatet i etterkant var tydelig: Lederne som mottok opplæringen opptrådte mer støttende, og ansatte rapporterte om økt tilfredshet og engasjement.  

– Vi fant at ledere spiller en viktig rolle i å skape et miljø hvor ansatte føler det er trygt å bidra med ideer. De ansatte som hadde ledere som mottok opplæringen var mer tilfredse og engasjerte, forklarer Simone Haeckl. 

Samarbeid med næringslivet ga unik tilgang 

Suksessoppskriften for denne studien var riktig timing for samarbeidet. Lyse befant seg i en strategiprosess og ønsket å få innspill fra så mange ansatte som mulig. På grunn av pandemien hadde digitale møter allerede blitt etablert, og de fleste ansatte jobbet hjemmefra.  

– Vi kunne utnytte disse omstendighetene for å skape en vinn-vinn-situasjon. Vi fikk mulighet til å implementere og teste effekten av lederopplæringen i et ekte selskap, samtidig som Lyse fikk nyttige innspill fra mange medarbeider på en strukturert måte, sier Mari Rege. 

Resultatene fra eksperimentet er nå publisert i det prestisjetunge ledelsestidsskriftet Management Science

Forskningen utmerker seg også som et vellykket samarbeid med næringslivet. Gjennom Lyse fikk Haeckl og Rege unik tilgang til å utføre eksperimentet i en feltsetting som er representativ for dagens arbeidsliv hvor teamarbeid er i ferd med å bli normen og der ansatte stadig må tilpasse seg nye rutiner.  

– Denne forskningen er et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom universitetet og et selskap. Jeg er svært fornøyd med at artikkelen ble publisert i et ledende ledelsestidsskrift hvor den kan nå lesere over hele verden, avslutter Haeckl. 

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen og Andreas Vikøren