Hopp til hovedinnhold

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helse- og sosialtjenester

Hvordan sikre brukermedvirkning og brukerinteresser i utvikling av nye innovative løsninger med digitalisering i helse- og sosialsektoren?

Publisert: Endret:

Fakta
15 forskere

2 Post doktorer

2 PhD kandidater

6 nasjoner

7 Forskningsinstitusjoner

3 eksterne virksomheter

Støttet av Samansvar -

NFR program for ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar

Om prosjektet

I en tid med store globale utfordringer, er ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation - RRI) en måte å styre innovasjonsutvikling for å takle ulike utfordringer vi står overfor, som fattigdom, ulikhet, aldrende befolkning og tilgjengeligheten av kvalitetshelsetjenester for å nevne noen.

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) innebærer en bredere inkludering i beslutningsprosessene, forventninger om ulike samfunnsbehov og reflektering over aktuelle bekymringer og utfordringer. Dette mener vi krever en ny politisk tilnærming til innovasjon.

10 millioner over fire år

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har som mål å utvikle og utvide rammeverket for Responsible Reserach and Innovation (RRI) og Corporate Social Responsibility (CSR) ved å gjøre disse tilgjengelige og nyttige verktøy for brukere.

Vi vil fokuserer på inkludering av ulike brukere i innovasjonsprosesser og ved opprettelse av innovative økosystemer der brukere av e-helsesektoren - systemintegratorer, kommuner, helsepersonell, små og nystartede gründere og sluttbrukere, kan være med på å skape innovasjoner sammen i "trygge rom" der eksperimentering, utvikling av prototyper og læring fra "intelligent failure" kan finne sted.

For mer informasjon om prosjektet viser vi til våre engelsk sider: Releasing the Power of Users.

Kontakt

Prosjektleder
Elin Merethe Oftedal

Professor

Telefon:

+47 992 30 994

Elin Merethe Oftedal
Tatiana A. Iakovleva

Professor for tiden i permisjon

Telefon:

+47 976 26 214

Tatiana A. Iakovleva
Lederinstitusjon
Handelshøgskolen ved UiS

Telefon: +47 518 31 555 E-post: hhuis-post@uis.no

UiS Campus Ullandhaug

Administrativ kontakt

Rådgiver Åse Lea E-post: ase.lea@uis.no

Handelshøgskolen ved UiS