Torbjørn Waaland

Ekstern tilknyttet UiS

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-257
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Job characteristics and mentoring relationships in Preschools: A theory-based investigation of the variability of job characteristics and mentoring relationships through the use of exploratory and confirmatory research methods..

   ISBN 9788232615063.

  • Vaaland, Torbjørn

   (1997)

   Omstillingsprosessen i en lokal menighet forankret i prinsipper for strategisk ledelse.

  • Vaaland, Torbjørn

   (1997)

   Kunnskapsledelse i små og mellomstore bedrifter.

  • Vaaland, Torbjørn

   (1997)

   Utvikling av seminarmateriell for strategisk omstilling i en lokal menighet.

 • Formidling
  • Waaland, Torbjørn

   (2017)

   Using Confirmatory Factor Analysis /CFA) and Structural Equation Modelling (SEM) to investigate the relationship between professional education, cognitive tasks and mentoring provided..

   11th annual International Technology, Education and Development Conference;

   2017-03-06 - 2017-03-08.

  • Waaland, Torbjørn

   (2017)

   Prosjektledelse.

   Workshop i teknisk etat, Strand kommune;

   2017-05-12.

  • Waaland, Torbjørn

   (2017)

   Praksisjokket: Den nyansatte lærerens opplevelse av møtet mellom teori og utfordringer i praksis..

   Forskningskabaret;

   2017-08-17.

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Prosjektledelse og konsolidering av flere prosjekter.

   Kurs;

   2016-02-29 - 2016-03-01.

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Ledelse og koordinering av forskningsprosjekter.

   Kurs;

   2016-08-18 - 2016-08-19.

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Prinsipper for ledelse, organisering og styring av portefølje av prosjekter.

   Kurs;

   2016-09-27 - 2016-09-29.

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Ledelse og styring av prosjekter.

   Kurs;

   2016-10-20 - 2016-10-21.

  • Waaland, Torbjørn

   (2016)

   Ledelse og konsolidering av prosjekter og ressurser basert på matriseorganisering..

   Kurs;

   2016-11-29 - 2016-11-30.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Implementing corporate strategies through consolidation of multiple projects..

   Kurs gjennomført på engelsk for prosjektledere i oljeservicebedrift;

   2014-01-16 - 2014-01-17.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Implementing corporate strategies through consolidation of multiple projects..

   Kurs på engelsk for prosjektledere i oljeservice bedrift;

   2014-01-20 - 2014-01-21.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Kurs i konsolidering av flere prosjekter som pågår samtidig.

   Prosjektkonsolidering og ressursallokering;

   2014-01-28 - 2014-01-29.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Basic skills in project management.

   Internt kurs hos Halliburton gjennomført på engelsk;

   2014-03-11 - 2014-03-12.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2014)

   Kurs i prosjektledelse for Stavanger kommune.

   Kurs i regi av UiS IKT;

   2014-06-12 - 2014-06-13.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2011)

   Prosjektlederrollen i lys av Heiders balanseteori.

   Sertifiseringsprogram for prosjektledere;

   2011-12-12 - 2011-12-13.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2011)

   Bruk av masterprosjekter for å styre en portefølje av prosjekter.

   Eksternt seminar for oljeservicebransjen;

   2011-02-03 - 2011-02-04.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2007)

   Foredrag om porteføljestyring for prosjektledere i TINE meierier.

   Workshop i regi av prosjektledere i TINE meierier;

   2007-01-11.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2007)

   Effektiv styring og oppfølging av prosjekter i National Oilwell Varco.

   Kurs i regi av Visma Ajourit;

   2007-01-29 - 2007-01-30.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2007)

   Effektiv styring og oppfølging av prosjekter i National Oilwell Varco.

   Kurs i regi av Visma Ajourit;

   2007-02-15 - 2007-02-16.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2005)

   Project management and project control Basic principles of project planning and control. Consolidation of multiple projects and resources. Portfolio management as a tool of implementing strategic programs.

   utenTitteltekst;

   2005-11-03 - 2005-11-04.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2005)

   Ledelse og organisering av prosjekter i skolen Sammenhengen mellom strategiske programmer og prosjekter som virkemiddel i implementeringen.

   utenTitteltekst;

   2005-09-24.

  • Vaaland, Torbjørn

   (2000)

   Prosjektarbeid og utredningsmetodikk.

   utenTitteltekst;

 • Kunstnerisk produksjon
  • Vaaland, Torbjørn

   (2000)

   Læring på arbeidsplassen En beskrivelse av faktorer som utløser individ- og systemdrevet læring på arbeidsplassen En empirisk undersøkelse i samarbeid med Baker Oil Tools.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway