Stig Erlend Bjønness

Førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-1491

Bio

Stig Bjønness er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Tema i doktorgradsavhandlingen er samvalg og brukermedvirkning i psykisk helsevern for ungdom. Bjønness sitt forskningsfeltet er psykisk helse, særs psykiske heletjenester for barn og unge. Øvrige stikkord for forskningsfeltet er medbestemmelse, personsentrert omsorg, helsetjenesteforskning, kvalitet og sikkerhet, folkehelse og kvalitativ forskning. 

Stig Bjønness er emneansvarlig for Masteroppgave i rus og psykisk helsearbeid (MRPMAS01/MRPMAS02) og Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer -grunnlagsforståelse (MRP110).

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse .

   ISBN 978-82-8439-066-6.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2015)

   Ungdoms erfaringer med poliklinisk behandling i psykisk helsevern. En kvalitativ studie med fokus på oppmøte og behandlingsfrafall.

 • Formidling
  • Viksveen, Petter; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   User involvement in adolescents' mental healthcare: an updated systematic review.

   6th International Conference on Youth Mental Health;

   2022-09-30 - 2022-10-01.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg: Behandle psykisk lidelse i samarbeid med ungdom.

   Kvalitet og registerkonferanse;

   2022-09-27 - 2022-09-28.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Brukermedvirkning 2.0 -Samvalg i behandling av ungdom.

   Barn og unges psykiske helse -Hvordan skal vi møte fremtiden?;

   2022-09-29.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Shared decision-making in adolescents' inpatient mental healthcare.

   6th International Conference on Youth Mental Health;

   2022-09-30 - 2022-10-01.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse.

   Forskningens dag;

   2022-09-14 - .

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg for ungdom med psykisk lidelse.

   Regionalt nettverk for samvalg;

   2022-09-15 - .

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Å ha hendene på rattet i egen behandling.

   Små steg -stor endring. Psykisk helse og fysisk aktivitet konferanse;

   2022-11-23 - .

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Medbestemmelse for ungdom i behandling av psykisk lidelse.

   SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) konferansen 2022;

   2022-12-01 - 2022-12-02.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Brukermedvirkning i forebygging og håndtering av aggresjon.

   MAP fagdag;

   2022-06-24 - .

  • Kalveland, Julie; Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Forsker råder helsepersonell til å benytte «samvalg» i behandlingen av ungdom.

  • Skotheim, Hanna; Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Bør en alvorlig syk ungdom få bestemme behandlingen selv? Det mener forsker Stig Bjønness.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg i behandling av ungdom med psykiske lidelser? Hva, hvorfor og hvordan.

   Forsknings-/Innovasjonsforelesning ;

   2022-06-17.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg for ungdom med psykiske lidelser.

   Webinar: fag og forskning;

   2022-06-01.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg for ungdom med psykiske lidelser. Presentasjon av doktoravhandling.

  • Grønnestad, Trond Erik; Bjønness, Stig Erlend

   (2021)

   Flytting av en åpen rus-scene -Nye benken.

   Halvdagsseminar;

   2021-10-28.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2020)

   Brukermedvirkning ved ungdoms bruk av psykiske helsetjenester: en systematisk litteraturstudie..

   INVOLVERT-seminaret: Brukermedvirkning i tjenester som involverer barn og unge;

   2020-09-30 - 2020-10-01.

  • Gravdal, Lena Gundersby; Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Unge vil ha snakkeforløp, ikke pakkeforløp.

   Velferd.no.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Fra tvang til snakkeforløp -Ungdom med psykiske lidelser må få være med å bestemme behandlingen.

   Validé dagen;

   2019-11-19 - .

  • Bjønness, Stig Erlend; Viksveen, Petter; Johannessen, Jan Olav; Storm, Marianne

   (2019)

   User participation and shared decision-making in adolescent mental healthcare: A qualitative study of health personnel and managements’ perspective.

   5th International Conference on Youth Mental Health;

   2019-10-26 - 2019-10-28.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2019)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

   5th International Conference on Youth Mental Health;

   2019-10-26 - 2019-10-28.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Forsker Grand Prix: Fire minutter om samvalg for ungdom.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Fra tvang til snakkeforløp.

   Forsker Grand Prix;

   2019-09-26 - .

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Haraldseid-Driftland, Cecilie

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet..

   Stand for publikum i Stavanger sentrum (InvolveMENT);

   2018-10-27.

  • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne

   (2018)

   Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study of treatment dropout .

   Barn og unge kongressen;

   2018-04-24 - 2018-04-25.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Ikke møtt? Brukermedvirkning og samvalg for ungdom.

   Fagdag;

   2018-03-15.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Brukermedvirkning og samvalg i psykisk helsevern for ungdom.

   Doktorgradsutvalget;

   2018-01-30.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Psykososialt arbeid med ungdom.

   Psykisk helse hos barn og unge;

   2018-04-24.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Angst, depresjon og kognitiv atferdsterapi.

   Psykisk helse hos barn og unge;

   2018-04-03 - .

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2018)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

   5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: protocol for a systematic review..

   BMJ Open.

   ISSN 2044-6055.

   Volum 7.

   Hefte 12.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2017-018800

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents' mental Health care.

   Nasjonal konferane i Helsetjenesteforskning;

   2017-03-14 - 2017-03-15.

  • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne

   (2017)

   Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study in treatment dropout.

   4th International Conference on Youth Mental Health;

   2017-09-24 - 2017-09-26.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2017)

   User involvement and shared decision making in mental healthcare for adolescents.

   Fagdag;

   2017-09-13.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2017)

   Ungdomstid og psykisk helse.

   Fagdag;

   2017-10-05.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2014)

   Hvordan nå de unge i risikosona? Utvikling av selvhjels-app og arbeid ved legesenter .

   Ruskonferansen ;

   2014-06-13.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway