Hopp til hovedinnhold

Janne Støen

Førstelektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Vi ble noen masekopper - vi ble ikke trodd" : foreldres rolle i mobbesaker

   Fagbokforlaget

   s.117-137.

  • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse

   Fagbokforlaget

   s.139-156.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing i et systemperspektiv

   Fagbokforlaget

   s.11-30.

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   "De har alltid vært uenige" : fire læreres tanker om egne handlinger i etterkant av en langvarig mobbesak

   Fagbokforlaget

   s.95-116.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer

   Fagbokforlaget

   s.213-232.

  • Støen, Janne; Midthassel, Unni Vere

   (2015)

   Skolekulturen og implementeringsarbeidet

   Universitetsforlaget

   s.72-85.

 • Bøker og kapitler
  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet

   Fagbokforlaget

  • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Report on the findings on use of the LP model with data analysis

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig

   (2016)

   Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis

 • Formidling
  • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Hvem er de sårbare barna?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Støen, Janne; Roland, Erling; Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC)

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2019)

   Parent's involvement in bullying cases - the role of minority background

  • Støen, Janne

   (2019)

   Læringsmiljøprosjektet – et tiltak for å etablere et trygt og godt skolemiljø

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.61-65.

  • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Teacher bullying - a literature review

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   rehabilitering av læringsmiljøet

  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland

   (2017)

   Foreldresamarbeid

  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland

   (2017)

   Det viktige foreldresamarbeidet

  • Støen, Janne

   (2017)

   Problemløsingssamtaler - når vi vet at mobbing skjer

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Mobbing - hva vet vi i 2017

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   How we handled a bullying case

  • Støen, Janne

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet fra 2013-2017

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   Mobbing - Hva vet vi?

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2016)

   Minority parents involvement in bullying cases

  • Støen, Janne

   (2016)

   Å utvikle en lærende organisasjon

  • Støen, Janne

   (2016)

   How to keep up the good work

  • Støen, Janne

   (2016)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing

  • Støen, Janne

   (2016)

   Den vanskelige samtalen

  • Støen, Janne

   (2016)

   School culture and its impact on schools ability to change

  • Støen, Janne

   (2015)

   What is the LP model

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Parents' role in bullying cases

  • Støen, Janne

   (2015)

   Mobbing - avdekking, stopping og forebygging

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   How to succeed with innovations in schools

  • Støen, Janne

   (2014)

   Home-school cooperation

  • Støen, Janne

   (2014)

   Inkluderende læringsmiljø i et spesialpedagogisk perspektiv

  • Tinnesand, Torunn; Støen, Janne

   (2014)

   Lærerrollen. Pedagogisk analyse. LP-modellen

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Videreføring av LP-modellen

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Group leaders and councilors

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Cooperation, home - schools

  • Støen, Janne

   (2013)

   Skoleledere i utviklingsprosesser

   Fagbokforlaget

   s.110-120.

  • Støen, Janne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Kvalitetsvokterne

   Østlandsposten

  • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen

  • Støen, Janne

   (2013)

   Inclusive Education in Norway

  • Nordgreen, Erik; Støen, Janne

   (2013)

   Spennende prosjekt i skole og barnehage

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway