Hopp til hovedinnhold

Ove Bergersen

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-156
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Children’s participation and professional development in annual plans .

   Early Years

   ISSN 0957-5146.

   DOI: 10.1080/09575146.2018.1512563

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Deltakelse i og aktiv forming av fellesskap – om begrepet retorisk medborgerskap i barnehagen. I: Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet..

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1970-4.

   s.165-186.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Kindergartens and the civic art of rhetoric: Citizens, character and knowledge. I: Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere.

   Peter Lang Publishing Group

   ISBN 9783631666333.

   s.209-222.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Gjenkjennelse og rytme i barnehagens flerkulturelle arbeid med de yngste barna. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

   s.26-47.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

   s.193-213.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Å skape beskrivelser av kommunikasjon i en flerspråklig barnehage. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

   s.138-155.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Karakterkonstruksjon i sammensatte barnegrupper. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

   s.48-62.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Introduksjon: Barns flerkulturelle steder. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

   s.11-25.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Barnehage og hjem i samarbeid om felles kulturskaping. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

   s.126-137.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Naturopplevelser og meningsbærende steder. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

   s.63-83.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Å anvende forskningslitteraturens beskrivelser av flerspråklig kommunikasjon. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

   s.156-192.

  • Bergersen, Ove

   (2014)

   Origins of discursive and rhetorical practices. Rhetorical perspectives on children’s language acquisition.

   Res Rhetorica

   ISSN 2392-3113.

   Hefte 1.

   s.1-14.

  • Bergersen, Ove

   (2005)

   Samtalen som språkutvikler. I: Norsk som minoritetsspråk - i historisk- og læringsperspektiv.

   ISBN 8275691176.

   s.42-47.

  • Bergersen, Ove

   (2004)

   Å lære en annen kultur - identitet og språkopplæring i etarbeidsmigrasjonsperspektiv. I: Arbeidsmobilitet: Språk som forberedelse til kulturelle møter.

   s.21-34.

  • Bergersen, Ove

   (2004)

   IKT-støttet læring ved intensive norskkurs for polsk helsepersonell. I: Arbeidsmobilitet: språk som forberedelse til kulturelle møter.

   s.78-90.

  • Bergersen, Ove

   (2004)

   Vurdering av intensive kurs i norsk for polsk helsepersonell. I: Arbeidsmobilitet: språk som forberedelse til kulturelle møter.

   s.91-102.

 • Bøker og kapitler
  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026299.

  • Bergersen, Ove

   (2012)

   Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst.

   ISBN 978-82-471-4050-5.

  • Bergersen, Ove; Aaslestad, Petter; Kulbrandstad, Lars Anders; Stenøien, Jorun M

   (2012)

   Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst.

   ISBN 978-82-471-4050-5.

   Hefte 2012:360.

  • Bergersen, Ove

   (2005)

   IKT-basert norskundervisning i utlandet.

   ISBN 8275691311.

   Hefte 11.

  • Bergersen, Ove; Ridderstrøm, Helge

   (1999)

   Leke- og skriveglede : elevboka.

   ISBN 82-7522-174-9.

  • Bergersen, Ove; Ridderstrøm, Helge

   (1999)

   Leke- og skriveglede : lærerens bok.

   ISBN 82-7522-175-7.

 • Formidling
  • Bergersen, Ove; Bubikova-Moan, Jarmila

   (2021)

   Steps in analysing toddlers’ multimodal argumentation and reasoning about building blocks.

  • Sageidet, Barbara Maria; Granone, Francesca; Bergersen, Ove; Knævelsrud, Ingeborg; Lahmeyer, Helga Vössing

   (2021)

   Sustainability and life management and (early childhood) teacher training in natural sciences and mathematic didactics - using outdoor spaces with students .

  • Bergersen, Ove

   (2020)

   Building blocks of reasoning.

  • Bergersen, Ove

   (2019)

   Translocation as methodological approach in interactive CPD research.

  • Bergersen, Ove

   (2019)

   Barns flerkulturelle steder.

  • Bergersen, Ove

   (2019)

   Flerspråklige barns deltakelse i resonnerende språkbruk.

  • Bergersen, Ove

   (2019)

   Organisering av situasjoner som legger til rette for barns resonnerende språkbruk .

  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Barns resonnerende språkbruk som retorisk argumentasjon.

  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Children’s reasoning by example in inferentional discourse .

  • Bergersen, Ove

   (2018)

   How to conceptualize children's rhetorical reasoning in inferential discourse?.

  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Utforsk barnehagefellesskapene!.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 1.

   s.38-41.

  • Bergersen, Ove

   (2017)

   Transcribing and coding children’s rhetorical practice.

  • Bergersen, Ove

   (2017)

   Barns flerkulturelle steder.

  • Bergersen, Ove

   (2017)

   Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

  • Bergersen, Ove

   (2015)

   Rhetorical citizenship, an Aristotelian approach.

  • Bergersen, Ove

   (2015)

   Kindergartens and the civic art of rhetoric: Citizens, character and knowledge.

  • Bergersen, Ove

   (2014)

   Anne Hvenekilde-forleseningen i forbindelse med pristildelingen til Høgskolen i Hedmark.

  • Bergersen, Ove

   (2014)

   Barnehagens profesjonsfaglige praksiser på nett.

  • Bergersen, Ove

   (2014)

   Functions of talk about language learning in language learning as process and activity.

  • Bergersen, Ove

   (2013)

   Second Language Learning as an Art of Character.

  • Bergersen, Ove

   (2009)

   Diskurser om språklæring.

  • Bergersen, Ove

   (2009)

   Diskurser om språklæring.

  • Bergersen, Ove

   (2008)

   Diskurser om språklæring.

  • Bergersen, Ove

   (2008)

   Diskurser om språklæring.

  • Bergersen, Ove

   (2008)

   Diskurser om språklæring blant polske innvandrerfamilier i Norge.

  • Bergersen, Ove

   (2006)

   Polsk-norske formidlingsroller: Nomader i formidling av språk, kultur og kunnskap/kompetanse.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Barnas hager.

   Barnas hager (nettverk) og Barnas hager på Ullandhaug

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   barnssteder.no (database).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway