Ove Bergersen

Førsteamanuensis i norsk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-156
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Children’s participation and professional development in annual plans .

   Early Years.

   ISSN 0957-5146.

   Volum 41.

   Hefte 2-3.

   s.291-304.

   DOI: 10.1080/09575146.2018.1512563

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Å anvende forskningslitteraturens beskrivelser av flerspråklig kommunikasjon. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.156-192.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.193-213.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Barnehage og hjem i samarbeid om felles kulturskaping. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.126-137.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Å skape beskrivelser av kommunikasjon i en flerspråklig barnehage. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.138-155.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Introduksjon: Barns flerkulturelle steder. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.11-25.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Karakterkonstruksjon i sammensatte barnegrupper. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.48-62.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Naturopplevelser og meningsbærende steder. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.63-83.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Gjenkjennelse og rytme i barnehagens flerkulturelle arbeid med de yngste barna. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

   s.26-47.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Deltakelse i og aktiv forming av fellesskap – om begrepet retorisk medborgerskap i barnehagen. I: Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet..

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1970-4.

   s.165-186.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Kindergartens and the civic art of rhetoric: Citizens, character and knowledge. I: Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere.

   Peter Lang Publishing Group.

   ISBN 9783631666333.

   s.209-222.

  • Bergersen, Ove

   (2014)

   Origins of discursive and rhetorical practices. Rhetorical perspectives on children’s language acquisition.

   Res Rhetorica.

   ISSN 2392-3113.

   Hefte 1.

   s.1-14.

  • Bergersen, Ove

   (2005)

   Samtalen som språkutvikler. I: Norsk som minoritetsspråk - i historisk- og læringsperspektiv.

   ISBN 8275691176.

   s.42-47.

  • Bergersen, Ove

   (2004)

   Å lære en annen kultur - identitet og språkopplæring i etarbeidsmigrasjonsperspektiv. I: Arbeidsmobilitet: Språk som forberedelse til kulturelle møter.

   s.21-34.

  • Bergersen, Ove

   (2004)

   Vurdering av intensive kurs i norsk for polsk helsepersonell. I: Arbeidsmobilitet: språk som forberedelse til kulturelle møter.

   s.91-102.

  • Bergersen, Ove

   (2004)

   IKT-støttet læring ved intensive norskkurs for polsk helsepersonell. I: Arbeidsmobilitet: språk som forberedelse til kulturelle møter.

   s.78-90.

 • Bøker og kapitler
  • Bergersen, Ove

   (2016)

   Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026299.

  • Bergersen, Ove; Aaslestad, Petter; Kulbrandstad, Lars Anders; Stenøien, Jorun M

   (2012)

   Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst.

   ISBN 978-82-471-4050-5.

   Hefte 2012:360.

  • Bergersen, Ove

   (2012)

   Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst.

   ISBN 978-82-471-4050-5.

  • Bergersen, Ove

   (2005)

   IKT-basert norskundervisning i utlandet.

   ISBN 8275691311.

   Hefte 11.

  • Bergersen, Ove; Ridderstrøm, Helge

   (1999)

   Leke- og skriveglede : elevboka.

   ISBN 82-7522-174-9.

  • Bergersen, Ove; Ridderstrøm, Helge

   (1999)

   Leke- og skriveglede : lærerens bok.

   ISBN 82-7522-175-7.

 • Formidling
  • Bergersen, Ove

   (2023)

   Barnas hage på Ullandhaug.

   Nabu-konferansen 2023;

   2023-10-19 - 2023-10-20.

  • Sageidet, Barbara Maria; Bergersen, Ove

   (2023)

   Children’s active contribution to the Anthropocene .

   EECERA 2023;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Bergersen, Ove

   (2023)

   Persuasion and argumentation in young children’s block play - the role of expressive signals.

   Klären | Streiten | Argumentieren Aktuelle Perspektiven der Argumentationsforschung;

   2023-10-05 - 2023-10-07.

  • Bergersen, Ove; Olsen Hagen, Heidi

   (2022)

   Voksenrollen i utforskende prosesser med barn.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2022;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Sageidet, Barbara Maria; Bergersen, Ove

   (2022)

   Garden activities with children as environmental, rhetorical and social contributions to sustainability.

   11th World Environmental Education Congress (WEEC) - Building Bridges;

   2022-03-14 - 2022-03-18.

  • Bergersen, Ove; Sageidet, Barbara Maria

   (2022)

   Children’s environmental, rhetorical and social contributions to sustainability through garden activities.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2022;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Sageidet, Barbara Maria; Granone, Francesca; Bergersen, Ove; Knævelsrud, Ingeborg; Lahmeyer, Helga Vössing

   (2021)

   Sustainability and life management and (early childhood) teacher training in natural sciences and mathematic didactics - using outdoor spaces with students .

   30th EECERA annual conference 2021 - Democratic Early Childhood Pedagogies;

   2021-09-01 - 2021-09-17.

  • Bergersen, Ove; Bubikova-Moan, Jarmila

   (2021)

   Steps in analysing toddlers’ multimodal argumentation and reasoning about building blocks.

   Kindern im Gespräch - mit Kindern im Gespräch;

   2021-01-15.

  • Bergersen, Ove

   (2020)

   Building blocks of reasoning.

   Kinder im Gespreäch - mit Kindern im Gespräch;

   2020-01-23 - 2020-01-25.

  • Bergersen, Ove

   (2019)

   Barns flerkulturelle steder.

   Foredrag for språkveiledernettverket i Holbæk kommune ;

   2019-08-27.

  • Bergersen, Ove

   (2019)

   Flerspråklige barns deltakelse i resonnerende språkbruk.

   Nordand14;

   2019-05-27 - 2019-05-29.

  • Bergersen, Ove

   (2019)

   Translocation as methodological approach in interactive CPD research.

   ICSEI 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Bergersen, Ove

   (2019)

   Organisering av situasjoner som legger til rette for barns resonnerende språkbruk .

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 ;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Children’s reasoning by example in inferentional discourse .

   Kinder im Gespräch - mit Kindern im Gespräch ;

   2018-03-16 - 2018-03-17.

  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Barns resonnerende språkbruk som retorisk argumentasjon.

   Norsk som andrespråk (NOA)2018;

   2018-10-11 - 2018-10-12.

  • Bergersen, Ove

   (2018)

   How to conceptualize children's rhetorical reasoning in inferential discourse?.

   Sustainability and citizenship. Literature and language;

   2018-10-04 - 2018-10-05.

  • Bergersen, Ove

   (2018)

   Utforsk barnehagefellesskapene!.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 1.

   s.38-41.

  • Bergersen, Ove

   (2017)

   Transcribing and coding children’s rhetorical practice.

   Rhetoric in Society 2017;

   2017-07-03 - 2017-07-05.

  • Bergersen, Ove

   (2017)

   Barns flerkulturelle steder.

   Barnehagekonferansen 2017;

   2017-05-04.

  • Bergersen, Ove

   (2017)

   Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling.

   Utdanningskonferansen 2017;

   2017-02-08.

  • Bergersen, Ove

   (2015)

   Rhetorical citizenship, an Aristotelian approach.

   Forelesning på ph.d. kurs PBIB 9210 - The institutionalization of the public sphere;

   2015-05-06.

  • Bergersen, Ove

   (2015)

   Kindergartens and the civic art of rhetoric: Citizens, character and knowledge.

   Rhetoric in Society;

   2015-06-24 - .

  • Bergersen, Ove

   (2014)

   Functions of talk about language learning in language learning as process and activity.

   ALA2014. Language Awareness 2014: Achievements and Challenges;

   2014-07-01 - 2014-07-04.

  • Bergersen, Ove

   (2014)

   Barnehagens profesjonsfaglige praksiser på nett.

   Internt workshop i forbindelse med bokprosjekt;

   2014-11-18.

  • Bergersen, Ove

   (2014)

   Anne Hvenekilde-forleseningen i forbindelse med pristildelingen til Høgskolen i Hedmark.

   Hvor går andrespråksforskningen? - Den sjette nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

  • Bergersen, Ove

   (2013)

   Second Language Learning as an Art of Character.

   Rhetoric in Europe;

   2013-10-09 - 2013-10-13.

  • Bergersen, Ove

   (2009)

   Diskurser om språklæring.

   utenTitteltekst;

   2009-11-23.

  • Bergersen, Ove

   (2009)

   Diskurser om språklæring.

   utenTitteltekst;

   2009-09-17.

  • Bergersen, Ove

   (2008)

   Diskurser om språklæring.

   From Teaching to Learning?;

   2008-09-08 - 2008-09-09.

  • Bergersen, Ove

   (2008)

   Diskurser om språklæring blant polske innvandrerfamilier i Norge.

   Den 3. nasjonale forskerkonferansen om norsk språk som andrespråk;

   2008-10-16 - 2008-10-17.

  • Bergersen, Ove

   (2008)

   Diskurser om språklæring.

   Rhetorical Citizenship - The Role of Thetoric and Discourse Studies in Public Sphere Issues;

   2008-05-13 - 2008-05-14.

  • Bergersen, Ove

   (2006)

   Polsk-norske formidlingsroller: Nomader i formidling av språk, kultur og kunnskap/kompetanse.

   Polen2006;

   2006-10-19.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bergersen, Ove

   (2023)

   Presentasjon av Barnas hage .

   Forskningsdagene (Matløypa).

  • Runestad, Anne Kristine Solberg; Bergersen, Ove

   (2023)

   ECTE - DigiTools.

  • Bergersen, Ove

   (2023)

   Muligheter og begrensninger ved barnehagens utvida uterom.

  • Bergersen, Ove

   (2021)

   Barnas hager.

   Barnas hager (nettverk) og Barnas hager på Ullandhaug.

  • Bergersen, Ove

   (2016)

   barnssteder.no (database).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway