Siv Oltedal

Professor i sosialt arbeid

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
KA A-208
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2023)

   The use of vignettes in an international comparative social work research: Inpractice and on-practice reflections on practices.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.236-248.

   DOI: 10.31265/JCSW.V18I2.548

  • Skippervik, Liv Jorunn Baggegård; Oltedal, Siv

   (2022)

   Hjelpeprosessar og rettsbruk i NAV-kontor : Om sosialt arbeid og juss i arbeids- og velferdstenesta.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245034608.

  • Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv

   (2021)

   Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie.

   Fontene forskning.

   ISSN 1890-9868.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.58-69.

  • Olsen, Gurli; Oltedal, Siv

   (2020)

   The use of a client-feedback system in activation encounters.

   Nordic Social Work Research.

   ISSN 2156-857X.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   s.73-86.

   DOI: 10.1080/2156857X.2020.1769714

  • Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn; Naujaniene, Rasa; Guzmán, Carolina Muñoz

   (2020)

   Social workers understanding of extended family's position in child welfare in Lithuania, chile and Norway.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.84-107.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i1.285

  • Oltedal, Siv; Pena, Angela; Hean, Sarah

   (2019)

   Work division processes in social work with Cuban and Norwegian families.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.165-190.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.237

  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2019)

   Private and public families: Social workers’ views on children’s and parents’ position in Chile, England, Lithuania and Norway.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.115-140.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.235

  • Hutchinson, Gunn Oddlaug Strand; Oltedal, Siv

   (2019)

   Teoretiske perspektiver i socialt arbejde.

   Hans Reitzels Forlag.

   ISBN 9788741272375.

  • Ursin, Marit; Oltedal, Siv; Munoz, Carolina

   (2017)

   Recognizing the ‘big things’ and the ‘little things’ in child protection cases.

   Child & Family Social Work.

   ISSN 1356-7500.

   Volum 22.

   Hefte 2.

   s.932-941.

   DOI: 10.1111/cfs.12313

  • Hutchinson, Gunn Oddlaug Strand; Oltedal, Siv

   (2017)

   Praksisteorier i sosialt arbeid.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02674-9.

  • Tembo, Memory Jayne; Oltedal, Siv

   (2015)

   Social work and families in child welfare in Malawi : social workers considerations when placing a child outside the home.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   DOI: 10.31265/jcsw.v10i1.122

  • Nygren, Lennart; Oltedal, Siv

   (2014)

   Social workers' understanding of "Family" in child welfare work - an international research approach. I: Global social transformation and social action: the role of social workers.

   Ashgate.

   ISBN 978-1-4724-1795-4.

   s.123-128.

  • Oltedal, Siv

   (2013)

   Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215018669.

  • Oltedal, Siv

   (2012)

   Developing Contextual Knowledge Arenas in the Global Classroom.

   Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.

   ISSN 1504-4831.

   Volum 8.

   Hefte 2.

  • Healy, Karen; Oltedal, Siv

   (2010)

   An Institutional Comparison of Child Protection Systems in Australia and Norway Focused on Workforce Retention.

   Journal of Social Policy.

   ISSN 0047-2794.

   Volum 39.

   s.255-274.

   DOI: 10.1017/S004727940999047X

  • Oltedal, Siv

   (2009)

   Close but not too close, distant but not too distant reflections on the client-social worker relationship from single mothers and social workers in Australia, USA, Canada, Russia and Norway.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 1.

   s.1-18.

  • Oltedal, Siv

   (2009)

   Using Competence meeting as a Practical Reflective Method.

   Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.

   ISSN 1504-4831.

   Volum 5.

   Hefte 2.

  • Oltedal, Siv

   (2008)

   "Orientation" as a sensitizing concept in social work.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 1.

   s.1-15.

  • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv

   (2007)

   Blikk på utdanning og praksis. I: Blikk på praksis : sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet.

   Gyldendal Akademisk.

   s.15-26.

  • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv

   (2007)

   Å skrive essay om egen yrkespraksis. I: Blikk på praksis : sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet.

   Gyldendal Akademisk.

   s.237-254.

  • Oltedal, Siv

   (2006)

   Fleksibelt tilrettelagt masterstudium som gjer det: Irrelevant å skilje mellom nær- og fjernstudent. I: Fra erfaring til kunnskap Noen lærdommer fra utviklingsprosjekt 2005.

  • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand

   (2006)

   Modeller i socialt arbejde.

   Hans Reitzels Forlag.

   ISBN 8741203879.

  • Oltedal, Siv

   (2006)

   How do a russian and a norwegian battered woman create new meaningful stories?. I: Prevention strategies in social work.

   Nord universitet.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Kritisk sosialt arbeid. Å analysere i lys av teori og erfaringer.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 8205325995.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   På sporet av det kritiske sosiale arbeidet. I: Oltedal, Siv (red): Kritisk sosialt arbeid.

   Gyldendal Akademisk.

   s.17-37.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Kontekstuell orientering i sosialt arbeid. I: Oltedal, Siv (red): Kritisk Sosialt Arbeid.

   Gyldendal Akademisk.

   s.80-104.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Sentrale utfordringar på veg mot kritisk sosialt arbeid. I: Oltedal, Siv (red): Kritisk Sosialt Arbeid.

   Gyldendal Akademisk.

   s.260-277.

  • Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2004)

   Single mothers, poverty and social work - a case study from Norway. I: Single mothers, poverty and social work. Case studies from Norway, Ausralia, Canada, Russia and USA.

   Nord universitet.

   s.1-74.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (2003)

   Modeller i sosialt arbeid.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 8215003796.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   How to reflect upon the talk between client and social worker. I: Social policy and intervention - in a gender perspective.

   Nord universitet.

   s.185-211.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Muglegheiter og begrensingar for profesjonalisering av sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid - Refleksjoner og nyere forskning.

   Tapir Akademisk Forlag.

   s.271-287.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2001)

   Social work in Norway. I: Social work in five countries. Proffesional, Educational and social Policy Context for social work in Australia, Canada, Norway, Russia and USA.

   Nord universitet.

   s.115-157.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2001)

   Summary. I: Social work in five courtries. Professional, Educational, Social policy Context for Social Work in Australia, Canada, Norway, Russia and USA.

   Nord universitet.

   s.263-295.

  • Oltedal, Siv

   (2000)

   Profesjonalisering av praksis i sosialt arbeid.

   ?.

   Hefte Nr 4.

 • Bøker og kapitler
  • Olsen, Gurli; Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Oddlaug Strand

   (2023)

   Teorier i sosialt arbeid.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215067582.

  • Bø-Rygg, Aase; Oltedal, Siv

   (2017)

   Ung@Jobb Sluttrapport for Rogalandsprosjektet "Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor".

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-735-4.

  • Eide, Solveig Botnen; Oltedal, Siv

   (2015)

   Verdiers betydning for vår forståelse og vår handling. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215019291.

   s.80-97.

  • Oltedal, Siv

   (2009)

   Ein samtale er som å veve; er nyskaping innanfor eit rammeverk.

   ISBN 9788290858068.

  • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv

   (2007)

   Blikk på praksis: sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205374751.

  • Olsen, Ruth Helene; Oltedal, Siv

   (2007)

   Olsen, Ruth H. og Siv Oltedal (red)(2007): Blikk på praksis - sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet, Oslo: Gyldendal Akadmisk.

   Gyldendal Akademisk.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Kritisk sosialt arbeid: å analysere i lys av teori og erfaringer.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 82-05-32599-5.

  • Oltedal, Siv

   (2005)

   Kritisk sosialt arbeid.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 8205325995.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (2005)

   Coping with violence against women. studies from Australia, Canada, Norway, Russia and USA.

   Nord universitet.

   ISBN 8273144844.

   Hefte jul.05.

  • Oltedal, Siv

   (2004)

   Klientsamtalar innan velferdsstaten. Ei kvardagsleg sak.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 8276748775.

  • Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2004)

   Single mothers, poverty and social work.

   Nord universitet.

   ISBN 8273144291.

   Hefte 8.

  • Oltedal, Siv

   (2004)

   Klientsamtalar innan velferdsstaten Ei kvardagsleg sak.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 8276748775.

  • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand

   (2003)

   Modeller i sosialt arbeid.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 8215003796.

  • Oltedal, Siv

   (2003)

   Nettstøtta master i sosialt arbeid.

   ISBN 8273144070.

   Hefte HBO-rapport 6/2003.

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   Modeller i socialt arbejde.

   Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (2002)

   Modeller i socialt arbejde.

   Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Lyngstad, Rolv; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv

   (2001)

   Social Work in five countries. Professional-, Educational- and Social Policy Context for Social Work in australia, Canada, Norway, Russia and USA.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Social Policy and intervention - In a gender perspective.

   Nord universitet.

   ISBN 8273143376.

   Hefte sep.01.

  • Oltedal, Siv; Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet

   (2001)

   Social Work in Five Countries Professional, Educational and Social Policy Context for Social Work in Australia, Canada, Norway, Russia and USA.

   Nord universitet.

   ISBN 8273143562.

  • Oltedal, Siv

   (2000)

   Praksis i sosialt arbeid Ei studie av klientsamtalar på sosialkontor.

   ISBN 8278611947.

  • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand

   (2000)

   Theoretical Models in Social Work.

   Nord universitet.

   ISBN 8273142922.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (1999)

   Modeli v social'noj rabote : iz raznych istokov : k odnomu polju dejatel'nosti. - Originaltittel: Modeller i sosialt arbeid : fra ulike røtter til samme felt.

   Nord universitet.

   ISBN 5-86279-114-0.

   Hefte 3.

  • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand

   (1999)

   Video med arbeidshefte til læreboka "Modeller i sosialt arbeid".

   Nord universitet.

   ISBN 8273142663.

  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (1996)

   Modeller i sosialt arbeid : fra ulike røtter til samme felt.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 82-518-3462-7.

  • Oltedal, Siv

   (1988)

   Haldning og Handling Innføring i Sosialt Arbeid.

   ISBN 8251823927.

 • Formidling
  • Hamenoo, Emma Seyram; Oltedal, Siv

   (2023)

   Listen to marginal voices.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 2023.

   Hefte 1.

   s.1-4.

   DOI: 10.31265/jcsw.v18i1.666

  • Bozic, Aleksandar; Oltedal, Siv

   (2023)

   Professional work in the balance between care and control.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.88-94.

   DOI: 10.31265/jcsw.v18i2.712

  • Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Oltedal, Siv

   (2022)

   Social work and cultural diversity.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.1-3.

   DOI: 10.31265/jcsw.v17.i2.578

  • Sewpaul, Vishanthie; Oltedal, Siv; Sagvaag, Hildegunn

   (2021)

   Special issue on diversity and tensions in social work - editorial special issue JCSW.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 2.

   Hefte 15.

   s.1-8.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i2.360

  • Tembo, Memory Jayne; Oltedal, Siv

   (2021)

   The complexities in social work practice.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.1-6.

   DOI: 10.31265/jcsw.v16i1.432

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Oltedal, Siv

   (2020)

   Velferd må fram i UIS' strategi.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tønnessen, Morten; Hean, Sarah; Oltedal, Siv; Pena, Angela

   (2019)

   Welfare in Latin America and the Nordic countries – editorial notes.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.1-8.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.230

  • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn

   (2019)

   Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV.

   FORSA-konferansen;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2018)

   Social Work Across Borders: Families and the State in Europe and Latin America. .

   NORFACE Welfare State Futures Programme: Final conference;

   2018-05-24 - 2018-05-25.

  • Oltedal, Siv

   (2018)

   Familiebasert arbeid i norsk velferdsregime.

   Forskingsseminar: Rights, Democracy and Welfare;

   2018-05-31.

  • Oltedal, Siv

   (2018)

   Er Norden Bettre en andra? Vår velferd lockar internationella studenter (Intervju om nordisk masterprogram).

  • Oltedal, Siv

   (2018)

   "Innovative og fattige cubanarar" Innlegg i Fontene 3/2018.

  • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites.

   European conference in social work research (ECSWR);

   2017-04-19 - 2017-04-21.

  • Oltedal, Siv

   (2017)

   Workshop: Child welfare workers and family policy regimes.

   Summer School & Thematic Worksshop;

   2017-08-21 - 2017-08-25.

  • Oltedal, Siv

   (2017)

   When is gender made relevant in social work with families in a Norwegian context.

   Social work with families with complex needs in Europe and Latin America;

   2017-03-13.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities.

   ECSWR 2017- European conference for social work research;

   2017-04-19 - 2017-04-21.

  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2014)

   Editorial: Families in contexts .

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 2.

   s.1-4.

  • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart

   (2014)

   Families in contexts.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 9.

   Hefte 2.

  • Oltedal, Siv

   (2011)

   Difference. Vulnerabilities, language and politics.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 52.

   Hefte 3.

   s.401-404.

  • Oltedal, Siv

   (2010)

   Reflections upon practices are important in social work.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 2.

   s.1-3.

  • Oltedal, Siv

   (2008)

   Miljøarbeid i ungdommar sitt heimemiljø.

   Fontene forskning.

   ISSN 1890-9868.

   Hefte 1.

   s.97-99.

  • Oltedal, Siv

   (2004)

   How to reflect upon social work practices?.

   Communit and Campus: Building Partnership for Better Practice, Resaerch and Education (CCP);

   2004-08-04 - 2004-08-07.

  • Oltedal, Siv

   (2004)

   Education in Social Work in Norway. And: "Feminist standpoint theory on "Private trouble and public issues".

   Capital Social, Participactión Social y Trabajo Comunitario;

   2004-12-13 - 2004-12-17.

  • Jenssen, Toril Synnøve; Oltedal, Siv

   (2003)

   Utdanningsrevolusjon på Cuba.

   Embla.

   ISSN 0807-0628.

   Hefte 9.

  • Oltedal, Siv; Jenssen, Toril

   (2003)

   Utdanningsrevolusjon på Cuba.

   Embla.

   ISSN 0807-0628.

   Volum 8.

   Hefte 9.

   s.16-17.

  • Oltedal, Siv

   (2003)

   Marknadstilpassing i sosialt arbeid.

   Embla.

   ISSN 0807-0628.

   Hefte nr. 1.

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   How do a Russian and Norwegian battered woman Create New Meaningful Stories.

   Gender Equality and Women in the Arctic;

   2002-08-03 - 2002-08-06.

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   A narrative from a crisis centre for abused women: To stay with the real world, an not in his fantasy world.

   ?.

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   Tre fortellingar om klientar sine møter med velferdsstaten.

   Norsk Forsa (Forskning i sosialt arbeid) Symposium;

   2002-11-21 - 2002-11-22.

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   Refleksjonar om sjølvrefleksjonar i sosialt arbeid.

   KUPP Programkonferanse;

   2002-11-07 - 2002-11-08.

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   Variations in Social Workers power to create dignity for the Welfare Recipient.

   Krets 8 "Listening to the Welfare State";

   2002-07-28 - 2002-08-04.

  • Oltedal, Siv

   (2002)

   A narrative approach in comarative social work research: Comparing narratives from Russia and Norway.

   Conference of the International Association of schools of Social Work;

   2002-07-15 - 2002-07-18.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   A Norwegian battered woman tells her story.

   Professionalization of social work;

   2001-06-26 - 2001-06-29.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Conversations within a social constructionism perspective.

   utenTitteltekst;

   2001-05-21.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Utdanning i sosialt arbeid i eit komparativt perspektiv: Mellom deksriptive og preskriptive teoriar i sosialt arbeid.

   Fjerde symposium i forskning i sosialt arbeid;

   2001-11-22 - 2001-11-24.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Liv Johanne Solheim og Bjarne Øverlid : Samhandling i velferdsyrke.

   Nordisk sosialt arbeid.

   ISSN 0333-1342.

   Hefte nr 3/ 2001.

   s.197-198.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Sosialt arbeid - meir enn "sosial integrasjon".

   Embla.

   ISSN 0807-0628.

   Hefte jan.01.

   s.47-49.

  • Oltedal, Siv

   (2001)

   Sosialarbeidarar i små lokalsamfunn - den siste generalist.

   Den 19. nordiske sosialhøgskolekonferansen, Ålesund, Norge 18. - 21.august 2001 Sosialt arbeid i storby og i små lokalsamfunn - ulike kulturer samme problem?;

   2001-08-18 - 2001-08-21.

  • Oltedal, Siv

   (2000)

   Makt og moral på sosialkontoret.

   Embla.

   ISSN 0807-0628.

   Hefte 7.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv

   (1999)

   Teoretiske tilnærminger i samtaler på et sosialkontor : video med arbeidshefte til læreboka "Modeller i sosialt arbeid". - ISBN 82-7314-266-3. - (HBO-rapport 4/1999).

  • Finstad, Helga Helland; Finstad, Helga Helland; Nilsen, Elisabeth; Nilsen, Elisabeth; Oltedal, Siv; Støkken, Anne Marie; Støkken, Anne Marie

   (1996)

   Praksisfeltet for velferds- og utdannningssamfunnets yrker. Innstilling til masterstudium.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway