Pål Roland

Dosent i spesialpedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-347
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Roland, Pål

   (2023)

   Kapasitet som begrep og teoretisk forankring. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.19-35.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan skape et profesjonelt lærende felleskap i pedagogiske organisasjoner?. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.36-61.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan kan ledere drive implementeringsprosesser med kvalitet i pedagogiske organisasjoner?. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.129-153.

  • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten

   (2023)

   Hvordan samle trådene når pedagogiske organisasjoner skal utvikle seg gjennom kapasitetsbygging : en systemteoretisk tilnærming. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.259-276.

  • Hye, Linda; Roland, Pål; Øgård, Morten

   (2023)

   Introduksjon : Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner. I: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

   s.11-18.

  • Halvorsen, Jeanette; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2023)

   Teachers’ participation in evaluating a web-based tool to monitor intervention fidelity.

   Educational Research.

   ISSN 0013-1881.

   Volum 65.

   Hefte 3.

   s.357-374.

   DOI: 10.1080/00131881.2023.2223594

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2023)

   Implementering av arbeid med sosial og emosjonell læring. I: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205577930.

   s.125-143.

  • Sølvik, Randi M.; Roland, Pål

   (2022)

   Teachers’ and principals’ diverse experiences expand the understanding of how to lead collective professional learning among teachers.

   International Journal of Leadership in Education.

   ISSN 1360-3124.

   DOI: 10.1080/13603124.2021.2021295

  • Roland, Pål

   (2022)

   Ledelseskompetanse: hvordan lede utviklingsprosesser i barnehagen?. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

   s.47-60.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole : relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202706357.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2021)

   Implementering av endringsprosesser i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205538863.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2020)

   Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud.

   Dafolo.

   ISBN 978-87-7160-807-6.

   Volum na.

  • Omdal, Heidi; Roland, Pål

   (2020)

   Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.568-581.

   DOI: 10.1080/1350293X.2020.1783929

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan kan skolen lykkes med å implementere ny kunnskap om klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

   s.132-151.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål

   (2020)

   Læreres kollektive og individuelle utvikling av klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

   s.166-182.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2020)

   Implementation of physically active lessons: a 2-year follow-up.

   Evaluation and Program Planning.

   ISSN 0149-7189.

   Volum 83.

   DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2020.101874

  • Roland, Pål

   (2019)

   Stress, stressmestring og klasseledelse. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

   s.197-221.

  • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   s.1-15.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404

  • Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.173-191.

  • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

   s.139-156.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

   s.213-232.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction.

   Educational Research.

   ISSN 0013-1881.

   Volum 60.

   Hefte 4.

   s.459-477.

   DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Implementering av endringsarbeid i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205519107.

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål

   (2017)

   Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202556129.

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026015.

   s.156-175.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hva er implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.19-39.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.86-100.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0160-3.

   s.466-479.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2013)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-44680-9.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.125-146.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2011)

   Leiing i skuleomfattande tiltak. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.147-168.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund

   (2010)

   The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme.

   Journal of educational change.

   ISSN 1389-2843.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.323-344.

   DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine

   (2007)

   Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999).

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 4.

   s.20-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2007)

   Den vanskelege vidareføringa.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 1.

   s.42-45.

 • Bøker og kapitler
  • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten

   (2023)

   Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783778.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.89-110.

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2015)

   Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Barnehage bok. Kompetanseløft i barnehagen. Være sammen. Bok. UiS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-93166-62-7.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Pål

   (2013)

   De utfordrende barna - handlingskompetent tidlig innsats og systemperspektivet. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.19-29.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Bok:Implementering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi vet hva vi vil.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-93166-26-9.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Avhandling:Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-486-5.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd.

   ISBN 978-82-93166-18-4.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen.

   ISBN 978-82-93166-19-1.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Problematferd i skolen.

   ISBN 978-82-7578-045-2.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Bok: Problematferd i skolen: Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd?.

  • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin

   (2006)

   Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Mobbing sett fra mobberens perspektiv.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Roland, Pål

   (2005)

   Inklusjon og atferdsproblemer Dr grads essay.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr gradsessay i innovasjonsarbeid i barnehage og skole. Zeroprogrammet mot mobbing vurdert som innovasjonsprogram. Kurs i dr.gradsprogrammet i spes ped: HiS.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr. gradsessay i vitenskapsteori:Batesons kommunikasjonsteori relatert til spesialpedagogikk. Dr. grads programmet i spes ped. HiS.

  • Roland, Pål

   (2004)

   Dr.grads essay i kvantitativ metode: En validitetsvurdering av artikkelen "Sosial support, negative life events and pupil misbehaviour among young Norwegian adolecents". Bru,Murberg,Stephens.Journal of adolescense. 2001.24. 715 - 727.

  • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt

   (2002)

   Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Pål

   (1998)

   "Containing function" - et prosjekt knyttet til personalutvikling i Møllehagen skolesenter. Samarbeid med Rogalandsforskning.

   ISBN 8272209500.

  • Roland, Pål

   (1996)

   Hovedfagoppgave: Sammenheng mellom antisosial atferd og spenningssøkning.

 • Formidling
  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i skolen? Med fokus på autoritative klima..

   Læringsmiljø uken for lærerstudenter;

   2023-01-04.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan kan lærere veilede elever i praksis med kvalitet? .

   Seminar for lærere i Rogaland;

   2023-01-12.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Inkludering i barnehage, skole og PPT: Hvordan bygge kapasitet på dette temaet?.

   Stord. Interkommunal seminar FOS;

   2023-01-27.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Implementeringskvalitet i barnehage, skole og PPT. Hvordan skaper vi profesjonelle lærende felleskap?.

   Sandnes Kommune. Oppvekst sektoren.;

   2023-02-23.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan bygge kapasitet på temaet inkludering i utdanningssektoren?.

   Kopetanseløft Oslo kommune;

   2023-01-31 - 2023-02-01.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Kapasitetsbygging av temaet inkludering i videregående skole. Suksessfaktorer og barrierer.

   Koløftet Oslo Videregående skole;

   2023-03-07 - 2023-03-08.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Stress og stressmestring i barnehage og skole..

   Flekkefjordskonferansen;

   2023-04-11.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hva er et profesjonelt lærende felleskap og hvordan skaper vi det?.

   Flekkefjordskonferansen 2023. Dag 2 for ledere.;

   2023-04-12.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan drive kapasitetsbygging i egen AKS/ Sfo?.

   AKS ledelses utdanning i Oslo;

   2023-09-26.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan forstå og mestre ulike former for utfordrende atferd?.

   Seminar for ledere og ansatte i barnehage, skole og PPT;

   2023-09-14.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hva ligger det i profesjonell klasseledelse og hvordan implementerer vi det i videregående skole?.

   Ansatte i Randaberg videregående skole;

   2023-08-11.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan bygge autoritative klima i barnehagesektoren?.

   Ansatte i barnehagen i Askøy kommune;

   2023-11-10.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Implementering av autoritativt klima i en kommune. Suksessfaktorer og barrierer.

   Ringerike kommune for barnehagesektoren;

   2023-10-23 - .

  • Roland, Pål

   (2023)

   Hvordan bygge autoritative klima i barnehage og skole? Forståelse av temaet, og forskningsbaserte forslag til å oppnå dette i egen organisasjon..

   Felles planleggingsdag for barnehager og skoler i Rogaland;

   2023-11-17.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Kapasitetsbygging i barnehagen - hvordan kan ledere skape det?.

   Masterprogrammet for ledere i barnehagesektoren;

   2023-08-31 - 2023-09-01.

  • Roland, Pål

   (2023)

   Kapasitetsbygging og implementering av oppvekstreformen i ledernivået..

   Kommunal kapasitetsbygging i Tysvær kommune for ledere;

   2023-09-07.

  • Roland, Pål; Gilje Strand, Maria

   (2023)

   Autoritativ rolle som foreldre, i barnehage og skole. En Podcast.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Ledelse av endringsarbeid i PPT. .

   Nasjonal Statped konferanse.Oslo.;

   2022-05-19.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Forståelse og mestring av utfordrende atferd i et systemperspektiv..

   Flekkefjordkonferansen;

   2022-04-19.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kapasitetsbygging i egen organisasjon på temaet utfordrende atferd. Med vektlegging på ledelse..

   Flekkefjordkonferansen;

   2022-04-20.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hvordan arbeide med inkluderingstemaet i egen organisasjon?.

   UDE konferanse Oslo. Barnehage, skole og PPT.;

   2022-03-22 - 2022-03-23.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kapasitetsbygging, ledelse og implementering, relatert til temaet inkluderende praksis..

   FOS nettverket. Stord (5 kommuner);

   2022-05-04.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hvordan skape bærekraftig videreføring i inkluderende barnehage og skolemiljø? IBS konferansen Fornebu..

   IBS konferanse. Statsforvalteren i Oslo og Viken ;

   2022-12-07.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kristiansand. Relasjonskvalitet og livsmestring i barnehagearenaen.

   Samling for ledere og pedagoger i barnehagen;

   2022-11-09.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Implementeringskvalitet og ledelse av endringsarbeid.

   Sandnes kommune. Seminar for ledere i oppvekst;

   2022-11-11.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Inkludering i videregående skole. Hvordan forbedre det temaet?.

   Oslo. Ledelse i videregående skole i Oslo;

   2022-11-22 - 2022-11-23.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kompetanseløft for inkluderende praksis. Erfaringer så langt....

   Oslo. Læringsmiljøkonferansen 2022;

   2022-10-20 - 2022-10-21.

  • Roland, Pål

   (2022)

   PPT Stavanger. Hvordan utvikle PPT som organisasjon ? Med vekt på implementering, ledelse og kapasitetsbygging.

   Seminar PPT Stavanger;

   2022-09-12.

  • Roland, Pål

   (2022)

   FOS nettverket.Kapasitetsbygging internt og eksternt i PPT..

   FOS nettverket. Stord (5 kommuner). PPT ansatte.;

   2022-09-16.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kapasitetsbygging på temaet inkludering i barnehage, skole og PPT..

   Oslo UDE Kompetanseløft for inkludering;

   2022-10-18 - 2022-10-19.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kongsberg. Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i en inkluderende kontekst?.

   Kongsberg kommune: Innlegg for ansatte i skolen og barnehage.;

   2022-08-12.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hva er kvalitet i klasseledelse? Om overganger, interaksjoner og relasjonskvalitet..

   Ski kommune. Innlegg for ansatte i skolen.;

   2022-08-10.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Kvalitet i klasseledelse for nyansatte lærere i nettverk. Interkommunalt opplegg i Frogn kommune..

   Nettverk for nyutdannete lærere. Frogn kommune;

   2022-10-28.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Hvordan skape relasjonskvalitet i barnehagesektoren?.

   Ringerike Kommunalt Rekom prosjekt for barnehageansatte.;

   2022-10-31.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Organisasjonsutvikling og implementering i barnehage og skole.

   Oslo UDE kompetanseløft;

   2022-11-03 - 2022-11-04.

  • Roland, Pål

   (2022)

   Stress og stressmestring i leder rollen. For ledere i Stord kommune..

   Nettverk for ledere i Stord kommune.;

   2022-12-20.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan bygge kapasitet i egen organisasjon på temaet utfordrende atferd?.

   Flekkefjord konferansen;

   2021-04-07.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Håndtering av mobbing og andre krenkelser..

   UDIR samling. Nasjonal IBS prosjektet;

   2021-02-09.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan lede endringsarbeid i barnehagen relatert til mobbetemaet?.

   FUS nettverk;

   2021-02-23.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Organisasjonsutvikling med fokus på kollektiv kapasitetsbygging.

   UDIR samling. Nasjonal IBS prosjektet ( Inkluderende barnehage og skole prosjekt);

   2021-03-16.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hva er implementeringskvalitet? Presentasjon av Levels og Use modellen ( Hall & Hord 2020).

   PhD kurs i "Policy implementation";

   2021-04-20.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Kapasitets bygging i egen organisasjon og leders betydning i dette arbeidet..

   Oslo Kommune UDE. Ledergruppen utdanning;

   2021-05-04.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Transformasjonsledelse, implementering og kapasitetsbygging..

   Oslo kommune AKS;

   2021-05-19.

  • Roland, Pål; Rosell, Lars Yngve; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - mobbing i barnehagen.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementeringsprosesser i REKOM/ DEKOM satsningen.

   Sandnes kommune, forankringsseminar ledere;

   2021-08-26.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Relasjonskvalitet, utfordrende atferd og klasseledelse.

   Møre & Romsdal: innlegg for vidergående skoler;

   2021-08-18.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Roland, Pål

   (2021)

   ROBUST og implementering.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Hvordan kan pedagoger utvikle trygge læringsmiljø i sine klasser?.

   Grenlandskonferansen. Universitetet i Sør Øst Norge;

   2021-11-11 - .

  • Roland, Pål

   (2021)

   Livsmestring og relasjonskvalitet i barnehagen.

   Samling for barnehageansatte i Kristiansand;

   2021-10-22.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Livsmestring, relasjonskvalitet og implementering av disse temaene.

   Ringerike. Samling for ansatte i barnehagen;

   2021-09-30.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering og ledelse av endringsarbeid.

   UDIR samling Oslo. Kompetanseløft for inkluderende praksis.;

   2021-09-21 - .

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering relatert til mobbetemaet.

   Nasjonal samling for mobbeombudene. Sandnes.;

   2021-09-29.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Forståelse og håndtering av mobbing og andre krenkelser..

   UDIR. Inkluderende barnehage og skolemiljø. Nasjonal samling.;

   2021-09-22.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering av temaet inkluderende praksis.

   Samling for ledere i Sandnes kommune.;

   2021-10-07.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Videreføring av inkluderende barnehage og Skolemiljø ( IBS).

   Stavanger. Statsforvalteren i Rogaland. Inkluderende barnehage og skolemiljø UDIR prosjekt;

   2021-11-25.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Stressforståelse og mestring av stress i barnehage og skole-.

   Kristiansand.. UiA. Innlegg på lærerkonferansen;

   2021-11-22.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Klasseledelse for nyutdannete. Overgangen fra utdanning til praksis..

   Seminar for nyansatte i skolen, Drøbak.;

   2021-10-15.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Implementering og ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Oslo UDE.

   REKOM og DEKOM Oslo UDE;

   2021-10-12.

  • Roland, Pål

   (2021)

   Inkludering. Teori forståelse og omsetting til praksis..

   REKOM og DEKOM Oslo UDE;

   2021-10-13.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Livsmestring i barnehage og skole.

   Bærum kommune. Samling for barnehage og skoleansatte.;

   2020-01-07.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Håndtering av mobbing og krenkelser. Temaforståelse og tiltak..

   Oslo. UDIR samling inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2020-01-21.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Implementering av endringer i barnehagekonteksten.

   Samling for barnehageansatte i Sandnes kommune;

   2020-01-10.

  • Roland, Pål

   (2020)

   En oversikt over implementeringsvitenskap.

   UDIR samling Oslo. Ledelsesnivå;

   2020-01-21.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Håndtering av mobbing og krenkelser.

   UDIR. Inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2020-01-21.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan utvikle en sterk innovasjon mot mobbing?.

   UDIR samling Oslo. Inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2020-01-28.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Læreres oppfatning av implementeringsutfordringer på skolenivå i en intervensjon som omhandler utvikling av klasseledelse. NIMP konferanse Oslo..

   Nasjonalt nettverk for implementeringsforskning. Oslo;

   2020-11-23.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø i barnehagen? Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. .

   For ledere i barnehager i Vestfold og Telemark;

   2020-05-20.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse, kapasitetsbygging og implementering..

   Samling for ledere i skole og barnehage i Lister;

   2020-09-09.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Kapasitets bygging i barnehagen? Relasjonskvalitet og livsmestring.

   Kurs barnehageansatte i Modum kommune;

   2020-05-12.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse, og kapasitetsbygging i organisasjoner.

   Universitetet i Agder. Master spes ped. ;

   2020-08-25.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Bærum kommune. Relasjonskvalitet og livsmestring, hvordan implementere disse temaene?.

   Kurs for ansatte i skole og barnehage;

   2020-09-03.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Ledelse av endringsarbeid og stress teori..

   Forelesning for ansatte i ASK UDE;

   2020-09-17.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i skolen..

   Tysvær kommune Ansatte i skolen;

   2020-09-21.

  • Roland, Pål

   (2020)

   Mobbing: hvordan forstår vi dette temaet og hvordan kan vi forebygge?.

   Barnehage og skoleansatte. Tromsø;

   2020-11-05.

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Innledning. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

   s.13-18.

  • Roland, Pål

   (2019)

   UDIR samling, Oslo. Innovasjon og implementering i barnehage og skole. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet. .

   Nasjonalt UDIR prosjekt. Samlingsbasert;

   2019-01-16.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Phd kurs om " Policy implementation". Implementeringskvalitet og kritisk viktige faktorer i implementeringsarbeidet. Teori og eksempler fra CIESL..

   Phd Kurs;

   2019-02-14 - 2019-02-15.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Innovasjon og kapasitetsbygging i organisasjonen. Ledere innen skole Fredrikstad. Teori og eksempler fra CIESL prosjektet..

   Kurs for ledere i Fredrikstad kommune;

   2019-03-28 - .

  • Roland, Pål

   (2019)

   Kollektiv kapasitetsbygging i organisasjonen.Teori og eksempler fra CIESL. UDIR samling Oslo..

   Nasjonalt UDIR prosjekt. Læringsmiljøprosjektet.;

   2019-03-12.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? Implementeringsteori og eksempler fra CIESL. Key note foredrag..

   Nasjonal konferanse NUBU. Oslo;

   2019-09-13.

  • Roland, Pål

   (2019)

   Hva er suksessfaktorer i implementering av skolebaserte intervensjoner? Teoretiske perspektiver fra CIESL. Oslo. NUBU konferanse. Parallell sesjon.

   Nasjonal konferanse NUBU. Oslo;

   2019-09-13.

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019;

   2019-10-16.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019;

   2019-10-17.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study..

   Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up..

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions..

   ICSEI ;

   2018-01-08 - 2018-01-12.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Suksessfaktorer i klasseledelse.

   Foredrag RSK Finnmark;

   2018-08-29.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Bærum. Hvordan kan god klasseledelse forebygge mobbing og krenkelser?.

   Seminar for lærere og ledere i skolen. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet;

   2018-08-14.

  • Roland, Pål

   (2018)

   God klasseledelse som forutsetning for håndtering av krevende klasser..

   Haugesund. Kurs for ansatte i skolen.;

   2018-06-05.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse, relasjonsbygging og krav som middel til å forebygge mobbing og krenkelser..

   Oslo. UDIR samling. Inkluderende barnehage og skolemiljø;

   2018-04-25.

  • Roland, Pål

   (2018)

   God klasseledelse. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet.Lillestrøm.

   Kurs for ansatte i skole og ledelsen der.;

   2018-04-19.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse som forebyggende mot negativ atferd. med bakgrunn i CIESL data. Hammerfest.

   Kurs for ansatte i skolen;

   2018-04-05.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Håndtering av krevende atferd gjennom klasseledelse. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet. Arendal.

   Kurs for ledere i skolen;

   2018-03-23.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Stord: Hvordan skape autoritative miljøer i skole og barnehage. Om klasse og gruppeledelse. Teori fra CIESL prosjektet..

   Stord. Kursdag om klasse og gruppeledelse.;

   2018-11-02.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Veiledning av organisasjoner fra PPT perspektiv.

   Kurs for PPT ansatte i Lillestrøm;

   2018-12-11.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Kritiske steg i implementeringsprosessen i skole og barnehage. Oslo. Bruk ar CIESL teoretiske perspektiver..

   Læringsmiljøsenterets nasjonale konferanse. Oslo.;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Mobbing i barnehagen. Film på Nettside og youtube ( over 5000 treff i 2018).

  • Roland, Pål

   (2018)

   Autoritativ rolle og håndtering av atferd. Ringerike..

   Ringerike kommune Barnehageledere.;

   2018-10-01.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Klasseledelse: relasjonsbygging, organisering og læringsstøtte. Tysvær. Med bakgrunn i CIESL prosjektet..

   Kurs for ansatte i skolen;

   2018-10-30.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Implementering av mobbetemaet. Buskerud fylkesmannen..

   Ledere i barnehage og skole;

   2018-10-25.

  • Roland, Pål

   (2018)

   Autoritative voksne og håndtering av atferdsproblemer. Haugesund.

   Ansatte i barnehager;

   2018-10-17.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Læreres relasjonsbygging i et organisasjonsperspektiv.

   Konferansen Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen;

   2017-09-19 - 2017-09-20.

  • Roland, Pål

   (2017)

   CIESL - Implementering av klasseledelse i et organisasjonsperspektiv.

   Hamar. SEPU.HiI. HiV. Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen;

   2017-09-19 - 2017-09-20.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse. Ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL.

   Foredrag for nyutdanna lærere med veiledere;

   2017-09-18.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan forebygge mobbing gjennom god klasseledelse? Presentasjon av CIESL.

   Mobbeforebygging og klasseledelse. Seminar i Asker;

   2017-09-05.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Mobbing og klasseledelse: ulike perspektiver. Presentere CIESL.

   Seminar i Arendal. Filadelfia.;

   2017-08-31.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Implementeringsteori, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling. Relatert til teorien i CIESL..

   Haugalandsløftet konferanse ledernivå;

   2017-08-28.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse: ulike perspektiver. Med CIESL som bakgrunnsteori.

   Samling for alle lærerne i Sogndal og omegn;

   2017-08-16 - .

  • Roland, Pål

   (2017)

   Ulike perspektiver på klasseledelse. Presentasjon av CIESL.

   Plan dag for lærere og rektor i Bodø;

   2017-08-15.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Klasseledelse -ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL prosjektet.

   Samling lærere og ledere i frosta kommune;

   2017-08-14.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan utvikle klasseledelse med kvalitet? CIESL som bakgrunn.

   Plandag for alle lærere og ledere i Horten;

   2017-08-11.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan arbeider vi med relasjoner i møtet med utfordrende atferd? Med bakgrunn i fra CIESL funn..

   FLIS konferansen Stavanger;

   2017-11-02.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan drive implementeringsprosesser på organisasjonsnivå? Med bakgrunn i CIESL resultater..

   Kvinesdal. Ledere i Lister nettverker ( 10 kommuner);

   2017-11-10 - .

  • Roland, Pål

   (2017)

   Slik skal barnehagene jobbe mot mobbing.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Relasjonsbygging i barnehage og skole. Med bakgrunn i CIESL data..

   Larvik, ansatte i skole og barnehage;

   2017-12-05.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Relasjoner, ledelse og implementering. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet..

   Larvik. Ansatte i barnevern og helsetjenester.;

   2017-12-06.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen? Med tiltak. Empiri fra CIESL data..

   Bærum kommune. Ansatte i skolen og ledere.;

   2017-11-24.

  • Roland, Pål

   (2017)

   Implementering og kapasitetsbygging i egen organisasjon. Empiri fra CIESL..

   Seminar. Ledere i skole og barnehage.;

   2017-11-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction..

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI);

   2016-01-06 - 2016-01-09.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ulike perspektiver på klasseledelse..

   Ungdomstrinnsatsningen 2014 - 2018. Oslo;

   2016-01-12.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ulike perspektiver på klasseledelse..

   Ungdomstrinnsatsningen 2014- 2018. Oslo;

   2016-01-19.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Håndtering av klasseledelse med fokus mot utfordrende atferd..

   Bergen. Seminar for lærere og ledere som arbeider med spesialundervisning;

   2016-04-07 - 2016-04-08.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse og utfordrende atferd. Implementering av klasseledelsesteori..

   Masterprogrammet i spesialpedagogikk. Høgskolen i Volda;

   2016-04-18 - 2016-04-19.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Betydningen av den autoritative voksenrollen i pedagogiske sammenhenger. Vektlegging av relasjonsbygging fra lærer til elev..

   Arendalskonferansen 2016. Arendal.;

   2016-05-03 - .

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering, ledelse og skoleutvikling.

   Konferanse for ledere. Arendal;

   2016-06-15.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Hva er god klasseledelse? Utfordringer i klasserommet..

   Seminar for lærere og rektorer. Trondheim;

   2016-08-10.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo..

   Atferdssenterets konferansen;

   2016-11-16.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Relasjonsledelse i barnehagen Ålesund. Ledere i barnehager..

   KOnferanse;

   2016-10-27 - 2016-10-28.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Organisasjonsutvikling i skoler.

   Seminar for alle skolelederne i Sandnes kommune;

   2016-10-25.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse - ulike perspektiver. Eksempler fra CIESL prosjektet.

   UDIR samling Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-10-31 - 2016-11-01.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Klasseledelse - relasjoner, organisering og læringsstøtte. Eksempler og teori fra CIESL.

   Seminar;

   2016-10-12.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse og implementering. Vennesla Teori og eksempler fra CIESL.

   Seminar for ledere i utdanninssektoren;

   2016-10-13.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering av intervensjoner i barnehagen. Arendal. Ledere..

   Seminar for ledere Arendal kommune;

   2016-11-22.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2016)

   Still going strong-12 years after implementing the Respect program.

   ICSEI konferanse;

   2016-01-05 - 2016-01-10.

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2016)

   Antologi om implementering.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Forebygging av utfordrende atferd i klassen. Trondheim. Forståelse og tiltak..

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Haugesund.

   Ledere i skole og barnehage;

   2016-11-10 - 2017-11-10.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Ledelse av kapasitetsbygging i skolen. Flekkefjord..

   Seminar for ledere i Lister regionen.;

   2016-12-08.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Mobbing, forskning og nye forståelsesrammer. Ledere i skole, barnehage og PPT..

   Fylkesmannen i Vestfold: ledere i regionen;

   2016-12-09.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Implementering av rammeplanen i barnehagen.

   Seminar for ledere i barnehagen i Stavanger;

   2016-11-09.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Mobbetemaet og kapasitetsbygging i organisasjonen. Oslo..

   UDIR Læringsmiljøprosjektet;

   2016-11-04.

  • Roland, Pål

   (2016)

   Hvordan forstå og arbeide med mobbing i skolen? Haugesund.

   Fylkesmannen i Rogaland;

   2016-11-03.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan kan vi skape kapasitetsbygging i barnehagen?.

   Konferanse i Tønsberg. Fylkesmannen i Telemark. Ledelsesnivå.;

   2015-04-25.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse fra teori til praksis: utfordringer..

   Pedagogisk fagmesse. Sør Trøndelag. Lærere og rektorer.;

   2015-08-11.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse: utfordringer knyttet til læringsledelse. CIESL som teoribase..

   Seminar for Lærere og rektorer i Buskerud;

   2015-08-13.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Fokusgruppeintervju av lærere i CIESL.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Klasseledelse relatert til læringsstøtte, inkludering og håndtering av utfordrende atferd. CIESL prosjektet brukt som bakgrunnsmateriale i foredraget..

   Knutepunkt prosjektet Sørlandet. 5 kommuner. Lærere og rektorer.;

   2015-09-02.

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2015)

   Ulike perspektiver på implementering. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.14-18.

  • Roland, Pål

   (2015)

   En oversikt over implementering: en implementeringsposter..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Implementering med fokus på klasseledelse. Skien kommune - ledere. CIESL brukt som bakgrunns teori og eksemplifisering..

   Seminar ledere i alle skolene i Skien/ skoleeier/ PPT;

   2015-09-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat.

   Workshop ;

   2015-11-27.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Stavanger kommune.Hvordan bygger vi inkluderende læringsmiljø i skolen? Kapasitetsbygging og inkludering.CIESL prosjektet som eksemplifisering..

   Ledere i Stavangerskolen.;

   2015-01-22.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Tidlig innsats og autoritativ voksenrolle i barnehagen..

   Drammen kommune;

   2015-01-12.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Asker. Hvordan forstår vi og arbeider med utfordrende atferd i barnehagen?.

   Asker. Ledere og ansatte i barnehager.;

   2015-01-30.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Voss. Implementering og kapasitetsbygging i organisasjoner. For ledere i Voss kommune..

   Seminar.;

   2015-02-06.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hobøl. Hvordan forebygge og redusere mobbing i skolen?.

   Kurs for ansatte i skolen. Læringsmiljøprosjektet;

   2015-02-12.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Lyngdal. Tidlig innsats, utfordrende atferds og autoritativ voksenrolle..

   Lyngdal. Seminar. Ansatte i barnehagen;

   2015-02-19.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Oslo. Innovasjonsprosesser i pedagogiske organisasjoner..

   Konferanse Utdanningsforbundet. Ledere i pedagogiske organisasjner;

   2015-03-16.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Kommunikasjons prosesser med bakgrunn i Mead og Bateson sine teorier..

   Forelesning på master i spesialpedagogikk;

   2015-03-26.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan arbeider vi for å skape god klasse/ gruppe ledelse? CIESL som eksempel på teoribase på dette temaet. .

   Gjesdal kommune. Alle ansatte i skolen.;

   2015-04-21.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Spesialundervisning. Utagerende atferds og inkludering.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Tidlig intervensjon når det gjelder barn med utagerende atferd i skolen. Tiltakene må starte allerede i 1 klasse..

  • Roland, Pål

   (2015)

   Hvordan kan vi forstå krevende atferd i barnehagen og sette inn gode tiltak?.

   KOnferanse Os. Ledere og PPT ansatte;

   2015-11-09.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Trondheim.Hvordan forebygge mobbing i skole og barnehage?.

   Nasjonal konferanse om mobbing;

   2015-11-23 - 2015-11-24.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner..

   UDIR konferanse Bergen;

   2015-12-01.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Alvorlige atferdsproblemer i skolen. Hvordan håndterer vi det?.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2015-11-13.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Oslo. Hvordan kan vi skape god implementeringskvalitet i endringsprosesser?.

   KOnferanse for ledere i pedagogisk sektor i Oslo og Akershus;

   2015-10-08.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Aggresjonsteori. Social information Processing model. Implementeringsteori. CIESL som eksempel..

   Konferanse for PPT ansatte;

   2015-10-25.

  • Roland, Pål

   (2015)

   Med fokus på relasjonsarbeid i barnehagen. Positivt klima og perspektivtaking..

   KOnferanse for ledere og ansatte i barnehagen;

   2015-11-20 - .

  • Roland, Pål

   (2014)

   Implementering og innovasjon i barnehagen. Oslo.

   Konferanse for Utdanningsdirektoratet.;

   2014-11-25 - 2015-11-25.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid i skolen.

   Skolelederkonferansen i Stavanger;

   2014-11-27.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser.

   Ledere i skole og barnehage i Randaberg;

   2014-11-18.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Tidlig insats og håndtering av utfordrende atferd.

   Ansatte i barnehager i Bærum Kommune;

   2014-10-29.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Utfordrende atferd - hvordan forstå og håndtere det i tidlig alder.

   FOS - Kvinnherad. Fagkonferanse;

   2014-10-24.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kompetanseløft i barnehagen - hvordan få det til? Bodø.

   PPT konferanse;

   2014-10-15 - 2015-10-15.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser i pedagogiske kontekster. Vennesla.

   Fagmesse for ledere. Knutepunktprosjektet - sør.;

   2014-09-25.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forståelse og håndtering av utfordrende atferd.

   Konferanse for ansatte i skoler. Asker;

   2014-08-13.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser i barnehage og skole. Porsgrunn.

   Konferanse om ledelse for ledere i barnehager og skoler, Telemark;

   2014-01-17.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sola /Stavanger.

   Skolelederforbundet;

   2014-03-06 - 2014-03-07.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Håndtering av utfordrende atferd i barnehagen.

   Ansatte i barnehager i Asker;

   2014-02-03.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid.

   Konferanse for ledere i barnehager.Oslo;

   2014-04-01.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forståelse og håndtering av utfordrende atferd relatert til tidlig innsats.

   Kurs for barnehageansatte. Skien kommune.;

   2014-04-22.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.Kapasitetsbygging. Tønsberg.

   Barnehageledere i Vestforld. Tønsberg. Barnehageforum-;

   2014-04-25 - .

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kapsitetsbygging i barnehager. Drammen. Sundvollen.

   Ledere i barnehager. Drammen.;

   2014-03-19.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Krevende atferd i skolen. Haugesund.

   Ansatte i skoler/ spesialpedagoger.Haugesund.;

   2014-06-06.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Inkludering i barnehagen. Songedalen (Kristiansand).

   Ansatte i barnehager i Songedalen;

   2014-11-21.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Tidlig innsats i skole og barnehage.

   Ledere og politikere i Strand kommune: Strand.;

   2014-09-17.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Hvordan forebygge mobbing i skolen? Moss.

   Ledere i skolesektoren. Fylkesmannen i Akershus.;

   2014-04-08.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Forebygging av mobbing med fokus på systemperspektivet. Stavanger.

   Ledere, stab oppvekst og politikere.;

   2014-12-03.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse og kapasitetsbygging i skolen.Sandnes Kort oversikt over CIESL..

   Ledere i skolen. Stab skole. Fagforeninger.;

   2014-12-04.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Implementeringsprosesser og kapasitetsbygging. Molde. PPT ansatte.

   PPT ansatte i Møre regionen;

   2014-10-06 - 2014-10-07.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Utfordrende atferd i barnehage og skole. Bamble kommune.

   Ansatte i barnehager og skoler. Oppvekst.;

   2014-08-11.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Være sammen - et kompetanseløft for barnehagen. Farsund.

   For ansatte i barnehager i Farsund kommune;

   2014-01-21.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kompetanseløft i barnehagen. Haugesund. Haugalandsløftet.

   Være sammen veiledere. Haugalandsløftet;

   2014-01-15.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av innovasjoner i barnehagen. Stavanger.

   Ledere i barnehager i stavanger. Stab barnehage Stavanger kommune.;

   2014-12-01.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Ledelse av endringsprosesser og kapasitetsbygging i barnehagen. Kristiansand. Universitetet i Agder.

   Masterstudenter i spesialpedagogikk;

   2014-08-28.

  • Roland, Pål

   (2014)

   Kommunikasjonsteori og autoritativ voksenrolle.Arendal. Være sammen. Første kurs med studiepoeng.

   Studiepoenggivende veilederutdanning Være sammen prosjektet.;

   2014-08-26.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

   Atferdssenterets konferanse: Tidlig innsats - utsatte barn har dårlig tid!;

   2013-10-19 - 2013-10-20.

  • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret.

   Barnehageseminar;

   2013-06-03.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Tidlig innsats: Hvordan oppnå det i barnehager?.

   Tidlig innsats konferanse - Stavanger kommune;

   2013-01-02.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Örganisasjonsutvikling og implementering i skole og barnehage.

   Kristiansand kommune. Dagsseminar for barnhage og skoleledere;

   2013-01-11.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Hådtering av utfordrende atferd med fokus på stress teori.

   Årlig konferanse for Sunnhordaland;

   2013-02-01.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Utfordrende atferd i skolen - hvordan møte det som pedagog?.

   Utdanningsforbundet i Rogaland;

   2013-02-06 - .

  • Roland, Pål

   (2013)

   Organisasjonsutvikling og ledelse av endringer.

   Nasjonal konferanse for kulturskolen.;

   2013-04-04.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Organisasjonsutvikling i barnehage og skole.

   Ledersamling i utviklingsprosjektet Haugalandsløftet (alle kommunene i Haigaland);

   2013-04-18 - .

  • Roland, Pål

   (2013)

   Hva er aggresjonsteori, og hvordan kan vi anvende denne kunnskapen?.

   Årlig konferanse for PPT ansatte midt - Norge;

   2013-04-24.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Implementering og spredning av kompetanseprosjektet i barnehager: Være sammen.

   Konferanse tidlig innsats. Fylkesmannen i Vest Agder;

   2013-06-11.

  • Roland, Pål

   (2013)

   To foredrag: 1. Tidlig innsats og utfordrende atferd. 2.Kommunikasjonsteori inspirert av Bateson.

   Årlige skolemøtet i Rogaland;

   2013-11-15.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Tidlig innsats med fokus på utfordrende atferd.

   Lerkendalseminaret;

   2013-11-22 - .

  • Roland, Pål

   (2013)

   Endringsledelse og organisasjonsutvikling i PPT.

   Ledelse for ledere i PPT Møre og Romsdal;

   2013-12-03.

  • Roland, Pål

   (2013)

   Håndtering av utfordrende atferd.

   Nordisk LP konferanse Tønsberg;

   2013-05-26 - 2013-05-27.

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen.

   Barn av vår tid- om barns læring;

   2013-09-09.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats.

   SAF - Konferanse Dignity - verdighet.;

   2012-10-25.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Håndtering av utfordrende atferd i tidlig alder.

   Konferanse Stord. Utdanningskonferansen.;

   2012-02-03.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats - hva betyr det for barnehagen?.

   Felles fagdag for alle barnehager i Tysvær kommune;

   2012-02-01.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Tidlig innsats i barnehagealder: om utfordrende atferd.

   Utdanningskonferansen;

   2012-03-29.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Stressteori - hvordan forstå stress? SIP modellen - K. Dodge sin modell - presentasjon.

   Berlin.Studietur og kompetansebygging.;

   2012-04-19 - 2012-04-20.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Innovasjon og implementering i barnehager og skoler.

   Kompetansebygging for ledere i skoler og barnehager i Vest Agder;

   2012-05-03.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Implementering og organisasjonslæring for skoleledere.

   Samling for skoleledere i Lister regionen;

   2012-09-28.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Relasjonsbygging og grensesetting: autoritative voksne.

   BUFETAT, Region Fonna. Kompetansebygging fosterforeldre.;

   2012-10-06 - 2012-10-07.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Aggresjonsteori og autoritativ voksenrolle - individ og systemperspektivet.

   Grunnskolenettverket i Akershus;

   2012-10-17 - 2012-10-18.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Implementering og ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage.

   Konferanse for ledere i skole og barnehage.;

   2012-12-07.

  • Roland, Pål

   (2012)

   Atferdsproblemer i barnehage og skole. Tidlig intervensjon.Vennesla.

   Fagsamling for barnehageansatte og lærere. ;

   2012-10-19.

  • Lindblom, Frode; Lindblom, Frode; Roland, Pål

   (2012)

   Lærte 550 om grensesetting.

  • Byrkejdal - Sørby, Liv Jorunn; Roland, Pål

   (2012)

   Individuell og kollektiv håndtering av aggresjonsproblematikk i skolen.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 7.

   s.18-23.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Tidlig intervensjon: Begynn tidlig i barnehagen. Hel side i haugesund Avis.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Tidlig intervensjon og implementering.

   Konferanse;

   2011-08-30.

  • Roland, Pål

   (2011)

   Mobbing og systematisk arbeid.

   UDIR- Konferanse "Bedre læringsmiljø";

   2011-02-02 - 2011-02-03.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbeprogram.

   UDIR nasjonal konferanse: Bedre læringsmiljø.;

   2010-11-17 - 2010-11-18.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Nasjonal konferanse: Implementering av antimobbearbeid.

   UDIR: Bedre læringsmiljø;

   2010-05-25 - 2010-05-26.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Stavanger Aftenblad: Tidlig intervensjon i skolen.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Krevende atferd i tidlig alder. Konferanse Haugesund.

   Barnehagekonferanse;

   2010-03-04.

  • Roland, Pål

   (2010)

   KS - konferanse Sandnes. Tidlig innsats.

   KS - konferanse. Sandnes. Hotell Residence.;

   2010-01-27.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Konferanse: Være sammen. Lyngdal. Krevende atferd i tidlig alder.

   "Være sammen";

   2010-11-27.

  • Roland, Pål

   (2010)

   ICSEI konferanse, Kualalumpur. "Improving the capacity for authoritative teaching.".

   ICSEI;

   2010-02-01 - 2010-02-09.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Stavanger Aftenblad:Hvordan få til tidlig innsats relatert til barn med alvorlige atferdsproblemer?.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Strand kommune ,politikere og ledere: Hvordan få til tidlig intervensjon?.

   Tidlig innsats. Strand kommune.;

   2010-09-29.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Konferanse Sandefjord: Hva er reaktiv og proaktiv aggresjon?Forståelse og håndtering.

   Konferanse for fosterforeldre;

   2010-09-11.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Forebygging og håndtering av aggresjon.

   SFO konferanse;

   2010-12-01.

  • Roland, Pål

   (2010)

   Kristiansand: Hvordan forebygge og håndtere utfordrende atferd i tidlig alder? Implementering.

   Være sammen;

   2010-08-25.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2009)

   Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum 9.

   s.4-15.

  • Roland, Pål

   (2009)

   UiS. Åpen fagdag: Hvordan bygge gode team i skolen?.

   Åpen fagdag;

   2009-11-25.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Skolemøtet i Rogaland: De utfordrende barna.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2009-11-13.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Nasjonal konferanse SFO, Oslo: Håndtering av utfordrende atferd.

   Nasjonal konferanse for SFO;

   2009-11-12.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Connect Oslo: Problematferd i skolen.

   ConnectOslo;

   2009-11-04.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Universitetet i Tromsø. Tidlig innsats: De utfordrende barna.

   utenTitteltekst;

   2009-01-26 - 2009-01-27.

  • Roland, Pål

   (2009)

   De utfordrende barna Haugesund: Håndtering av atferdsproblemer i tidlig alder.

   De Utfordrende barna;

   2009-02-02.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Bærum: Implementering av intervensjonsprogram.

   Endringsledelse i Bærum kommune;

   2009-04-23.

  • Roland, Pål

   (2009)

   De Utfordrende Barna, Bryne: Stressteori-hvordan mestre stress?.

   De utfordrende barna - erfaringsutveksling;

   2009-06-05.

  • Roland, Pål

   (2009)

   Seminar Kunnskapsdepartementet :Tidlig innsats: De utfordrende barna.

   Utdanningskonferanse - Utdanningsdepartementet;

   2009-11-04.

  • Veland, Jarmund; Roland, Pål

   (2009)

   Forebygging av sosiale og emosjonelle problem i skolen.

   utenTitteltekst;

   2009-02-06.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordernde barna. Departementets nasjonale konferanse Stavanger.

   Samarbeid og samanheng mellom barnehage og skole . Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen i Rog;

   2008-11-27 - 2008-11-28.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Connect Oslo.

   ConnectOslo;

   2008-11-07.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Reaktiv og proaktiv aggresjon i skolen. Forståelse og tiltak. Åpen fagdag UiS.

   Åpen fagdag, Universitetet i Stavanger;

   2008-11-26.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Respektprogrammet i Trondheim.

   RESPEKT - programmet;

   2008-11-03.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordrende barna. Klepp.

   De utfordrende barna;

   2008-11-20.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. respektprogrammet i Sandnes.

   Respektprogrammet i Sandnes;

   2008-12-05.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Tverrfaglige utfordringer knyttet til tidlig intervensjon i forhold til krevende atferd. Utstein Kloster.

   Utstein Kloster konferansen;

   2008-12-10.

  • Roland, Pål

   (2008)

   De utfordrende barna. Høgskolen i Nesna.

   utenTitteltekst;

   2008-01-28 - 2008-01-29.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Problematferd i skolen. Hvordan kan lærere håndtere aggressiv atferd? Artikkel til Connect Oslo.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Kommunikasjonsprosesser i team. Sola.

   De utfordrende barna;

   2008-01-18.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Hvordan få til tidlig intervensjon? Sola kommune.

   De utfordrende barna;

   2008-12-02.

  • Roland, Pål

   (2008)

   Innovasjon og implementering. Bergen Bufetat.

   Bufetat Vestlandet.;

   2008-05-28 - 2008-05-29.

  • Roland, Pål

   (2008)

   problematferd i skolen. Respekt Rana.

   Respektprogrammet i Rana;

   2008-12-01.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet Trondheim Atferdsproblemer i skolen.

   Respektprogrammet i Trondheim;

   2007-11-30.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Uro i skolen - Stavanger Aftenblad.

  • Roland, Pål

   (2007)

   De utfordrende barna. Utdanningskonferansen Haugesund.

   Utdanningskonferansen 2007;

   2007-11-06 - 2007-11-07.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet Stavanger Atferdsproblemer i skolen.

   Respektprogrammet;

   2007-11-16.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Mestring av alvorlige atferdsproblem. Åpen fagdag, UiS.

   Åpen fagdag;

   2007-11-28.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Respektprogrammet. Sandnes Problematferd i skolen.

   Respektprogrammet i Sandnes;

   2007-11-26.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Problematferd i skolen. Kurs Odda kommune.

   utenTitteltekst;

   2007-11-22.

  • Roland, Pål

   (2007)

   Mestring av problematferd.Ålborg.

   utenTitteltekst;

   2007-09-13 - 2007-09-14.

  • Roland, Pål

   (2007)

   De utfordrende barna :kommunikasjon. Sandnes.

   De utfordrende barna;

   2007-02-16.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Åpen fagdag 2006: Atferdsproblemer og spenningssøkning.

   Åpen fagdag, UiS;

   2006-11-29.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Framlegg Zeronettverket: Mobbing sett fra mobberens perspektiv.

   Zeronettverk for ressurspersoner tilknyttet Zeroprogrammet;

   2006-11-07 - 2006-11-08.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Implementering i Zero.

   Zero - Odda;

   2006-01-15.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Zeroprogrammet: Implementering og videreføring.

   Zero Odda;

   2006-09-15.

  • Roland, Pål

   (2006)

   RESPEKT - programmet: Problematferd.

   Respektprogrammet;

   2006-09-26.

  • Roland, Pål

   (2006)

   RESPEKT - programmet: Problematferd og mobbing.

   RESPEKTprogrammet Stavanger /Sandnes;

   2006-09-12.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Connect - Oslo: Problematferd.

   Connect Oslo;

   2006-04-19.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Skolemøte i Stryn: mestring av problematferd.

   Skolemøtet i Stryn;

   2006-08-14 - 2006-08-15.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Plandag i Moi: Mestring av problematferd.

   Plandag, Lund kommune;

   2006-08-14.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Lærerne skal bli bedre.

  • Roland, Pål

   (2006)

   Bergenskonferansen 2006: Vold kan bekjempes. Voksenrollen relatert til utfordrende atferd. Justis og politidepartementet.

   Bergenskonferansen 2006;

   2006-05-23 - 2006-05-24.

  • Roland, Pål

   (2006)

   "Dei utfordrande borna" prosjektet: Mestring av krevende atferd.

   De utfordrande borna;

   2006-03-30.

  • Roland, Pål

   (2005)

   Sosialpedagogisk veiledning og teamarbeid i videregående skole.

   Fagmøte for alle ansatte ved St Olav videregående skole.ca 80 deltakere.;

   2005-03-01.

  • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål

   (2005)

   "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen.

   Åpen fagdag ved Universitetet i Stavanger;

   2005-11-23.

  • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth

   (2005)

   Mobberens selvforståelse.

   Åpen fagdag;

   2005-11-23.

  • Roland, Pål

   (2002)

   Atferdsproblemer i skolen.

   Fagforum tilrettelagt undervisning. Videregående skole. Rogaland fylke;

   2002-11-22.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Roland, Pål; Gilje Strand, Maria

   (2023)

   Autoritativ rolle for nyutdannet lærer..

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway