Hopp til hovedinnhold

Lene Vestad

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-362
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Vestad, Lene; Bru, Lars Edvin; Virtanen, Tuomo Erkki; Stallard, Paul Nigel

   (2021)

   Associations of social and emotional competencies, academic efficacy beliefs, and emotional distress among students in lower secondary school.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   DOI: 10.1007/s11218-021-09624-z

  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2021)

   Building Social and Emotional Competencies for Coping with Academic Stress among Students in Lower Secondary School.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2021.1939145

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Barnehagen - en arena for flerkulturelt mangfold. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.148-172.

  • Vestad, Lene

   (2015)

   Vestad, L. & Fandrem, H. (2015). Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn. Spesialpedagogikk, 1, 2015. s 45-56..

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 1.

 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Leira, Eline Brandal

   (2018)

   Inkludering av barn med flerkulturell bakgrunn i barnehagen.

  • Johansen, Anne Marit

   (2018)

   Relasjonens betydning for de stille elevenes læring.

  • Egeland, Wenche

   (2017)

   Barnehagelærernes erfaring med lekbaserte læringsaktiviteter innen sosial kompetanse i Agderprosjektet.

  • Ølberg, Gry Marlen Soldal

   (2017)

   Inkluderingsarbeid med flerkulturelle barn i barnehagen - Erfaringer og tanker fra pedagogene.

  • Berge, Tove

   (2017)

   Barnehagelæreres læring på pedagogisk ledermøte.

   Universitetet i Stavanger

  • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Flyktningkompetent barnehage.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 9788283720198.

 • Formidling
  • Vestad, Lene

   (2022)

   Presentasjon av prosjektarbeidet MOVE-P.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   Undervisning i Lærende tankesett, ROBUST, Resilient.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   Temaet lærende tankesett i ROBUST i Resilient.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   MOVE-P Gjennomgang av motivasjonsfremmende strategier utviklet av skolen.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Selvregulert læring, vurdering for læring og lærende tankesett.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Tiltak og tilrettelegging for sosialt tilbaketrukne og emosjonelt sårbare barn og unge i barnehage og skole.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Temaet følelser i ROBUST.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Innspilling filmer i Dekomp-MOVE-P.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Vurdering for læring og skolefaglig motivasjon.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Changes in Social and Emotional Competencies and Academic Efficacy Beliefs Among Lower Secondary School Students.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Motivasjon i læringsmiljøet og implementering av rammeverket TARGET.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Elevaktive motivasjonsfremmende strategier og deres relasjon til to av de tverrfaglige temaene i læreplanverket.

  • Vestad, Lene

   (2020)

   Motivasjon og mestring i skolen.

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Undervisning av lærere i forbindelse med pilotering av ROBUST-intervensjonen.

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i den flerkulturelle barnehagen.

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Undervisning av lærere i ROBUST-piloten.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Læringsmiljøet i barnehagen.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Tilrettelegging av læringsmiljøet for barn med flerkulturell bakgrunn.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Sosial kompetanse hos barn og betydningen av den voksnes relasjonskompetanse.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Tidlig identifisering av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Ledelse av barn og unge med flerkulturell bakgrunn.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd - i et flerkulturelt perspektiv.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Foreldrenes ansvar ved begynnende mobbeatferd.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Forebygging av mobbeatferd i barnehagen.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Vestad, Lene

   (2021)

   En oversikt over timene i Følelser.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   En film om Følelser.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway