Hopp til hovedinnhold

Stig Erlend Bjønness

Førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-1491
Bio

Stig Bjønness er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Tema i doktorgradsavhandlingen er samvalg og brukermedvirkning i psykisk helsevern for ungdom. Bjønness sitt forskningsfeltet er psykisk helse, særs psykiske heletjenester for barn og unge. Øvrige stikkord for forskningsfeltet er medbestemmelse, personsentrert omsorg, helsetjenesteforskning, kvalitet og sikkerhet, folkehelse og kvalitativ forskning. 

Stig Bjønness er emneansvarlig for Masteroppgave i rus og psykisk helsearbeid (MRPMAS01/MRPMAS02) og Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer -grunnlagsforståelse (MRP110).

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2021)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: a systematic review.

   European Child and Adolescent Psychiatry

   ISSN 1018-8827.

   DOI: 10.1007/s00787-021-01818-2

  • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne

   (2021)

   En kvalitativ studie om hvorfor ungdom møter til poliklinisk behandling i psykisk helsevern.

   Tidsskrift for psykisk helsearbeid

   ISSN 1503-6707.

   Hefte 4.

  • Bjønness, Stig Erlend; Viksveen, Petter; Johannessen, Jan Olav; Storm, Marianne

   (2020)

   User participation and shared decision-making in adolescent mental healthcare: a qualitative study of healthcare professionals' perspectives.

   Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH)

   ISSN 1753-2000.

   Volum 14.

   Hefte 2.

   DOI: 10.1186/s13034-020-0310-3

  • Bjønness, Stig Erlend; Grønnestad, Trond Erik; Storm, Marianne

   (2020)

   I’m not a diagnosis: Adolescents’ perspectives on user participation and shared decision-making in mental healthcare.

   Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology

   ISSN 2245-8875.

   Volum 8.

   s.139-148.

   DOI: 10.21307/sjcapp-2020-014

 • Bøker og kapitler
  • Bjønness, Stig Erlend

   (2015)

   Ungdoms erfaringer med poliklinisk behandling i psykisk helsevern. En kvalitativ studie med fokus på oppmøte og behandlingsfrafall.

 • Formidling
  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2020)

   Brukermedvirkning ved ungdoms bruk av psykiske helsetjenester: en systematisk litteraturstudie..

  • Bjønness, Stig Erlend; Viksveen, Petter; Johannessen, Jan Olav; Storm, Marianne

   (2019)

   User participation and shared decision-making in adolescent mental healthcare: A qualitative study of health personnel and managements’ perspective.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2019)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Fra tvang til snakkeforløp -Ungdom med psykiske lidelser må få være med å bestemme behandlingen.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Forsker Grand Prix: Fire minutter om samvalg for ungdom.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Fra tvang til snakkeforløp.

  • Gravdal, Lena Gundersby; Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Unge vil ha snakkeforløp, ikke pakkeforløp.

   Velferd.no

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Psykososialt arbeid med ungdom.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Brukermedvirkning og samvalg i psykisk helsevern for ungdom.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Angst, depresjon og kognitiv atferdsterapi.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Ikke møtt? Brukermedvirkning og samvalg for ungdom.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2018)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

  • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne

   (2018)

   Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study of treatment dropout .

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet..

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Haraldseid-Driftland, Cecilie

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2017)

   Ungdomstid og psykisk helse.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2017)

   User involvement and shared decision making in mental healthcare for adolescents.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: protocol for a systematic review..

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 7.

   Hefte 12.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2017-018800

  • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne

   (2017)

   Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study in treatment dropout.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents' mental Health care.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2014)

   Hvordan nå de unge i risikosona? Utvikling av selvhjels-app og arbeid ved legesenter .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway