Janne Støen

Førstelektor i pedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

  • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Report on the findings on use of the LP model with data analysis.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig

   (2016)

   Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis.

   Høgskolen i Innlandet.

  • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland; Baraldsnes, Dziuginta; Finne, Johannes Nilsson; Caravita, Simona Carla Silvia

   (2023)

   Learning Environment Survey, Grades 1-4 .

   World Anti-bullying Forum;

   2023-10-25 - .

  • Roland, Erling Georg; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2023)

   Peer and Teacher Bullying. Victims’ academic motivation..

   World Anti Bullying Forum 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Gusfre, Kari Stamland; Roland, Erling Georg; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2023)

   Peer and Teacher Bullying. Victims’ academic motivation..

   World Anti Bullying Forum 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-27.

  • Støen, Janne; Gutzwiller-Helfenfinger, Eveline; Ucar, Sedat; Bozic, Aleksandar; Resuli, Vebina; Mocanu, Angela; Fandrem, Hildegunn

   (2023)

   Cross-National Legal Frameworks Relating to School Bullying and Migration: An Empirical Analysis of Six European Countries .

   International Conference by VID Specialized University;

   2023-06-15.

  • Støen, Janne

   (2023)

   Pedagogisk analyse - et verktøy for å håndtere pedagogiske utfordringer.

   Samling for deltagere i Læringsmiljøprosjektet pulje 7;

   2023-09-20 - 2023-09-21.

  • Støen, Janne; Mosand, Geir

   (2023)

   Voldelig adferd i skolen:- Trenger vi en ny lovparagraf?.

   Adressavisen.

  • Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Støen, Janne

   (2021)

   Inclusion of Newly Arrived Migrant Students in Norwegian Schools: An Investigation of Different Introductory Models  .

   NERA;

   2021-11-03 - 2021-11-05.

  • Støen, Janne

   (2021)

   Experience with prevention and handling of bullying cases.

   World Anti Bullying Forum;

   2021-11-01 - 2021-11-03.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2021)

   Downwards Bullying Transmission.

   World Anti-Bullying Forum 2021;

   2021-11-01 - 2021-11-03.

  • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Hvem er de sårbare barna?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2019)

   Parent's involvement in bullying cases - the role of minority background.

   World Anti-Bullying Forum;

   2019-06-04 - 2019-06-06.

  • Støen, Janne; Roland, Erling; Løkken, Ingrid Midteide

   (2019)

   Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC).

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Støen, Janne

   (2019)

   Læringsmiljøprosjektet – et tiltak for å etablere et trygt og godt skolemiljø .

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.61-65.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker.

   Utdanningskonferansen 2018;

   2018-02-07 - .

  • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Teacher bullying - a literature review.

   23. Workshop on aggression 2018;

   2018-11-01 - 2018-11-03.

  • Støen, Janne

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet fra 2013-2017.

   Oppfølgingssamling for PPT og skoleeiere i pule 1 og 2, Læringsmiljøprosjektet;

   2017-03-14 - 2017-03-15.

  • Støen, Janne

   (2017)

   Problemløsingssamtaler - når vi vet at mobbing skjer.

   Opplæring av innsatsteam;

   2017-04-26 - .

  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland

   (2017)

   Foreldresamarbeid.

   Samlinsbasert innsats;

   2017-05-10 - .

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Mobbing - hva vet vi i 2017.

   Fagtorg;

   2017-08-23 - .

  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland

   (2017)

   Det viktige foreldresamarbeidet.

   Samling i Læringsmiljøprosjektet pulje 3;

   2017-09-12 - .

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   How we handled a bullying case.

   22nd workshop on aggression;

   2017-11-23 - 2017-11-25.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   Mobbing - Hva vet vi?.

   Fagtorget for PP-tjenesten;

   2017-08-18 - .

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   rehabilitering av læringsmiljøet.

   fagtorget for PP-tjenesten;

   2017-08-18 - .

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2016)

   Minority parents involvement in bullying cases.

   XV Biennial EARA Conference ;

   2016-10-16 - .

  • Støen, Janne

   (2016)

   Den vanskelige samtalen.

   Nettverksamling LP;

   2016-01-20 - .

  • Støen, Janne

   (2016)

   Å utvikle en lærende organisasjon.

   Fagdag i Læringsmiljøprosjektet;

   2016-02-05 - .

  • Støen, Janne

   (2016)

   How to keep up the good work.

   LP fagdag;

   2016-04-20 - .

  • Støen, Janne

   (2016)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

   Fagdag i Læringsmiljøprosjektet;

   2016-08-24 - .

  • Støen, Janne

   (2016)

   School culture and its impact on schools ability to change.

   LP Tartu;

   2016-02-11 - .

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Parents' role in bullying cases.

   XXth Workshop Aggression;

   2015-11-21.

  • Støen, Janne

   (2015)

   What is the LP model.

   Tartu Education festival;

   2015-10-22.

  • Støen, Janne

   (2015)

   Mobbing - avdekking, stopping og forebygging.

   Fagdag om psykososialt læringsmiljø;

   2015-05-07.

  • Tinnesand, Torunn; Støen, Janne

   (2014)

   Lærerrollen. Pedagogisk analyse. LP-modellen.

   Gruppeledersamling;

   2014-02-07.

  • Støen, Janne

   (2014)

   Inkluderende læringsmiljø i et spesialpedagogisk perspektiv.

   Master i pedagogikk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold;

   2014-09-19 - .

  • Støen, Janne

   (2014)

   Home-school cooperation.

   Evidencbased Knowledge - New School Culture in Estonia;

   2014-10-23 - .

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Cooperation, home - schools.

   LP-modellen;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Group leaders and councilors.

   Lp-modellen;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   How to succeed with innovations in schools.

   LP-modellen;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Videreføring av LP-modellen.

   Fagdag LP-modellen;

   2014-09-08.

  • Støen, Janne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Kvalitetsvokterne.

   Østlandsposten.

  • Støen, Janne

   (2013)

   Skoleledere i utviklingsprosesser. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.110-120.

  • Nordgreen, Erik; Støen, Janne

   (2013)

   Spennende prosjekt i skole og barnehage.

  • Støen, Janne

   (2013)

   Inclusive Education in Norway.

   Inclusive Scool Environments;

   2013-11-22 - .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway