Hopp til hovedinnhold

Karl Skretting

Førsteamanuensis

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for data- og elektroteknologi
KE E-438
Bio

Undervisning (fag jeg har nå med fet skrift):

Fra 2021 Styringsteknikk (ELE310,  H21-->)
Vår 2021 Elektroteknikk 1 (ELE100, V21), sammen med M. Khanmohammadi (og laboratoriumpersonell og studentassistenter)
Fra 2013 Prosjekt i automatisering og robotteknologi. (ELE630 H13, V14, H14-->)
Fra 2013 Prosjekter i robotteknikk. Fra 2020 ble navnet endret til Praktisk robotteknikk. (ELE610 V13-->, og H17-->), faget ble undervist på norsk om våren fra og med 2013, fra og med 2017 ble faget (gradvis) lagt over til engelsk og undervist både vår- og høstsemester.
Fra 2004-2019 Systemidentifikasjon. (TE6569 V04, MIK130 H05-12, ELE620 H13-19)
2013 Signalbehandling. (ELE500 H13, H16 (with JHH))
2006-2012 Anvendt signalbehandling. (MIK200 V06-12)
2008-2009 Videregående signalbehandling. (MIK230 H08, H09)
2005-2007 Digital filtrering og koding. (MIK210 H06, avlyst H05 and H07)
2003-2007 Algoritme og kompleksitetsteori. (TE6255 H03, MID170 H04 og V07)
2002-2005 Datagrafikk. (TE0589 H02, H03 og H04, TE0523 V03 og V04, BID110 V05)
1999-2001 Signalbehandling lab. (TE6443 V99, V00 og V01)

Kort biografi:
Karl Skretting er fra Njærhein i Hå kommune. Han er gift med Anita og de bor nå i Sandnes. De har to barn.
Karl startet å studere signalbehandling ved Universitet i Stavanger (UiS) i 1996, navnet var da Høgskolen i Stavanger (HiS). Han fikk  siv.ing. (M.Sc.) grad i 1998 og doktorgrad i 2002. Siden 2002 har han vært førsteamanuensis ved UiS. Forskning har vært hovedsakelig innenfor signal representasjon.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Diop, El Hadji S.; Skretting, Karl

   (2019)

   Frequency Separation Method Based on Sparse Coding.

   Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing

   ISSN 1520-6149.

   Volum 2019-May.

   s.5192-5196.

   DOI: 10.1109/ICASSP.2019.8682461

  • Diop, El Hadji S.; Skretting, Karl; Boudraa, Abdel-Ouahab

   (2019)

   Multicomponent AM–FM signal analysis based on sparse approximation.

   IET Signal Processing

   ISSN 1751-9675.

   DOI: 10.1049/iet-spr.2019.0110

  • Ramezani-Mayiami, Mahmoud; Hajimirsadeghi, Mohammad; Skretting, Karl; Blum, Rick S.; Poor, H. Vincent

   (2019)

   Graph Topology Learning and Signal Recovery Via Bayesian Inference. I: 2019 IEEE Data Science Workshop, DSW 2019 Proceedings, June 2-5, 2019, Minneapolis, Minnesota, USA.

   IEEE

   ISBN 978-1-7281-0708-0.

   s.52-56.

   DOI: 10.1109/DSW.2019.8755601

  • Ramezani-Mayiami, Mahmoud; Skretting, Karl

   (2019)

   Topology Inference and Signal Representation Using Dictionary Learning.

   European Signal Processing Conference

   ISSN 2076-1465.

   Volum 2019-September.

   DOI: 10.23919/EUSIPCO.2019.8902344

  • Ramezani-Mayiami, Mahmoud; Skretting, Karl

   (2019)

   Robust Graph Topology Learning and Application in Stock Market Inference. I: 2019 IEEE International Conference on Signal and Image Processing Applications (ICSIPA).

   IEEE conference proceedings

   ISBN 978-1-7281-3376-8.

   DOI: 10.1109/ICSIPA45851.2019.8977789

  • Barzideh, Faraz; Urdal, Jarle; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Mdoe, Paschal Francis; Kamala, Benjamin; Brunner, Sara; Hussein, Kidanto

   (2018)

   Estimation of Missing Data in Fetal Heart Rate Signals Using Shift-Invariant Dictionary.

   European Signal Processing Conference

   ISSN 2076-1465.

   s.762-766.

   DOI: 10.23919/EUSIPCO.2018.8553110

  • Barzideh, Faraz; Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2017)

   Imposing shift-invariance using Flexible Structure Dictionary Learning (FSDL).

   Digital signal processing (Print)

   ISSN 1051-2004.

   Volum 69.

   s.162-173.

   DOI: 10.1016/j.dsp.2017.06.023

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2017)

   Sparse Approximation by Matching Pursuit Using Shift-Invariant Dictionary. I: Image Analysis 20th Scandinavian Conference, SCIA 2017 Tromsø, Norway, June 12–14, 2017 Proceedings, Part I.

   Springer

   ISBN 978-3-319-59125-4.

   s.362-371.

   DOI: 10.1007/978-3-319-59126-1_30

  • Colomer, Adrian; Naranjo, Valery; Engan, Kjersti; Skretting, Karl

   (2017)

   Assessment of sparse-based inpainting for retinal vessel removal.

   Signal processing. Image communication

   ISSN 0923-5965.

   Volum 59.

   s.73-82.

   DOI: 10.1016/j.image.2017.03.018

  • Barzideh, Faraz; Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2015)

   The flexible signature dictionary.

   European Signal Processing Conference

   ISSN 2076-1465.

   s.948-952.

   DOI: 10.1109/eusipco.2015.7362522

  • Colomer, Adrian; Naranjo, Valery; Engan, Kjersti; Skretting, Karl

   (2015)

   Retinal vessel inpainting using recursive least square dictionary learning algorithm. I: 2015 International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA), Orléans, France, November 2015.

   IEEE

   ISBN 978-1-4799-8635-4.

   s.429-433.

   DOI: 10.1109/IPTA.2015.7367181

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2014)

   Energy Minimization by alpha-erosion for Supervised Texture Segmentation.

   Lecture Notes in Computer Science (LNCS)

   ISSN 0302-9743.

   s.207-214.

   DOI: 10.1007/978-3-319-11758-4_23

  • Kotu, Lasya Priya; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Ørn, Stein; Woie, Leik; Eftestøl, Trygve

   (2013)

   Segmentation of Scarred Myocardium in Cardiac Magnetic Resonance Images.

   ISRN Biomedical Imaging

   ISSN 2314-5412.

   DOI: 10.1155/2013/504594

  • Kotu, Lasya Priya; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Måløy, Frode; Ørn, Stein; Woie, Leik; Eftestøl, Trygve

   (2013)

   Probability mapping of scarred myocardium using texture and intensity features in CMR images.

   Biomedical engineering online

   ISSN 1475-925X.

   Volum 12.

   Hefte 91.

   DOI: 10.1186/1475-925X-12-91

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2011)

   Learned dictionaries for sparse image representation: Properties and results.

   Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering

   ISSN 0277-786X.

   Volum 8138.

   DOI: 10.1117/12.892684

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2011)

   Image compression using learned dictionaries by RLS-DLA and compared with K-SVD.

   Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing

   ISSN 1520-6149.

   s.1517-1520.

   DOI: 10.1109/ICASSP.2011.5946782

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2010)

   Recursive Least Squares Dictionary Learning Algorithm.

   IEEE Transactions on Signal Processing

   ISSN 1053-587X.

   Volum 58.

   Hefte 4.

   s.2121-2130.

   DOI: 10.1109/TSP.2010.2040671

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole

   (2007)

   Frame Texture Classification Method (FTCM) Applied on Mammograms for Detection of Abnormalities.

   International Journal of Signal Processing

   ISSN 1304-4478.

   Volum 4.

   Hefte 2.

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2007)

   Family of iterative LS-based dictionary learning algorithms, ILS-DLA, for sparse signal representation.

   Digital signal processing (Print)

   ISSN 1051-2004.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.32-49.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2006)

   Texture classification using sparse frame based representations.

   EURASIP Journal on Applied Signal Processing

   ISSN 1110-8657.

   Volum 2006.

   Hefte 1.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole

   (2006)

   General design algorithm for sparse frame expansions.

   Signal Processing

   ISSN 0165-1684.

   Volum 86.

   Hefte 1.

   s.117-126.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries. I: Proceedings NORSIG 2005.

   Tapir Akademisk Forlag

   s.35-40.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations.

   International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings

   ISSN 1680-0737.

   Volum 11.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   Frame based texture classification by considering various spatial neighborhoods. I: Proceedings of Norsig.

   Tapir Akademisk Forlag

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   ECG Compression Using Signal Dependent Frames and Matching Pursuit. I: Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

   IEEE Press

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   Denoising of Images Using Signal Dependent Frames and Matching Pursuit. I: Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

   IEEE Press

  • Aase, Sven Ole; Husøy, John Håkon; Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2001)

   General signal expansions for sparse representation.

   IEEE Transactions on Signal Processing

   ISSN 1053-587X.

   Volum 49.

   Hefte 5.

   s.1087-1098.

 • Bøker og kapitler
  • Skretting, Karl

   (2002)

   Sparse signal representation using overlapping frames.

   ISBN 8247154919.

 • Formidling
  • Urdal, Jarle; Barzideh, Faraz; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Mdoe, Paschal Francis; Kamala, Benjamin; Brunner, Sara; Kidanto, Hussein

   (2018)

   Missing Data Reconstruction in Fetal Heart Rate Signals using Shift-invariant dictionary.

  • Barzideh, Faraz; Urdal, Jarle; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Mdoe, Paschal Francis; Kamala, Benjamin; Brunner, Sara; Kidanto, Hussein

   (2018)

   Estimation of Missing Data in Fetal Heart Rate Signals Using Shift-Invariant Dictionary.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2017)

   Sparse Approximation by Matching Pursuit Using Shift-Invariant Dictionary.

  • Barzideh, Faraz; Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2015)

   The flexible signature dictionary.

  • Colomer, Adrian; Naranjo, Valery; Engan, Kjersti; Skretting, Karl

   (2015)

   Retinal vessel inpainting using Recursive Least Square Dictionary Learning Algorithm.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2014)

   Energy Minimization by alpha-erosion for Supervised Texture Segmentation.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2011)

   Learned dictionaries for sparse image representation: Properties and results.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2011)

   Image Compression Using Learned Dictionaries by RLS-DLA and Compared with K-SVD.

  • Tengesdal, Morten; Rettedal, Arne; Skretting, Karl; Landsvik, Svein

   (2006)

   Studietilbod og FoU-aktivitetar ved Institutt for data- og elektroteknikk (Ide) ved Universitetet i Stavanger.

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   Denoising of Images Using Signal Dependent Frames and Matching Pursuit.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representations using learned dictionaries.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Texture Classification Using Sparse Representations by Learned Compound Dictionaries.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   Frame based texture classification by considering various spatial neighborhoods.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti; Husøy, John Håkon

   (2005)

   ECG compression using signal dependent frames and Matching Pursuit.

  • Husøy, John Håkon; Skretting, Karl

   (2003)

   A data oriented design theory for general signal expansions.

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl

   (2002)

   A Novel Image Denoising Technique Using Overlapping Frames.

  • Husøy, John Håkon; Skretting, Karl

   (2002)

   Texture classification using sparse frame based representations.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2002)

   Partial search vector selection for sparse signal representation.

  • Aase, Sven Ole; Skretting, Karl; Husøy, John Håkon; Engan, Kjersti

   (2001)

   Design of Signal Expansions for Sparse Representation.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti; Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole

   (2001)

   Sparse representation of images using overlapping frames.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole

   (2001)

   A simple design of sparse signal representations using overlapping frames.

  • Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole; Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2000)

   Design of general block oriented expansions for efficient signal representation.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole

   (1999)

   Improved Huffman coding using recursive splitting.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   Frame based texture classification by considering various spatial neighborhoods.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway