Overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er blitt tildelt ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) i et samarbeid med FILIORUM- Senter for barnehageforskning.

Published Endret

Databasen samler og gir fri tilgang til kvalitetsvurdert skandinavisk barnehageforskning. Databasen oppdateres årlig og retter seg særlig mot studerende, forskende og utøvende innenfor barnehagefeltet.

Et skandinavisk samarbeid

Utviklingen av databasen er resultat av en skandinavisk satsing siden 2006 for å fremme og tilgjengeliggjøre forskning av relevans for barnehager. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og  Utdanningsdirektoratet (Norge) har stått for utlysning og tildeling av oppdraget for årene 2018 og 2019. Resultatet av utlysningen var at Universitetet i Stavanger overtar ansvaret.

 – Kunnskapssenter for utdanning ble opprettet for å systematisere og sammenstille god forskning innen utdanningsfeltet og sørge for at dette er lett tilgjengelig for interesserte. Vi skal også arbeide nasjonalt og internasjonalt.  Derfor var det helt naturlig at vi søkte på utlysningen om å overta ansvaret for NB-ECEC databasen og vi ble svært glade for avgjørelsen. Arbeidet med NB-ECEC er spesielt viktig nettopp fordi det er et skandinavisk samarbeid som fremmer god forskning og gir god tilgang til viktig kunnskap, sier senterleder Elaine Munthe ved Kunnskapssenter for utdanning.

Kvalitetsvurdert forskning

Det er ikke all skandinavisk forskning som blir inkludert i databasen. Forskningen som inkluderes blir kvalitetsvurdert av et skandinavisk panel i tråd med kriterier som er fastlagt. Er publikasjonen offentlig, lenkes den direkte fra databasen. Det utvikles korte resymeer av alle publikasjoner som vurderes å holde høy kvalitet.

Ansvaret for screening og kvalitetssikring har til nå vært ivaretatt av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) med unntak av årene 2013-2014. Det er dette ansvaret Universitetet i Stavanger nå overtar.

Gjør at forskning blir kjent og brukt

Leder for FILIORUM- Senter for barnehageforskning Elin Reikerås ser klare fordeler i at forskningsartikler blir samlet, systematisert og er tilgjengelige i skandinaviske språk.

 – Databasen gir en fantastisk mulighet til å finne gode, relevante og kvalitetssikrede artikler. Dette er en utrolig god hjelp om man skal skrive bachelor- og masteroppgave, skal planlegge pensumlitteratur, eller ønsker å vite mer om et tema, sier Reikerås.

Reikerås påpeker også at det er mulig å bruke databasen til å studere trender innen forskning og utvikling av barnehageforskning i Skandinavia. 

 – Slik sett gir også databasen et viktig kunnskapsgrunnlag for utvikling av forskningspolitikk på barnehagefeltet. Vi får god oversikt over hvilke områder vi er sterke på og hvilke som kan eller bør utvikles, forklarer Munthe.

Sterkt barnehageforskningsmiljø ved UiS

 – UiS har satset bevisst på utdanningsforskning i mange år, og dette bærer frukter. Vi har nå et av de fremste miljøene innen barnehageforskning, og det er utrolig fint for KSU å ha sterke samarbeidspartnere i dette viktige arbeidet, sier senterleder Elaine Munthe ved KSU.

 – Det blir spennende for barnehageforskningsmiljøet ved Universitetet i Stavanger å være med i dette arbeidet. Vi er anerkjent og en viktig bidragsyter i forskningssamarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser. Gjennom ansvaret for utvikling av denne databasen er vi med på å tydeliggjøre den skandinaviske barnehagetradisjonen, sier Reikerås.

Tekst og foto: Kristin Vestrheim Cranner.