Profesjonsrettet mentorordning i lektorutdanningen

Bli styrket i din egen profesjonelle utvikling gjennom veiledning fra dyktige faglærere.

Published Sist oppdatert
Bli en bedre lektor med PROMO

to kvinner i samtale ved et skrivebord
Ved å delta på lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning lærer du om ulike sider ved en lærers hverdag. Mentorene som deltar fra skolene er dyktige faglærere tilknyttet UiS gjennom universitetsskolesatsingen. (Foto: Getty Images)

PROMO er lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. Gjennom møter på campus og skolebesøk blir du introdusert for ulike sider av en lektors hverdag i skolen.

På seminarene møter du medstudenter, faglærer fra universitetet og mentor fra skolen til felles refleksjon og kompetanseutvikling.

Mentorene som deltar fra skolene er lærere tilknyttet UiS gjennom universitetsskolesatsingen. Dette er dyktige faglærere med formell kompetanse rundt profesjonell utvikling. Deres erfaring og kunnskap er gull verdt for deg som student.

Emnet løper parallelt med resten av studieløpet, og er ikke obligatorisk. Det avholdes ikke eksamen, man består emnet ved å delta på minst tre av de fire samlingene.

Fordeler ved PROMO:

 • En unik mulighet til å få innsikt i hvordan dyktige lærere jobber og tenker
 • En god forberedelse til profesjonsfagene
 • Nettverk til praksisfeltet og medstudenter
 • En klarere kobling mellom universitetsfag og skolefag
 • Et faglig og sosialt miljø på lektorprogrammet
 • Innføring i studieteknikk, tips om hvordan bli en bedre lærerstudent
Videre gir PROMO mulighet til å:
 • Reflektere over hva det vil si å være lektor i ditt fag og hva profesjonell kompetanse innebærer.
 • Utvikle kunnskap om profesjonsutvikling.
 • Utvikle kunnskap om gjeldende læreplanverk (fagfornyelsen) med vekt på kjerneelementer og vurderingsformer.
 • Diskutere perspektivskiftet: overgang fra elev til lærer.
 • Modellere undervisningsopplegg og reflektere fagdidaktisk.
 • Observere undervisning og læringsaktiviteter ut fra lærerperspektiv og reflektere over lærerens oppgaver i videregående skole.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til Lektorprogrammet. Alle førsteårsstudenter oppfordres til å søke. Informasjon om programmet gis ved studiestart. Påmelding på epost til studiekoordinator Mia Nygaard, anne-marie.nygaard@uis.no

Undervisning

Emnet er organisert med fire samlinger i høstsemesteret, hvorav en samling er et skolebesøk. Du deltar sammen med studenter fra samme studieløp og fag som deg. Samlingene ledes av en mentor fra skolen og/eller en faglærer fra universitetet. Alle samlingene varer i to timer hver.

Som student blir du organisert i en faggruppe (fag 1), og til hver gruppe knyttes en faglærer fra Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) og en mentor som er lærer innenfor samme fag fra St. Svithun videregående skole. Disse gruppene gjennomfører i alt tre samlinger med mentor og en samling med faglærer fra IKS. I de tre samlingene med mentor inviteres du som student til St. Svithun og får oppleve hva det vil si å være lektor i ditt fag og hva profesjonell kompetanse innebærer i praksis. I samlingene med faglærer på IKS får dere muligheten til å reflektere og diskutere sammenhenger mellom faget på campus og faget i skolen.

Eksamen

Det er ingen eksamen i emnet. Emnet blir bestått dersom du deltar på minst tre av de fire samlingene. Tilbudet er frivillig, det er ikke studiepoenggivende, men alle som gjennomfører får en attest på deltakelse som kan brukes når du skal søke jobb.

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent.