Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2022)

   The Tananger-hut : A contribution to the diversity of settlement structures in the Early Neolithic in Southwestern Norway. I: The Stone Age Conference in Bergen 2017.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-8436-002-7.

   s.155-168.

  • Redmond, James Joseph; Eilertsen, Krister Scheie

   (2020)

   Picking up the Pieces : Contextualizing Utilized Blade Fragments from Two Assemblages in Southwest Norway.

   In Situ Archaeologica.

   ISSN 2000-4044.

   Volum 14.

   s.185-196.

  • Eilertsen, Krister

   (2009)

   Skjevtrekantene fra Fiskåvatnet - en preliminær presentasjon av mikrolittmaterialet fra en heller ved Fiskåvatnet, Karmøy kommune, Rogaland. I: Tverrfaglige perspektiver.

   ISBN 9788277601403.

 • Bøker og kapitler
  • Meling, Trond; Eilertsen, Krister Scheie

   (2021)

   Retting av automatisk fredet kulturminne, Steinsland gnr. 64, bnr. 2, Bjerkreim kommune, Rogaland.

   Hefte 2021/28.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2017. Oppdragsrapport 2018/1.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2018. Oppdragsrapport 2018/19.

  • Eilertsen, Krister Scheie; Hollund, Hege Ingjerd; Fredh, Erik Daniel; Soltvedt, Eli-Christine

   (2016)

   Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplass i Breivik ved Hommersåk. Sandnes kommune. Gård: Hommersåk, g.nr. 101, b.nr. 7..

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2016)

   Miljøovervåking og sikringsarbeid ved Myrvatnet 2016 : gård: Østebø, gnr. 64, bnr. 21, Gjesdal kommune, Rogaland.

   Hefte 21.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2010)

   Arkeologisk undersøkelse av heller på Barka, Bjørkhaug 42/3, Strand kommune, August - September 2009..

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2010)

   Arkeologisk undersøkelse på Fjelltunveien, Nedre Fjelde 44/7, Strand kommune, September 2009..

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2009)

   Arkeologisk undersøkelse av heller v/Fiskåvatnet, Søre Våge 89/2, Karmøy kommune Mai - juni 2008.

 • Formidling
  • Pedersen, Grethe Moéll; Hillesland, Kristoffer; Reiersen, Håkon; Eilertsen, Krister Scheie

   (2024)

   Har funnet spor av at Utstein var en stor markedsplass i vikingtida.

   Øyposten.

   Volum 8. februar 2024.

   s.18-19.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2023)

   Stora Myrvatnet - Status and possibilities.

   Seminar forskergruppe - Frontiers;

   2023-05-09.

  • Pedersen, Grethe Moéll; Eilertsen, Krister Scheie

   (2023)

   Arkeologi under radaren.

   NAFF-dagen;

   2023-11-30.

  • Nyland, Astrid Johanne; Eilertsen, Krister Scheie

   (2021)

   Arkeologiske undersøkelser i 2021: hva, hvor og hvorfor!.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.23-24.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Connecting sites - Applying PXRF on flint from Early Mesolithic dwellings within the Store Myrvatnet complex in Rogaland, Norway. .

   EAA - Bern;

   2019-09-04.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Spatial and chronological raw material distribution in Rogaland – visualising tendencies and research potential .

   Seminar råstoff - Icore;

   2019-02-28 - 2019-03-03.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Dating the problem, og problems with dating.

   Mini EAA på AM;

   2019-02-12 - .

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Feltsesongen 2019 på Arkeologisk Museum.

   NAM - 2019;

   2019-11-07 - 2019-11-09.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Feltsesongen 2019.

   Tirsdagsforedrag;

   2019-11-19 - .

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Røysfeltet på Auklend i Strand kommune.

   Avdeling fornminne - 6 slides in 6 minutes;

   2019-12-19 - .

  • Eilertsen, Krister Scheie; Redmond, James Joseph

   (2019)

   Steinalderen i Sola sentrum.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.24-30.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Mangfoldige røyser på Auklend.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2019)

   Røysfeltet på Auklend.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   "Dating the problem, or problems with dating" .

   EAA - Barcelona;

   2018-09-05 - 2018-09-09.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Arkeologi i Egersund og Steinalder på Eigerøy.

   Temakveld for Egersund Historielag;

   2018-11-21.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Årdalsvassdraget 2017.

   Sektoravgifts seminar 2018;

   2018-03-21 - 2018-03-22.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Arkeologi- en faglig redegjørelse.

   Karriere- dag på UiS ;

   2018-03-06.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Steinalderfunn like under torva.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Oppdaget 10.000 år gammel teltplass.

  • Eilertsen, Krister Scheie; Næss, Ragnhild Nordahl

   (2018)

   Norsk innsjø skjuler flere tusen år gamle hemmeligheter.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Omvisning i felt for elever ved Eigerøy skole. Utgravingen på Grønnehaug, Eigerøy. .

   Omvisning i felt;

   2018-06-25.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Boplassen på Grønnehaug tar form.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   En steinalderlokalitet på Eigerøy.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Fine funn under torven.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2018)

   Grønnehaug er avsluttet.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   En delvis nedsenket tidligneolittisk hytte på Tananger, Sola kommune.

   Steinalderkonferansen 2017;

   2017-03-21 - 2017-03-23.

  • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017.

   Tirsdagsforedrag ved AM;

   2017-11-21.

  • Sørgaard, Kristine Orestad; Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Store steinalderfunn hos bonde på Sola.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Årets feltsesong ved Arkeologisk museum, UiS.

   NAM 2017;

   2017-11-02 - 2017-11-04.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Bosetningsspor på Våland i Stavanger.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.8-12.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Erosjon ved regulerte vassdrag, eksemplifisert ved Store Myrvatnet.

   Sektoravgiftseminar Årdalsvassdraget ;

   2017-10-19.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Spennende funn ved Rådhuset.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Flotte funn fra både eldre og yngre steinalder i Sola sentrum.

   www.forskning.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Formidling for store og små.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Ildsteder og knakkeplasser.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2017)

   Spennende aktivitetsflater.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2016)

   Hus og hytter ved Tanangervegen.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.16-22.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2016)

   Intervjuet i høstnummeret til ASFALT.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Sesongen ved AM 2015, med hovedvekt på Tanangervegen.

   NAM 2015 (Norsk Arkeologmøte);

   2015-11-04 - 2015-11-07.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Boplass fra eldre steinalder i Breivik, Hommersåk i Sandnes k..

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.9-13.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Tanangervegen 2015.

   Tirsdagsforedrag;

   2015-11-24.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   De visste hvor det var godt å bo.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Graver i bosset til forfedrene.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Formidling for cruise-turister ved Tanangervegen..

   Formidling for cruise-turister ved Tanangervegen. Fire grupper.;

   2015-05-24 - 2015-09-15.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Omvisning/formidlingsopplegg Sola skole.

   Omvisning/formidlingsopplegg Sola skole;

   2015-08-26 - 2015-08-28.

  • Eilertsen, Krister

   (2015)

   Åpen dag - Tanangervegen.

   Åpen dag - Tanangervegen. To grupper på ulike datoer.;

   2015-08-11 - 2015-09-08.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2015)

   De første ukene ved Tanangervegen.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2015)

   Eldre spiss i yngre kontekst.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2015)

   Nytt fra Tanangervegen.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie

   (2015)

   Tidligneolittisk hustuft.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister

   (2013)

   Resultater fra kulturhistorisk registrering på Madla og Revheim i Stavanger kommune.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   s.13-18.

  • Gil, Theo Bell; Eilertsen, Krister Scheie

   (2012)

   Bruken av kartfestet informasjon om jordsmonn innenfor kulturminneforvaltningen i Rogaland.

   CAA - Stavanger;

   2012-10-15 - 2012-10-16.

  • Eilertsen, Krister

   (2011)

   Forundersøkelse av fire steinalderboplasser på Helganeset ved Haugesund lufthavn, Karmøy.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.11-17.

  • Eilertsen, Krister

   (2010)

   Helleren på Barka i Strand - oppholdssted og naturinformasjon i årtusener.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

  • Eilertsen, Krister

   (2009)

   8000 år med jakt ved Fiskåvatnet i Karmøy.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.12-19.

  • Eilertsen, Krister; Aasbø, Malin Kristin

   (2009)

   Funnrik registrering på Utsola.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.20-26.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk

   (2017)

   Presentasjon av utgravingsresultater ved Soladagene.

   Soladagene - stand.

  • Eilertsen, Krister Scheie; Dugstad, Sigrid Alræk

   (2016)

   Presentasjon av Arkeologisk museum/utgravinger på stand i forbindelse med "Forskningsdagene".

   Forskningsdagene.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway