Hopp til hovedinnhold

Erling Georg Roland

Ekstern

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-342
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Roland, Erling Georg

   (2020)

   Mobbeloven : opplæringslovens kapittel 9A og god praksis

   Fagbokforlaget

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland

   International Journal of Environmental Research and Public Health

   ISSN 1661-7827.

   Volum 16.

   Hefte 7.

   DOI: 10.3390/ijerph16071163

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2019)

   "All the Time, Every Day, 24/7": A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-Term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland

   International Journal of Bullying Prevention

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-019-00024-8

  • Finne, Johannes Nilsson; Roland, Erling Georg; Svartdal, Frode

   (2018)

   Relational rehabilitation: Reducing harmful effects of bullying

   Nordic Studies in Education

   ISSN 1891-5914.

   Volum 38.

   Hefte 4.

   DOI: 10.18261/issn.1891-2018-04-05

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker

   Fagbokforlaget

  • Roland, Erling Georg; Kolstø-Johansen, Ann Kristin; Auestad, Gaute

   (2018)

   SPEKTER : et verktøy for å kartlegge mobbing

   Fagbokforlaget

   s.173-188.

  • Liu, Dian; Wong, Sing-wing Dennis; Roland, Erling Georg

   (2018)

   The family–school linkage in addressing bullying in Hong Kong: A sociocultural perspective

   Chinese education and society

   ISSN 1061-1932.

   Volum 51.

   Hefte 6.

   s.462-475.

   DOI: 10.1080/10611932.2018.1570799

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing i et systemperspektiv

   Fagbokforlaget

   s.11-30.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer

   Fagbokforlaget

   s.213-232.

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Type I- OG TYPE II - SKOLER : problemløsing i mobbesaker

   Fagbokforlaget

   s.157-172.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Respekt – eit skuleomfattande tiltak for å redusere problemåtferd og styrke læringsmiljøet

   Gyldendal Akademisk

   s.81-101.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization

   Journal of School Violence

   ISSN 1538-8220.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.114-131.

   DOI: 10.1080/15388220.2014.996718

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2015)

   Professional cultures and rates of bullying

   School Effectiveness and School Improvement

   ISSN 0924-3453.

   Volum 26.

   Hefte 2.

   s.195-214.

   DOI: 10.1080/09243453.2014.944547

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2013)

   Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 29.

   s.177-187.

   DOI: 10.1016/j.tate.2012.09.006

  • Roland, Erling Georg

   (2012)

   Mobbing og tidlig innsats - har programmer mot mobbing best effekt på barnetrinnet?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.135-152.

  • Roland, Erling Georg; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   The Zero program

   New Directions for Youth Development

   ISSN 1533-8916.

   Volum spring.

   Hefte 133.

   s.29-39.

   DOI: 10.1002/yd.20005

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid

   Universitetsforlaget

   s.11-17.

  • Størksen, Svein Bjørn; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Schoolyard corner society: Relating membership to reactive and proactive aggressiveness

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.145-158.

   DOI: 10.1080/13632752.2011.569398

  • Vaaland, Grete Sørensen; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressiveness and Disobedience

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 55.

   Hefte 1.

   s.1-22.

   DOI: 10.1080/00313831.2011.539850

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Myndig klasseledelse og sårbare elever

   Universitetsforlaget

   s.152-161.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Zero - et program mot mobbing

   Universitetsforlaget

   s.107-124.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sårbare barn i barnehage og skole

   Universitetsforlaget

   s.11-16.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   The broken curve: Effects of the Norwegian manifesto against bullying

   International Journal of Behavioral Development

   ISSN 0165-0254.

   Volum 35.

   Hefte 5.

   s.383-388.

   DOI: 10.1177/0165025411407454

  • Størksen, Svein Bjørn; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Krise på Furuli skole

   Universitetsforlaget

   s.51-72.

  • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2010)

   Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway

   European Journal of Developmental Psychology

   ISSN 1740-5629.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.401-418.

   DOI: 10.1080/17405620802335075

  • Lund, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling

   (2010)

   Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school

   Journal of Child and Adolescent Trauma

   ISSN 1936-1521.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.205-223.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2009)

   Bullying and Victimization Among Native and Immigrant Adolescents in Norway The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness

   Journal of Early Adolescence

   ISSN 0272-4316.

   Volum 29.

   Hefte 6.

   s.898-923.

   DOI: 10.1177/0272431609332935

  • Fandrem, Hildegunn; Sam, David Lackland; Roland, Erling

   (2009)

   Depressive Symptoms Among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization

   Social Indicators Research

   ISSN 0303-8300.

   Volum 92.

   Hefte 1.

   s.91-109.

  • Roland, Erling; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum online.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Klasseledelse

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling

   (2008)

   The Norwegian Manifesto against bullying: Opportunities, challenges and results on a national and school level

   AuthorHouse

   s.215-229.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Læreren som leder

  • Roland, Erling

   (2005)

   Mobbing av barn og unge

  • Roland, Erling

   (2005)

   Causes of School Bullying

  • Roland, Erling; Auestad, Gaute

   (2005)

   Mobbing og mobiltelefon

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum apr.05.

   Hefte Årg. 70, nr 4.

   s.46-11.

  • Stornes, Tor; Roland, Erling

   (2004)

   Handball and Aggression: An Investigation of Adolescent Handball Players' Perceptions of Aggressive Behaviour

   European Journal of Sport Science

   ISSN 1746-1391.

   Volum 4.

   s.1-13.

  • Roland, Erling; Galloway, David Malcom

   (2004)

   Professional cultures in schools with high and low rates of bullying

   School Effectiveness and School Improvement

   ISSN 0924-3453.

   Volum 15.

  • Roland, Erling

   (2004)

   Can We reduce Bullying by Improving Classroom Management?

   ?

  • Roland, Erling; Galloway, David Malcom

   (2004)

   Professional Cultures in Schools with High and Low Rates of Bullying

   School Effectiveness and School Improvement

   ISSN 0924-3453.

   Volum 15.

   s.241-260.

  • Roland, Erling

   (2003)

   Samtak: Om systema i oss og omkring oss

  • Smith, Peter K.; Roland, Erling; Bjørnsen, Gaute; Mandt, Gunnar

   (2002)

   "Taking back adult control" A report from Norway

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   En plage opptrer sjelden alene

   s.27-28.

  • Roland, Erling

   (2002)

   Aggression, Depression, and Bullying Others

   ?

   Volum Volume 28.

   s.198-206.

  • Roland, Erling; Galloway, David Malcom

   (2002)

   Classroom influences on bullying

   ?

   Volum 44.

   Hefte No. 3.

   s.299-312.

  • Roland, Erling

   (2002)

   Bullying, depressive symptoms and suicidal thoughts

   ?

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.55-67.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak

   s.12-24.

  • Roland, Erling; Idsøe, Thormod

   (2001)

   Aggression and bullying

   Aggressive Behavior

   ISSN 0096-140X.

   Volum 27.

   Hefte 6.

   s.446-462.

  • Roland, Erling; Bjørnsen, Gaute; Mandt, Gunnar

   (2001)

   Tackling violence in Schools: A report from Norway

   s.1-17.

  • Roland, Erling

   (2000)

   Bullying in School: Three National Innovations in Norwegian Schools in 15 Years

   ?

   Volum 26.

   s.135-143.

  • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1998)

   Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.339-356.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1997)

   The 1996 Norwegian program for preventing and managing bullying in schools

   ?

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.233-247.

  • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1997)

   The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling

   (1996)

   Lokal kompetanse som langsiktig mål

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 4.

   s.110-113.

 • Bøker og kapitler
  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet

   Fagbokforlaget

  • Auestad, Gaute; Hancock, Charlotte; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Pilotering av Elevundersøkelsen

  • Roland, Erling Georg

   (2015)

   Problemløsningsmodeller

   Universitetsforlaget

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø

   Universitetsforlaget

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge

   Universitetsforlaget

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respektprogrammet

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respekt - Klasseledelse og atferdsvansker

  • Roland, Erling; Auestad, Gaute

   (2010)

   Seksuell orientering og mobbing

  • Roland, Erling; Auestad, Gaute

   (2009)

   Seksuell orientering og mobbing

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Kjelsås skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Slemdal skole

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Årvoll skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Bygdøy skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Mortensrud skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Bjølsen skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Grindbakken skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Loftsrud skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Godlia skole

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre?

   Universitetsforlaget

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Svendstuen skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stovner skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Haugerud skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Furuset skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ila skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ellingsrudåsen skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Klemetsrud skole

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ris skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Marienlyst skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Skjønnhaug skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Lysejordet skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Vinderen skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Kampen skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Smestad skole

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Voksen skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Tøyen skole

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbingens psykologi

   Universitetsforlaget

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Abildsø skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ellingsrud skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Haugen skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Grorud skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Lakkegata skole

  • Roland, Erling

   (2006)

   Bulllying - Book of ideas for student councils. Secondary level

  • Roland, Erling

   (2006)

   Bullying - Book of ideas for Student Councils. Primary level

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Teachers Guide to the Zero Anti-Bullying Programme

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Straume, Marta S. Bergo; Solberg, Annik-Eline

   (2004)

   Sannhet for barn. Løgn for skolen? Fortvilelse for foreldre

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Zero, SAF's program mot mobbing. Lærerveiledning

  • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1999)

   Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse

  • Roland, Erling

   (1998)

   School influences on bullying

  • Roland, Erling

   (1997)

   Mobbing. Håndbok til foreldre

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1996)

   The Research Tradition on Bullying in school

  • Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1996)

   Theoretical Perspectives on Bullying

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete S.

   (1996)

   Mobbing i skolen. En lærerveiledning

 • Formidling
  • Løkken, Ingrid Midteide; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC)

  • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing: Intervensjon

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Innsatsteam: struktur og innhold

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   En mobbesak

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Trakassering på arbeidsplassen

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   SNU-metoden mot mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing og etikk

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Barn og foreldre

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Komplekse atferdproblemer

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   SNU-metoden

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Innsatsteam- 2 samling

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   relasjonell rehabilitering

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Reaktiv og proaktiv aggresjon

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Kap. 9A og nytt regelverk

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Psykososialt skolemiljø

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Lærermobbing av elever

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Aggresjons teori

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Sutringens psykologi

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   problemløsing og rehabilitering

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing og rehabilitering

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 29.

   Hefte 3.

   s.28-31.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   God praksis og 9A

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Type I&II skoler

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Systemanalyse og intervensjon

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Klasseledelse og inkludering

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   The roots of bullying research

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbingens dynamikk

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Klasseledelse og skolestart

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   God skolestart

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   God SFO-ledelse

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   kollektiv klasseledelse

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing og aktivitetsplikten

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Barnestemmer

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Innsats team i Møre

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Rustne mobbesaker

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   God skolestart og atferdsprobleme

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Modeller for rehabilitering av mobbeofre

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Komplekse mobbesaker

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Bullying cases: Type I & II schools

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Digital Bullying

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Mobbing i samiske kommuner

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Skoleledere og mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Innsatsteam i komplekse saker

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Relasjonell klasseledelse

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Læringsmiljøprosjektet om mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Første fase i læringsmiljøprosjektet

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Lærer-elev relasjoner

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Drivkrefter i mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Mobbing: avdekking og tiltak

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Mobbing: årsaksmekanismer og tiltak

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Skoleteam mot mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Faser i mobbesaker

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   System rehabilitering

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Krenkelser: årsaker, forebygging og tiltak

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Artikkelformatet

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   - Viktig å se digital og vanlig mobbing i sammenheng

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Lærerstreiken ille for de svakeste elevene

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Lærerstreik og søvnproblemmer

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Eksperttips til foreldre under lærerstreiken

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   – Streiken fører til større gap mellom elevene

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Streiken rammer de svakeste

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Hvordan komme igang med skolen?

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2014)

   Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Trassige barn kan bli mobbere

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Lærere hetses på Facebook

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Bruker musikk mot mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Mobbing må takles riktig

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Lærere på skolebenken

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   - Jeg kommer aldri til å tilgi. Mest sannsynlig har de ødelagt livet mitt

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Leserne forteller: Var mobbeoffer, ble mobber selv

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   - De unge har lite å protestere mot

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg

   (2013)

   Når barn blir fritt vilt

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Uenig med Kyvåg

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Kjeven hans er most ned i gulvet

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Bør gå i bursdag selv om barna ikke har lyst

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Ofrene blir mobbere

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Designerklær til barn rives vekk

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   _ Jenter blir sintere på nett

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Forskere: De slemme jentene påvirker mest

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Aksjonsdag mot mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Debatt om barnebursdager

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   - Digital mobbing skaper en helt unødvendig fykt hos voksne

  • Roland, Erling Georg

   (2012)

   jentemobbing og guttemobbing

   Skolehistorisk årbok for Rogaland

   ISSN 0801-2520.

   Volum 29.

   s.58-62.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2012)

   Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Finnes ikke enkle svar

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Lite fokus på mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Anti.mobbekampanjer bør rettes mot lærere

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Kampen mot mobbing må trappes opp

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   JA, VI MOBBER - En av fire innrømmer å ha mobbet

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Ingen fasit på hvem som blir - MOBBEOFFER

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   1 av 10 konfirmanter føler seg mobbet

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   De kalte meg homo-Lars - Nær halvparten av norske...

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Mørketall om mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Fem år senere er det vanskelig

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Anti-mobbekampanjer bør rettes mot lærere

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Stopp mobbingen Det synes å være bred enighet om at ...

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sammenligner nettmobbing med - TERROR Rammer 50000 barn...

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Hakkekyllingen som - TOK IGJEN Knuste nesen på mobberen...

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Annenhver nordmann har vært MOBBERAMMET - VG ser på...

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Ingen kvikkfix mot mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Inkludering

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressive elever - utfordringer i lærerens første møte med elevene

  • Roland, Erling

   (2010)

   Ungdommene flytter mobbingen til nettet

  • Roland, Erling

   (2010)

   Bileieren får regningen når bulkeren stikker

  • Roland, Erling

   (2010)

   -Mener Olweus-program kan bli en sovepute

  • Roland, Erling

   (2010)

   -Full krangel om mobbing i skolen

  • Roland, Erling

   (2010)

   Sett gode standarder fra 1.skoledag

  • Roland, Erling

   (2010)

   Sender ut stygge bilder og stygge ord

  • Roland, Erling

   (2010)

   Digital mobbing øker

  • Roland, Erling

   (2010)

   Meningsutveksling om mobbing mellom Erling Roland og direktør i konfliktrådet

  • Roland, Erling

   (2010)

   Zero og Respekt

  • Roland, Erling

   (2010)

   Systemarbeid

  • Roland, Erling

   (2010)

   Trivsel på arbeidsplassen

  • Roland, Erling

   (2010)

   Tiltak mot mobbing

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbing og marginalisering

  • Roland, Erling

   (2010)

   Handlingsplan mot mobbing

  • Roland, Erling

   (2010)

   Psykososialt arbeidsmiljø

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi

  • Roland, Erling

   (2010)

   Aggresjon og mobbing

  • Roland, Erling

   (2010)

   Usikkerhet skaper jødehat

  • Roland, Erling

   (2010)

   Kontaktmobbing og digital mobbing

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbing- hva gjør det med deg som tilskuer - offer - mobber?

  • Roland, Erling

   (2010)

   Karakterbelønning kan være skadelig for barna

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi

  • Roland, Erling

   (2010)

   Konfirmantundervisning og psykososialt miljø

  • Roland, Erling

   (2010)

   Digital mobbing øker kraftig

  • Roland, Erling

   (2010)

   Psykososialt miljø og mobbing

  • Roland, Erling

   (2010)

   Psykososialt miljø og mobbing

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mekanismene i Digital mobbing

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbing og marginalisering på arbeidsplassen

  • Roland, Erling

   (2010)

   Ungdom og marginalisering

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi

  • Roland, Erling

   (2010)

   Ungdom og marginalisering

  • Roland, Erling

   (2010)

   Problemløsningsmodeller

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mãrtha vanner ut mobbebegrepet

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobberne skal flytte

  • Roland, Erling

   (2010)

   Veiledningsmodellen i Respektprogrammet

  • Roland, Erling

   (2010)

   Proaktiv og reaktiv aggresjon

  • Roland, Erling

   (2010)

   Karakterbelønning kan være skadelig for barna

  • Roland, Erling

   (2010)

   Seksuell orientering og mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Rumpespark ga mobbestopp

  • Roland, Erling

   (2009)

   Kampen mot mobbing nytter

  • Roland, Erling

   (2009)

   -Fikenblad-Sponheim skyld i mer skolemobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Livet

  • Roland, Erling

   (2009)

   Slitsom prosess

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile gutar er verste mobbarane

  • Roland, Erling

   (2009)

   -Solhjell er nokså usynlig i mobbesaker

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile gutter både mobber og blir mobbet

  • Roland, Erling

   (2009)

   Uvesenet vokser

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile mobbes mest - og mobber mest

  • Roland, Erling

   (2009)

   Sjokkerende om mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   -Ikke fornuftig

  • Roland, Erling

   (2009)

   Raser mot denne skoledagboken

  • Roland, Erling

   (2009)

   Ikke bekymret

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile gutter mobber mest

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbing skal straffes

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobilrush blant seksåringer

  • Roland, Erling

   (2009)

   Når en skole mister kontrollen

  • Roland, Erling

   (2009)

   -Blanke ark vil gi status

  • Roland, Erling

   (2009)

   Skjult mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Vil gi karakterer i folkeskikk

  • Roland, Erling

   (2009)

   Temakveld Mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Glad: Erling Roland, professor

  • Roland, Erling

   (2009)

   Aftenbladets statuett til Erling Roland

  • Roland, Erling

   (2009)

   De svakes forsvarere gjennom 20 år

  • Roland, Erling

   (2009)

   En av fem politifolk mobbes på jobben

  • Roland, Erling

   (2009)

   Profilen: Mobbeprofessoren

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbingens psykologi

  • Roland, Erling

   (2009)

   1) Mobbingens psykologi 2) Bygdetrollet og mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Til krig mot mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbing og seksuell orintering

  • Roland, Erling

   (2009)

   Halvparten av homofile gutter mobbes

  • Roland, Erling

   (2009)

   Zero

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile gutter mobber mest

  • Roland, Erling

   (2009)

   Skjult mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mindre tid til arbeid for trivsel

  • Roland, Erling

   (2009)

   Utbredt med fyord blant barn

  • Roland, Erling

   (2009)

   Eksplosjon i digital mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   En av to homofile gutter mobbes

  • Roland, Erling

   (2009)

   Skolene blåser i mobbeprogram

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbing øker i skolen

  • Roland, Erling

   (2009)

   Frykter filming i dusjen

  • Roland, Erling

   (2009)

   ZERO programmet

  • Roland, Erling

   (2009)

   Sår som ikke gror

  • Roland, Erling

   (2009)

   Færre skoler motarbeider mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbingens psykologi

  • Roland, Erling

   (2009)

   Gjengvolden kan ta av

  • Roland, Erling

   (2009)

   Kjendiseffekt ga mobbestopp

  • Roland, Erling

   (2009)

   Gir et bedre omdømme et bedret busstilbud med mindre vold og mobbing av sjåførene?

  • Roland, Erling

   (2009)

   Universitetet sliter med mobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Regjeringen svikter mobbeofrene

  • Roland, Erling

   (2009)

   Her mobbes de ansatte

  • Roland, Erling

   (2009)

   Barn tar etter voksnes nettmobbing

  • Roland, Erling

   (2009)

   Her blir mange mobbet

  • Roland, Erling

   (2009)

   30000 mobbes ukentlig i skolen

  • Roland, Erling

   (2009)

   Er Norges beste homoby

  • Roland, Erling

   (2009)

   Duften av et klasserom

  • Roland, Erling

   (2009)

   Godt miljø gir flinke elever

  • Roland, Erling

   (2009)

   Oppsiktsvekkende om mobbing

  • Roland, Erling

   (2008)

   Hver tiende eleve mobbes av læreren

  • Roland, Erling

   (2008)

   Viktig å passe på når barna bytter skole

  • Roland, Erling

   (2008)

   Ja dette høres ut som en bortimot ensidig flegmatisk person

  • Roland, Erling

   (2008)

   Ungdomsskoleelever i Førde tør ikke dusje

  • Roland, Erling

   (2008)

   Bidrar til mer mobbing

  • Roland, Erling

   (2008)

   Mobbing av barn og unge

  • Roland, Erling

   (2008)

   De hemmelige mobbe-kodene

  • Roland, Erling

   (2008)

   Tilbake til framtiden i den norske skolen

  • Roland, Erling

   (2008)

   God start Respekt

  • Roland, Erling

   (2008)

   God start Respekt

  • Roland, Erling

   (2008)

   Klasseledelse. veilederopplæring

  • Roland, Erling

   (2008)

   Fagartikkel til Utdanningsetaten i Oslo

  • Roland, Erling

   (2008)

   Mishandlet av jentegjeng

  • Roland, Erling

   (2008)

   Professor mener skolen må tenkte fag og miljø

  • Roland, Erling

   (2008)

   kunnskapsløft har gitt mer mobbing

  • Roland, Erling; Flack, Tove

   (2008)

   Mia baksnakket, truet og isolerte andre jenter

  • Roland, Erling

   (2008)

   10 500 flere blir mobbet

  • Roland, Erling; Flack, Tove

   (2008)

   Et blikk kan være nok

  • Roland, Erling

   (2008)

   Mobilmobbing øker

  • Roland, Erling

   (2008)

   Homofil frosset ut av bedehusmiljøet osv

  • Roland, Erling

   (2008)

   Mobbing er skoleleders ansvar

  • Roland, Erling

   (2008)

   Alene mot mobbing

  • Roland, Erling

   (2008)

   Slik takler du mobberne

  • Roland, Erling

   (2008)

   Flere mobbes-"Bodevik-effekten" er borte

  • Roland, Erling

   (2008)

   For lav status

  • Roland, Erling

   (2008)

   Bare ni skoler bruker kampanje mot mobbing

  • Roland, Erling

   (2008)

   Dramatiske mobbetall/flere blir mobbet/

  • Roland, Erling

   (2007)

   Dårlige forbilder

  • Roland, Erling

   (2007)

   Respekt - Klasseledelse

  • Roland, Erling

   (2007)

   Talte for mer autoritet

  • Roland, Erling

   (2007)

   Respekt - Klasseledelse

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbing på SMS øker

  • Roland, Erling

   (2007)

   Zero - når vil mobbingen ta slutt

  • Roland, Erling; Størksen, Svein

   (2007)

   Zero

  • Roland, Erling

   (2007)

   Oppfordrer til mobbing

  • Roland, Erling

   (2007)

   Krever at mobbelåt fjernes

  • Roland, Erling

   (2007)

   Stavanger-ungdom synes det er mindre mobbing nå

  • Roland, Erling

   (2007)

   Respekt - Klasseledelse

  • Roland, Erling

   (2007)

   Kampen mot mobbing stanset

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bidrar i europeisk mobbeforskning

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbing øker

  • Roland, Erling

   (2007)

   Problematferd

  • Roland, Erling

   (2007)

   Lærere ut mot læreplanen

  • Roland, Erling

   (2007)

   Adferdsforsker slakter LO-ledelsen

  • Roland, Erling

   (2007)

   Tilfeldig mobbing

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes ukentlig

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbing fra sjefen verst

  • Roland, Erling

   (2007)

   Fjern mobbelån fra Mjunior - GP

  • Roland, Erling

   (2007)

   Djupedal innkaller til krisemøte om mobbing

  • Roland, Erling

   (2007)

   Snakk sammen, sier ekspert

  • Roland, Erling

   (2007)

   Halvparten av samene har blitt mobbet

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy

  • Roland, Erling

   (2007)

   Slutter

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for den siktede

  • Roland, Erling

   (2007)

   Alvorlig mobbesak

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bare toppen av isfjellet

  • Roland, Erling

   (2007)

   Respekt - Klasseledelse

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet skoleelev

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes hver uke på skolen

  • Roland, Erling

   (2007)

   Store skoler er helt greitt

  • Roland, Erling

   (2007)

   Oppspinn om mobilmobbing

  • Roland, Erling

   (2007)

   Må fjerne mobbelån fra MGP jr mobbeeksperter hardt ut mot NRK

  • Roland, Erling

   (2007)

   Seksåringer mobber på SMS

  • Roland, Erling

   (2007)

   NRK må fjerne mobbelåt

  • Roland, Erling

   (2007)

   Seksåringer mobber via mobilen

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy

  • Roland, Erling

   (2007)

   Annenhver same - MOBBES

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for trusselsiktet 15-åring

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy

  • Roland, Erling

   (2007)

   Små barn mobber med tekstmeldinger

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for trusselsiktet gutt

  • Roland, Erling

   (2007)

   Barn mobbes med sms

  • Roland, Erling

   (2007)

   Sjuåringer driver teknomobbing

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy

  • Roland, Erling

   (2007)

   Den opprinnelige saken

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy

  • Roland, Erling

   (2007)

   Seksåringer SMS-mobber

  • Roland, Erling

   (2007)

   - For enkelt å skylde på skolen

  • Roland, Erling

   (2007)

   Digital mobbing vil øke

  • Roland, Erling

   (2007)

   Sjekkar homse-mobbing blant barn

  • Roland, Erling

   (2007)

   Digital mobbing vil akselerere

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobber som foreldrene

  • Roland, Erling

   (2007)

   Kamp mot mobbing

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes hver uke på skolen

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations- Integration or Separation?

  • Roland, Erling

   (2007)

   Innkaller til krisemøte om mobbing

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Bullying and Victimization among Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway: The role of Proactive and Reactive Aggressiveness

  • Roland, Erling

   (2007)

   Holdninger, verdier og elevsyn

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes på skolen

  • Roland, Erling

   (2007)

   God start

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes hver uke på skolen

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbing fra sjefen verst

  • Roland, Erling

   (2006)

   Flere tusen barn gruer seg til skolestart

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2006)

   Eksporterer mobbeprogram

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2006)

   Relasjonsbygging og klasseledelse

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseledelse og atferdsvansker

  • Roland, Erling

   (2006)

   Håndtering av problematferd - del II Respekt kurs, 2. kursdag - del II

  • Roland, Erling

   (2006)

   The Zero program against Bullying

  • Roland, Erling

   (2006)

   God start - klasseledelse

  • Roland, Erling

   (2006)

   Eksporterer mobbeprogram

  • Roland, Erling

   (2006)

   The Zero anti-bullying program El programma "Zero". Contra el acoso

  • Roland, Erling

   (2006)

   Skolestart og Respekt-programmet

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling

   (2006)

   Zero - a Norwegian anti-bullying programme

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen

  • Roland, Erling

   (2006)

   Har hjertet hos barna på bakerste benk

  • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Zero - Når vil mobbingen ta slutt?

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen

  • Roland, Erling

   (2006)

   Feil i mobbesak

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever skal få tydeligere lærere

  • Roland, Erling

   (2006)

   Eksporterer mobbeprogram til Latin-Amerika

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseleiing og være en autorativ vaksen

  • Roland, Erling

   (2006)

   Skolebarn uten ferieplaner

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseledelse

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen

  • Roland, Erling

   (2006)

   Håndtering av problematferd Respekt kurs 2. kursdag, del I

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen

  • Roland, Erling

   (2006)

   God start 1. kursdag Respekt

  • Roland, Erling

   (2006)

   Stavangerungdom mobbes på nett

  • Roland, Erling

   (2006)

   God klasseledelse og god skolestart

  • Roland, Erling

   (2006)

   - Grov vold oftere

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseledelse

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norsk antimobbeprogram til Latin-Amerika

  • Roland, Erling

   (2006)

   To elever utvist etter grovt overfall - Skolen må være tydelig

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen

  • Roland, Erling

   (2006)

   Latin-Amerika får mobbehjelp

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen

  • Roland, Erling

   (2006)

   Håndtering av problematferd Kursdag 2 i Respekt-programmet

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen

  • Roland, Erling

   (2006)

   UiS blir verdensledende på atferdsforskning

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseledelse Kursdag 3 i Respekt-programmet

  • Roland, Erling

   (2006)

   Professorkollegaer sliter med mobbekutt

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norsk skole trenger mer disiplin

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America

  • Roland, Erling

   (2005)

   Færre mobber med mobil

  • Roland, Erling; Idsøe, Thormod

   (2005)

   Presentation of research on Aggression and Bullying

   ?

  • Roland, Erling

   (2005)

   Kameramobil er mobbeverktøy

  • Roland, Erling

   (2005)

   I stadig yngre hender

  • Roland, Erling

   (2005)

   Dusjbilder havner på internett

  • Roland, Erling

   (2005)

   Dag Hareide på feil mobbespor

   Skolepsykologi

   ISSN 0333-0389.

   Hefte 40:01:00.

   s.51-53.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Hver fjerde ungdom frykter mobilmobbing

  • Roland, Erling

   (2005)

   The Zero- program against bullying The Zero program and what the teacher can or should do

  • Roland, Erling

   (2005)

   The Norwegian Manifesto against Bullying School Bullying and Violence. Norwegian Resarch

  • Roland, Erling

   (2005)

   Psykososialt arbeidsmiljø på sykehuset

  • Roland, Erling

   (2005)

   Causes of School bullying

  • Roland, Erling

   (2005)

   Mobbes via mobiltelefon

  • Roland, Erling

   (2005)

   Tar MMS-bilder i dusjen

  • Roland, Erling

   (2005)

   Violence in School

  • Roland, Erling

   (2005)

   Ekspertenes SMS-tips - Unge blir mer åpne av chatting

  • Roland, Erling

   (2003)

   Mobbing et økende problem

  • Roland, Erling; Fandrem, Hildegunn

   (2003)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos unge i ungdomskole/videregående skole - Funderinger over hva som er særpreget ved dagens oppvekstvilkår

  • Roland, Erling

   (2002)

   Mobbing gjennom mobiltelefon

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte Nr 3/2002.

   s.3-8.

  • Roland, Erling

   (2000)

   Improvements in Classroom Manangement: Impact on Bullying

   ?

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2000)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak

   ?

   Hefte 5.

   s.19-32.

  • Roland, Erling

   (1998)

   Bullying in School: Three national innovations in Norwegian schools over a period of 15 years

  • Roland, Erling

   (1996)

   Lærermobbing av elever

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing: Forebygging

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing: avdekking

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Tiltak mot mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing: tiltak

  • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Dialogfilm - Hva er mobbing

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing: definisjon og drivkrefter

  • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Zero - SAFs program mot mobbing Innføringsfilm for foreldre og lærere. Ungdomstrinnet

  • ukjent-for-m016103, ukjent-for-m016103; Roland, Erling

   (2003)

   Zero. SAFs program mot mobbing. Behandling av en mobbesak

  • Roland, Erling; Ytre-Arne, Elin

   (2003)

   Zero. SAFs program mot mobbing:Film som viser mobbescener fra skolehverdagen

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway