Hopp til hovedinnhold

Torbjørn Waaland

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-257
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Waaland, Torbjørn

   (2020)

   Job characteristics theory and mentoring: the influence of cognitive tasks and educational leadership on mentoring provided.

   International Journal of Mentoring and Coaching in Education

   ISSN 2046-6854.

   DOI: 10.1108/IJMCE-04-2020-0012

  • Waaland, Torbjørn

   (2020)

   Using Coordination Theory to Investigate the Relationship between Educational Leadership, Interdependence, and Mentoring Provided. I: Educational Leadership: Perspectives, Management and Challenges.

   Nova Science Publishers, Inc.

   ISBN 9781536185669.

   s.285-305.

  • Waaland, Torbjørn

   (2017)

   Mentoring and early years practitioners: Investigating the influence of higher education qualifications and social support.

   Cogent Education

   ISSN 2331-186X.

   Volum 4.

   Hefte 1.

   s.1-13.

   DOI: 10.1080/2331186X.2017.1415630

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Educational leadership, autonomy and mentoring provided: investigating the moderating influence of educational leadership.

   International Journal of Leadership in Education

   ISSN 1360-3124.

   Volum 19.

   Hefte 4.

   s.464-481.

   DOI: 10.1080/13603124.2015.1073361

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Does the variability of job characteristics influence the occurrence of peer mentoring at work?. I: Mentoring: Perspectives, strategies and impacts on school performance.

   Nova Science Publishers, Inc.

   ISBN 9781634840811.

  • Waaland, Torbjørn

   (2014)

   The influence of cognitive tasks on mentoring provided: Investigating the moderating influence of professionally educated staffs.

   Journal of Workplace Learning

   ISSN 1366-5626.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.39-55.

   DOI: 10.1108/JWL-02-2013-0008

  • Waaland, Torbjørn

   (2013)

   Job characteristics and mentoring in pre-schools: mentoring relationships among the educational staff when challenged by problem-solving tasks.

   Journal of Workplace Learning

   ISSN 1366-5626.

   Volum 25.

   Hefte 5.

   s.310-327.

   DOI: 10.1108/JWL-Mar-2012-0027

 • Bøker og kapitler
  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Job characteristics and mentoring relationships in Preschools: A theory-based investigation of the variability of job characteristics and mentoring relationships through the use of exploratory and confirmatory research methods..

   ISBN 9788232615063.

  • Vaaland, Torbjørn

   (1997)

   Omstillingsprosessen i en lokal menighet forankret i prinsipper for strategisk ledelse.

  • Vaaland, Torbjørn

   (1997)

   Kunnskapsledelse i små og mellomstore bedrifter.

  • Vaaland, Torbjørn

   (1997)

   Utvikling av seminarmateriell for strategisk omstilling i en lokal menighet.

 • Formidling
  • Waaland, Torbjørn

   (2017)

   Praksisjokket: Den nyansatte lærerens opplevelse av møtet mellom teori og utfordringer i praksis..

  • Waaland, Torbjørn

   (2017)

   Prosjektledelse.

  • Waaland, Torbjørn

   (2017)

   Using Confirmatory Factor Analysis /CFA) and Structural Equation Modelling (SEM) to investigate the relationship between professional education, cognitive tasks and mentoring provided..

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Prosjektledelse og konsolidering av flere prosjekter.

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Ledelse og styring av prosjekter.

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Ledelse og konsolidering av prosjekter og ressurser basert på matriseorganisering..

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Prinsipper for ledelse, organisering og styring av portefølje av prosjekter.

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Ledelse og koordinering av forskningsprosjekter.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Basic skills in project management.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Implementing corporate strategies through consolidation of multiple projects..

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Kurs i prosjektledelse for Stavanger kommune.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Implementing corporate strategies through consolidation of multiple projects..

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Kurs i konsolidering av flere prosjekter som pågår samtidig.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2011)

   Bruk av masterprosjekter for å styre en portefølje av prosjekter.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2011)

   Prosjektlederrollen i lys av Heiders balanseteori.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2007)

   Effektiv styring og oppfølging av prosjekter i National Oilwell Varco.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2007)

   Effektiv styring og oppfølging av prosjekter i National Oilwell Varco.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2007)

   Foredrag om porteføljestyring for prosjektledere i TINE meierier.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2005)

   Project management and project control Basic principles of project planning and control. Consolidation of multiple projects and resources. Portfolio management as a tool of implementing strategic programs.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2005)

   Ledelse og organisering av prosjekter i skolen Sammenhengen mellom strategiske programmer og prosjekter som virkemiddel i implementeringen.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2000)

   Prosjektarbeid og utredningsmetodikk.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Vaaland, Torbjørn

   (2000)

   Læring på arbeidsplassen En beskrivelse av faktorer som utløser individ- og systemdrevet læring på arbeidsplassen En empirisk undersøkelse i samarbeid med Baker Oil Tools.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway