Hopp til hovedinnhold

Lene Vestad

Stipendiat

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Vestad, Lene

   (2018)

   Barnehagen - en arena for flerkulturelt mangfold

   Cappelen Damm Akademisk

   s.148-172.

  • Vestad, Lene

   (2015)

   Vestad, L. & Fandrem, H. (2015). Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn. Spesialpedagogikk, 1, 2015. s 45-56.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 1.

 • Bøker og kapitler
  • Johansen, Anne Marit; Vestad, Lene

   (2018)

   Relasjonens betydning for de stille elevenes læring

  • Vestad, Lene; Leira, Eline Brandal

   (2018)

   Inkludering av barn med flerkulturell bakgrunn i barnehagen

  • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Flyktningkompetent barnehage

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

  • Berge, Tove; Vestad, Lene

   (2017)

   Barnehagelæreres læring på pedagogisk ledermøte

   Universitetet i Stavanger

  • Egeland, Wenche; Vestad, Lene

   (2017)

   Barnehagelærernes erfaring med lekbaserte læringsaktiviteter innen sosial kompetanse i Agderprosjektet

  • Ølberg, Gry Marlen Soldal; Vestad, Lene

   (2017)

   Inkluderingsarbeid med flerkulturelle barn i barnehagen - Erfaringer og tanker fra pedagogene

 • Formidling
  • Vestad, Lene

   (2021)

   Motivasjon i læringsmiljøet og implementering av rammeverket TARGET

  • Vestad, Lene

   (2020)

   Motivasjon og mestring i skolen

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i den flerkulturelle barnehagen

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Undervisning av lærere i forbindelse med pilotering av ROBUST-intervensjonen

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Undervisning av lærere i ROBUST-piloten

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Læringsmiljøet i barnehagen

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Tilrettelegging av læringsmiljøet for barn med flerkulturell bakgrunn

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Sosial kompetanse hos barn og betydningen av den voksnes relasjonskompetanse

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Foreldrenes ansvar ved begynnende mobbeatferd

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd - i et flerkulturelt perspektiv

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Tidlig identifisering av begynnende mobbeatferd i barnehagen

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Forebygging av mobbeatferd i barnehagen

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Ledelse av barn og unge med flerkulturell bakgrunn

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway