Lene Vestad

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-350
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • (2022)

   «Så det går liksom hånd i hånd det der faglige og sosiale»: En kvalitativ masteroppgave om læreres arbeid for inkludering og integrering av minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet.

   Universitetet i Stavanger.

  • (2022)

   Korleis trygge eit uroleg sinn? Ein kvalitativ studie om lærarar sine erfaringar om å redusere skulerelatert stress, og fremje meistring blant elevar på ungdomstrinnet.

   Universitetet i Stavanger.

  • (2022)

   Lærarars opplevingar av elevars stress knytt til munnleg prestasjon.

   Universitetet i Stavanger.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   The Role of Social and Emotional Competencies in Academic Efficacy Beliefs, Emotional Distress, and Academic Stress.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-074-1.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Leira, Eline Brandal

   (2018)

   Inkludering av barn med flerkulturell bakgrunn i barnehagen.

  • Johansen, Anne Marit

   (2018)

   Relasjonens betydning for de stille elevenes læring.

  • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Flyktningkompetent barnehage.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

   ISBN 9788283720198.

  • Egeland, Wenche

   (2017)

   Barnehagelærernes erfaring med lekbaserte læringsaktiviteter innen sosial kompetanse i Agderprosjektet.

   Universitetet i Stavanger.

  • Berge, Tove

   (2017)

   Barnehagelæreres læring på pedagogisk ledermøte.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ølberg, Gry Marlen Soldal

   (2017)

   Inkluderingsarbeid med flerkulturelle barn i barnehagen - Erfaringer og tanker fra pedagogene.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Vestad, Lene

   (2023)

   Læringsmiljø og læringsfremmende relasjoner.

   Skoleutviklingsarbeid;

   2023-01-02.

  • Vestad, Lene

   (2023)

   Helhetlig vurdering i videregående opplæring; et empirisk grunnlag.

   Dekomp;

   2023-01-13.

  • Vestad, Lene

   (2023)

   Move-P: Motivasjon og mestring i videregående opplæring.

   Forum for lokal kompetanseutvikling;

   2023-02-24.

  • Vestad, Lene

   (2023)

   Presentasjon for Kunnskapsdepartementet.

   Besøk av Kunnskapsdepartementet;

   2023-05-22.

  • Evertsen, Cecilie; Vestad, Lene; Øverland, Klara

   (2023)

   Tvinger vi fortsatt fisker til å klatre i trær?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Har livsmestring plass i skolen?.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Vestad, Lene

   (2023)

   Er det plass til sosial og emosjonell kompetanse i skolen?.

   Arendalsuka;

   2023-08-15.

  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti

   (2023)

   Innspill til stortingsmelding om 5.-10. trinn.

   Samling hos Kunnskapsdepartementet;

   2023-08-31.

  • Vestad, Lene

   (2023)

   Helhetlig vurderingspraksis og elevvurdering i videregående opplæring.

   Fagdag Dekom;

   2023-09-29.

  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   MOVE-P. Et prosjekt om motivasjon og mestring i videregående opplæring..

   Forum for lokal kompetanseutvikling;

   2023-02-24.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Vestad, Lene

   (2023)

   Teaser til arrangementet: Er det plass til sosial og emosjonell kompetanse i skolen?.

  • Vestad, Lene; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2023)

   Innspill til arbeid med stortingsmelding om 5.-10. trinn.

   Innspillsseminar mellom Kunnskapsdepartementet og nasjonale sentre;

   2023-08-31.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Vestad, Lene

   (2023)

   Læringsmiljø som fremmer psykisk helse, motivasjon og tilstedeværelse?.

   Møte mellom Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning;

   2023-05-22.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   Temaet lærende tankesett i ROBUST i Resilient.

   Lærerutdannelse for ROBUST i Resilient;

   2022-01-10.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   Undervisning i Lærende tankesett, ROBUST, Resilient.

   Lærerutdannelse for ROBUST i Resilient;

   2022-01-12 - 2022-01-13.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   MOVE-P Gjennomgang av motivasjonsfremmende strategier utviklet av skolen.

   Dekomp;

   2022-02-03.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   Presentasjon av prosjektarbeidet MOVE-P.

   Dekomp;

   2022-06-16.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Vestad, Lene

   (2022)

   MOVE-P: et pilotprosjekt om motivasjon og mestring i videregående skole.

   Samling for oppfølgingsansvarlige og sosialrådgivere;

   2022-09-29.

  • Vestad, Lene

   (2022)

   Deltakelse i paneldebatt om Sosial og emosjonell lærings betydning for samhandling og inkludering.

   Læringsmiljøkonferansen;

   2022-11-08.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Motivasjon i læringsmiljøet og implementering av rammeverket TARGET.

   DEKOMP;

   2021-01-05.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Changes in Social and Emotional Competencies and Academic Efficacy Beliefs Among Lower Secondary School Students.

   Society for Research on Child Development- Biennial meeting;

   2021-04-08.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Selvregulert læring, vurdering for læring og lærende tankesett.

   Presentasjon;

   2021-06-15.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Elevaktive motivasjonsfremmende strategier og deres relasjon til to av de tverrfaglige temaene i læreplanverket.

   Dekomp;

   2021-08-12.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Vurdering for læring og skolefaglig motivasjon.

   Dekomp;

   2021-11-03.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Temaet følelser i ROBUST.

   Lærerutdannelse for ROBUST i Resilient;

   2021-11-22 - 2021-11-25.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   Innspilling filmer i Dekomp-MOVE-P.

   Dekomp;

   2021-10-01.

  • Vestad, Lene

   (2020)

   Motivasjon og mestring i skolen.

   Foredrag DEKOMP;

   2020-11-11.

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i den flerkulturelle barnehagen.

   Fagsamling;

   2018-01-10.

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Undervisning av lærere i ROBUST-piloten.

   Kursing av lærere i forbindelse med pilotering av ROBUST;

   2018-06-18 - .

  • Vestad, Lene

   (2018)

   Undervisning av lærere i forbindelse med pilotering av ROBUST-intervensjonen.

   Kurs;

   2018-12-07.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd - i et flerkulturelt perspektiv.

   Vi i Sola;

   2017-01-11.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Foreldrenes ansvar ved begynnende mobbeatferd.

   Foreldremøte;

   2017-04-27.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Tidlig identifisering av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

   Fagdag;

   2017-08-14.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Sosial kompetanse hos barn og betydningen av den voksnes relasjonskompetanse.

   Foredrag;

   2017-10-05.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Tilrettelegging av læringsmiljøet for barn med flerkulturell bakgrunn.

   Foredrag;

   2017-10-04.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Ledelse av barn og unge med flerkulturell bakgrunn.

   Foredrag hos PPT i Stavnger kommune;

   2017-10-23.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Forebygging av mobbeatferd i barnehagen.

   Vi i Sola;

   2017-11-09.

  • Vestad, Lene

   (2017)

   Læringsmiljøet i barnehagen.

   Fylkessamling;

   2017-11-14.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Lomsdalen, Christian; Vestad, Lene

   (2022)

   Sosiale og emosjonelle kompetansers betydning for elever i skolen.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   En film om Følelser.

  • Vestad, Lene

   (2021)

   En oversikt over timene i Følelser.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway