Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Språk i småbyen: varietet og variasjon..

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Volum 2019.

   Hefte 1.

   s.1-29.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Kort trykksterk vokal i sørlandske dialekter?. I: Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-8390-029-3.

   s.129-141.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Fonologi og fonetikk. I: Språket som system: Norsk språkstruktur.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2166-0.

   s.41-67.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Prosodiske strategier i norsk som andrespråk.

   NOA - Norsk som andrespråk.

   ISSN 0801-3284.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.63-84.

  • Hognestad, Jan Kristian; Lædre, Per Einar; Gundersen, Tønnes H.

   (2016)

   Jakten på damsgårdsdialekten. I: Årbok for Dalane 2015-2016.

   ISBN 978-82-92196-14-4.

   s.8-41.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonaliteten i dialekter på Indre Agder, med særlig fokus på åsdølmålet. I: Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet.

   Swedish Science Press.

   ISBN 9789187403033.

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Intonasjon som tekstbinding.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.170-202.

  • Hognestad, Jan K.

   (2008)

   "Jeg hører det på tonefallet." Om tonale forhold i norske dialekter med særlig fokus på Agder. I: Hanisch, Thor Einar (red.): Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.61-81.

  • Hognestad, Jan K.

   (2008)

   Prosodisk utvikling i en sørlandsdialekt.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.37-52.

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Tonelag i Flekkefjord bymål.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.57-88.

  • Hognestad, Jan K.

   (2006)

   Tonal accents in Stavanger: from western towards eastern Norwegian prosody?. I: Bruce/Horne (red.): Nordic Prosody. Proceedings of the IXth Conference, Lund 2004.

   Peter Lang Publishing Group.

   s.107-116.

  • Hognestad, Jan K.

   (2002)

   Tonelag i Stavanger bymål. I: MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møte om norsk språk i Oslo 2001.

   s.115-125.

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   Grammatikk. I: TEMA. Norsk for grunnkurset. Lærebok og tekstsamling.

   Det Norske Samlaget.

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   Mennesket og språket. I: TEMA. Norsk for grunnkurset. Lærebok og tekstsamling.

   Det Norske Samlaget.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (1997)

   Tonemer i en høytonedialekt.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 82-521-5128-0.

 • Bøker og kapitler
  • Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje

   (2019)

   Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-8390-029-3.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Språkemnene i norskfaget : Fornyes de i fagfornyelsen?. I: Det (nye) nye norskfaget.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245033267.

   s.83-96.

  • Hoftun, Agnes Wigestrand; Ragnhildstveit, Silje

   (2017)

   «Det hele norske samfunnet»: Ein korpusbasert studie av substantivfrasar i innlærartekstar frå vaksne med norsk som andrespråk sett i lys av Det felles europeiske rammeverket for språk.
  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Syntaks. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02104-1.

   s.147-162.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Morfologi: ordklasser. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02104-1.

   s.127-146.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Morfologi: hvordan ord er bygd opp. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02104-1.

   s.115-126.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Fonetikk og fonologi. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02104-1.

   s.97-113.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Tonelagsvariasjon i norsk. Synkrone og diakrone aspekter, med særlig fokus på vestnorsk.

   ISBN 978-82-7117-701-0.

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne; Kristoffersen, Kristian Emil

   (2006)

   Tema vg1: norsk språk og litteratur : lærebok og tekstsamlling.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 9788252167436.

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne; Kristoffersen, Kristian Emil

   (2006)

   Tema vg1 (nettstad).

   Det Norske Samlaget.

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; hognestad, jan k.; hognestad, jan k.

   (2001)

   Tema 1. Norsk for vidaregåande skole (AA, MD, ID). Grunnkurs. Nynorsk.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 8252157602.

   Hefte 1.

  • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.

   (2001)

   Tema 1. Norsk for videregående skole (AA, MD, ID). Grunnkurs. Bokmål.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 8252157610.

   Hefte 1.

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   TEMA. Norsk for grunnkurset. Elevens ressursbok.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 8252157629.

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   TEMA. Norsk for grunnkurset. Ressursperm for læraren.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 8252157645.

  • Hognestad, Jan K.

   (2001)

   TEMA. Norsk for grunnkurset. Lærebok og tekstsamling.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 8252157610.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2000)

   Årbok for Dalane 1998-1999.

   ISBN 82-92196-00-5.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (1997)

   Årbok for Dalane 1996-1997.

   ISBN 82-990358--9-9.

 • Formidling
  • Dahl, Anne; Hognestad, Jan Kristian; Opsahl, Toril

   (2022)

   Durkdreven, radikal og 'shit'!.

  • Ommeren, Rikke van; Paulsen, Mikkel Ekeland; Hognestad, Jan Kristian

   (2022)

   Lytterspørsmål spesial: Prefiks-fakseri, tjukk L, og/så og nonsmat. Språksnakk .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Språkemnene i skolefaget norsk..

   MONS (Møte om norsk språk);

   2019-11-28 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Hva skjer med dialektene våre?.

   Møte;

   2019-11-11 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Tonelag i norsk: Hva det er og hvordan det varierer..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Tonelag i norsk: det historske opphavet..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Dialekt og sosiolekt i Stavnger-regionen.

   Fagdag;

   2019-02-13 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Sosial identitet som språkbevarende mekanisme..

   Språkforum;

   2019-05-21 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Dialektutvikling i Rogaland før og no: Skjer endringane raskare i dag enn nokon gong?.

   Møte;

   2019-03-19 - .

  • Hognestad, Jan Kristian; Rem, Håvard

   (2019)

   Dialektferda med Skambankt..

   Pubkveld;

   2019-09-19 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Fornyes språkemnene i fagfornyelsens norskfag?.

   Fagdag;

   2019-08-14 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Norsk grammatikk - med noen sidesprang ut i den store verden..

   Elevsamling;

   2019-05-24 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2019)

   Damsgårdsdialekten: et lite språkmysterium i Egersund?.

   Møte;

   2019-10-23 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Språket i TV-serien "Lykkeland"..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Språk og språkendring - lokalt og globalt..

   DVS pensjonistsamling;

   2018-11-08 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Språket i TV-serien "Lykkeland"..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Dialekter i endring: nedslag i Stavanger og Madla..

   Møte i historielag;

   2018-11-26 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Om språk og kjønn i det høgere talemålet i Stavanger..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Tone, trykk og rytme: norsk prosodi i andrespråksperspektiv..

   NOA-seminaret 2018;

   2018-04-17 - 2018-04-27.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Endringer i talespråket. Kan de forklares?.

   Fagseksjonsmøte;

   2018-12-12 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Rytme i norsk - og andre språk..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2018)

   Mangel på respekt for kvinners språk..

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Grammatikk - et stebarn i skolens språkfag?.

   lærersamling;

   2017-12-07 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Bløte konsonanter på vei ut i Rogaland?.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Fonetiske ulikheter mellom øst og vest i Norge.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Glede i det norske språket.

   Dalaneseminaret 2017;

   2017-11-30 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Språk i småbyen.

   MONS (Møte om norsk språk);

   2017-11-22 - 2017-11-24.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Norsk grammatikk - med noen sidesprang ut i den store verden.

   Elevsamling;

   2017-11-01 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Prosodiske problemer? Rytme, trykk og intonasjon som fokusområde i andrespråksopplæringen: kommentarer og forslag fra en lingvist..

   Norskkonferansen 2017;

   2017-04-05 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Litt om "tonefallet" i rogalandsmål..

   Åpent møte;

   2017-05-11 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Studentaktiv undervisning i språkdelen av norskfaget i GLU 1-7 og lektorutdanningen..

   Forum for studentaktiv undervisning UiS;

   2017-01-26 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Tale og sang: sangen i talen og tale i sangen.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2017)

   Språkets elementærpartikler..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Dialektbruk i NRK Rogaland.

   Ansattmøte;

   2016-04-04 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Språket og mennesket.

   Møte;

   2016-05-26 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Norsk uttale i kontrastivt perspektiv: Hvor ligger problemene hos (voksne) andrespråksinnlærere, og hva bør vi fokusere på?.

   Planleggingsdag;

   2016-08-15 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Lyder, ord og setninger: norsk språk i kontrastivt perspektiv..

   Planleggingsdag;

   2016-11-18 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Uttalespørsmål som satsingsområde på andrespråksfeltet: empiriske glimt og forslag til strategier..

   NOA-konferansen 2016;

   2016-10-21 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Språk i musikk - og musikken i språket..

   Tekst & Musikk-seminaret 2016;

   2016-10-26 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Språkemnene i framtidas skole: muligheter og utfordringer.

   Karakterforsøket i videregående skole;

   2016-01-28 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Dialektforhold i Eigersund og Dalane.

   Medlemsmøte;

   2016-02-25 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Ordklasser i verdens språk..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Ordklasser i norsk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Andrespråksinnlæreres norske talespråk: snublesteiner og muligheter.

   VOX-konferansen 2016;

   2016-04-20 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2016)

   Språket i Filmavisen.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Slektskapstermer i norsk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Fagdidaktikk fra mitt perspektiv: norskfaget i lærerutdanninga..

   Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2015;

   2015-10-09 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Dialekter i andrespråksopplæringa..

   Videofilmet foredrag;

   2015-03-09 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Talespråk: korrekthet versus diksjon.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Skarre-r-ens historie i Rogaland.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språket i Egersund og Dalane: karakteristiske trekk..

   Offentlig foredrag;

   2015-10-20 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Skarre-r-en i Stavanger: et 200-årsjubileum?.

   Offentlig foredrag;

   2015-11-28 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språkstrukturelle emner: fremdeles et stebarn i skolefaget norsk?.

   MONS: nasjonal konferanse om norsk språk;

   2015-11-26 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Norskopplæring for voksne minoritetsspråklige: et kontrastivt blikk på uttalespørsmål..

   Planleggingsdag;

   2015-01-02 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Litt om dialektforhold i Egersund og Dalane.

   Medlemsmøte;

   2015-03-09 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språkendringsprosesser: kompleksifisering av grammatikken.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språkendringsprosesser: forenkling av grammatikken..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2015)

   Språktypologi..

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk uttale: vokaler.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Retroflekser i norsk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Lyder og toner i språket. Litt om norsk på mikronivå.

   Foredrag;

   2014-09-28 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Eksamen under fire øyne: om kvalitetssikring av sensur, med og uten ekstern medvirkning.

   Innlegg;

   2014-08-22 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk uttale: prosodi.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Toner i vest. Et blikk på talemål fra Hordaland og Rogaland i språkmusikalsk perspektiv.

   Foredrag;

   2014-06-04 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Historien om kj-lyden.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Tones in movement: The Scandinavian pitch accent - medieval origins and contemporary variability.

   Forelesninger;

   2014-07-28 - 2014-08-02.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Engelske filmtitler i norskspråklig miljø.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Tjukk l i norsk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Står fonologiske forhold for lavt i kurs på andrespråkfeltet?.

   Foredrag;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Er norsk uttale et forsømt område når andrespråksferdigheter skal utvikles i opplæringen?.

   Foredrag;

   2014-02-14 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Språket som system: instrument eller fascinasjonsobjekt?.

   Foredrag;

   2014-11-03 - 2014-11-04.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk intonasjon.

   Foredrag;

   2014-05-19 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Snart er vi alle østlendinger.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk uttale: et problemområde for voksne minoritetsspråklige?.

   Foredrag;

   2014-08-14 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Norsk uttale: konsonanter.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Exceptional prosody: The Scandinavian pitch accent.

   Foredrag;

   2014-10-09 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Talemål, særlig i Rogaland.

   Foredrag;

   2014-03-31 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2014)

   Språkemner i norskfaget: faglige og fagdidaktiske perspektiver på språkkunnskap i skolens norskfag.

   Foredrag;

   2014-02-06 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonelag i norsk: utvikling og variasjon.

   Språkforum;

   2013-02-08 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Politikerspråk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Norsk uttale av r i engelsk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonelagsovergang i østnorsk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språket på flyttefot: knoting.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språkdelen av norskfaget - i læreplan og klasserom.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Volum 2013.

   Hefte 2.

   s.24-29.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Ord fra bygd og by i Dalane. Foredrag ved bokpresentasjon.

   Boklansering;

   2013-11-28 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonal Accents in Scandinavian: Origin and Development.

   Poznan Linguistic Meeting (PLM) 2013;

   2013-08-28 - 2013-09-01.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Regelbrudd eller fonologisk tilpassing: korte trykksterke vokaler i dialekter på Sørlandet.

   Språkforum;

   2013-12-06 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Løsninger for norskfaget.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Tonelag i norsk: utvikling og variasjon.

   Språkforum;

   2013-10-25 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Kort trykksterk vokal i sentralsørlandske dialekter.

   MONS (Møte om norsk språk);

   2013-11-28 - 2013-11-30.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språkdelen av norskfaget - i læreplan og klasserom.

   Landskonferansen 2013;

   2013-03-08 - 2013-03-09.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språk og musikk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Språkforskernes samfunnsoppdrag.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Å ha "språkøre".

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2013)

   Knoting i talespråket.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Nyere språkforsknings betydning for morsmålsopplæringa.

   Prøveforelesning for Ph.D.-graden;

   2012-03-06 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Norsk fonetikk: h-lyden.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Fonotaksen i andrespråk og fremmedspråk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Intervju om tonale forhold i norsk språk.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Intervju om doktoravhandlingen.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Norsk fonetikk: uttale av forkortelser.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Norsk fonetikk: artikulasjonen av konsonanter.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Pent og stygt språk: Fins det?.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Intonasjon i norsk: uptalk, del 1.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Musikken i språket. Utviklinga av tonale trekk i norske talemål, med døme frå dialektar på Agder.

   åpent møte;

   2012-11-13 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2012)

   Intonasjon i norsk: uptalk, del 2.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2011)

   Tonaliteten i dialekter på indre Agder.

   Didrik Arup Seip-symposiet;

   2011-10-17 - .

  • Hognestad, Jan K.

   (2010)

   Vegval i ny lærarutdanning.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Hognestad, Jan K.

   (2010)

   Intonasjonen i norsk som andrespråk - et lite bidrag til åpningen av et nytt fagfelt?.

   Kontrastivt språkforum;

   2010-02-26.

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Intonasjon som tekstbinding.

   Prosjektkonferanse NorDiaSyn (Norsk Dialektsyntaks);

   2009-03-11 - 2009-03-13.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2009)

   Norsk som studiefag i Asrbajdsjan.

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Beskrivelsen av tonelag i norsk: en oppsummering med et sideblikk til norsk som andrespråk.

   Jubileumsseminar ved LLE, Universitetet i Bergen;

   2009-08-28.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2009)

   Intonasjonen i nordnorsk - og i norsk som andrespråk.

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Hva bør norskstudenter i utlandet lære om intonasjon?.

   MONS (Møte om norsk språk);

   2009-11-26 - 2009-11-28.

  • Hognestad, Jan K.

   (2009)

   Hva skal vi lære andrespråkstalere i Norge om norsk intonasjon?.

   Nork lektorkonferanse for tilsatte ved universiteter på det tyske språkområdet;

   2009-05-07 - 2009-05-09.

  • Hognestad, Jan K.

   (2008)

   Språksammenlikning.

   Sørlandsk Lærerstevne;

   2008-10-17.

  • Hognestad, Jan K.

   (2008)

   Ny grammatikk.

   Planleggingsdag for grunnskolen;

   2008-01-28.

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   En omvisning i språkets mikroverden. Om toner og andre små størrelser i språksystemet.

   Agder Logopedlags årsmøte;

   2007-01-18.

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2007)

   Språket som system. Lyder, ord og setninger i nyere språkbeskrivelse.

   Etterutdanningskurs;

   2007-03-24 - .

  • Hognestad, Jan Kristian

   (2007)

   Grammatikkens plass i norskfaget: en dreining mot kontrastiv grammatikk?.

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Ny grammatikk.

   Sørlandske Lærerstevne 2007;

   2007-10-19.

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Prosodien i et sørlandsk bymål. Et problem, to undersøkelser - og noen scenarier.

   UPUS 2007;

   2007-03-15 - 2007-03-17.

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Språksammenlikning: nytt emne i læreplanen for norskfaget.

  • Hognestad, Jan K.

   (2007)

   Flekkefjord Revisited. Accent realization and the occurrence of stød-like phenomena in the far South of Norway.

   Word Accents and Tones in Sentence Perspective;

   2007-01-10.

  • Hognestad, Jan K.

   (2006)

   Henger det nye norskfaget sammen? Noen refleksjoner med utgangspunkt i språkemnene i den nye planen.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.25-27.

  • Hognestad, Jan K.

   (2006)

   Kunnskapsløftet: Den nye læreplanen i norsk.

   Landskonferanse, Landslaget for norskundervisning;

   2006-03-10 - 2006-03-11.

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Musikken i språket: Synger vi når vi snakker til hverandre?.

   utenTitteltekst;

   2004-03-09.

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Tone on the South-Western Coast. Some observations from a research project on Norwegian tonal accent.

   BAAP Colloquium 2004 (British Association of Academic Phoneticians);

   2004-03-24 - 2004-03-26.

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Tonelag i Stavanger bymål: et system i endring?.

   Språkforum, Høgskolen i Stavanger;

   2004-02-27.

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Intonasjon og tonelag i sørvestnorske dialekter, med spesielt fokus på Stavanger bymål.

   utenTitteltekst;

   2004-11-12.

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Peak delay in Norwegian tonal accent.

   International Conference on Tone and Intonation;

   2004-09-09 - 2004-09-11.

  • Hognestad, Jan K.

   (2004)

   Tonal accents in Stavanger: from Western towards Eastern Norwegian prosody?.

   Nordic Prosody 2004;

   2004-08-08 - 2004-08-10.

  • Hognestad, Jan K.

   (2002)

   Midt mellom tale og skrift. Sondre (8) som fonetiker.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.32-36.

  • Hognestad, Jan K.

   (2002)

   Tone on the South-Western coast. Some preliminary observations from a research project on tonal accent in Southern Norway.

   Lexical tone and intonation in Germanic Languages;

   2002-06-07 - 2002-06-09.

  • Hognestad, Jan K.

   (1999)

   Tradisjon og fornyelse i dialektologien.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.43-44.

  • Hognestad, Jan K.

   (1999)

   Nye toner? Språklig tonalitet i talemålsundervisningen.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

   s.49-53.

  • Hognestad, Jan K.

   (1999)

   Nyere fonologisk teori.

   Lingvistisk fagforum;

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway