Hopp til hovedinnhold

Pål Roland

Dosent

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-347
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2020)

   Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud

   Dafolo

   Volum na.

  • Omdal, Heidi; Roland, Pål

   (2020)

   Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.568-581.

   DOI: 10.1080/1350293X.2020.1783929

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan kan skolen lykkes med å implementere ny kunnskap om klasseromsinteraksjoner

   Cappelen Damm Akademisk

   s.132-151.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål

   (2020)

   Læreres kollektive og individuelle utvikling av klasseromsinteraksjoner

   Cappelen Damm Akademisk

   s.166-182.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2020)

   Implementation of physically active lessons: a 2-year follow-up

   Evaluation and Program Planning

   ISSN 0149-7189.

   Volum 83.

   DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2020.101874

  • Roland, Pål

   (2019)

   Stress, stressmestring og klasseledelse

   Fagbokforlaget

   s.197-221.

  • Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen

   Cappelen Damm Akademisk

   s.173-191.

  • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   s.1-15.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction

   Educational Research

   ISSN 0013-1881.

   Volum 60.

   Hefte 4.

   s.459-477.

   DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer

   Fagbokforlaget

   s.213-232.

  • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse

   Fagbokforlaget

   s.139-156.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Implementering av endringsarbeid i barnehagen

   Gyldendal Akademisk

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål

   (2017)

   Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak

   Cappelen Damm Akademisk

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten

   Universitetsforlaget

   s.156-175.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hva er implementering?

   Universitetsforlaget

   s.19-39.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering?

   Universitetsforlaget

   s.86-100.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen

   Fagbokforlaget

   s.466-479.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2013)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

   Gyldendal Akademisk

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats

   Universitetsforlaget

   s.125-146.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2011)

   Leiing i skuleomfattande tiltak

   Universitetsforlaget

   s.147-168.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund

   (2010)

   The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.323-344.

   DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine

   (2007)

   Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999)

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 4.

   s.20-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2007)

   Den vanskelege vidareføringa

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 1.

   s.42-45.

 • Bøker og kapitler
  • Roland, Pål

   (2021)

   Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole : relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring

   Cappelen Damm Akademisk

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Stress og mestring i skolen

   Fagbokforlaget

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2015)

   Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis

   Universitetsforlaget

  • Roland, Pål

   (2014)

   Barnehage bok. Kompetanseløft i barnehagen. Være sammen. Bok. UiS

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Pål

   (2013)

   De utfordrende barna - handlingskompetent tidlig innsats og systemperspektivet

   Fagbokforlaget

   s.19-29.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Avhandling:Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

  • Roland, Pål

   (2012)

   Bok:Implementering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi vet hva vi vil

  • Roland, Pål

   (2011)

   Problematferd i skolen

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd

  • Roland, Pål

   (2010)

   Bok: Problematferd i skolen: Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd?

  • Roland, Pål

   (2006)

   Mobbing sett fra mobberens perspektiv

  • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin

   (2006)

   Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte

  • Roland, Pål

   (2005)

   Inklusjon og atferdsproblemer Dr grads essay

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr. gradsessay i vitenskapsteori:Batesons kommunikasjonsteori relatert til spesialpedagogikk. Dr. grads programmet i spes ped. HiS

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr.grads essay i kvantitativ metode: En validitetsvurdering av artikkelen "Sosial support, negative life events and pupil misbehaviour among young Norwegian adolecents". Bru,Murberg,Stephens.Journal of adolescense. 2001.24. 715 - 727

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr gradsessay i innovasjonsarbeid i barnehage og skole. Zeroprogrammet mot mobbing vurdert som innovasjonsprogram. Kurs i dr.gradsprogrammet i spes ped: HiS

  • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt

   (2002)

   Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt

  • Roland, Pål

   (1998)

   "Containing function" - et prosjekt knyttet til personalutvikling i Møllehagen skolesenter. Samarbeid med Rogalandsforskning

  • Roland, Pål

   (1996)

   Hovedfagoppgave: Sammenheng mellom antisosial atferd og spenningssøkning

 • Formidling
  • Roland, Pål

   (2020)

   Implementering av endringer i barnehagekonteksten

  • Roland, Pål

   (2020)

   En oversikt over implementeringsvitenskap

  • Roland, Pål

   (2020)

   Håndtering av mobbing og krenkelser

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan utvikle en sterk innovasjon mot mobbing?

  • Roland, Pål

   (2020)

   Livsmestring i barnehage og skole

  • Roland, Pål

   (2020)

   Håndtering av mobbing og krenkelser. Temaforståelse og tiltak.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Læreres oppfatning av implementeringsutfordringer på skolenivå i en intervensjon som omhandler utvikling av klasseledelse. NIMP konferanse Oslo.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø i barnehagen? Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse, kapasitetsbygging og implementering.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Mobbing: hvordan forstår vi dette temaet og hvordan kan vi forebygge?

  • Roland, Pål

   (2020)

   Kapasitets bygging i barnehagen? Relasjonskvalitet og livsmestring

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse, og kapasitetsbygging i organisasjoner

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse av endringsarbeid og stress teori.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i skolen.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Bærum kommune. Relasjonskvalitet og livsmestring, hvordan implementere disse temaene?

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Innledning

   Fagbokforlaget

   s.13-18.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?

  • Roland, Pål

   (2019)

   Innovasjon og kapasitetsbygging i organisasjonen. Ledere innen skole Fredrikstad. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Phd kurs om " Policy implementation". Implementeringskvalitet og kritisk viktige faktorer i implementeringsarbeidet. Teori og eksempler fra CIESL.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? Implementeringsteori og eksempler fra CIESL. Key note foredrag.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Hva er suksessfaktorer i implementering av skolebaserte intervensjoner? Teoretiske perspektiver fra CIESL. Oslo. NUBU konferanse. Parallell sesjon

  • Roland, Pål

   (2019)

   UDIR samling, Oslo. Innovasjon og implementering i barnehage og skole. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Kollektiv kapasitetsbygging i organisasjonen.Teori og eksempler fra CIESL. UDIR samling Oslo.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Bærum. Hvordan kan god klasseledelse forebygge mobbing og krenkelser?

  • Roland, Pål

   (2018)

   Suksessfaktorer i klasseledelse

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse, relasjonsbygging og krav som middel til å forebygge mobbing og krenkelser.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Mobbing i barnehagen. Film på Nettside og youtube ( over 5000 treff i 2018)

  • Roland, Pål

   (2018)

   Implementering av mobbetemaet. Buskerud fylkesmannen.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Autoritativ rolle og håndtering av atferd. Ringerike.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Autoritative voksne og håndtering av atferdsproblemer. Haugesund

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Veiledning av organisasjoner fra PPT perspektiv

  • Roland, Pål

   (2018)

   Kritiske steg i implementeringsprosessen i skole og barnehage. Oslo. Bruk ar CIESL teoretiske perspektiver.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse: relasjonsbygging, organisering og læringsstøtte. Tysvær. Med bakgrunn i CIESL prosjektet.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Stord: Hvordan skape autoritative miljøer i skole og barnehage. Om klasse og gruppeledelse. Teori fra CIESL prosjektet.

  • Roland, Pål

   (2018)

   God klasseledelse. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.Lillestrøm

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse som forebyggende mot negativ atferd. med bakgrunn i CIESL data. Hammerfest

  • Roland, Pål

   (2018)

   Håndtering av krevende atferd gjennom klasseledelse. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet. Arendal

  • Roland, Pål

   (2018)

   God klasseledelse som forutsetning for håndtering av krevende klasser.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse: ulike perspektiver. Med CIESL som bakgrunnsteori

  • Roland, Pål

   (2017)

   CIESL - Implementering av klasseledelse i et organisasjonsperspektiv

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan utvikle klasseledelse med kvalitet? CIESL som bakgrunn

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse -ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL prosjektet

  • Roland, Pål

   (2017)

   Ulike perspektiver på klasseledelse. Presentasjon av CIESL

  • Roland, Pål

   (2017)

   Implementeringsteori, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling. Relatert til teorien i CIESL.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan forebygge mobbing gjennom god klasseledelse? Presentasjon av CIESL

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse. Ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL

  • Roland, Pål

   (2017)

   Mobbing og klasseledelse: ulike perspektiver. Presentere CIESL

  • Roland, Pål

   (2017)

   Læreres relasjonsbygging i et organisasjonsperspektiv

  • Roland, Pål

   (2017)

   Slik skal barnehagene jobbe mot mobbing

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen? Med tiltak. Empiri fra CIESL data.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Relasjonsbygging i barnehage og skole. Med bakgrunn i CIESL data.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Relasjoner, ledelse og implementering. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Implementering og kapasitetsbygging i egen organisasjon. Empiri fra CIESL.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan arbeider vi med relasjoner i møtet med utfordrende atferd? Med bakgrunn i fra CIESL funn.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan drive implementeringsprosesser på organisasjonsnivå? Med bakgrunn i CIESL resultater.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse av kapasitetsbygging i skolen. Flekkefjord.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering av rammeplanen i barnehagen

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Haugesund

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering av intervensjoner i barnehagen. Arendal. Ledere.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Mobbing, forskning og nye forståelsesrammer. Ledere i skole, barnehage og PPT.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ulike perspektiver på klasseledelse.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Relasjonsledelse i barnehagen Ålesund. Ledere i barnehager.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Hvordan forstå og arbeide med mobbing i skolen? Haugesund

  • Roland, Pål

   (2016)

   Håndtering av klasseledelse med fokus mot utfordrende atferd.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Mobbetemaet og kapasitetsbygging i organisasjonen. Oslo.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ulike perspektiver på klasseledelse.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Forebygging av utfordrende atferd i klassen. Trondheim. Forståelse og tiltak.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse og utfordrende atferd. Implementering av klasseledelsesteori.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse - ulike perspektiver. Eksempler fra CIESL prosjektet

  • Roland, Pål

   (2016)

   Betydningen av den autoritative voksenrollen i pedagogiske sammenhenger. Vektlegging av relasjonsbygging fra lærer til elev.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse - relasjoner, organisering og læringsstøtte. Eksempler og teori fra CIESL

  • Roland, Pål

   (2016)

   Hva er god klasseledelse? Utfordringer i klasserommet.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering, ledelse og skoleutvikling

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse og implementering. Vennesla Teori og eksempler fra CIESL

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2016)

   Still going strong-12 years after implementing the Respect program

  • Roland, Pål

   (2016)

   Organisasjonsutvikling i skoler

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2016)

   Antologi om implementering

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Oslo. Innovasjonsprosesser i pedagogiske organisasjoner.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse: utfordringer knyttet til læringsledelse. CIESL som teoribase.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Spesialundervisning. Utagerende atferds og inkludering

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse fra teori til praksis: utfordringer.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse relatert til læringsstøtte, inkludering og håndtering av utfordrende atferd. CIESL prosjektet brukt som bakgrunnsmateriale i foredraget.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Fokusgruppeintervju av lærere i CIESL

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat

  • Roland, Pål

   (2015)

   Aggresjonsteori. Social information Processing model. Implementeringsteori. CIESL som eksempel.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Stavanger kommune.Hvordan bygger vi inkluderende læringsmiljø i skolen? Kapasitetsbygging og inkludering.CIESL prosjektet som eksemplifisering.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Trondheim.Hvordan forebygge mobbing i skole og barnehage?

  • Roland, Pål

   (2015)

   Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Alvorlige atferdsproblemer i skolen. Hvordan håndterer vi det?

  • Roland, Pål

   (2015)

   Oslo. Hvordan kan vi skape god implementeringskvalitet i endringsprosesser?

  • Roland, Pål

   (2015)

   Med fokus på relasjonsarbeid i barnehagen. Positivt klima og perspektivtaking.

  • Roland, Pål

   (2015)

   En oversikt over implementering: en implementeringsposter.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Implementering med fokus på klasseledelse. Skien kommune - ledere. CIESL brukt som bakgrunns teori og eksemplifisering.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2015)

   Ulike perspektiver på implementering

   Universitetsforlaget

   s.14-18.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan kan vi forstå krevende atferd i barnehagen og sette inn gode tiltak?

  • Roland, Pål

   (2015)

   Tidlig innsats og autoritativ voksenrolle i barnehagen.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Voss. Implementering og kapasitetsbygging i organisasjoner. For ledere i Voss kommune.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Lyngdal. Tidlig innsats, utfordrende atferds og autoritativ voksenrolle.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hobøl. Hvordan forebygge og redusere mobbing i skolen?

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan arbeider vi for å skape god klasse/ gruppe ledelse? CIESL som eksempel på teoribase på dette temaet.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Tidlig intervensjon når det gjelder barn med utagerende atferd i skolen. Tiltakene må starte allerede i 1 klasse.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan kan vi skape kapasitetsbygging i barnehagen?

  • Roland, Pål

   (2015)

   Asker. Hvordan forstår vi og arbeider med utfordrende atferd i barnehagen?

  • Roland, Pål

   (2015)

   Kommunikasjons prosesser med bakgrunn i Mead og Bateson sine teorier.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Tidlig innsats i skole og barnehage

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forebygging av mobbing med fokus på systemperspektivet. Stavanger

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser og kapasitetsbygging i barnehagen. Kristiansand. Universitetet i Agder

  • Roland, Pål

   (2014)

   Implementeringsprosesser og kapasitetsbygging. Molde. PPT ansatte

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sandnes Kort oversikt over CIESL.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kapsitetsbygging i barnehager. Drammen. Sundvollen

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forståelse og håndtering av utfordrende atferd relatert til tidlig innsats

  • Roland, Pål

   (2014)

   Krevende atferd i skolen. Haugesund

  • Roland, Pål

   (2014)

   Inkludering i barnehagen. Songedalen (Kristiansand)

  • Roland, Pål

   (2014)

   Hvordan forebygge mobbing i skolen? Moss

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kompetanseløft i barnehagen. Haugesund. Haugalandsløftet

  • Roland, Pål

   (2014)

   Utfordrende atferd i barnehage og skole. Bamble kommune

  • Roland, Pål

   (2014)

   Være sammen - et kompetanseløft for barnehagen. Farsund

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kommunikasjonsteori og autoritativ voksenrolle.Arendal. Være sammen. Første kurs med studiepoeng

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av innovasjoner i barnehagen. Stavanger

  • Roland, Pål

   (2014)

   Utfordrende atferd - hvordan forstå og håndtere det i tidlig alder

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kompetanseløft i barnehagen - hvordan få det til? Bodø

  • Roland, Pål

   (2014)

   Innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser

  • Roland, Pål

   (2014)

   Tidlig insats og håndtering av utfordrende atferd

  • Roland, Pål

   (2014)

   Implementering og innovasjon i barnehagen. Oslo

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forståelse og håndtering av utfordrende atferd

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser i pedagogiske kontekster. Vennesla

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid i skolen

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sola /Stavanger

  • Roland, Pål

   (2014)

   Håndtering av utfordrende atferd i barnehagen

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Porsgrunn

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.Kapasitetsbygging. Tønsberg

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Tidlig innsats: Hvordan oppnå det i barnehager?

  • Roland, Pål

   (2013)

   Hådtering av utfordrende atferd med fokus på stress teori

  • Roland, Pål

   (2013)

   To foredrag: 1. Tidlig innsats og utfordrende atferd. 2.Kommunikasjonsteori inspirert av Bateson

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen

  • Roland, Pål

   (2013)

   Utfordrende atferd i skolen - hvordan møte det som pedagog?

  • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret

  • Roland, Pål

   (2013)

   Organisasjonsutvikling og ledelse av endringer

  • Roland, Pål

   (2013)

   Organisasjonsutvikling i barnehage og skole

  • Roland, Pål

   (2013)

   Hva er aggresjonsteori, og hvordan kan vi anvende denne kunnskapen?

  • Roland, Pål

   (2013)

   Örganisasjonsutvikling og implementering i skole og barnehage

  • Roland, Pål

   (2013)

   Tidlig innsats med fokus på utfordrende atferd

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

  • Roland, Pål

   (2013)

   Håndtering av utfordrende atferd

  • Roland, Pål

   (2013)

   Endringsledelse og organisasjonsutvikling i PPT

  • Roland, Pål

   (2013)

   Implementering og spredning av kompetanseprosjektet i barnehager: Være sammen

  • Roland, Pål

   (2012)

   Innovasjon og implementering i barnehager og skoler

  • Roland, Pål

   (2012)

   Håndtering av utfordrende atferd i tidlig alder

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats i barnehagealder: om utfordrende atferd

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats - hva betyr det for barnehagen?

  • Roland, Pål

   (2012)

   Implementering og ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage

  • Lindblom, Frode; Lindblom, Frode; Roland, Pål

   (2012)

   Lærte 550 om grensesetting

  • Roland, Pål

   (2012)

   Atferdsproblemer i barnehage og skole. Tidlig intervensjon.Vennesla

  • Byrkejdal - Sørby, Liv Jorunn; Roland, Pål

   (2012)

   Individuell og kollektiv håndtering av aggresjonsproblematikk i skolen

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 7.

   s.18-23.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats

  • Roland, Pål

   (2012)

   Implementering og organisasjonslæring for skoleledere

  • Roland, Pål

   (2012)

   Stressteori - hvordan forstå stress? SIP modellen - K. Dodge sin modell - presentasjon

  • Roland, Pål

   (2012)

   Aggresjonsteori og autoritativ voksenrolle - individ og systemperspektivet

  • Roland, Pål

   (2012)

   Relasjonsbygging og grensesetting: autoritative voksne

  • Roland, Pål

   (2011)

   Tidlig intervensjon og implementering

  • Roland, Pål

   (2011)

   Mobbing og systematisk arbeid

  • Roland, Pål

   (2011)

   Tidlig intervensjon: Begynn tidlig i barnehagen. Hel side i haugesund Avis

  • Roland, Pål

   (2010)

   Forebygging og håndtering av aggresjon

  • Roland, Pål

   (2010)

   Stavanger Aftenblad:Hvordan få til tidlig innsats relatert til barn med alvorlige atferdsproblemer?

  • Roland, Pål

   (2010)

   Konferanse: Være sammen. Lyngdal. Krevende atferd i tidlig alder

  • Roland, Pål

   (2010)

   ICSEI konferanse, Kualalumpur. "Improving the capacity for authoritative teaching."

  • Roland, Pål

   (2010)

   KS - konferanse Sandnes. Tidlig innsats

  • Roland, Pål

   (2010)

   Krevende atferd i tidlig alder. Konferanse Haugesund

  • Roland, Pål

   (2010)

   Stavanger Aftenblad: Tidlig intervensjon i skolen

  • Roland, Pål

   (2010)

   Strand kommune ,politikere og ledere: Hvordan få til tidlig intervensjon?

  • Roland, Pål

   (2010)

   Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbeprogram

  • Roland, Pål

   (2010)

   Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbearbeid

  • Roland, Pål

   (2010)

   Kristiansand: Hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd i tidlig alder? Implementering

  • Roland, Pål

   (2010)

   Konferanse Sandefjord: Hva er reaktiv og proaktiv aggresjon?Forståelse og håndtering

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2009)

   Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna"

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 9.

   s.4-15.

  • Roland, Pål

   (2009)

   De utfordrende barna Haugesund: Håndtering av atferdsproblemer i tidlig alder

  • Roland, Pål

   (2009)

   Universitetet i Tromsø. Tidlig innsats: De utfordrende barna

  • Roland, Pål

   (2009)

   Skolemøtet i Rogaland: De utfordrende barna

  • Roland, Pål

   (2009)

   UiS. Åpen fagdag: Hvordan bygge gode team i skolen?

  • Roland, Pål

   (2009)

   Nasjonal konferanse SFO, Oslo: Håndtering av utfordrende atferd

  • Roland, Pål

   (2009)

   Connect Oslo: Problematferd i skolen

  • Roland, Pål

   (2009)

   Seminar Kunnskapsdepartementet :Tidlig innsats: De utfordrende barna

  • Veland, Jarmund; Roland, Pål

   (2009)

   Forebygging av sosiale og emosjonelle problem i skolen

  • Roland, Pål

   (2009)

   Bærum: Implementering av intervensjonsprogram

  • Roland, Pål

   (2009)

   De Utfordrende Barna, Bryne: Stressteori-hvordan mestre stress?

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Respektprogrammet i Trondheim

  • Roland, Pål

   (2008)

   Reaktiv og proaktiv aggresjon i skolen. Forståelse og tiltak. Åpen fagdag UiS

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Hvordan kan lærere håndtere aggressiv atferd? Artikkel til Connect Oslo

  • Roland, Pål

   (2008)

   Tverrfaglige utfordringer knyttet til tidlig intervensjon i forhold til krevende atferd. Utstein Kloster

  • Roland, Pål

   (2008)

   Hvordan få til tidlig intervensjon? Sola kommune

  • Roland, Pål

   (2008)

   problematferd i skolen. Respekt Rana

  • Roland, Pål

   (2008)

   Kommunikasjonsprosesser i team. Sola

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. respektprogrammet i Sandnes

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordrende barna. Høgskolen i Nesna

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordrende barna. Klepp

  • Roland, Pål

   (2008)

   Innovasjon og implementering. Bergen Bufetat

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordernde barna. Departementets nasjonale konferanse Stavanger

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Connect Oslo

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet Trondheim Atferdsproblemer i skolen

  • Roland, Pål

   (2007)

   Mestring av alvorlige atferdsproblem. Åpen fagdag, UiS

  • Roland, Pål

   (2007)

   Problematferd i skolen. Kurs Odda kommune

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet. Sandnes Problematferd i skolen

  • Roland, Pål

   (2007)

   Mestring av problematferd.Ålborg

  • Roland, Pål

   (2007)

   De utfordrende barna :kommunikasjon. Sandnes

  • Roland, Pål

   (2007)

   Uro i skolen - Stavanger Aftenblad

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet Stavanger Atferdsproblemer i skolen

  • Roland, Pål

   (2007)

   De utfordrende barna. Utdanningskonferansen Haugesund

  • Roland, Pål

   (2006)

   Åpen fagdag 2006: Atferdsproblemer og spenningssøkning

  • Roland, Pål

   (2006)

   Lærerne skal bli bedre

  • Roland, Pål

   (2006)

   Plandag i Moi: Mestring av problematferd

  • Roland, Pål

   (2006)

   "Dei utfordrande borna" prosjektet: Mestring av krevende atferd

  • Roland, Pål

   (2006)

   Framlegg Zeronettverket: Mobbing sett fra mobberens perspektiv

  • Roland, Pål

   (2006)

   Connect - Oslo: Problematferd

  • Roland, Pål

   (2006)

   Zeroprogrammet: Implementering og videreføring

  • Roland, Pål

   (2006)

   RESPEKT - programmet: Problematferd og mobbing

  • Roland, Pål

   (2006)

   Skolemøte i Stryn: mestring av problematferd

  • Roland, Pål

   (2006)

   Implementering i Zero

  • Roland, Pål

   (2006)

   Bergenskonferansen 2006: Vold kan bekjempes. Voksenrollen relatert til utfordrende atferd. Justis og politidepartementet

  • Roland, Pål

   (2006)

   RESPEKT - programmet: Problematferd

  • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth

   (2005)

   Mobberens selvforståelse

  • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål

   (2005)

   "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen

  • Roland, Pål

   (2005)

   Sosialpedagogisk veiledning og teamarbeid i videregående skole

  • Roland, Pål

   (2002)

   Atferdsproblemer i skolen

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway