Karl Skretting

Førsteamanuensis i informasjonsteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
KE E-438

Bio

Undervisning (fag jeg har nå med fet skrift):

Fra 2021 Styringsteknikk (ELE310,  H21-->)
Vår 2021 Elektroteknikk 1 (ELE100, V21), sammen med M. Khanmohammadi (og laboratoriumpersonell og studentassistenter)
Fra 2013 Prosjekt i automatisering og robotteknologi. (ELE630 H13, V14, H14-->)
Fra 2013 Prosjekter i robotteknikk. Fra 2020 ble navnet endret til Praktisk robotteknikk. (ELE610 V13-->, og H17-->), faget ble undervist på norsk om våren fra og med 2013, fra og med 2017 ble faget (gradvis) lagt over til engelsk og undervist både vår- og høstsemester.
Fra 2004-2019 Systemidentifikasjon. (TE6569 V04, MIK130 H05-12, ELE620 H13-19)
2013 Signalbehandling. (ELE500 H13, H16 (with JHH))
2006-2012 Anvendt signalbehandling. (MIK200 V06-12)
2008-2009 Videregående signalbehandling. (MIK230 H08, H09)
2005-2007 Digital filtrering og koding. (MIK210 H06, avlyst H05 and H07)
2003-2007 Algoritme og kompleksitetsteori. (TE6255 H03, MID170 H04 og V07)
2002-2005 Datagrafikk. (TE0589 H02, H03 og H04, TE0523 V03 og V04, BID110 V05)
1999-2001 Signalbehandling lab. (TE6443 V99, V00 og V01)

Kort biografi:
Karl Skretting er fra Njærhein i Hå kommune. Han er gift med Anita og de bor nå i Sandnes. De har to barn.
Karl startet å studere signalbehandling ved Universitet i Stavanger (UiS) i 1996, navnet var da Høgskolen i Stavanger (HiS). Han fikk  siv.ing. (M.Sc.) grad i 1998 og doktorgrad i 2002. Siden 2002 har han vært førsteamanuensis ved UiS. Forskning har vært hovedsakelig innenfor signal representasjon.

Publikasjoner