Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Kort trykksterk vokal i sørlandske dialekter?

   Novus Forlag

   s.129-141.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Språk i småbyen: varietet og variasjon.

   Maal og Minne

   ISSN 0024-855X.

   Volum 2019.

   Hefte 1.

   s.1-29.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Fonologi og fonetikk

   Fagbokforlaget

   s.41-67.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Prosodiske strategier i norsk som andrespråk

   NOA - Norsk som andrespråk

   ISSN 0801-3284.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.63-84.

  • Hognestad, Jan Kristian; Lædre, Per Einar; Gundersen, Tønnes H.

   (2016)

   Jakten på damsgårdsdialekten

   s.8-41.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonaliteten i dialekter på Indre Agder, med særlig fokus på åsdølmålet

   Swedish Science Press

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Intonasjon som tekstbinding

   Maal og Minne

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.170-202.

  • Hognestad, Jan K.

   (2008)

   "Jeg hører det på tonefallet." Om tonale forhold i norske dialekter med særlig fokus på Agder

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.61-81.

  • Hognestad, Jan K.

   (2008)

   Prosodisk utvikling i en sørlandsdialekt

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift

   ISSN 0800-3076.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.37-52.

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Tonelag i Flekkefjord bymål

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift

   ISSN 0800-3076.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.57-88.

  • Hognestad, Jan K.

   (2006)

   Tonal accents in Stavanger: from western towards eastern Norwegian prosody?

   Peter Lang Publishing Group

   s.107-116.

  • Hognestad, Jan K.

   (2002)

   Tonelag i Stavanger bymål

   s.115-125.

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   Mennesket og språket

   Det Norske Samlaget

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   Grammatikk

   Det Norske Samlaget

  • Hognestad, Jan Kristian

   (1997)

   Tonemer i en høytonedialekt

   Det Norske Samlaget

 • Bøker og kapitler
  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Språkemnene i norskfaget : Fornyes de i fagfornyelsen?

   Fagbokforlaget

   s.83-96.

  • Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje

   (2019)

   Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen

   Novus Forlag

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Morfologi: ordklasser

   Universitetsforlaget

   s.127-146.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Fonetikk og fonologi

   Universitetsforlaget

   s.97-113.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Morfologi: hvordan ord er bygd opp

   Universitetsforlaget

   s.115-126.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Syntaks

   Universitetsforlaget

   s.147-162.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Tonelagsvariasjon i norsk. Synkrone og diakrone aspekter, med særlig fokus på vestnorsk

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne; Kristoffersen, Kristian Emil

   (2006)

   Tema vg1 (nettstad)

   Det Norske Samlaget

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne; Kristoffersen, Kristian Emil

   (2006)

   Tema vg1: norsk språk og litteratur : lærebok og tekstsamlling

   Det Norske Samlaget

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   TEMA. Norsk for grunnkurset. Lærebok og tekstsamling

   Det Norske Samlaget

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.

   (2001)

   Tema 1. Norsk for videregående skole (AA, MD, ID). Grunnkurs. Bokmål

   Det Norske Samlaget

   Hefte 1.

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; hognestad, jan k.; hognestad, jan k.

   (2001)

   Tema 1. Norsk for vidaregåande skole (AA, MD, ID). Grunnkurs. Nynorsk

   Det Norske Samlaget

   Hefte 1.

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   TEMA. Norsk for grunnkurset. Elevens ressursbok

   Det Norske Samlaget

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   TEMA. Norsk for grunnkurset. Ressursperm for læraren

   Det Norske Samlaget

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2000)

   Årbok for Dalane 1998-1999

  • Hognestad, Jan Kristian

   (1997)

   Årbok for Dalane 1996-1997

 • Formidling
  • Hognestad, Jan Kristian; Rem, Håvard

   (2019)

   Dialektferda med Skambankt.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Dialekt og sosiolekt i Stavnger-regionen

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Hva skjer med dialektene våre?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Sosial identitet som språkbevarende mekanisme.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Fornyes språkemnene i fagfornyelsens norskfag?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Norsk grammatikk - med noen sidesprang ut i den store verden.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Dialektutvikling i Rogaland før og no: Skjer endringane raskare i dag enn nokon gong?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Tonelag i norsk: Hva det er og hvordan det varierer.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Tonelag i norsk: det historske opphavet.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Språkemnene i skolefaget norsk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Damsgårdsdialekten: et lite språkmysterium i Egersund?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Tone, trykk og rytme: norsk prosodi i andrespråksperspektiv.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Språk og språkendring - lokalt og globalt.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Dialekter i endring: nedslag i Stavanger og Madla.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Mangel på respekt for kvinners språk.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Endringer i talespråket. Kan de forklares?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Språket i TV-serien "Lykkeland".

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Om språk og kjønn i det høgere talemålet i Stavanger.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Rytme i norsk - og andre språk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Språket i TV-serien "Lykkeland".

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Bløte konsonanter på vei ut i Rogaland?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Tale og sang: sangen i talen og tale i sangen

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Studentaktiv undervisning i språkdelen av norskfaget i GLU 1-7 og lektorutdanningen.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Prosodiske problemer? Rytme, trykk og intonasjon som fokusområde i andrespråksopplæringen: kommentarer og forslag fra en lingvist.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Litt om "tonefallet" i rogalandsmål.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Språket og mennesket

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Dialektbruk i NRK Rogaland

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Norsk uttale i kontrastivt perspektiv: Hvor ligger problemene hos (voksne) andrespråksinnlærere, og hva bør vi fokusere på?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Uttalespørsmål som satsingsområde på andrespråksfeltet: empiriske glimt og forslag til strategier.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Dialektforhold i Eigersund og Dalane

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Andrespråksinnlæreres norske talespråk: snublesteiner og muligheter

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Ordklasser i norsk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Lyder, ord og setninger: norsk språk i kontrastivt perspektiv.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Språk i musikk - og musikken i språket.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Norskopplæring for voksne minoritetsspråklige: et kontrastivt blikk på uttalespørsmål.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Litt om dialektforhold i Egersund og Dalane

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språkendringsprosesser: kompleksifisering av grammatikken

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Skarre-r-en i Stavanger: et 200-årsjubileum?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Slektskapstermer i norsk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språket i Egersund og Dalane: karakteristiske trekk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Fagdidaktikk fra mitt perspektiv: norskfaget i lærerutdanninga.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Dialekter i andrespråksopplæringa.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språkendringsprosesser: forenkling av grammatikken.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språktypologi.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språkstrukturelle emner: fremdeles et stebarn i skolefaget norsk?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Skarre-r-ens historie i Rogaland

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Talespråk: korrekthet versus diksjon

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk uttale: et problemområde for voksne minoritetsspråklige?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Exceptional prosody: The Scandinavian pitch accent

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Lyder og toner i språket. Litt om norsk på mikronivå

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Er norsk uttale et forsømt område når andrespråksferdigheter skal utvikles i opplæringen?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Språkemner i norskfaget: faglige og fagdidaktiske perspektiver på språkkunnskap i skolens norskfag

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk uttale: konsonanter

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Står fonologiske forhold for lavt i kurs på andrespråkfeltet?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk intonasjon

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Talemål, særlig i Rogaland

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Tjukk l i norsk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Språket som system: instrument eller fascinasjonsobjekt?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Snart er vi alle østlendinger

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk uttale: vokaler

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Engelske filmtitler i norskspråklig miljø

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Retroflekser i norsk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Eksamen under fire øyne: om kvalitetssikring av sensur, med og uten ekstern medvirkning

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Toner i vest. Et blikk på talemål fra Hordaland og Rogaland i språkmusikalsk perspektiv

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk uttale: prosodi

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Historien om kj-lyden

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Tones in movement: The Scandinavian pitch accent - medieval origins and contemporary variability

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Kort trykksterk vokal i sentralsørlandske dialekter

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonelag i norsk: utvikling og variasjon

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonelagsovergang i østnorsk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Å ha "språkøre"

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Knoting i talespråket

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språkdelen av norskfaget - i læreplan og klasserom

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Volum 2013.

   Hefte 2.

   s.24-29.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonelag i norsk: utvikling og variasjon

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Ord fra bygd og by i Dalane. Foredrag ved bokpresentasjon

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språkforskernes samfunnsoppdrag

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Politikerspråk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Norsk uttale av r i engelsk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språket på flyttefot: knoting

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språk og musikk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Løsninger for norskfaget

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonal Accents in Scandinavian: Origin and Development

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språkdelen av norskfaget - i læreplan og klasserom

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Regelbrudd eller fonologisk tilpassing: korte trykksterke vokaler i dialekter på Sørlandet

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Nyere språkforsknings betydning for morsmålsopplæringa

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Intonasjon i norsk: uptalk, del 1

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Norsk fonetikk: artikulasjonen av konsonanter

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Norsk fonetikk: h-lyden

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Pent og stygt språk: Fins det?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Intonasjon i norsk: uptalk, del 2

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Intervju om tonale forhold i norsk språk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Fonotaksen i andrespråk og fremmedspråk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Intervju om doktoravhandlingen

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Musikken i språket. Utviklinga av tonale trekk i norske talemål, med døme frå dialektar på Agder

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Norsk fonetikk: uttale av forkortelser

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2011)

   Tonaliteten i dialekter på indre Agder

  • Hognestad, Jan K.

   (2010)

   Vegval i ny lærarutdanning

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Hognestad, Jan K.

   (2010)

   Intonasjonen i norsk som andrespråk - et lite bidrag til åpningen av et nytt fagfelt?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2009)

   Intonasjonen i nordnorsk - og i norsk som andrespråk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2009)

   Norsk som studiefag i Asrbajdsjan

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Hva bør norskstudenter i utlandet lære om intonasjon?

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Intonasjon som tekstbinding

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Beskrivelsen av tonelag i norsk: en oppsummering med et sideblikk til norsk som andrespråk

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Hva skal vi lære andrespråkstalere i Norge om norsk intonasjon?

  • Hognestad, Jan K.

   (2008)

   Språksammenlikning

  • Hognestad, Jan K.

   (2008)

   Ny grammatikk

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2007)

   Grammatikkens plass i norskfaget: en dreining mot kontrastiv grammatikk?

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2007)

   Språket som system. Lyder, ord og setninger i nyere språkbeskrivelse

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Flekkefjord Revisited. Accent realization and the occurrence of stød-like phenomena in the far South of Norway

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   En omvisning i språkets mikroverden. Om toner og andre små størrelser i språksystemet

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Ny grammatikk

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Prosodien i et sørlandsk bymål. Et problem, to undersøkelser - og noen scenarier

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Språksammenlikning: nytt emne i læreplanen for norskfaget

  • Hognestad, Jan K.

   (2006)

   Kunnskapsløftet: Den nye læreplanen i norsk

  • Hognestad, Jan K.

   (2006)

   Henger det nye norskfaget sammen? Noen refleksjoner med utgangspunkt i språkemnene i den nye planen

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.25-27.

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Tonelag i Stavanger bymål: et system i endring?

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Tonal accents in Stavanger: from Western towards Eastern Norwegian prosody?

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Peak delay in Norwegian tonal accent

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Tone on the South-Western Coast. Some observations from a research project on Norwegian tonal accent

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Intonasjon og tonelag i sørvestnorske dialekter, med spesielt fokus på Stavanger bymål

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Musikken i språket: Synger vi når vi snakker til hverandre?

  • Hognestad, Jan K.

   (2002)

   Tone on the South-Western coast. Some preliminary observations from a research project on tonal accent in Southern Norway

  • Hognestad, Jan K.

   (2002)

   Midt mellom tale og skrift. Sondre (8) som fonetiker

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.32-36.

  • Hognestad, Jan K.

   (1999)

   Nyere fonologisk teori

  • Hognestad, Jan K.

   (1999)

   Tradisjon og fornyelse i dialektologien

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.43-44.

  • Hognestad, Jan K.

   (1999)

   Nye toner? Språklig tonalitet i talemålsundervisningen

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

   s.49-53.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Hognestad, Jan Kristian

   (2020)

   Fagfornyelsen - keiserens nye klær?

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.; Kristoffersen, Kristian E.; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne; Kristoffersen, Kristian Emil

   (2006)

   Tema vg1 CD

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway