Stig Erlend Bjønness

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-1491

Bio

Stig Bjønness er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med mastergrad i Helsevitenskap (2015) og doktorgrad i Helse og medisin (2022). Tema i doktorgradsavhandlingen var samvalg og brukermedvirkning i psykisk helsevern for ungdom. Stig Bjønness er emneansvarlig for MRPMAS01/MRPMAS02 (Masteroppgave i rus og psykisk helsearbeid) og MRP110 (Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer -grunnlagsforståelse), simuleringskoordinator ved Master i rus og psykisk helse, og veileder studenter på bachelor og masternivå. 

Bjønness sitt forskningsfeltet er psykisk helse, barn og unge, minoritetsungdom, kvalitet og resiliens i heletjenestene, brukermedvirkning, og kvalitativ metode. Han er en del av forskningssenteret SHARE og InvolveMENT-prosjektet som skal tilpasse digitale psykiske helsetjenester for å møte behovene til ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger.

English: 

Stig Bjønness is an associate professor in health sciences at the Department of Public Health in the Faculty of Health Science. Bjønness is responsible for several teaching courses at the Master in Substance Use and Mental Health. He supervises bachelor's and master's students and is a co-supervisor for Ph.D. candidates.

Research areas: mental health, child and adolescents, quality and resilience in healthcare services, user involvement, minority youth, qualitative method

Research projects: InvolveMent (Improving mental health services with and for indigenous and ethnic minority youth), RiB (Resilience in children and adolescent mental health services), and The Bench (placement of open drug scenes in the cityscape)

Research center: SHARE -Centre for Resilience in Healthcare

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-066-6.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2015)

   Ungdoms erfaringer med poliklinisk behandling i psykisk helsevern. En kvalitativ studie med fokus på oppmøte og behandlingsfrafall.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Festervoll, Annelin Ingvaldstad; Bjønness, Stig Erlend

   (2023)

   Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2023)

   Samvalg, barn og unges perspektiv. Samspillet og samhandlingens betydning for bedringsprosesser. .

   Master i relasjonsbehandling;

   2023-03-10.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2023)

   Barn og unge i psykiske helse.

   Videreutdanning i psykisk helsearbeid;

   2023-03-23.

  • Bjønness, Stig Erlend; Wiig, Siri

   (2023)

   Studere eller forske ved HV, UiS? (stand og presentasjon).

   Åpent Hus videregående skole;

   2023-01-18.

  • Bjønness, Stig Erlend; Leidland, Charlotte; Ellis, Louise A.; Ree, Eline

   (2023)

   Ungdoms erfaringer med å bedre kvaliteten i psykiske helsetjenester.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2023;

   2023-11-02 - 2023-11-03.

  • Viksveen, Petter; Salamonsen, Anita; Bjønness, Stig Erlend; Ree, Eline; Meldahl, Laila

   (2023)

   Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk (InvolveMENT)..

   InvolveMENT prosjekt samling for og med minoritetsungdom;

   2023-06-05.

  • Viksveen, Petter; Salamonsen, Anita; Bjønness, Stig Erlend; Ree, Eline; Meldahl, Laila

   (2023)

   Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk (InvolveMENT) 2023 – 2027.

   Kick-off samling for InvolveMENT prosjektet;

   2023-08-31 - 2023-09-01.

  • Viksveen, Petter; Salamonsen, Anita; Bjønness, Stig Erlend; Ree, Eline; Meldahl, Laila

   (2023)

   Improving mental health services with and for indigenous and ethnic minority youth (InvolveMENT).

   InvolveMENT prosjekt samling for SANKS;

   2023-11-09.

  • Skotheim, Hanna; Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Bør en alvorlig syk ungdom få bestemme behandlingen selv? Det mener forsker Stig Bjønness.

  • Kalveland, Julie; Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Forsker råder helsepersonell til å benytte «samvalg» i behandlingen av ungdom.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg for ungdom med psykiske lidelser.

   Webinar: fag og forskning;

   2022-06-01.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg i behandling av ungdom med psykiske lidelser? Hva, hvorfor og hvordan.

   Forsknings-/Innovasjonsforelesning ;

   2022-06-17.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg for ungdom med psykiske lidelser. Presentasjon av doktoravhandling.

  • Viksveen, Petter; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   User involvement in adolescents' mental healthcare: an updated systematic review.

   6th International Conference on Youth Mental Health;

   2022-09-30 - 2022-10-01.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Shared decision-making in adolescents' inpatient mental healthcare.

   6th International Conference on Youth Mental Health;

   2022-09-30 - 2022-10-01.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg: Behandle psykisk lidelse i samarbeid med ungdom.

   Kvalitet og registerkonferanse;

   2022-09-27 - 2022-09-28.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Brukermedvirkning 2.0 -Samvalg i behandling av ungdom.

   Barn og unges psykiske helse -Hvordan skal vi møte fremtiden?;

   2022-09-29.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Å ha hendene på rattet i egen behandling.

   Små steg -stor endring. Psykisk helse og fysisk aktivitet konferanse;

   2022-11-23 - .

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Medbestemmelse for ungdom i behandling av psykisk lidelse.

   SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) konferansen 2022;

   2022-12-01 - 2022-12-02.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Brukermedvirkning i forebygging og håndtering av aggresjon.

   MAP fagdag;

   2022-06-24 - .

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse.

   Forskningens dag;

   2022-09-14 - .

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2022)

   Samvalg for ungdom med psykisk lidelse.

   Regionalt nettverk for samvalg;

   2022-09-15 - .

  • Grønnestad, Trond Erik; Bjønness, Stig Erlend

   (2021)

   Flytting av en åpen rus-scene -Nye benken.

   Halvdagsseminar;

   2021-10-28.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2020)

   Brukermedvirkning ved ungdoms bruk av psykiske helsetjenester: en systematisk litteraturstudie..

   INVOLVERT-seminaret: Brukermedvirkning i tjenester som involverer barn og unge;

   2020-09-30 - 2020-10-01.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Forsker Grand Prix: Fire minutter om samvalg for ungdom.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Fra tvang til snakkeforløp.

   Forsker Grand Prix;

   2019-09-26 - .

  • Bjønness, Stig Erlend; Viksveen, Petter; Johannessen, Jan Olav; Storm, Marianne

   (2019)

   User participation and shared decision-making in adolescent mental healthcare: A qualitative study of health personnel and managements’ perspective.

   5th International Conference on Youth Mental Health;

   2019-10-26 - 2019-10-28.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2019)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

   5th International Conference on Youth Mental Health;

   2019-10-26 - 2019-10-28.

  • Gravdal, Lena Gundersby; Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Unge vil ha snakkeforløp, ikke pakkeforløp.

   Velferd.no.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2019)

   Fra tvang til snakkeforløp -Ungdom med psykiske lidelser må få være med å bestemme behandlingen.

   Validé dagen;

   2019-11-19 - .

  • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne

   (2018)

   Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study of treatment dropout .

   Barn og unge kongressen;

   2018-04-24 - 2018-04-25.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Ikke møtt? Brukermedvirkning og samvalg for ungdom.

   Fagdag;

   2018-03-15.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Brukermedvirkning og samvalg i psykisk helsevern for ungdom.

   Doktorgradsutvalget;

   2018-01-30.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2018)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

   5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Angst, depresjon og kognitiv atferdsterapi.

   Psykisk helse hos barn og unge;

   2018-04-03 - .

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2018)

   Psykososialt arbeid med ungdom.

   Psykisk helse hos barn og unge;

   2018-04-24.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet..

   Stand for publikum i Stavanger sentrum (InvolveMENT);

   2018-10-27.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Haraldseid-Driftland, Cecilie

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents' mental Health care.

   Nasjonal konferane i Helsetjenesteforskning;

   2017-03-14 - 2017-03-15.

  • Bjønness, Stig Erlend; Storm, Marianne

   (2017)

   Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study in treatment dropout.

   4th International Conference on Youth Mental Health;

   2017-09-24 - 2017-09-26.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: protocol for a systematic review..

   BMJ Open.

   ISSN 2044-6055.

   Volum 7.

   Hefte 12.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2017-018800

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2017)

   User involvement and shared decision making in mental healthcare for adolescents.

   Fagdag;

   2017-09-13.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2017)

   Ungdomstid og psykisk helse.

   Fagdag;

   2017-10-05.

  • Bjønness, Stig Erlend

   (2014)

   Hvordan nå de unge i risikosona? Utvikling av selvhjels-app og arbeid ved legesenter .

   Ruskonferansen ;

   2014-06-13.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway