ORCID – få en unik forsker-ID

Har du som forsker blitt spurt om å oppgi ORCID? Her finner du informasjon om hva det er og hvorfor du som forsker bør bruke det.

Publisert Sist oppdatert

Hva er ORCID?

ORCID er en unik forsker-ID som knyttes mot din forskningsaktivitet.

ORCID logo

Hvis du oppgir ORCID når du sender inn manuskripter eller søknader blir det enklere å identifisere hvilken forskning som er din. Din ORCID har du med deg i hele forskerkarrieren din, selv om du skifter navn, jobb, institusjon eller flytter utenlands

Å kun oppgi navn som identitet i forskningssammenhenger kan av og til by på problemer. Mange har jo samme eller lignende navn. Dersom alle har en ORCID unngår Ole Olsen (Olsen, O)  å bli blandet sammen med Oda Olsen (Olsen, O). ORCID gjør det uproblematisk for deg å bytte navn, jobb eller institusjon. Forskningen din er registrert på din ORCID uavhengig av slike endringer.

Mange databaser for vitenskapelig litteratur bruker ORCID. Disse databasene kan brukes til beregninger av f.eks. din h-index. I slike sammenhenger er det smart å ha en ORCID, slik at det er sikkert at det er dine arbeider som inngår i beregningen. Alle siteringer blir registrert på deg og du får den anerkjennelsen du fortjener selv om forlagene ikke har stavet navnet ditt likt (Husøy, Husoy, Husoey).

Du kan få ORCID gratis her: www.orcid.org.
ORCID er en non-profit organisasjon som støttes av forlag, universiteter og bevilgende organisasjoner over hele verden. 

  • ORCID har et register over unike identifikatorer som brukes til koble forskeren og aktiviteten sammen.
  • ORCID lager APIer som brukes til å koble sammen ulike databaser og arkiver.

Spørsmål om ORCID? Ta kontakt:

Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51832523
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Hva er ORCID?