Hopp til hovedinnhold

Henning Plischewski

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Plischewski, Henning

   (2018)

   Livsmestring og helse

   Cappelen Damm Akademisk

   s.35-58.

 • Bøker og kapitler
  • Plischewski, Henning

   (2020)

   Henry - Førstehjelp for barnehagebarn

  • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn

   (2015)

   På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger

 • Formidling
  • Plischewski, Henning

   (2020)

   Førstehjelp for barnehagebarn

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Pedagogisk ledelse i barnehagen

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Læringsmiljøet i barnehagen

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing og psykiske lidelser

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing i barnehagen

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing - et samfunnsproblem

  • Plischewski, Henning

   (2015)

   Pedagogisk utviklingsarbeid i barenhager

  • Tinnesand, Torunn; Plischewski, Henning

   (2014)

   Om tolking av kartleggingsdata. Bruk av analysemodellen

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing i barnehagen

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Lek og hjernens utvikling

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Lek, mobbing og hjernens utvikling

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Pedagogisk analyse

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Oppmerksomhetsvansker og motivasjon

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   LP modellen i barnehage

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing i barnehagen

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing, lek og hjernens utvikling

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing, lek og hjernens utvikling

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing og læringsmiljø

  • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning

  • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Om PP-tjenestens rolle i læringsmiljøutvikling

   Fagbokforlaget

   s.166-173.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Mobbing

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 4

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 3

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Systemrettet arbeid i PP-tjenesten

  • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøutvikling og diagnosegrupper

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   PP-tjenesten og systemrettet utviklingsarbeid

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse 2

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Erfaringer fra LP-gruppene

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Mobbing - ulike perspektiver

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Systemrettet læringsmiljøutvkling - noe for alle?

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenterets arbeid med barnehager

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Resultater fra første kartlegging. LP barnehager

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse 3

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøet i barnehagen

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 2

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway