Pål Roland

Dosent i spesialpedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-347
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Roland, Pål

   (2023)

   Kapasitet som begrep og teoretisk forankring. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.19-35.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan skape et profesjonelt lærende felleskap i pedagogiske organisasjoner?. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.36-61.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan kan ledere drive implementeringsprosesser med kvalitet i pedagogiske organisasjoner?. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.129-153.

  • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten

   (2023)

   Hvordan samle trådene når pedagogiske organisasjoner skal utvikle seg gjennom kapasitetsbygging : en systemteoretisk tilnærming. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.259-276.

  • Halvorsen, Jeanette; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2023)

   Teachers’ participation in evaluating a web-based tool to monitor intervention fidelity. Teachers’ participation in evaluating a web-based tool to monitor intervention fidelity.

   Educational Research.

   ISSN 0013-1881.

   Volum 65.

   Hefte 3.

   s.357-374.

   DOI: 10.1080/00131881.2023.2223594

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2023)

   Implementering av arbeid med sosial og emosjonell læring. I: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205577930.

   s.125-143.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Ledelseskompetanse: hvordan lede utviklingsprosesser i barnehagen?. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

   s.47-60.

  • Sølvik, Randi M.; Roland, Pål

   (2022)

   Teachers’ and principals’ diverse experiences expand the understanding of how to lead collective professional learning among teachers. Teachers’ and principals’ diverse experiences expand the understanding of how to lead collective professional learning among teachers.

   International Journal of Leadership in Education.

   ISSN 1360-3124.

   DOI: 10.1080/13603124.2021.2021295

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2021)

   Implementering av endringsprosesser i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205538863.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole : relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202706357.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2020)

   Implementation of physically active lessons: a 2-year follow-up. Implementation of physically active lessons: a 2-year follow-up.

   Evaluation and Program Planning.

   ISSN 0149-7189.

   Volum 83.

   DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2020.101874

  • Omdal, Heidi; Roland, Pål

   (2020)

   Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives. Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.568-581.

   DOI: 10.1080/1350293X.2020.1783929

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål

   (2020)

   Læreres kollektive og individuelle utvikling av klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

   s.166-182.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan kan skolen lykkes med å implementere ny kunnskap om klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

   s.132-151.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2020)

   Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud.

   Dafolo.

   ISBN 978-87-7160-807-6.

   Volum na.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Stress, stressmestring og klasseledelse. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

   s.197-221.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction.

   Educational Research.

   ISSN 0013-1881.

   Volum 60.

   Hefte 4.

   s.459-477.

   DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790

  • Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.173-191.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Implementering av endringsarbeid i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205519107.

  • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   s.1-15.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404

  • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

   s.139-156.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

   s.213-232.

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål

   (2017)

   Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202556129.

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026015.

   s.156-175.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.86-100.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hva er implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.19-39.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0160-3.

   s.466-479.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2013)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-44680-9.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.125-146.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2011)

   Leiing i skuleomfattande tiltak. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.147-168.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund

   (2010)

   The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme. The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme.

   Journal of educational change.

   ISSN 1389-2843.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.323-344.

   DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine

   (2007)

   Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999).

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 4.

   s.20-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2007)

   Den vanskelege vidareføringa.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 1.

   s.42-45.

 • Bøker og kapitler
  • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten

   (2023)

   Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.89-110.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2015)

   Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Barnehage bok. Kompetanseløft i barnehagen. Være sammen. Bok. UiS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-93166-62-7.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Pål

   (2013)

   De utfordrende barna - handlingskompetent tidlig innsats og systemperspektivet. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.19-29.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Avhandling:Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-486-5.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Bok:Implementering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi vet hva vi vil.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-93166-26-9.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen.

   ISBN 978-82-93166-19-1.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd.

   ISBN 978-82-93166-18-4.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Problematferd i skolen.

   ISBN 978-82-7578-045-2.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Bok: Problematferd i skolen: Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd?.

  • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin

   (2006)

   Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Mobbing sett fra mobberens perspektiv.

  • Roland, Pål

   (2005)

   Inklusjon og atferdsproblemer Dr grads essay.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr gradsessay i innovasjonsarbeid i barnehage og skole. Zeroprogrammet mot mobbing vurdert som innovasjonsprogram. Kurs i dr.gradsprogrammet i spes ped: HiS.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr. gradsessay i vitenskapsteori:Batesons kommunikasjonsteori relatert til spesialpedagogikk. Dr. grads programmet i spes ped. HiS.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr.grads essay i kvantitativ metode: En validitetsvurdering av artikkelen "Sosial support, negative life events and pupil misbehaviour among young Norwegian adolecents". Bru,Murberg,Stephens.Journal of adolescense. 2001.24. 715 - 727.

  • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt

   (2002)

   Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Pål

   (1998)

   "Containing function" - et prosjekt knyttet til personalutvikling i Møllehagen skolesenter. Samarbeid med Rogalandsforskning.

   ISBN 8272209500.

  • Roland, Pål

   (1996)

   Hovedfagoppgave: Sammenheng mellom antisosial atferd og spenningssøkning.

 • Formidling
  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i skolen? Med fokus på autoritative klima..

   Læringsmiljø uken for lærerstudenter;

   2023-01-04.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan kan lærere veilede elever i praksis med kvalitet? .

   Seminar for lærere i Rogaland;

   2023-01-12.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Stress og stressmestring i barnehage og skole..

   Flekkefjordskonferansen;

   2023-04-11.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hva er et profesjonelt lærende felleskap og hvordan skaper vi det?.

   Flekkefjordskonferansen 2023. Dag 2 for ledere.;

   2023-04-12.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Kapasitetsbygging av temaet inkludering i videregående skole. Suksessfaktorer og barrierer.

   Koløftet Oslo Videregående skole;

   2023-03-07 - 2023-03-08.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan bygge kapasitet på temaet inkludering i utdanningssektoren?.

   Kopetanseløft Oslo kommune;

   2023-01-31 - 2023-02-01.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Inkludering i barnehage, skole og PPT: Hvordan bygge kapasitet på dette temaet?.

   Stord. Interkommunal seminar FOS;

   2023-01-27.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Implementeringskvalitet i barnehage, skole og PPT. Hvordan skaper vi profesjonelle lærende felleskap?.

   Sandnes Kommune. Oppvekst sektoren.;

   2023-02-23.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hva ligger det i profesjonell klasseledelse og hvordan implementerer vi det i videregående skole?.

   Ansatte i Randaberg videregående skole;

   2023-08-11.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan drive kapasitetsbygging i egen AKS/ Sfo?.

   AKS ledelses utdanning i Oslo;

   2023-09-26.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan forstå og mestre ulike former for utfordrende atferd?.

   Seminar for ledere og ansatte i barnehage, skole og PPT;

   2023-09-14.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan bygge autoritative klima i barnehagesektoren?.

   Ansatte i barnehagen i Askøy kommune;

   2023-11-10.

  • Hye, Linda; Roland, Pål; Øgård, Morten

   (2023)

   Introduksjon : Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.11-18.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Implementering av autoritativt klima i en kommune. Suksessfaktorer og barrierer.

   Ringerike kommune for barnehagesektoren;

   2023-10-23 - .

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hvordan skape bærekraftig videreføring i inkluderende barnehage og skolemiljø? IBS konferansen Fornebu..

   IBS konferanse. Statsforvalteren i Oslo og Viken ;

   2022-12-07.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kompetanseløft for inkluderende praksis. Erfaringer så langt....

   Oslo. Læringsmiljøkonferansen 2022;

   2022-10-20 - 2022-10-21.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Inkludering i videregående skole. Hvordan forbedre det temaet?.

   Oslo. Ledelse i videregående skole i Oslo;

   2022-11-22 - 2022-11-23.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kristiansand. Relasjonskvalitet og livsmestring i barnehagearenaen.

   Samling for ledere og pedagoger i barnehagen;

   2022-11-09.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Implementeringskvalitet og ledelse av endringsarbeid.

   Sandnes kommune. Seminar for ledere i oppvekst;

   2022-11-11.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kapasitetsbygging på temaet inkludering i barnehage, skole og PPT..

   Oslo UDE Kompetanseløft for inkludering;

   2022-10-18 - 2022-10-19.

  • Roland, Pål

   (2022)

   PPT Stavanger. Hvordan utvikle PPT som organisasjon ? Med vekt på implementering, ledelse og kapasitetsbygging.

   Seminar PPT Stavanger;

   2022-09-12.

  • Roland, Pål

   (2022)

   FOS nettverket.Kapasitetsbygging internt og eksternt i PPT..

   FOS nettverket. Stord (5 kommuner). PPT ansatte.;

   2022-09-16.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kongsberg. Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i en inkluderende kontekst?.

   Kongsberg kommune: Innlegg for ansatte i skolen og barnehage.;

   2022-08-12.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hva er kvalitet i klasseledelse? Om overganger, interaksjoner og relasjonskvalitet..

   Ski kommune. Innlegg for ansatte i skolen.;

   2022-08-10.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Stress og stressmestring i leder rollen. For ledere i Stord kommune..

   Nettverk for ledere i Stord kommune.;

   2022-12-20.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Organisasjonsutvikling og implementering i barnehage og skole.

   Oslo UDE kompetanseløft;

   2022-11-03 - 2022-11-04.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hvordan skape relasjonskvalitet i barnehagesektoren?.

   Ringerike Kommunalt Rekom prosjekt for barnehageansatte.;

   2022-10-31.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kvalitet i klasseledelse for nyansatte lærere i nettverk. Interkommunalt opplegg i Frogn kommune..

   Nettverk for nyutdannete lærere. Frogn kommune;

   2022-10-28.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Ledelse av endringsarbeid i PPT. .

   Nasjonal Statped konferanse.Oslo.;

   2022-05-19.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Forståelse og mestring av utfordrende atferd i et systemperspektiv..

   Flekkefjordkonferansen;

   2022-04-19.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kapasitetsbygging i egen organisasjon på temaet utfordrende atferd. Med vektlegging på ledelse..

   Flekkefjordkonferansen;

   2022-04-20.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kapasitetsbygging, ledelse og implementering, relatert til temaet inkluderende praksis..

   FOS nettverket. Stord (5 kommuner);

   2022-05-04.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hvordan arbeide med inkluderingstemaet i egen organisasjon?.

   UDE konferanse Oslo. Barnehage, skole og PPT.;

   2022-03-22 - 2022-03-23.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Roland, Pål

   (2021)

   ROBUST og implementering.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering og ledelse av endringsarbeid.

   UDIR samling Oslo. Kompetanseløft for inkluderende praksis.;

   2021-09-21 - .

  • Roland, Pål

   (2021)

   Livsmestring og relasjonskvalitet i barnehagen.

   Samling for barnehageansatte i Kristiansand;

   2021-10-22.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering av temaet inkluderende praksis.

   Samling for ledere i Sandnes kommune.;

   2021-10-07.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering relatert til mobbetemaet.

   Nasjonal samling for mobbeombudene. Sandnes.;

   2021-09-29.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan kan pedagoger utvikle trygge læringsmiljø i sine klasser?.

   Grenlandskonferansen. Universitetet i Sør Øst Norge;

   2021-11-11 - .

  • Roland, Pål

   (2021)

   Forståelse og håndtering av mobbing og andre krenkelser..

   UDIR. Inkluderende barnehage og skolemiljø. Nasjonal samling.;

   2021-09-22.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Livsmestring, relasjonskvalitet og implementering av disse temaene.

   Ringerike. Samling for ansatte i barnehagen;

   2021-09-30.

  • Roland, Pål; Rosell, Lars Yngve; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - mobbing i barnehagen.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Relasjonskvalitet, utfordrende atferd og klasseledelse.

   Møre & Romsdal: innlegg for vidergående skoler;

   2021-08-18.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementeringsprosesser i REKOM/ DEKOM satsningen.

   Sandnes kommune, forankringsseminar ledere;

   2021-08-26.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan bygge kapasitet i egen organisasjon på temaet utfordrende atferd?.

   Flekkefjord konferansen;

   2021-04-07.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Organisasjonsutvikling med fokus på kollektiv kapasitetsbygging.

   UDIR samling. Nasjonal IBS prosjektet ( Inkluderende barnehage og skole prosjekt);

   2021-03-16.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan lede endringsarbeid i barnehagen relatert til mobbetemaet?.

   FUS nettverk;

   2021-02-23.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Kapasitets bygging i egen organisasjon og leders betydning i dette arbeidet..

   Oslo Kommune UDE. Ledergruppen utdanning;

   2021-05-04.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Transformasjonsledelse, implementering og kapasitetsbygging..

   Oslo kommune AKS;

   2021-05-19.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hva er implementeringskvalitet? Presentasjon av Levels og Use modellen ( Hall & Hord 2020).

   PhD kurs i "Policy implementation";

   2021-04-20.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Håndtering av mobbing og andre krenkelser..

   UDIR samling. Nasjonal IBS prosjektet;

   2021-02-09.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Videreføring av inkluderende barnehage og Skolemiljø ( IBS).

   Stavanger. Statsforvalteren i Rogaland. Inkluderende barnehage og skolemiljø UDIR prosjekt;

   2021-11-25.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Stressforståelse og mestring av stress i barnehage og skole-.

   Kristiansand.. UiA. Innlegg på lærerkonferansen;

   2021-11-22.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Inkludering. Teori forståelse og omsetting til praksis..

   REKOM og DEKOM Oslo UDE;

   2021-10-13.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering og ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Oslo UDE.

   REKOM og DEKOM Oslo UDE;

   2021-10-12.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Klasseledelse for nyutdannete. Overgangen fra utdanning til praksis..

   Seminar for nyansatte i skolen, Drøbak.;

   2021-10-15.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Håndtering av mobbing og krenkelser.

   UDIR. Inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2020-01-21.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan utvikle en sterk innovasjon mot mobbing?.

   UDIR samling Oslo. Inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2020-01-28.

  • Roland, Pål

   (2020)

   En oversikt over implementeringsvitenskap.

   UDIR samling Oslo. Ledelsesnivå;

   2020-01-21.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø i barnehagen? Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. .

   For ledere i barnehager i Vestfold og Telemark;

   2020-05-20.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Håndtering av mobbing og krenkelser. Temaforståelse og tiltak..

   Oslo. UDIR samling inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2020-01-21.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Livsmestring i barnehage og skole.

   Bærum kommune. Samling for barnehage og skoleansatte.;

   2020-01-07.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Implementering av endringer i barnehagekonteksten.

   Samling for barnehageansatte i Sandnes kommune;

   2020-01-10.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Bærum kommune. Relasjonskvalitet og livsmestring, hvordan implementere disse temaene?.

   Kurs for ansatte i skole og barnehage;

   2020-09-03.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse, kapasitetsbygging og implementering..

   Samling for ledere i skole og barnehage i Lister;

   2020-09-09.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Læreres oppfatning av implementeringsutfordringer på skolenivå i en intervensjon som omhandler utvikling av klasseledelse. NIMP konferanse Oslo..

   Nasjonalt nettverk for implementeringsforskning. Oslo;

   2020-11-23.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse av endringsarbeid og stress teori..

   Forelesning for ansatte i ASK UDE;

   2020-09-17.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Mobbing: hvordan forstår vi dette temaet og hvordan kan vi forebygge?.

   Barnehage og skoleansatte. Tromsø;

   2020-11-05.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i skolen..

   Tysvær kommune Ansatte i skolen;

   2020-09-21.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Kapasitets bygging i barnehagen? Relasjonskvalitet og livsmestring.

   Kurs barnehageansatte i Modum kommune;

   2020-05-12.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse, og kapasitetsbygging i organisasjoner.

   Universitetet i Agder. Master spes ped. ;

   2020-08-25.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019;

   2019-10-17.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study..

   Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up..

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Innledning. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

   s.13-18.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? Implementeringsteori og eksempler fra CIESL. Key note foredrag..

   Nasjonal konferanse NUBU. Oslo;

   2019-09-13.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Phd kurs om " Policy implementation". Implementeringskvalitet og kritisk viktige faktorer i implementeringsarbeidet. Teori og eksempler fra CIESL..

   Phd Kurs;

   2019-02-14 - 2019-02-15.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Kollektiv kapasitetsbygging i organisasjonen.Teori og eksempler fra CIESL. UDIR samling Oslo..

   Nasjonalt UDIR prosjekt. Læringsmiljøprosjektet.;

   2019-03-12.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Innovasjon og kapasitetsbygging i organisasjonen. Ledere innen skole Fredrikstad. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet..

   Kurs for ledere i Fredrikstad kommune;

   2019-03-28 - .

  • Roland, Pål

   (2019)

   Hva er suksessfaktorer i implementering av skolebaserte intervensjoner? Teoretiske perspektiver fra CIESL. Oslo. NUBU konferanse. Parallell sesjon.

   Nasjonal konferanse NUBU. Oslo;

   2019-09-13.

  • Roland, Pål

   (2019)

   UDIR samling, Oslo. Innovasjon og implementering i barnehage og skole. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet. .

   Nasjonalt UDIR prosjekt. Samlingsbasert;

   2019-01-16.

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019;

   2019-10-16.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Stord: Hvordan skape autoritative miljøer i skole og barnehage. Om klasse og gruppeledelse. Teori fra CIESL prosjektet..

   Stord. Kursdag om klasse og gruppeledelse.;

   2018-11-02.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions..

   ICSEI ;

   2018-01-08 - 2018-01-12.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Veiledning av organisasjoner fra PPT perspektiv.

   Kurs for PPT ansatte i Lillestrøm;

   2018-12-11.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Autoritativ rolle og håndtering av atferd. Ringerike..

   Ringerike kommune Barnehageledere.;

   2018-10-01.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Autoritative voksne og håndtering av atferdsproblemer. Haugesund.

   Ansatte i barnehager;

   2018-10-17.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Mobbing i barnehagen. Film på Nettside og youtube ( over 5000 treff i 2018).

  • Roland, Pål

   (2018)

   Kritiske steg i implementeringsprosessen i skole og barnehage. Oslo. Bruk ar CIESL teoretiske perspektiver..

   Læringsmiljøsenterets nasjonale konferanse. Oslo.;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Implementering av mobbetemaet. Buskerud fylkesmannen..

   Ledere i barnehage og skole;

   2018-10-25.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse: relasjonsbygging, organisering og læringsstøtte. Tysvær. Med bakgrunn i CIESL prosjektet..

   Kurs for ansatte i skolen;

   2018-10-30.

  • Roland, Pål

   (2018)

   God klasseledelse som forutsetning for håndtering av krevende klasser..

   Haugesund. Kurs for ansatte i skolen.;

   2018-06-05.

  • Roland, Pål

   (2018)

   God klasseledelse. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.Lillestrøm.

   Kurs for ansatte i skole og ledelsen der.;

   2018-04-19.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse som forebyggende mot negativ atferd. med bakgrunn i CIESL data. Hammerfest.

   Kurs for ansatte i skolen;

   2018-04-05.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Bærum. Hvordan kan god klasseledelse forebygge mobbing og krenkelser?.

   Seminar for lærere og ledere i skolen. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet;

   2018-08-14.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Suksessfaktorer i klasseledelse.

   Foredrag RSK Finnmark;

   2018-08-29.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse, relasjonsbygging og krav som middel til å forebygge mobbing og krenkelser..

   Oslo. UDIR samling. Inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2018-04-25.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Håndtering av krevende atferd gjennom klasseledelse. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet. Arendal.

   Kurs for ledere i skolen;

   2018-03-23.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan drive implementeringsprosesser på organisasjonsnivå? Med bakgrunn i CIESL resultater..

   Kvinesdal. Ledere i Lister nettverker ( 10 kommuner);

   2017-11-10 - .

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan arbeider vi med relasjoner i møtet med utfordrende atferd? Med bakgrunn i fra CIESL funn..

   FLIS konferansen Stavanger;

   2017-11-02.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Relasjonsbygging i barnehage og skole. Med bakgrunn i CIESL data..

   Larvik, ansatte i skole og barnehage;

   2017-12-05.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Implementering og kapasitetsbygging i egen organisasjon. Empiri fra CIESL..

   Seminar. Ledere i skole og barnehage.;

   2017-11-23.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Relasjoner, ledelse og implementering. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet..

   Larvik. Ansatte i barnevern og helsetjenester.;

   2017-12-06.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Slik skal barnehagene jobbe mot mobbing.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen? Med tiltak. Empiri fra CIESL data..

   Bærum kommune. Ansatte i skolen og ledere.;

   2017-11-24.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Ulike perspektiver på klasseledelse. Presentasjon av CIESL.

   Plan dag for lærere og rektor i Bodø;

   2017-08-15.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse: ulike perspektiver. Med CIESL som bakgrunnsteori.

   Samling for alle lærerne i Sogndal og omegn;

   2017-08-16 - .

  • Roland, Pål

   (2017)

   Mobbing og klasseledelse: ulike perspektiver. Presentere CIESL.

   Seminar i Arendal. Filadelfia.;

   2017-08-31.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Implementeringsteori, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling. Relatert til teorien i CIESL..

   Haugalandsløftet konferanse ledernivå;

   2017-08-28.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse. Ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL.

   Foredrag for nyutdanna lærere med veiledere;

   2017-09-18.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan forebygge mobbing gjennom god klasseledelse? Presentasjon av CIESL.

   Mobbeforebygging og klasseledelse. Seminar i Asker;

   2017-09-05.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse -ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL prosjektet.

   Samling lærere og ledere i frosta kommune;

   2017-08-14.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan utvikle klasseledelse med kvalitet? CIESL som bakgrunn.

   Plandag for alle lærere og ledere i Horten;

   2017-08-11.

  • Roland, Pål

   (2017)

   CIESL - Implementering av klasseledelse i et organisasjonsperspektiv.

   Hamar. SEPU.HiI. HiV. Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen;

   2017-09-19 - 2017-09-20.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Læreres relasjonsbygging i et organisasjonsperspektiv.

   Konferansen Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen;

   2017-09-19 - 2017-09-20.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Haugesund.

   Ledere i skole og barnehage;

   2016-11-10 - 2017-11-10.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Mobbing, forskning og nye forståelsesrammer. Ledere i skole, barnehage og PPT..

   Fylkesmannen i Vestfold: ledere i regionen;

   2016-12-09.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering av intervensjoner i barnehagen. Arendal. Ledere..

   Seminar for ledere Arendal kommune;

   2016-11-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction..

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI);

   2016-01-06 - 2016-01-09.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse og implementering. Vennesla Teori og eksempler fra CIESL.

   Seminar for ledere i utdanninssektoren;

   2016-10-13.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Relasjonsledelse i barnehagen Ålesund. Ledere i barnehager..

   KOnferanse;

   2016-10-27 - 2016-10-28.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Organisasjonsutvikling i skoler.

   Seminar for alle skolelederne i Sandnes kommune;

   2016-10-25.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse - relasjoner, organisering og læringsstøtte. Eksempler og teori fra CIESL.

   Seminar;

   2016-10-12.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse - ulike perspektiver. Eksempler fra CIESL prosjektet.

   UDIR samling Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-10-31 - 2016-11-01.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Mobbetemaet og kapasitetsbygging i organisasjonen. Oslo..

   UDIR Læringsmiljøprosjektet;

   2016-11-04.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering av rammeplanen i barnehagen.

   Seminar for ledere i barnehagen i Stavanger;

   2016-11-09.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Forebygging av utfordrende atferd i klassen. Trondheim. Forståelse og tiltak..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse av kapasitetsbygging i skolen. Flekkefjord..

   Seminar for ledere i Lister regionen.;

   2016-12-08.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Hvordan forstå og arbeide med mobbing i skolen? Haugesund.

   Fylkesmannen i Rogaland;

   2016-11-03.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2016)

   Still going strong-12 years after implementing the Respect program.

   ICSEI konferanse;

   2016-01-05 - 2016-01-10.

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2016)

   Antologi om implementering.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Hva er god klasseledelse? Utfordringer i klasserommet..

   Seminar for lærere og rektorer. Trondheim;

   2016-08-10.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering, ledelse og skoleutvikling.

   Konferanse for ledere. Arendal;

   2016-06-15.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ulike perspektiver på klasseledelse..

   Ungdomstrinnsatsningen 2014 - 2018. Oslo;

   2016-01-12.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ulike perspektiver på klasseledelse..

   Ungdomstrinnsatsningen 2014- 2018. Oslo;

   2016-01-19.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Håndtering av klasseledelse med fokus mot utfordrende atferd..

   Bergen. Seminar for lærere og ledere som arbeider med spesialundervisning;

   2016-04-07 - 2016-04-08.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Betydningen av den autoritative voksenrollen i pedagogiske sammenhenger. Vektlegging av relasjonsbygging fra lærer til elev..

   Arendalskonferansen 2016. Arendal.;

   2016-05-03 - .

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse og utfordrende atferd. Implementering av klasseledelsesteori..

   Masterprogrammet i spesialpedagogikk. Høgskolen i Volda;

   2016-04-18 - 2016-04-19.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo..

   Atferdssenterets konferansen;

   2016-11-16.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan kan vi skape kapasitetsbygging i barnehagen?.

   Konferanse i Tønsberg. Fylkesmannen i Telemark. Ledelsesnivå.;

   2015-04-25.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2015)

   Ulike perspektiver på implementering. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.14-18.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Implementering med fokus på klasseledelse. Skien kommune - ledere. CIESL brukt som bakgrunns teori og eksemplifisering..

   Seminar ledere i alle skolene i Skien/ skoleeier/ PPT;

   2015-09-25.

  • Roland, Pål

   (2015)

   En oversikt over implementering: en implementeringsposter..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse: utfordringer knyttet til læringsledelse. CIESL som teoribase..

   Seminar for Lærere og rektorer i Buskerud;

   2015-08-13.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Fokusgruppeintervju av lærere i CIESL.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse fra teori til praksis: utfordringer..

   Pedagogisk fagmesse. Sør Trøndelag. Lærere og rektorer.;

   2015-08-11.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse relatert til læringsstøtte, inkludering og håndtering av utfordrende atferd. CIESL prosjektet brukt som bakgrunnsmateriale i foredraget..

   Knutepunkt prosjektet Sørlandet. 5 kommuner. Lærere og rektorer.;

   2015-09-02.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat.

   Workshop ;

   2015-11-27.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Asker. Hvordan forstår vi og arbeider med utfordrende atferd i barnehagen?.

   Asker. Ledere og ansatte i barnehager.;

   2015-01-30.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Kommunikasjons prosesser med bakgrunn i Mead og Bateson sine teorier..

   Forelesning på master i spesialpedagogikk;

   2015-03-26.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Oslo. Innovasjonsprosesser i pedagogiske organisasjoner..

   Konferanse Utdanningsforbundet. Ledere i pedagogiske organisasjner;

   2015-03-16.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner..

   UDIR konferanse Bergen;

   2015-12-01.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Alvorlige atferdsproblemer i skolen. Hvordan håndterer vi det?.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2015-11-13.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Oslo. Hvordan kan vi skape god implementeringskvalitet i endringsprosesser?.

   KOnferanse for ledere i pedagogisk sektor i Oslo og Akershus;

   2015-10-08.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Aggresjonsteori. Social information Processing model. Implementeringsteori. CIESL som eksempel..

   Konferanse for PPT ansatte;

   2015-10-25.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan kan vi forstå krevende atferd i barnehagen og sette inn gode tiltak?.

   KOnferanse Os. Ledere og PPT ansatte;

   2015-11-09.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Med fokus på relasjonsarbeid i barnehagen. Positivt klima og perspektivtaking..

   KOnferanse for ledere og ansatte i barnehagen;

   2015-11-20 - .

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hobøl. Hvordan forebygge og redusere mobbing i skolen?.

   Kurs for ansatte i skolen. Læringsmiljøprosjektet;

   2015-02-12.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Voss. Implementering og kapasitetsbygging i organisasjoner. For ledere i Voss kommune..

   Seminar.;

   2015-02-06.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Tidlig innsats og autoritativ voksenrolle i barnehagen..

   Drammen kommune;

   2015-01-12.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Stavanger kommune.Hvordan bygger vi inkluderende læringsmiljø i skolen? Kapasitetsbygging og inkludering.CIESL prosjektet som eksemplifisering..

   Ledere i Stavangerskolen.;

   2015-01-22.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Lyngdal. Tidlig innsats, utfordrende atferds og autoritativ voksenrolle..

   Lyngdal. Seminar. Ansatte i barnehagen;

   2015-02-19.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Tidlig intervensjon når det gjelder barn med utagerende atferd i skolen. Tiltakene må starte allerede i 1 klasse..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Spesialundervisning. Utagerende atferds og inkludering.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan arbeider vi for å skape god klasse/ gruppe ledelse? CIESL som eksempel på teoribase på dette temaet. .

   Gjesdal kommune. Alle ansatte i skolen.;

   2015-04-21.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Trondheim.Hvordan forebygge mobbing i skole og barnehage?.

   Nasjonal konferanse om mobbing;

   2015-11-23 - 2015-11-24.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Krevende atferd i skolen. Haugesund.

   Ansatte i skoler/ spesialpedagoger.Haugesund.;

   2014-06-06.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forståelse og håndtering av utfordrende atferd relatert til tidlig innsats.

   Kurs for barnehageansatte. Skien kommune.;

   2014-04-22.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Inkludering i barnehagen. Songedalen (Kristiansand).

   Ansatte i barnehager i Songedalen;

   2014-11-21.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Implementeringsprosesser og kapasitetsbygging. Molde. PPT ansatte.

   PPT ansatte i Møre regionen;

   2014-10-06 - 2014-10-07.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forebygging av mobbing med fokus på systemperspektivet. Stavanger.

   Ledere, stab oppvekst og politikere.;

   2014-12-03.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forståelse og håndtering av utfordrende atferd.

   Konferanse for ansatte i skoler. Asker;

   2014-08-13.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Porsgrunn.

   Konferanse om ledelse for ledere i barnehager og skoler, Telemark;

   2014-01-17.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid.

   Konferanse for ledere i barnehager.Oslo;

   2014-04-01.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sola /Stavanger.

   Skolelederforbundet;

   2014-03-06 - 2014-03-07.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Håndtering av utfordrende atferd i barnehagen.

   Ansatte i barnehager i Asker;

   2014-02-03.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Implementering og innovasjon i barnehagen. Oslo.

   Konferanse for Utdanningsdirektoratet.;

   2014-11-25 - 2015-11-25.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser i pedagogiske kontekster. Vennesla.

   Fagmesse for ledere. Knutepunktprosjektet - sør.;

   2014-09-25.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Hvordan forebygge mobbing i skolen? Moss.

   Ledere i skolesektoren. Fylkesmannen i Akershus.;

   2014-04-08.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sandnes Kort oversikt over CIESL..

   Ledere i skolen. Stab skole. Fagforeninger.;

   2014-12-04.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Utfordrende atferd i barnehage og skole. Bamble kommune.

   Ansatte i barnehager og skoler. Oppvekst.;

   2014-08-11.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.Kapasitetsbygging. Tønsberg.

   Barnehageledere i Vestforld. Tønsberg. Barnehageforum-;

   2014-04-25 - .

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kapsitetsbygging i barnehager. Drammen. Sundvollen.

   Ledere i barnehager. Drammen.;

   2014-03-19.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Tidlig innsats i skole og barnehage.

   Ledere og politikere i Strand kommune: Strand.;

   2014-09-17.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Være sammen - et kompetanseløft for barnehagen. Farsund.

   For ansatte i barnehager i Farsund kommune;

   2014-01-21.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kompetanseløft i barnehagen. Haugesund. Haugalandsløftet.

   Være sammen veiledere. Haugalandsløftet;

   2014-01-15.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av innovasjoner i barnehagen. Stavanger.

   Ledere i barnehager i stavanger. Stab barnehage Stavanger kommune.;

   2014-12-01.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kommunikasjonsteori og autoritativ voksenrolle.Arendal. Være sammen. Første kurs med studiepoeng.

   Studiepoenggivende veilederutdanning Være sammen prosjektet.;

   2014-08-26.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser og kapasitetsbygging i barnehagen. Kristiansand. Universitetet i Agder.

   Masterstudenter i spesialpedagogikk;

   2014-08-28.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser.

   Ledere i skole og barnehage i Randaberg;

   2014-11-18.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Tidlig insats og håndtering av utfordrende atferd.

   Ansatte i barnehager i Bærum Kommune;

   2014-10-29.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid i skolen.

   Skolelederkonferansen i Stavanger;

   2014-11-27.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Utfordrende atferd - hvordan forstå og håndtere det i tidlig alder.

   FOS - Kvinnherad. Fagkonferanse;

   2014-10-24.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kompetanseløft i barnehagen - hvordan få det til? Bodø.

   PPT konferanse;

   2014-10-15 - 2015-10-15.

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen.

   Barn av vår tid- om barns læring;

   2013-09-09.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Organisasjonsutvikling i barnehage og skole.

   Ledersamling i utviklingsprosjektet Haugalandsløftet (alle kommunene i Haigaland);

   2013-04-18 - .

  • Roland, Pål

   (2013)

   Tidlig innsats med fokus på utfordrende atferd.

   Lerkendalseminaret;

   2013-11-22 - .

  • Roland, Pål

   (2013)

   To foredrag: 1. Tidlig innsats og utfordrende atferd. 2.Kommunikasjonsteori inspirert av Bateson.

   Årlige skolemøtet i Rogaland;

   2013-11-15.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Håndtering av utfordrende atferd.

   Nordisk LP konferanse Tønsberg;

   2013-05-26 - 2013-05-27.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Implementering og spredning av kompetanseprosjektet i barnehager: Være sammen.

   Konferanse tidlig innsats. Fylkesmannen i Vest Agder;

   2013-06-11.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Hva er aggresjonsteori, og hvordan kan vi anvende denne kunnskapen?.

   Årlig konferanse for PPT ansatte midt - Norge;

   2013-04-24.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Endringsledelse og organisasjonsutvikling i PPT.

   Ledelse for ledere i PPT Møre og Romsdal;

   2013-12-03.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Tidlig innsats: Hvordan oppnå det i barnehager?.

   Tidlig innsats konferanse - Stavanger kommune;

   2013-01-02.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Hådtering av utfordrende atferd med fokus på stress teori.

   Årlig konferanse for Sunnhordaland;

   2013-02-01.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Örganisasjonsutvikling og implementering i skole og barnehage.

   Kristiansand kommune. Dagsseminar for barnhage og skoleledere;

   2013-01-11.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Utfordrende atferd i skolen - hvordan møte det som pedagog?.

   Utdanningsforbundet i Rogaland;

   2013-02-06 - .

  • Roland, Pål

   (2013)

   Organisasjonsutvikling og ledelse av endringer.

   Nasjonal konferanse for kulturskolen.;

   2013-04-04.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

   Atferdssenterets konferanse: Tidlig innsats - utsatte barn har dårlig tid!;

   2013-10-19 - 2013-10-20.

  • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret.

   Barnehageseminar;

   2013-06-03.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Atferdsproblemer i barnehage og skole. Tidlig intervensjon.Vennesla.

   Fagsamling for barnehageansatte og lærere. ;

   2012-10-19.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats.

   SAF - Konferanse Dignity - verdighet.;

   2012-10-25.

  • Byrkejdal - Sørby, Liv Jorunn; Roland, Pål

   (2012)

   Individuell og kollektiv håndtering av aggresjonsproblematikk i skolen.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 7.

   s.18-23.

  • Lindblom, Frode; Lindblom, Frode; Roland, Pål

   (2012)

   Lærte 550 om grensesetting.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Håndtering av utfordrende atferd i tidlig alder.

   Konferanse Stord. Utdanningskonferansen.;

   2012-02-03.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats i barnehagealder: om utfordrende atferd.

   Utdanningskonferansen;

   2012-03-29.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Stressteori - hvordan forstå stress? SIP modellen - K. Dodge sin modell - presentasjon.

   Berlin.Studietur og kompetansebygging.;

   2012-04-19 - 2012-04-20.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Relasjonsbygging og grensesetting: autoritative voksne.

   BUFETAT, Region Fonna. Kompetansebygging fosterforeldre.;

   2012-10-06 - 2012-10-07.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Implementering og organisasjonslæring for skoleledere.

   Samling for skoleledere i Lister regionen;

   2012-09-28.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats - hva betyr det for barnehagen?.

   Felles fagdag for alle barnehager i Tysvær kommune;

   2012-02-01.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Innovasjon og implementering i barnehager og skoler.

   Kompetansebygging for ledere i skoler og barnehager i Vest Agder;

   2012-05-03.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Aggresjonsteori og autoritativ voksenrolle - individ og systemperspektivet.

   Grunnskolenettverket i Akershus;

   2012-10-17 - 2012-10-18.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Implementering og ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage.

   Konferanse for ledere i skole og barnehage.;

   2012-12-07.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Tidlig intervensjon og implementering.

   Konferanse;

   2011-08-30.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Tidlig intervensjon: Begynn tidlig i barnehagen. Hel side i haugesund Avis.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Mobbing og systematisk arbeid.

   UDIR- Konferanse "Bedre læringsmiljø";

   2011-02-02 - 2011-02-03.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbeprogram.

   UDIR nasjonal konferanse: Bedre læringsmiljø.;

   2010-11-17 - 2010-11-18.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Stavanger Aftenblad: Tidlig intervensjon i skolen.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbearbeid.

   UDIR: Bedre læringsmiljø;

   2010-05-25 - 2010-05-26.

  • Roland, Pål

   (2010)

   ICSEI konferanse, Kualalumpur. "Improving the capacity for authoritative teaching.".

   ICSEI;

   2010-02-01 - 2010-02-09.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Krevende atferd i tidlig alder. Konferanse Haugesund.

   Barnehagekonferanse;

   2010-03-04.

  • Roland, Pål

   (2010)

   KS - konferanse Sandnes. Tidlig innsats.

   KS - konferanse. Sandnes. Hotell Residence.;

   2010-01-27.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Konferanse: Være sammen. Lyngdal. Krevende atferd i tidlig alder.

   "Være sammen";

   2010-11-27.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Stavanger Aftenblad:Hvordan få til tidlig innsats relatert til barn med alvorlige atferdsproblemer?.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Kristiansand: Hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd i tidlig alder? Implementering.

   Være sammen;

   2010-08-25.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Strand kommune ,politikere og ledere: Hvordan få til tidlig intervensjon?.

   Tidlig innsats. Strand kommune.;

   2010-09-29.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Forebygging og håndtering av aggresjon.

   SFO konferanse;

   2010-12-01.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Konferanse Sandefjord: Hva er reaktiv og proaktiv aggresjon?Forståelse og håndtering.

   Konferanse for fosterforeldre;

   2010-09-11.

  • Roland, Pål

   (2009)

   UiS. Åpen fagdag: Hvordan bygge gode team i skolen?.

   Åpen fagdag;

   2009-11-25.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Skolemøtet i Rogaland: De utfordrende barna.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2009-11-13.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Connect Oslo: Problematferd i skolen.

   ConnectOslo;

   2009-11-04.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Universitetet i Tromsø. Tidlig innsats: De utfordrende barna.

   utenTitteltekst;

   2009-01-26 - 2009-01-27.

  • Roland, Pål

   (2009)

   De utfordrende barna Haugesund: Håndtering av atferdsproblemer i tidlig alder.

   De Utfordrende barna;

   2009-02-02.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Nasjonal konferanse SFO, Oslo: Håndtering av utfordrende atferd.

   Nasjonal konferanse for SFO;

   2009-11-12.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Seminar Kunnskapsdepartementet :Tidlig innsats: De utfordrende barna.

   Utdanningskonferanse - Utdanningsdepartementet;

   2009-11-04.

  • Roland, Pål

   (2009)

   De Utfordrende Barna, Bryne: Stressteori-hvordan mestre stress?.

   De utfordrende barna - erfaringsutveksling;

   2009-06-05.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Bærum: Implementering av intervensjonsprogram.

   Endringsledelse i Bærum kommune;

   2009-04-23.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2009)

   Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 9.

   s.4-15.

  • Veland, Jarmund; Roland, Pål

   (2009)

   Forebygging av sosiale og emosjonelle problem i skolen.

   utenTitteltekst;

   2009-02-06.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Connect Oslo.

   ConnectOslo;

   2008-11-07.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Respektprogrammet i Trondheim.

   RESPEKT - programmet;

   2008-11-03.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Reaktiv og proaktiv aggresjon i skolen. Forståelse og tiltak. Åpen fagdag UiS.

   Åpen fagdag, Universitetet i Stavanger;

   2008-11-26.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordrende barna. Klepp.

   De utfordrende barna;

   2008-11-20.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. respektprogrammet i Sandnes.

   Respektprogrammet i Sandnes;

   2008-12-05.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Tverrfaglige utfordringer knyttet til tidlig intervensjon i forhold til krevende atferd. Utstein Kloster.

   Utstein Kloster konferansen;

   2008-12-10.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Kommunikasjonsprosesser i team. Sola.

   De utfordrende barna;

   2008-01-18.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Hvordan kan lærere håndtere aggressiv atferd? Artikkel til Connect Oslo.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordrende barna. Høgskolen i Nesna.

   utenTitteltekst;

   2008-01-28 - 2008-01-29.

  • Roland, Pål

   (2008)

   problematferd i skolen. Respekt Rana.

   Respektprogrammet i Rana;

   2008-12-01.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Innovasjon og implementering. Bergen Bufetat.

   Bufetat Vestlandet.;

   2008-05-28 - 2008-05-29.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Hvordan få til tidlig intervensjon? Sola kommune.

   De utfordrende barna;

   2008-12-02.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordernde barna. Departementets nasjonale konferanse Stavanger.

   Samarbeid og samanheng mellom barnehage og skole . Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Rog;

   2008-11-27 - 2008-11-28.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet. Sandnes Problematferd i skolen.

   Respektprogrammet i Sandnes;

   2007-11-26.

  • Roland, Pål

   (2007)

   De utfordrende barna. Utdanningskonferansen Haugesund.

   Utdanningskonferansen 2007;

   2007-11-06 - 2007-11-07.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet Trondheim Atferdsproblemer i skolen.

   Respektprogrammet i Trondheim;

   2007-11-30.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Uro i skolen - Stavanger Aftenblad.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet Stavanger Atferdsproblemer i skolen.

   Respektprogrammet;

   2007-11-16.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Problematferd i skolen. Kurs Odda kommune.

   utenTitteltekst;

   2007-11-22.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Mestring av alvorlige atferdsproblem. Åpen fagdag, UiS.

   Åpen fagdag;

   2007-11-28.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Mestring av problematferd.Ålborg.

   utenTitteltekst;

   2007-09-13 - 2007-09-14.

  • Roland, Pål

   (2007)

   De utfordrende barna :kommunikasjon. Sandnes.

   De utfordrende barna;

   2007-02-16.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Åpen fagdag 2006: Atferdsproblemer og spenningssøkning.

   Åpen fagdag, UiS;

   2006-11-29.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Zeroprogrammet: Implementering og videreføring.

   Zero Odda;

   2006-09-15.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Framlegg Zeronettverket: Mobbing sett fra mobberens perspektiv.

   Zeronettverk for ressurspersoner tilknyttet Zeroprogrammet;

   2006-11-07 - 2006-11-08.

  • Roland, Pål

   (2006)

   RESPEKT - programmet: Problematferd.

   Respektprogrammet;

   2006-09-26.

  • Roland, Pål

   (2006)

   RESPEKT - programmet: Problematferd og mobbing.

   RESPEKTprogrammet Stavanger /Sandnes;

   2006-09-12.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Connect - Oslo: Problematferd.

   Connect Oslo;

   2006-04-19.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Skolemøte i Stryn: mestring av problematferd.

   Skolemøtet i Stryn;

   2006-08-14 - 2006-08-15.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Bergenskonferansen 2006: Vold kan bekjempes. Voksenrollen relatert til utfordrende atferd. Justis og politidepartementet.

   Bergenskonferansen 2006;

   2006-05-23 - 2006-05-24.

  • Roland, Pål

   (2006)

   "Dei utfordrande borna" prosjektet: Mestring av krevende atferd.

   De utfordrande borna;

   2006-03-30.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Implementering i Zero.

   Zero - Odda;

   2006-01-15.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Plandag i Moi: Mestring av problematferd.

   Plandag, Lund kommune;

   2006-08-14.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Lærerne skal bli bedre.

  • Roland, Pål

   (2005)

   Sosialpedagogisk veiledning og teamarbeid i videregående skole.

   Fagmøte for alle ansatte ved St Olav videregående skole.ca 80 deltakere.;

   2005-03-01.

  • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth

   (2005)

   Mobberens selvforståelse.

   Åpen fagdag;

   2005-11-23.

  • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål

   (2005)

   "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen.

   Åpen fagdag ved Universitetet i Stavanger;

   2005-11-23.

  • Roland, Pål

   (2002)

   Atferdsproblemer i skolen.

   Fagforum tilrettelagt undervisning. Videregående skole. Rogaland fylke;

   2002-11-22.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway