Hopp til hovedinnhold

Siv Oltedal

Professor

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag
KA A-208
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn; Naujaniene, Rasa; Guzmán, Carolina Muñoz

   (2020)

   Social workers understanding of extended family's position in child welfare in Lithuania, chile and Norway

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.84-107.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i1.285

  • Olsen, Gurli; Oltedal, Siv

   (2020)

   The Use of a Client Feedback System in Activation Encounters

   Nordic Social Work Research

   ISSN 2156-857X.

   DOI: 10.1080/2156857X.2020.1769714

  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2019)

   Private and public families: Social workers’ views on children’s and parents’ position in Chile, England, Lithuania and Norway

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.115-140.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.235

  • Oltedal, Siv; Pena, Angela; Hean, Sarah

   (2019)

   Work division processes in social work with Cuban and Norwegian families

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.165-190.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.237

  • Hutchinson, Gunn Oddlaug Strand; Oltedal, Siv

   (2019)

   Teoretiske perspektiver i socialt arbejde

   Hans Reitzels Forlag

  • Ursin, Marit; Oltedal, Siv; Munoz, Carolina

   (2017)

   Recognizing the ‘big things’ and the ‘little things’ in child protection cases

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   Volum 22.

   Hefte 2.

   s.932-941.

   DOI: 10.1111/cfs.12313

  • Hutchinson, Gunn Oddlaug Strand; Oltedal, Siv

   (2017)

   Praksisteorier i sosialt arbeid

   Universitetsforlaget

  • Tembo, Memory Jayne; Oltedal, Siv

   (2015)

   Social work and families in child welfare in Malawi : social workers considerations when placing a child outside the home

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   DOI: 10.31265/jcsw.v10i1.122

  • Nygren, Lennart; Oltedal, Siv

   (2014)

   Social workers' understanding of "Family" in child welfare work - an international research approach

   Ashgate

   s.123-128.

  • Oltedal, Siv

   (2013)

   Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid

   Universitetsforlaget

  • Oltedal, Siv

   (2012)

   Developing Contextual Knowledge Arenas in the Global Classroom

   Seminar.net - Media, technology and lifelong learning

   ISSN 1504-4831.

   Volum 8.

   Hefte 2.

  • Healy, Karen; Oltedal, Siv

   (2010)

   An Institutional Comparison of Child Protection Systems in Australia and Norway Focused on Workforce Retention

   Journal of Social Policy

   ISSN 0047-2794.

   Volum 39.

   s.255-274.

   DOI: 10.1017/S004727940999047X

  • Oltedal, Siv

   (2009)

   Close but not too close, distant but not too distant reflections on the client-social worker relationship from single mothers and social workers in Australia, USA, Canada, Russia and Norway

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 1.

   s.1-18.

  • Oltedal, Siv

   (2009)

   Using Competence meeting as a Practical Reflective Method

   Seminar.net - Media, technology and lifelong learning

   ISSN 1504-4831.

   Volum 5.

   Hefte 2.

  • Oltedal, Siv

   (2008)

   "Orientation" as a sensitizing concept in social work

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 1.

   s.1-15.

  • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv

   (2007)

   Å skrive essay om egen yrkespraksis

   Gyldendal Akademisk

   s.237-254.

  • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv

   (2007)

   Blikk på utdanning og praksis

   Gyldendal Akademisk

   s.15-26.

  • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand

   (2006)

   Modeller i socialt arbejde

   Hans Reitzels Forlag

  • Oltedal, Siv

   (2006)

   How do a russian and a norwegian battered woman create new meaningful stories?

  • Oltedal, Siv

   (2006)

   Fleksibelt tilrettelagt masterstudium som gjer det: Irrelevant å skilje mellom nær- og fjernstudent

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   På sporet av det kritiske sosiale arbeidet

   Gyldendal Akademisk

   s.17-37.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Kontekstuell orientering i sosialt arbeid

   Gyldendal Akademisk

   s.80-104.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Sentrale utfordringar på veg mot kritisk sosialt arbeid

   Gyldendal Akademisk

   s.260-277.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Kritisk sosialt arbeid. Å analysere i lys av teori og erfaringer

   Gyldendal Akademisk

  • Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2004)

   Single mothers, poverty and social work - a case study from Norway

   s.1-74.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (2003)

   Modeller i sosialt arbeid

   Universitetsforlaget

  • Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2001)

   Social work in Norway

   s.115-157.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2001)

   Summary

   s.263-295.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Muglegheiter og begrensingar for profesjonalisering av sosialt arbeid

   Tapir Akademisk Forlag

   s.271-287.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   How to reflect upon the talk between client and social worker

   s.185-211.

  • Oltedal, Siv

   (2000)

   Profesjonalisering av praksis i sosialt arbeid

   ?

   Hefte Nr 4.

 • Bøker og kapitler
  • Bø-Rygg, Aase; Oltedal, Siv

   (2017)

   Ung@Jobb Sluttrapport for Rogalandsprosjektet "Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor"

  • Eide, Solveig Botnen; Oltedal, Siv

   (2015)

   Verdiers betydning for vår forståelse og vår handling

   Universitetsforlaget

   s.80-97.

  • Oltedal, Siv

   (2009)

   Ein samtale er som å veve; er nyskaping innanfor eit rammeverk

  • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv

   (2007)

   Blikk på praksis: sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet

   Gyldendal Akademisk

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Kritisk sosialt arbeid: å analysere i lys av teori og erfaringer

   Gyldendal Akademisk

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Kritisk sosialt arbeid

   Gyldendal Akademisk

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (2005)

   Coping with violence against women. studies from Australia, Canada, Norway, Russia and USA

   Hefte jul.05.

  • Oltedal, Siv

   (2004)

   Klientsamtalar innan velferdsstaten. Ei kvardagsleg sak

  • Oltedal, Siv

   (2004)

   Klientsamtalar innan velferdsstaten Ei kvardagsleg sak

   Fagbokforlaget

  • Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2004)

   Single mothers, poverty and social work

   Hefte 8.

  • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand

   (2003)

   Modeller i sosialt arbeid

   Universitetsforlaget

  • Oltedal, Siv

   (2003)

   Nettstøtta master i sosialt arbeid

   Hefte HBO-rapport 6/2003.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (2002)

   Modeller i socialt arbejde

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   Modeller i socialt arbejde

  • Oltedal, Siv; Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet

   (2001)

   Social Work in Five Countries Professional, Educational and Social Policy Context for Social Work in Australia, Canada, Norway, Russia and USA

  • Hutchinson, Gunn Strand; Lyngstad, Rolv; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2001)

   Social Work in five countries. Professional-, Educational- and Social Policy Context for Social Work in australia, Canada, Norway, Russia and USA

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Social Policy and intervention - In a gender perspective

   Hefte sep.01.

  • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand

   (2000)

   Theoretical Models in Social Work

  • Oltedal, Siv

   (2000)

   Praksis i sosialt arbeid Ei studie av klientsamtalar på sosialkontor

  • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand

   (1999)

   Video med arbeidshefte til læreboka "Modeller i sosialt arbeid"

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (1999)

   Modeli v social'noj rabote : iz raznych istokov : k odnomu polju dejatel'nosti. - Originaltittel: Modeller i sosialt arbeid : fra ulike røtter til samme felt

   Hefte 3.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (1996)

   Modeller i sosialt arbeid : fra ulike røtter til samme felt

  • Oltedal, Siv

   (1988)

   Haldning og Handling Innføring i Sosialt Arbeid

 • Formidling
  • Sewpaul, Vishanthie; Oltedal, Siv; Sagvaag, Hildegunn

   (2021)

   Special issue on diversity and tensions in social work - editorial special issue JCSW

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 2.

   Hefte 15.

   s.1-8.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i2.360

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Oltedal, Siv

   (2020)

   Velferd må fram i UIS' strategi

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn

   (2019)

   Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV

  • Tønnessen, Morten; Hean, Sarah; Oltedal, Siv; Pena, Angela

   (2019)

   Welfare in Latin America and the Nordic countries – editorial notes

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.1-8.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.230

  • Oltedal, Siv

   (2018)

   "Innovative og fattige cubanarar" Innlegg i Fontene 3/2018

  • Oltedal, Siv

   (2018)

   Er Norden Bettre en andra? Vår velferd lockar internationella studenter (Intervju om nordisk masterprogram)

  • Oltedal, Siv

   (2018)

   Familiebasert arbeid i norsk velferdsregime

  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2018)

   Social Work Across Borders: Families and the State in Europe and Latin America.

  • Oltedal, Siv

   (2017)

   When is gender made relevant in social work with families in a Norwegian context

  • Oltedal, Siv

   (2017)

   Workshop: Child welfare workers and family policy regimes

  • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities

  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2014)

   Editorial: Families in contexts

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 2.

   s.1-4.

  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2014)

   Families in contexts

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 9.

   Hefte 2.

  • Oltedal, Siv

   (2011)

   Difference. Vulnerabilities, language and politics

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   Volum 52.

   Hefte 3.

   s.401-404.

  • Oltedal, Siv

   (2010)

   Reflections upon practices are important in social work

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 2.

   s.1-3.

  • Oltedal, Siv

   (2008)

   Miljøarbeid i ungdommar sitt heimemiljø

   Fontene forskning

   ISSN 1890-9868.

   Hefte 1.

   s.97-99.

  • Oltedal, Siv

   (2004)

   How to reflect upon social work practices?

  • Oltedal, Siv

   (2004)

   Education in Social Work in Norway. And: "Feminist standpoint theory on "Private trouble and public issues"

  • Oltedal, Siv

   (2003)

   Marknadstilpassing i sosialt arbeid

   Embla

   ISSN 0807-0628.

   Hefte nr. 1.

  • Jenssen, Toril Synnøve; Oltedal, Siv

   (2003)

   Utdanningsrevolusjon på Cuba

   Embla

   ISSN 0807-0628.

   Hefte 9.

  • Oltedal, Siv; Jenssen, Toril

   (2003)

   Utdanningsrevolusjon på Cuba

   Embla

   ISSN 0807-0628.

   Volum 8.

   Hefte 9.

   s.16-17.

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   Variations in Social Workers power to create dignity for the Welfare Recipient

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   Refleksjonar om sjølvrefleksjonar i sosialt arbeid

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   A narrative from a crisis centre for abused women: To stay with the real world, an not in his fantasy world

   ?

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   Tre fortellingar om klientar sine møter med velferdsstaten

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   A narrative approach in comarative social work research: Comparing narratives from Russia and Norway

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   How do a Russian and Norwegian battered woman Create New Meaningful Stories

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Liv Johanne Solheim og Bjarne Øverlid : Samhandling i velferdsyrke

   Nordisk sosialt arbeid

   ISSN 0333-1342.

   Hefte nr 3/ 2001.

   s.197-198.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Sosialt arbeid - meir enn "sosial integrasjon"

   Embla

   ISSN 0807-0628.

   Hefte jan.01.

   s.47-49.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Conversations within a social constructionism perspective

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   A Norwegian battered woman tells her story

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Utdanning i sosialt arbeid i eit komparativt perspektiv: Mellom deksriptive og preskriptive teoriar i sosialt arbeid

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Sosialarbeidarar i små lokalsamfunn - den siste generalist

  • Oltedal, Siv

   (2000)

   Makt og moral på sosialkontoret

   Embla

   ISSN 0807-0628.

   Hefte 7.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (1999)

   Teoretiske tilnærminger i samtaler på et sosialkontor : video med arbeidshefte til læreboka "Modeller i sosialt arbeid". - ISBN 82-7314-266-3. - (HBO-rapport 4/1999)

  • Finstad, Helga Helland; Finstad, Helga Helland; Nilsen, Elisabeth; Nilsen, Elisabeth; Oltedal, Siv; Støkken, Anne Marie; Støkken, Anne Marie

   (1996)

   Praksisfeltet for velferds- og utdannningssamfunnets yrker. Innstilling til masterstudium

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway