Karl Skretting

Førsteamanuensis i informasjonsteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
KE E-438

Bio

Undervisning (fag jeg har nå med fet skrift):

Fra 2021 Styringsteknikk (ELE310,  H21-->)
Vår 2021 Elektroteknikk 1 (ELE100, V21), sammen med M. Khanmohammadi (og laboratoriumpersonell og studentassistenter)
Fra 2013 Prosjekt i automatisering og robotteknologi. (ELE630 H13, V14, H14-->)
Fra 2013 Prosjekter i robotteknikk. Fra 2020 ble navnet endret til Praktisk robotteknikk. (ELE610 V13-->, og H17-->), faget ble undervist på norsk om våren fra og med 2013, fra og med 2017 ble faget (gradvis) lagt over til engelsk og undervist både vår- og høstsemester.
Fra 2004-2019 Systemidentifikasjon. (TE6569 V04, MIK130 H05-12, ELE620 H13-19)
2013 Signalbehandling. (ELE500 H13, H16 (with JHH))
2006-2012 Anvendt signalbehandling. (MIK200 V06-12)
2008-2009 Videregående signalbehandling. (MIK230 H08, H09)
2005-2007 Digital filtrering og koding. (MIK210 H06, avlyst H05 and H07)
2003-2007 Algoritme og kompleksitetsteori. (TE6255 H03, MID170 H04 og V07)
2002-2005 Datagrafikk. (TE0589 H02, H03 og H04, TE0523 V03 og V04, BID110 V05)
1999-2001 Signalbehandling lab. (TE6443 V99, V00 og V01)

Kort biografi:
Karl Skretting er fra Njærhein i Hå kommune. Han er gift med Anita og de bor nå i Sandnes. De har to barn.
Karl startet å studere signalbehandling ved Universitet i Stavanger (UiS) i 1996, navnet var da Høgskolen i Stavanger (HiS). Han fikk  siv.ing. (M.Sc.) grad i 1998 og doktorgrad i 2002. Siden 2002 har han vært førsteamanuensis ved UiS. Forskning har vært hovedsakelig innenfor signal representasjon.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Skretting, Karl

   (2002)

   Sparse signal representation using overlapping frames.

   ISBN 8247154919.

 • Formidling
  • Barzideh, Faraz; Urdal, Jarle; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Mdoe, Paschal Francis; Kamala, Benjamin; Brunner, Sara; Kidanto, Hussein

   (2018)

   Estimation of Missing Data in Fetal Heart Rate Signals Using Shift-Invariant Dictionary.

   26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO);

   2018-09-03 - .

  • Urdal, Jarle; Barzideh, Faraz; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Mdoe, Paschal Francis; Kamala, Benjamin; Brunner, Sara; Kidanto, Hussein

   (2018)

   Missing Data Reconstruction in Fetal Heart Rate Signals using Shift-invariant dictionary.

   NOBIM 2018 - National conference on image processing and pattern recognition;

   2018-03-12 - 2018-03-13.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2017)

   Sparse Approximation by Matching Pursuit Using Shift-Invariant Dictionary.

   Scandinavian Conference on Image Analysis;

   2017-06-12 - 2017-06-14.

  • Barzideh, Faraz; Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2015)

   The flexible signature dictionary.

   Eusipco ;

   2015-08-31 - 2015-09-04.

  • Colomer, Adrian; Naranjo, Valery; Engan, Kjersti; Skretting, Karl

   (2015)

   Retinal vessel inpainting using Recursive Least Square Dictionary Learning Algorithm.

   International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA), 2015 ;

   2015-11-10 - 2015-11-13.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2014)

   Energy Minimization by alpha-erosion for Supervised Texture Segmentation.

   International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR) ;

   2014-10-22 - 2014-10-24.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2011)

   Image Compression Using Learned Dictionaries by RLS-DLA and Compared with K-SVD.

   ICASSP 2011 (International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing);

   2011-05-22 - 2011-05-27.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2011)

   Learned dictionaries for sparse image representation: Properties and results.

   SPIE 2011 - Wavelets and Sparsity XIV;

   2011-08-21 - 2011-08-24.

  • Tengesdal, Morten; Rettedal, Arne; Skretting, Karl; Landsvik, Svein

   (2006)

   Studietilbod og FoU-aktivitetar ved Institutt for data- og elektroteknikk (Ide) ved Universitetet i Stavanger.

   Forskningsdagane 2006;

   2006-09-28 - 2006-09-30.

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   Denoising of Images Using Signal Dependent Frames and Matching Pursuit.

   2005 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2005);

   2005-03-18 - 2005-03-23.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representations using learned dictionaries.

   Norsig-2005 Norsk symposium i signalbehandling;

   2005-09-22 - 2005-09-24.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations.

   3rd European Medical & Biological Engineering Conference IFMBE European Conference on Biomedical Engineering;

   2005-11-20 - 2005-11-25.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Texture Classification Using Sparse Representations by Learned Compound Dictionaries.

   Spars'05 Signal Processing with Adaptive Sparse Structured Representations;

   2005-11-16 - 2005-11-18.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   Frame based texture classification by considering various spatial neighborhoods.

   NORSIG 2005;

   2005-09-22 - 2005-09-24.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti; Husøy, John Håkon

   (2005)

   ECG compression using signal dependent frames and Matching Pursuit.

   2005 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2005);

   2005-03-18 - 2005-03-23.

  • Husøy, John Håkon; Skretting, Karl

   (2003)

   A data oriented design theory for general signal expansions.

   Applied Electronics 2003;

   2003-09-10 - 2003-09-11.

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl

   (2002)

   A Novel Image Denoising Technique Using Overlapping Frames.

   2nd. IASTED international conference on Visualization, Imaging, and Image Processing;

   2002-09-09 - 2002-09-12.

  • Husøy, John Håkon; Skretting, Karl

   (2002)

   Texture classification using sparse frame based representations.

   5th NORDIC SIGNAL PROCESSING SYMPOSIUM;

   2002-10-04 - 2002-10-07.

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2002)

   Partial search vector selection for sparse signal representation.

   Norwegian Signal Processing Symposium 2003;

   2002-10-02 - 2002-10-04.

  • Aase, Sven Ole; Skretting, Karl; Husøy, John Håkon; Engan, Kjersti

   (2001)

   Design of Signal Expansions for Sparse Representation.

   ICASSP 2000;

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole

   (2001)

   A simple design of sparse signal representations using overlapping frames.

   2nd International Symposium on Image and Signal Processing;

   2001-06-19 - 2001-06-23.

  • Skretting, Karl; Engan, Kjersti; Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole

   (2001)

   Sparse representation of images using overlapping frames.

   12th Scandinavian Conference on Image Analysis;

   2001-06-11 - 2001-06-14.

  • Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole; Skretting, Karl; Engan, Kjersti

   (2000)

   Design of general block oriented expansions for efficient signal representation.

   utenTitteltekst;

  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon; Aase, Sven Ole

   (1999)

   Improved Huffman coding using recursive splitting.

   utenTitteltekst;

 • Kunstnerisk produksjon
  • Skretting, Karl; Husøy, John Håkon

   (2005)

   Frame based texture classification by considering various spatial neighborhoods.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway