Om verden bak notearket

Hva er sammenhengene mellom kreativitet, improvisasjon og kognisjon? Det er et av spørsmålene i professor Per Dahls bokprosjekt i utøverkunnskap.

Published Endret
Per Dahl, professor ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Photo: Agnete i'nt Veld Bendiksen.

Per Dahl, professor i musikkhistorie og analyse er forfatter till bokprosjektet "Music and Knowledge. A Performer’s Perspective" (Sense Publishers 2017) og "Utøverkunnskap" (Cappelen Damm Akademisk 2019).

Per Dahl har fokusert særlig på den kunnskap den utøvende musiker eller danser benytter i selve fremføringssituasjonen og hvordan en kan finne metoder som optimaliserer denne kunnskapen.

Fra stipendiatens perspektiv

Prosjektet hadde en tett tilknytning og relevans til problematikk innen stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid slik den fremsto på de mange nasjonale samlinger innen stipendiatprogrammet. Bokprosjektet er tenkt å fremstå som et alternativ til de mange varianter av performance studies som fokuserer særlig på utvikling av kunnskap om de kunstneriske uttrykkene som skal formidles.

"Music and Knowledge. A Performer’s Perspective" og "Utøverkunnskap" tar utgangspunkt i utøverens fremføring av musikk og kartlegger ulike elementer som inngår i en musikers utøverkunnskap. Den gir samtidig en innføring i relevante begrep og teorier som muliggjør en økt forståelse for det unike ved utøverkunnskapen.