Hopp til hovedinnhold

Krister Scheie Eilertsen

Fungerende avdelingsleder, avdeling fornminner

Arkeologisk museum

Avdeling fornminner
AM A-406
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Redmond, James; Eilertsen, Krister Scheie

   (2020)

   Picking up the Pieces : Contextualizing Utilized Blade Fragments from Two Assemblages in Southwest Norway

   In Situ Archaeologica

   ISSN 2000-4044.

   Volum 14.

   s.185-196.

  • Eilertsen, Krister

   (2009)

   Skjevtrekantene fra Fiskåvatnet - en preliminær presentasjon av mikrolittmaterialet fra en heller ved Fiskåvatnet, Karmøy kommune, Rogaland

 • Bøker og kapitler
  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2017. Oppdragsrapport 2018/1

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2018. Oppdragsrapport 2018/19

  • Eilertsen, Krister Scheie; Hollund, Hege Ingjerd; Fredh, Erik Daniel; Soltvedt, Eli-Christine

   (2016)

   Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplass i Breivik ved Hommersåk. Sandnes kommune. Gård: Hommersåk, g.nr. 101, b.nr. 7.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2016)

   Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2016.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2010)

   Arkeologisk undersøkelse av heller på Barka, Bjørkhaug 42/3, Strand kommune, August - September 2009.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2010)

   Arkeologisk undersøkelse på Fjelltunveien, Nedre Fjelde 44/7, Strand kommune, September 2009.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2009)

   Arkeologisk undersøkelse av heller v/Fiskåvatnet, Søre Våge 89/2, Karmøy kommune Mai - juni 2008

 • Formidling
  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Connecting sites - Applying PXRF on flint from Early Mesolithic dwellings within the Store Myrvatnet complex in Rogaland, Norway.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Dating the problem, og problems with dating

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Spatial and chronological raw material distribution in Rogaland – visualising tendencies and research potential

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Røysfeltet på Auklend

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Røysfeltet på Auklend i Strand kommune

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Mangfoldige røyser på Auklend

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Feltsesongen 2019 på Arkeologisk Museum

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Feltsesongen 2019

  • Eilertsen, Krister Scheie; Redmond, James

   (2019)

   Steinalderen i Sola sentrum

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.24-30.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Boplassen på Grønnehaug tar form, Blogginnlegg på Norark.no 23.05.2018

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Omvisning i felt for elever ved Eigerøy skole. Utgravingen på Grønnehaug, Eigerøy.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   En steinalderlokalitet på Eigerøy, Blogginnlegg på Norark.no 24.04.2018

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Fine funn under torven, Blogginnlegg på Norark.no 03.05.2018

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   "Dating the problem, or problems with dating"

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Arkeologi i Egersund og Steinalder på Eigerøy

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Årdalsvassdraget 2017

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Steinalderfunn like under torva

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Arkeologi- en faglig redegjørelse

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Oppdaget 10.000 år gammel teltplass

  • Eilertsen, Krister Scheie; Næss, Ragnhild Nordahl

   (2018)

   Norsk innsjø skjuler flere tusen år gamle hemmeligheter

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Grønnehaug er avsluttet, Blogginnlegg på Norark.no 03.07.2018

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Ildsteder og knakkeplasser, Blogginnlegg på Norark.no 09.06.2017

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Bosetningsspor på Våland i Stavanger

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.8-12.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Spennende funn ved Rådhuset

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Erosjon ved regulerte vassdrag, eksemplifisert ved Store Myrvatnet

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Flotte funn fra både eldre og yngre steinalder i Sola sentrum. Blogginnlegg på Forskning.no. Tidligere publisert på Norark.no med tittel: Flotte funn og flere bruksfaser

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Formidling for store og små, blogginnlegg på Norark.no 28.06.17

  • Sørgaard, Kristine Orestad; Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Store steinalderfunn hos bonde på Sola

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Spennende aktivitetsflater Blogginnlegg på norark.no

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Årets feltsesong ved Arkeologisk museum, UiS

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   En delvis nedsenket tidligneolittisk hytte på Tananger, Sola kommune

  • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2016)

   Intervjuet i høstnummeret til ASFALT

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2016)

   Hus og hytter ved Tanangervegen

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.16-22.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Eldre spiss i yngre kontekst

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Åpen dag - Tanangervegen

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Tanangervegen 2015

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Boplass fra eldre steinalder i Breivik, Hommersåk i Sandnes k.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.9-13.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   De visste hvor det var godt å bo

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Graver i bosset til forfedrene

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Sesongen ved AM 2015, med hovedvekt på Tanangervegen

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Nytt fra Tanangervegn

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Omvisning/formidlingsopplegg Sola skole

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Formidling for cruise-turister ved Tanangervegen.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Tidligneolittisk hustuft

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   De første ukene ved Tanangervegen

  • Eilertsen, Krister

   (2013)

   Resultater fra kulturhistorisk registrering på Madla og Revheim i Stavanger kommune

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   s.13-18.

  • Gil, Theo Bell; Eilertsen, Krister Scheie

   (2012)

   Bruken av kartfestet informasjon om jordsmonn innenfor kulturminneforvaltningen i Rogaland

  • Eilertsen, Krister

   (2011)

   Forundersøkelse av fire steinalderboplasser på Helganeset ved Haugesund lufthavn, Karmøy

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.11-17.

  • Eilertsen, Krister

   (2010)

   Helleren på Barka i Strand - oppholdssted og naturinformasjon i årtusener

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

  • Eilertsen, Krister

   (2009)

   8000 år med jakt ved Fiskåvatnet i Karmøy

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.12-19.

  • Eilertsen, Krister; Aasbø, Malin Kristin

   (2009)

   Funnrik registrering på Utsola

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.20-26.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk

   (2017)

   Presentasjon av utgravingsresultater ved Soladagene

   Soladagene - stand

  • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk

   (2016)

   Presentasjon av Arkeologisk museum/utgravinger på stand i forbindelse med "Forskningsdagene"

   Forskningsdagene

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway