Hopp til hovedinnhold

Pål Roland

Dosent

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-347
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Roland, Pål

   (2022)

   Ledelseskompetanse: hvordan lede utviklingsprosesser i barnehagen?. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050300.

   s.47-60.

  • Sølvik, Randi M.; Roland, Pål

   (2022)

   Teachers’ and principals’ diverse experiences expand the understanding of how to lead collective professional learning among teachers.

   International Journal of Leadership in Education

   ISSN 1360-3124.

   DOI: 10.1080/13603124.2021.2021295

  • Roland, Pål

   (2021)

   Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole : relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202706357.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2021)

   Implementering av endringsprosesser i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205538863.

  • Omdal, Heidi; Roland, Pål

   (2020)

   Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.568-581.

   DOI: 10.1080/1350293X.2020.1783929

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2020)

   Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud.

   Dafolo

   ISBN 978-87-7160-807-6.

   Volum na.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål

   (2020)

   Læreres kollektive og individuelle utvikling av klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.166-182.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan kan skolen lykkes med å implementere ny kunnskap om klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.132-151.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2020)

   Implementation of physically active lessons: a 2-year follow-up.

   Evaluation and Program Planning

   ISSN 0149-7189.

   Volum 83.

   DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2020.101874

  • Roland, Pål

   (2019)

   Stress, stressmestring og klasseledelse. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.197-221.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction.

   Educational Research

   ISSN 0013-1881.

   Volum 60.

   Hefte 4.

   s.459-477.

   DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Implementering av endringsarbeid i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205519107.

  • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.139-156.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.213-232.

  • Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.173-191.

  • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   s.1-15.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål

   (2017)

   Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202556129.

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.156-175.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hva er implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.19-39.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.86-100.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0160-3.

   s.466-479.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2013)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-44680-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2011)

   Leiing i skuleomfattande tiltak. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.147-168.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.125-146.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund

   (2010)

   The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme.

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.323-344.

   DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine

   (2007)

   Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999).

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 4.

   s.20-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2007)

   Den vanskelege vidareføringa.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 1.

   s.42-45.

 • Bøker og kapitler
  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.89-110.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2015)

   Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02472-1.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Barnehage bok. Kompetanseløft i barnehagen. Være sammen. Bok. UiS.

   ISBN 978-82-93166-62-7.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Pål

   (2013)

   De utfordrende barna - handlingskompetent tidlig innsats og systemperspektivet. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.19-29.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Bok:Implementering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi vet hva vi vil.

   ISBN 978-82-93166-26-9.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Avhandling:Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt.

   ISBN 978-82-7644-486-5.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Problematferd i skolen.

   ISBN 978-82-7578-045-2.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd.

   ISBN 978-82-93166-18-4.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen.

   ISBN 978-82-93166-19-1.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Bok: Problematferd i skolen: Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd?.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Mobbing sett fra mobberens perspektiv.

  • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin

   (2006)

   Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte.

  • Roland, Pål

   (2005)

   Inklusjon og atferdsproblemer Dr grads essay.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr. gradsessay i vitenskapsteori:Batesons kommunikasjonsteori relatert til spesialpedagogikk. Dr. grads programmet i spes ped. HiS.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr gradsessay i innovasjonsarbeid i barnehage og skole. Zeroprogrammet mot mobbing vurdert som innovasjonsprogram. Kurs i dr.gradsprogrammet i spes ped: HiS.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr.grads essay i kvantitativ metode: En validitetsvurdering av artikkelen "Sosial support, negative life events and pupil misbehaviour among young Norwegian adolecents". Bru,Murberg,Stephens.Journal of adolescense. 2001.24. 715 - 727.

  • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt

   (2002)

   Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt.

  • Roland, Pål

   (1998)

   "Containing function" - et prosjekt knyttet til personalutvikling i Møllehagen skolesenter. Samarbeid med Rogalandsforskning.

   ISBN 8272209500.

  • Roland, Pål

   (1996)

   Hovedfagoppgave: Sammenheng mellom antisosial atferd og spenningssøkning.

 • Formidling
  • Roland, Pål

   (2022)

   Ledelse av endringsarbeid i PPT. .

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kapasitetsbygging, ledelse og implementering, relatert til temaet inkluderende praksis..

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hvordan arbeide med inkluderingstemaet i egen organisasjon?.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Forståelse og mestring av utfordrende atferd i et systemperspektiv..

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kapasitetsbygging i egen organisasjon på temaet utfordrende atferd. Med vektlegging på ledelse..

  • Roland, Pål

   (2021)

   Relasjonskvalitet, utfordrende atferd og klasseledelse.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Roland, Pål

   (2021)

   ROBUST og implementering.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan bygge kapasitet i egen organisasjon på temaet utfordrende atferd?.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan lede endringsarbeid i barnehagen relatert til mobbetemaet?.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Organisasjonsutvikling med fokus på kollektiv kapasitetsbygging.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Håndtering av mobbing og andre krenkelser..

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hva er implementeringskvalitet? Presentasjon av Levels og Use modellen ( Hall & Hord 2020).

  • Roland, Pål

   (2021)

   Kapasitets bygging i egen organisasjon og leders betydning i dette arbeidet..

  • Roland, Pål; Rosell, Lars Yngve; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - mobbing i barnehagen.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementeringsprosesser i REKOM/ DEKOM satsningen.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Transformasjonsledelse, implementering og kapasitetsbygging..

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering relatert til mobbetemaet.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Forståelse og håndtering av mobbing og andre krenkelser..

  • Roland, Pål

   (2021)

   Livsmestring og relasjonskvalitet i barnehagen.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering og ledelse av endringsarbeid.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Livsmestring, relasjonskvalitet og implementering av disse temaene.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Stressforståelse og mestring av stress i barnehage og skole-.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Videreføring av inkluderende barnehage og Skolemiljø ( IBS).

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering av temaet inkluderende praksis.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan kan pedagoger utvikle trygge læringsmiljø i sine klasser?.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Klasseledelse for nyutdannete. Overgangen fra utdanning til praksis..

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering og ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Oslo UDE.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Inkludering. Teori forståelse og omsetting til praksis..

  • Roland, Pål

   (2020)

   Læreres oppfatning av implementeringsutfordringer på skolenivå i en intervensjon som omhandler utvikling av klasseledelse. NIMP konferanse Oslo..

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø i barnehagen? Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. .

  • Roland, Pål

   (2020)

   Livsmestring i barnehage og skole.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse, kapasitetsbygging og implementering..

  • Roland, Pål

   (2020)

   Håndtering av mobbing og krenkelser. Temaforståelse og tiltak..

  • Roland, Pål

   (2020)

   Kapasitets bygging i barnehagen? Relasjonskvalitet og livsmestring.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Bærum kommune. Relasjonskvalitet og livsmestring, hvordan implementere disse temaene?.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Mobbing: hvordan forstår vi dette temaet og hvordan kan vi forebygge?.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse av endringsarbeid og stress teori..

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse, og kapasitetsbygging i organisasjoner.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i skolen..

  • Roland, Pål

   (2020)

   En oversikt over implementeringsvitenskap.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan utvikle en sterk innovasjon mot mobbing?.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Håndtering av mobbing og krenkelser.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Implementering av endringer i barnehagekonteksten.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie.

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Innledning. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.13-18.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study..

  • Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? Implementeringsteori og eksempler fra CIESL. Key note foredrag..

  • Roland, Pål

   (2019)

   Hva er suksessfaktorer i implementering av skolebaserte intervensjoner? Teoretiske perspektiver fra CIESL. Oslo. NUBU konferanse. Parallell sesjon.

  • Roland, Pål

   (2019)

   UDIR samling, Oslo. Innovasjon og implementering i barnehage og skole. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet. .

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Phd kurs om " Policy implementation". Implementeringskvalitet og kritisk viktige faktorer i implementeringsarbeidet. Teori og eksempler fra CIESL..

  • Roland, Pål

   (2019)

   Kollektiv kapasitetsbygging i organisasjonen.Teori og eksempler fra CIESL. UDIR samling Oslo..

  • Roland, Pål

   (2019)

   Innovasjon og kapasitetsbygging i organisasjonen. Ledere innen skole Fredrikstad. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet..

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up..

  • Roland, Pål

   (2018)

   Bærum. Hvordan kan god klasseledelse forebygge mobbing og krenkelser?.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Veiledning av organisasjoner fra PPT perspektiv.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Kritiske steg i implementeringsprosessen i skole og barnehage. Oslo. Bruk ar CIESL teoretiske perspektiver..

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse: relasjonsbygging, organisering og læringsstøtte. Tysvær. Med bakgrunn i CIESL prosjektet..

  • Roland, Pål

   (2018)

   Autoritativ rolle og håndtering av atferd. Ringerike..

  • Roland, Pål

   (2018)

   Implementering av mobbetemaet. Buskerud fylkesmannen..

  • Roland, Pål

   (2018)

   Mobbing i barnehagen. Film på Nettside og youtube ( over 5000 treff i 2018).

  • Roland, Pål

   (2018)

   Autoritative voksne og håndtering av atferdsproblemer. Haugesund.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Stord: Hvordan skape autoritative miljøer i skole og barnehage. Om klasse og gruppeledelse. Teori fra CIESL prosjektet..

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions..

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse som forebyggende mot negativ atferd. med bakgrunn i CIESL data. Hammerfest.

  • Roland, Pål

   (2018)

   God klasseledelse. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.Lillestrøm.

  • Roland, Pål

   (2018)

   God klasseledelse som forutsetning for håndtering av krevende klasser..

  • Roland, Pål

   (2018)

   Håndtering av krevende atferd gjennom klasseledelse. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet. Arendal.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Suksessfaktorer i klasseledelse.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse, relasjonsbygging og krav som middel til å forebygge mobbing og krenkelser..

  • Roland, Pål

   (2017)

   Relasjoner, ledelse og implementering. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet..

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan drive implementeringsprosesser på organisasjonsnivå? Med bakgrunn i CIESL resultater..

  • Roland, Pål

   (2017)

   Mobbing og klasseledelse: ulike perspektiver. Presentere CIESL.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Implementeringsteori, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling. Relatert til teorien i CIESL..

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse. Ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan forebygge mobbing gjennom god klasseledelse? Presentasjon av CIESL.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Slik skal barnehagene jobbe mot mobbing.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan arbeider vi med relasjoner i møtet med utfordrende atferd? Med bakgrunn i fra CIESL funn..

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan utvikle klasseledelse med kvalitet? CIESL som bakgrunn.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Ulike perspektiver på klasseledelse. Presentasjon av CIESL.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse -ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL prosjektet.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Læreres relasjonsbygging i et organisasjonsperspektiv.

  • Roland, Pål

   (2017)

   CIESL - Implementering av klasseledelse i et organisasjonsperspektiv.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Implementering og kapasitetsbygging i egen organisasjon. Empiri fra CIESL..

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen? Med tiltak. Empiri fra CIESL data..

  • Roland, Pål

   (2017)

   Relasjonsbygging i barnehage og skole. Med bakgrunn i CIESL data..

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse: ulike perspektiver. Med CIESL som bakgrunnsteori.

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2016)

   Antologi om implementering.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2016)

   Still going strong-12 years after implementing the Respect program.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Hva er god klasseledelse? Utfordringer i klasserommet..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ulike perspektiver på klasseledelse..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ulike perspektiver på klasseledelse..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering av intervensjoner i barnehagen. Arendal. Ledere..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse - relasjoner, organisering og læringsstøtte. Eksempler og teori fra CIESL.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Hvordan forstå og arbeide med mobbing i skolen? Haugesund.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Håndtering av klasseledelse med fokus mot utfordrende atferd..

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Mobbetemaet og kapasitetsbygging i organisasjonen. Oslo..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Mobbing, forskning og nye forståelsesrammer. Ledere i skole, barnehage og PPT..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Haugesund.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering av rammeplanen i barnehagen.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse av kapasitetsbygging i skolen. Flekkefjord..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Forebygging av utfordrende atferd i klassen. Trondheim. Forståelse og tiltak..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Organisasjonsutvikling i skoler.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering, ledelse og skoleutvikling.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Betydningen av den autoritative voksenrollen i pedagogiske sammenhenger. Vektlegging av relasjonsbygging fra lærer til elev..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse - ulike perspektiver. Eksempler fra CIESL prosjektet.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse og implementering. Vennesla Teori og eksempler fra CIESL.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Relasjonsledelse i barnehagen Ålesund. Ledere i barnehager..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse og utfordrende atferd. Implementering av klasseledelsesteori..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse: utfordringer knyttet til læringsledelse. CIESL som teoribase..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Implementering med fokus på klasseledelse. Skien kommune - ledere. CIESL brukt som bakgrunns teori og eksemplifisering..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Oslo. Hvordan kan vi skape god implementeringskvalitet i endringsprosesser?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Med fokus på relasjonsarbeid i barnehagen. Positivt klima og perspektivtaking..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan kan vi forstå krevende atferd i barnehagen og sette inn gode tiltak?.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Alvorlige atferdsproblemer i skolen. Hvordan håndterer vi det?.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner..

  • Roland, Pål

   (2015)

   En oversikt over implementering: en implementeringsposter..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Trondheim.Hvordan forebygge mobbing i skole og barnehage?.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Voss. Implementering og kapasitetsbygging i organisasjoner. For ledere i Voss kommune..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan kan vi skape kapasitetsbygging i barnehagen?.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2015)

   Ulike perspektiver på implementering. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.14-18.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Stavanger kommune.Hvordan bygger vi inkluderende læringsmiljø i skolen? Kapasitetsbygging og inkludering.CIESL prosjektet som eksemplifisering..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Kommunikasjons prosesser med bakgrunn i Mead og Bateson sine teorier..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Oslo. Innovasjonsprosesser i pedagogiske organisasjoner..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Tidlig intervensjon når det gjelder barn med utagerende atferd i skolen. Tiltakene må starte allerede i 1 klasse..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan arbeider vi for å skape god klasse/ gruppe ledelse? CIESL som eksempel på teoribase på dette temaet. .

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hobøl. Hvordan forebygge og redusere mobbing i skolen?.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Tidlig innsats og autoritativ voksenrolle i barnehagen..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Asker. Hvordan forstår vi og arbeider med utfordrende atferd i barnehagen?.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Spesialundervisning. Utagerende atferds og inkludering.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Aggresjonsteori. Social information Processing model. Implementeringsteori. CIESL som eksempel..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Fokusgruppeintervju av lærere i CIESL.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse fra teori til praksis: utfordringer..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse relatert til læringsstøtte, inkludering og håndtering av utfordrende atferd. CIESL prosjektet brukt som bakgrunnsmateriale i foredraget..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Lyngdal. Tidlig innsats, utfordrende atferds og autoritativ voksenrolle..

  • Roland, Pål

   (2014)

   Krevende atferd i skolen. Haugesund.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Implementering og innovasjon i barnehagen. Oslo.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Utfordrende atferd - hvordan forstå og håndtere det i tidlig alder.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kompetanseløft i barnehagen - hvordan få det til? Bodø.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.Kapasitetsbygging. Tønsberg.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kapsitetsbygging i barnehager. Drammen. Sundvollen.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Hvordan forebygge mobbing i skolen? Moss.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Utfordrende atferd i barnehage og skole. Bamble kommune.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Være sammen - et kompetanseløft for barnehagen. Farsund.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forståelse og håndtering av utfordrende atferd relatert til tidlig innsats.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Inkludering i barnehagen. Songedalen (Kristiansand).

  • Roland, Pål

   (2014)

   Tidlig innsats i skole og barnehage.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Implementeringsprosesser og kapasitetsbygging. Molde. PPT ansatte.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sandnes Kort oversikt over CIESL..

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forebygging av mobbing med fokus på systemperspektivet. Stavanger.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av innovasjoner i barnehagen. Stavanger.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kommunikasjonsteori og autoritativ voksenrolle.Arendal. Være sammen. Første kurs med studiepoeng.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Håndtering av utfordrende atferd i barnehagen.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid i skolen.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Porsgrunn.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser og kapasitetsbygging i barnehagen. Kristiansand. Universitetet i Agder.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser i pedagogiske kontekster. Vennesla.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Tidlig insats og håndtering av utfordrende atferd.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forståelse og håndtering av utfordrende atferd.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sola /Stavanger.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kompetanseløft i barnehagen. Haugesund. Haugalandsløftet.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Örganisasjonsutvikling og implementering i skole og barnehage.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Endringsledelse og organisasjonsutvikling i PPT.

  • Roland, Pål

   (2013)

   To foredrag: 1. Tidlig innsats og utfordrende atferd. 2.Kommunikasjonsteori inspirert av Bateson.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Tidlig innsats med fokus på utfordrende atferd.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Hva er aggresjonsteori, og hvordan kan vi anvende denne kunnskapen?.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Håndtering av utfordrende atferd.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Organisasjonsutvikling i barnehage og skole.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Utfordrende atferd i skolen - hvordan møte det som pedagog?.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Hådtering av utfordrende atferd med fokus på stress teori.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Tidlig innsats: Hvordan oppnå det i barnehager?.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Implementering og spredning av kompetanseprosjektet i barnehager: Være sammen.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Organisasjonsutvikling og ledelse av endringer.

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen.

  • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Innovasjon og implementering i barnehager og skoler.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Stressteori - hvordan forstå stress? SIP modellen - K. Dodge sin modell - presentasjon.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats.

  • Byrkejdal - Sørby, Liv Jorunn; Roland, Pål

   (2012)

   Individuell og kollektiv håndtering av aggresjonsproblematikk i skolen.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 7.

   s.18-23.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Implementering og ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Atferdsproblemer i barnehage og skole. Tidlig intervensjon.Vennesla.

  • Lindblom, Frode; Lindblom, Frode; Roland, Pål

   (2012)

   Lærte 550 om grensesetting.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Aggresjonsteori og autoritativ voksenrolle - individ og systemperspektivet.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Relasjonsbygging og grensesetting: autoritative voksne.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Implementering og organisasjonslæring for skoleledere.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Håndtering av utfordrende atferd i tidlig alder.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats - hva betyr det for barnehagen?.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats i barnehagealder: om utfordrende atferd.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Tidlig intervensjon og implementering.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Mobbing og systematisk arbeid.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Tidlig intervensjon: Begynn tidlig i barnehagen. Hel side i haugesund Avis.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Strand kommune ,politikere og ledere: Hvordan få til tidlig intervensjon?.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Konferanse: Være sammen. Lyngdal. Krevende atferd i tidlig alder.

  • Roland, Pål

   (2010)

   ICSEI konferanse, Kualalumpur. "Improving the capacity for authoritative teaching.".

  • Roland, Pål

   (2010)

   Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbearbeid.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Kristiansand: Hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd i tidlig alder? Implementering.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Stavanger Aftenblad:Hvordan få til tidlig innsats relatert til barn med alvorlige atferdsproblemer?.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Konferanse Sandefjord: Hva er reaktiv og proaktiv aggresjon?Forståelse og håndtering.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbeprogram.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Stavanger Aftenblad: Tidlig intervensjon i skolen.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Forebygging og håndtering av aggresjon.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Krevende atferd i tidlig alder. Konferanse Haugesund.

  • Roland, Pål

   (2010)

   KS - konferanse Sandnes. Tidlig innsats.

  • Roland, Pål

   (2009)

   UiS. Åpen fagdag: Hvordan bygge gode team i skolen?.

  • Veland, Jarmund; Roland, Pål

   (2009)

   Forebygging av sosiale og emosjonelle problem i skolen.

  • Roland, Pål

   (2009)

   De Utfordrende Barna, Bryne: Stressteori-hvordan mestre stress?.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Bærum: Implementering av intervensjonsprogram.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Nasjonal konferanse SFO, Oslo: Håndtering av utfordrende atferd.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Seminar Kunnskapsdepartementet :Tidlig innsats: De utfordrende barna.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Skolemøtet i Rogaland: De utfordrende barna.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2009)

   Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 9.

   s.4-15.

  • Roland, Pål

   (2009)

   De utfordrende barna Haugesund: Håndtering av atferdsproblemer i tidlig alder.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Universitetet i Tromsø. Tidlig innsats: De utfordrende barna.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Connect Oslo: Problematferd i skolen.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Reaktiv og proaktiv aggresjon i skolen. Forståelse og tiltak. Åpen fagdag UiS.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Respektprogrammet i Trondheim.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordernde barna. Departementets nasjonale konferanse Stavanger.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Connect Oslo.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Hvordan få til tidlig intervensjon? Sola kommune.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Innovasjon og implementering. Bergen Bufetat.

  • Roland, Pål

   (2008)

   problematferd i skolen. Respekt Rana.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. respektprogrammet i Sandnes.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordrende barna. Høgskolen i Nesna.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Hvordan kan lærere håndtere aggressiv atferd? Artikkel til Connect Oslo.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Kommunikasjonsprosesser i team. Sola.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordrende barna. Klepp.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Tverrfaglige utfordringer knyttet til tidlig intervensjon i forhold til krevende atferd. Utstein Kloster.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Mestring av problematferd.Ålborg.

  • Roland, Pål

   (2007)

   De utfordrende barna :kommunikasjon. Sandnes.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Uro i skolen - Stavanger Aftenblad.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Mestring av alvorlige atferdsproblem. Åpen fagdag, UiS.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Problematferd i skolen. Kurs Odda kommune.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet Stavanger Atferdsproblemer i skolen.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet Trondheim Atferdsproblemer i skolen.

  • Roland, Pål

   (2007)

   De utfordrende barna. Utdanningskonferansen Haugesund.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet. Sandnes Problematferd i skolen.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Framlegg Zeronettverket: Mobbing sett fra mobberens perspektiv.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Åpen fagdag 2006: Atferdsproblemer og spenningssøkning.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Zeroprogrammet: Implementering og videreføring.

  • Roland, Pål

   (2006)

   "Dei utfordrande borna" prosjektet: Mestring av krevende atferd.

  • Roland, Pål

   (2006)

   RESPEKT - programmet: Problematferd.

  • Roland, Pål

   (2006)

   RESPEKT - programmet: Problematferd og mobbing.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Bergenskonferansen 2006: Vold kan bekjempes. Voksenrollen relatert til utfordrende atferd. Justis og politidepartementet.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Implementering i Zero.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Skolemøte i Stryn: mestring av problematferd.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Plandag i Moi: Mestring av problematferd.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Lærerne skal bli bedre.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Connect - Oslo: Problematferd.

  • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål

   (2005)

   "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen.

  • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth

   (2005)

   Mobberens selvforståelse.

  • Roland, Pål

   (2005)

   Sosialpedagogisk veiledning og teamarbeid i videregående skole.

  • Roland, Pål

   (2002)

   Atferdsproblemer i skolen.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway